0

Ostoskori on tyhjä.

Hullu MaailmaTiede ja TekniikkaYhteiskunta

WEF käynnistää Metaverse-aloitteen ja ennustaa, että digitaalisesta elämästä tulee meille merkityksellisempää kuin fyysisestä elämästä.

Maailman talousfoorumi ja suuryritykset käynnistivät viime kuussa ”Metaversumin määrittelyä ja rakentamista” koskevan aloitteen, jossa yritysten sidosryhmät kilpailevat roolista teknologian määrittelyssä, kehittämisessä ja siitä hyötymisessä.

Maailman talousfoorumi (WEF) ja suuryritykset käynnistivät viime kuussa Sveitsin Davosissa pidetyssä vuosikokouksessa käytyjen keskustelujen jälkeen uuden aloitteen: ”Metaversumin määrittely ja rakentaminen”.

Kuten aloitteen nimestä käy ilmi, sen sidosryhmät ovat vielä määrittelemässä, mitä termi ”metaversio” tarkalleen ottaen tarkoittaa.

WEF:n mukaan metaversiossa on kuitenkin osittain kyse hetkestä, ”jolloin digitaalinen elämämme – verkkoidentiteettimme, -kokemuksemme, -suhteemme ja -varallisuutemme – tulee meille merkityksellisemmäksi kuin fyysinen elämämme”.

Eräs keskusteluihin osallistunut henkilö, LEGOn tuote- ja markkinointijohtaja Julia Goldin, ilmaisi optimismia siitä, miten metaversio voisi auttaa lasten kehitystä:

”Meille on ensisijaista auttaa luomaan maailma, jossa voimme tarjota lapsille kaikki metaversumin edut – sellaisen, jonka ytimessä ovat immersiiviset kokemukset, luovuus ja itseilmaisu – tavalla, joka on myös turvallinen, suojelee heidän oikeuksiaan ja edistää heidän hyvinvointiaan.”

Vaikka keskusteluissa keskityttiin jonkin verran siihen, miten termi ”metaversio” voitaisiin määritellä lopullisesti, keskustelussa keskityttiin myös paljon siihen, kenen pitäisi osallistua sen kehittämiseen ja mahdollisesti hyötyä siitä.

Keskusteluihin osallistuneet tahot asettivat tavoitteekseen ”kehittää ja jakaa käyttökelpoisia strategioita yhteentoimivan ja turvallisen metaversumin luomiseksi ja hallitsemiseksi”.

Lisäksi keskusteltiin laajasti siitä, miten luoda eettinen ja osallistava metaversio, johon osallistuu organisaatioita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, kuten yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa, tiedemaailmaa ja sääntelyviranomaisia.”

WEF kuvaili aloitetta ”yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman ja politiikan johtavien edustajien kokoamiseksi yhteen” metaversumin tulevan kehityksen parametrien määrittelemiseksi.

Toukokuun 25. toukokuuta järjestettävässä istunnossa ”Shaping a Shared Future: Making the Metaverse” – osallistuivat seuraavat panelistit:

 • Chris Cox, Facebookin emoyhtiön Metan tuotepäällikkö.
 • Peggy Johnson, Magic Leapin toimitusjohtaja, jota WEF kuvaili ”paikkatietoyritykseksi, joka rakentaa seuraavaa tietotekniikka-alustaa”.
 • Philip Rosedale, Second Life -virtuaalimaailman kehittäneen Linden Labin perustaja, jonka Meta osti huhtikuussa.
 • Andrew R. Sorkin, The New York Timesin talouskolumnisti ja CNBC:n Squawk Box -ohjelman toinen juontaja.
 • Omar Sultan Al Olama, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tekoälystä vastaava valtiosihteeri, joka nimitettiin vuonna 2017.
 • Nick Clegg, Metan globaaleista asioista vastaava puheenjohtaja, joka toimi aiemmin Ison-Britannian varapääministerinä, sanoi, että ”monen sidosryhmän aloitteella” pyritään ottamaan johtava rooli metaversumin perustamisessa ja muokkaamisessa.

WEF:n mukaan varhaisilla sidosryhmillä on tässä prosessissa erityisen merkittävä rooli:

 • ”’Defining and Building the Metaverse’ on maailman johtava monien sidosryhmien aloite, jossa kehitetään ja jaetaan toimivia strategioita metaversumin luomista ja hallintaa varten.
 • ”Tarjoamalla tilaa teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja hallitusten globaaleille johtajille aloite jakaa ja nopeuttaa näkemyksiä ja ratkaisuja, joilla metaperspektiivi voidaan toteuttaa.
 • ”Liittymällä aloitteeseen jäsenet ovat keskeisessä asemassa metaversumin määrittelyssä ja rakentamisessa.”

Rakennetaan ”metaverseä”, jota ei ole vielä lopullisesti määritelty.

Vaikka nimensä mukaisesti osa aloitteen tavoitteesta on määritellä ”metaverse”, WEF tarjosi tämän erittäin laajan ja yleisen määritelmän:

” … tulevaisuuden pysyvä ja toisiinsa kytketty virtuaalinen ympäristö, jossa sosiaaliset ja taloudelliset tekijät heijastavat todellisuutta. Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa sen ja toistensa kanssa samanaikaisesti eri laitteilla ja immersiivisillä teknologioilla, kun he ovat tekemisissä digitaalisen omaisuuden ja omaisuuden kanssa.”

Tämä laajentaa WEF:n metaversestä antamaa ”yksinkertaisinta” määritelmää, jossa se kuvattiin ”yhtenäiseksi ja pysyväksi virtuaaliympäristöksi, johon päästään käsiksi laajennetun todellisuuden (XR) teknologioiden avulla”.

WEF:n mukaan metaverse on hyödyllisintä nähdä ”linssinä, jonka kautta voidaan tarkastella meneillään olevaa digitaalista muutosta”, ja se perustuu uskomukseen, että ”virtuaalimaailmat, jotka sisältävät yhdistettyjä laitteita, lohkoketjuja ja muuta teknologiaa, tulevat olemaan niin yleisiä, että metaversestä tulee itse todellisuuden jatke”.

Metaperspektiivin tarkemmat määritelmät voivat kuitenkin ”kehittyä monin tavoin tutkimuksen, innovaation, investointien ja politiikan mukaan”, WEF totesi.

WEF:n mukaan metaverse ”voidaan luokitella kolmeen ajattelutapaan”, joita ovat mm:

  • Metaverse ”tuotteena tai palveluna”.
  • Metaverse ”paikkana, jossa käyttäjät voivat yhdistää, olla vuorovaikutuksessa ja siirtää itseään ja omaisuuttaan useissa digitaalisissa paikoissa”, kuten ”peli- ja luoja-alustoilla”.
  • Metaverse hetkenä, ”jolloin digitaalinen elämämme – verkkoidentiteettimme, kokemuksemme, suhteemme ja omaisuutemme – tulee meille merkityksellisemmäksi kuin fyysinen elämämme” – määritelmä, jota WEF kuvailee artikkelissaan ”pakottavaksi”.

Huolimatta WEF:n epäselvästä määritelmästä metaversiosta käsitteenä, järjestö on varma ennustaessaan sen vaikutuksia ja arvoa suurille (ja reaalimaailman) yhtiöille ja yrityksille:

”Sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan. Aivan kuten internet ja älypuhelimet muuttivat sosiaalista ja kaupallista kanssakäymistämme, metaversio voi muuttaa ihmisten ja yritysten tapaa kommunikoida ja toimia innovatiivisilla mutta arvaamattomilla tavoilla.”

WEF:n uudessa aloitteessa keskitytään kahteen avainalueeseen eli ”toimintalinjaan”: metaversaalin hallintaan ja ”taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon” tuottamiseen. WEF ”tutkii teemoja, jotka liittyvät sääntelykehyksiin, teknologisiin valintoihin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin”.

Tarkemmin sanottuna ”metaversen hallinnointi” tarkoittaa aloitteen jäsenten sitoutumista suosittelemaan ”hallintokehyksiä yhteentoimivia, turvallisia ja osallistavia metaverse-ekosysteemejä varten”.

WEF:n mukaan ”tämä edellyttää sääntelyn ja innovoinnin yhdenmukaistamista, jotta yhteentoimivuutta voidaan kehittää ja samalla säilyttää käyttäjien yksityisyys ja turvallisuus”.

”Taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon tuottaminen” puolestaan edellyttää, että aloitteen jäsenet jakavat ja nopeuttavat ”näkemyksiä ja ratkaisuja, jotka herättävät metaversumin eloon”.

WEF:n mukaan ”näin tehdessään he kartoittavat uusia arvoketjuja ja liiketoimintamalleja eri toimialoilla ja tunnistavat elementtejä ja käyttötapauksia, jotka tarjoavat taloudellisia mahdollisuuksia”.

Alan ”sidosryhmät” tarkastelevat ”metaversumin” tuottopotentiaalia.

Aloitteen ”taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon tuottaminen” -toimintalinja peittää alleen sen, mikä saattaa olla WEF:n pyrkimysten ytimessä, kun se pyrkii asettamaan metaversaalin pelisäännöt, kun se on vielä alkuvaiheessa.

Aloitteeseen on tähän mennessä liittynyt yli 60 ”sidosryhmää”, mukaan lukien useat suuret teknologiayritykset, kuten Meta, Microsoft, taiwanilainen kuluttajaelektroniikkayhtiö HTC ja Sony Interactive, sekä Walmart, LEGO Group, akateemikkoja ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Monia näistä sidosryhmistä saattaa houkutella metaversemarkkinoiden kasvupotentiaali, jonka Bloomberg ennustaa kasvavan 800 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä.

Esimerkkejä tästä on jo nähtävissä. Esimerkiksi WEF:n mukaan suosittu Fortnite-videopeli ”myy vuosittain yli 3 miljardin dollarin edestä digitaalisia kosmetiikkatuotteita pelaajille, mikä tekee siitä liikevaihdoltaan suuremman vaatetusalan yrityksen kuin useat maailmanlaajuiset muotitalot”.

Kun otetaan huomioon markkinapotentiaali, ei ole yllättävää, että useiden suurten teknologiayritysten johtajat ja itse WEF:n edustajat kehuivat lämpimästi WEF:n uutta aloitetta.

Esimerkiksi WEF:n toimitusjohtaja Jeremy Jurgens totesi:

”’Metaversumin määrittelyä ja rakentamista’ koskeva aloite tarjoaa alalle olennaisen työkalupakin metaversumin eettiseen ja vastuulliseen rakentamiseen.

”Tämä auttaa varmistamaan, että voimme täysin hyödyntää tätä elintärkeää välinettä sosiaalisessa ja taloudellisessa yhteenkytkettävyydessä osallistavalla, eettisellä ja transformatiivisella tavalla.”

Meta Clegg lisäsi:

”Metaverse on kehityksensä alkuvaiheessa. Hyvin toteutettuna metaverse voi olla positiivinen voima osallisuuden ja tasa-arvon edistämisessä ja kuroa umpeen joitakin nykypäivän fyysisissä ja digitaalisissa tiloissa vallitsevia kuiluja.

”Siksi Metaversumin määrittelyä ja rakentamista koskeva aloite on niin arvokas. Teknologiayritykset eivät saa muokata sitä yksin. Sitä on kehitettävä avoimesti ja yhteistyön hengessä yksityisen sektorin, lainsäätäjien, kansalaisyhteiskunnan, akateemisen maailman ja näitä teknologioita käyttävien ihmisten välillä.

”Tämä ponnistus on toteutettava ihmisten ja yhteiskunnan, ei teknologiayritysten, parhaaksi.”

Microsoftin pääjohtaja ja varapuheenjohtaja Brad Smith huomautti:

”Vaikka metaverse on vasta kehittymässä, uskomme, että sillä on potentiaalia tarjota parempia yhteyksiä kaikille.

”Meidän kaikkien on toimialana varmistettava, että tätä uutta paradigmaa kehitetään tavalla, joka on kaikkien saatavilla, jossa ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle, joka parantaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja jota kehitetään turvallisesti ja jossa luottamus on sisäänrakennettu jo lähtökohtaisesti.”

HTC:n perustaja ja puheenjohtaja Cher Wang kuvaili metaversumia ”väistämättömäksi” ja sanoi:

”Metaverse on seuraava väistämätön askel internetin kehityksessä, mutta se edellyttää kaikkien ekosysteemin sidosryhmien kattavaa yhteistyötä, jotta siitä saadaan avoin, turvallinen ja suojattu ympäristö.” Markkinointiviestintä on myös tärkeä osa internetin kehitystä.

”Tämä foorumialoite on hyvä alku keskeisten teknologisten ja poliittisten perusteiden käsittelylle, jotta metaversio voi hyödyntää rajattomat mahdollisuutensa.”

Myös Magic Leapin Peggy Johnson oli innoissaan siitä, millaisia muutoksia metaverse voi saada aikaan muun muassa terveydenhuollon alalla:

”Olemme Magic Leapissa innoissamme siitä, miten lisätyn todellisuuden kaltaiset teknologiat muuttavat tapamme elää ja työskennellä, erityisesti terveydenhuollon, valmistusteollisuuden ja julkisen sektorin kaltaisilla kasvavilla aloilla.

”Näiden teknologioiden potentiaalin hyödyntäminen edellyttää harkittua sääntelykehystä, joka suojaa käyttäjiä ja helpottaa tulevaa innovointia ja jota tukevat kaikki sidosryhmät, kuten yritykset, kuluttajat, viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja tiedemaailma.”

Yat Sui, hongkongilaisen Animoca Brands -peliohjelmistoyrityksen toinen perustaja ja puheenjohtaja, kuvaili metaversumin mahdollisuuksia ”digitaalisen omistajuuden” alalla:

”Animoca Brands on iloinen voidessaan olla mukana Maailman talousfoorumin käynnistämässä metaversaalialoitteessa, ja odotamme innolla vuoropuhelua alan kollegojemme kanssa, kun selvitämme todellisen digitaalisen omistajuuden mahdollisuuksia avoimessa metaversaalissa.”

Toiset, kuten eteläkorealaisen IT-palvelunhallintayrityksen CJ Olive Networksin toimitusjohtaja ja CJ Corporationin digitaalisen konsernin johtaja, tohtori Inhyok Cha, kiittivät WEF:n uutta aloitetta sen mahdollisuuksista auttaa sidosryhmiä selviytymään ”odottamattomista monimutkaisuuksista”: ”Se on kuin uusi aloite.”

”Metaperspektiivin nopea eteneminen ja käyttöönotto luo ennakoimattomia monimutkaisuuksia hallintoon, etiikkaan, sosiaalisiin ja teollisiin vaikutuksiin liittyen.

”Näin ollen kollektiivisen älykkyyden tarve ennakoida, analysoida, suunnitella, kokeilla ja jatkuvasti tarkistaa hallintotoimenpiteitä ja -puitteita on ratkaisevan tärkeää.”

Kuka hallitsee ”metaversumia”?

Inhyokin huomautukset heijastavat myös WEF:n myöntämiä kysymyksiä siitä, kuka ”hallitsee” metaversumia ja millä tavalla.

WEF kuvailee metaversumin hallintaa ”monitahoiseksi haasteeksi, jossa on otettava huomioon yhteentoimivuus, yksityisyys, turvallisuus ja suojaus”.

WEF:n mukaan ”reaalimaailman hallintamallit” ovat yksi mahdollinen vaihtoehto metaversumin hallinnalle.

WEF ei kuitenkaan viittaa perustuslaillisesti määriteltyihin hallintoelimiin, joissa on tarkastuksia ja tasapainoja, vaan mainitsee Facebookin ”Oversight Boardin” esimerkkinä tällaisesta ”reaalimaailman hallintomallista”.

WEF:n mukaan ”kaikki lainsäätäjät eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä” tällaisiin malleihin, ja se viittaa esimerkiksi uusiin säännöksiin, kuten Euroopan unionin digitaalipalvelulakiin, jolla valvotaan sisällön moderointia ja ”disinformaatiota” sosiaalisen median alustoilla.

Muita WEF:n mainitsemia mahdollisia hallintomalleja ovat lohkoketjuteknologiaan perustuvat käyttäjälähtöiset järjestelmät ja ei-sitovat poletit (non-fungible token).

Teknologiayritykset kehittävät innokkaasti tulevaisuuden ”metaverkon” teknologioita.

Suurille teknologiayrityksille metaversumin tarjoamat mahdolliset kannattavuus- ja tulovirrat kulkevat käsi kädessä yritysten kyvyn kanssa kehittää teknologioita, joita käytetään metaversumin luomiseen.

WEF:n mukaan ”suuret teknologiayritykset, kuten Apple, Google, Meta Platforms (Facebook), Microsoft, Niantic ja Valve, kehittävät teknologiaa, joka muokkaa tulevaisuuden metaverseä”.

WEF jatkaa vielä, että metaversiota muokkaavat kolme mahdollista teknologista innovaatiota, kuten ”virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja aivo-tietokone-rajapinnat (BCI)”.

VR ja AR saattavat olla monille tuttuja, mutta BCI edustaa näistä kolmesta teknologisesta suunnasta kunnianhimoisinta – ja se saattaa pettää WEF:n ja tämän uuden aloitteen ”sidosryhmien” todelliset aikomukset.

BCI:n tavoitteena on erityisesti ”korvata näytöt ja fyysiset laitteistot kokonaan”.

WEF mainitsee esimerkkinä BCI:stä Neuralinkin kaltaisen teknologian, joka ”vaatii neurokirurgiaa laitteiden istuttamiseksi aivoihin”.

Alibaba Groupin pääjohtaja J. Michael Evans hehkutti kokouksen aikana ”yksilöllisiä hiilijalanjäljen seurantalaitteita”, jotka muistuttavat The Defenderin aiemmin raportoimaa ”henkilökohtaista hiilidioksidipäästötodistusteknologiaa”.

Samoin Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark ennusti, että vuoteen 2030 mennessä ”älypuhelimet istutetaan suoraan kehoon”, mikä varmasti helpottaa metaversumin laajentumista.


Lähde: https://childrenshealthdefense.org/defender/wef-metaverse-digital-physical-body/

Visits: 267 Today: 5
Wanha Wihainen Walkoinen lihaa syövä ja naisista tykkäävä heteromies - ja edelleen 101% poliittisesti epäkorrekti paskiainen. Tasainen luonne, aina pahalla päällä. "Only thing man truly has is his word. If he goes back on his word, what's left?…

What's your reaction?

Related Posts

1 of 5

Vastaa

New Report

Close