Great Reset – salaliittoteoriasta harvainvaltaan johtavaan uuskommunismiin

Salaliittoteoriaksi monien auktoriteettiuskovaisten väittämä Great Reset etenee vihreän siirtymän ja koronapolitiikan vauhdittamana.

Marinin hallituksen ja monien eurooppalaisten hallitusten säätämä koronapassi QR-koodeineen oli tietynlainen lähtölaukaus kohti totaalisen kontrollin yhteiskuntaa, jossa kansalaisten lopullisena roolina on olla paikasta toiseen völlyvää tahdotonta massaa, jota elitistinen hallinto ohjailee tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Neuvostoliitosta tuttua yhteiskuntamallia ajetaan nyt sisään uudella tavalla, Suuren nollauksen nimissä.
Mallin mukaisesti ensin täytyy tuhota se (Sri Lanka ensimmäisenä merkittävänä esimerkkinä), mitä on huolella ja rakkaudella rakennettu vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen ajan, jotta voidaan aloittaa ”tyhjältä pöydältä”, jonka mukaisesti kukaan [paitsi tietysti vallanpitäjät ja heidän aisurinsa] ei omista mitään.

Maailman talousfoorumin (WEF) perustaja ja johtaja saksalainen Klaus Schwab totesi jo kauan sitten koronan olevan suuri mahdollisuus testata ja toteuttaa Suurta nollausta.

Kuten koronapassi jo ehti osoittaa, Schwabin ja kumppanien ihanneyhteiskunnassa kansa pakotetaan kontrollin alle ja lupa vapaaseen liikkuvuuteen ja monenlaiseen muuhun vapauteen sallitaan vain niille, jotka suostuvat kontrollin alle.
Vastaan hangoittelevat ihmiset menettävät osan kansalais- ja ihmisoikeuksistaan, kuten oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen ja oikeuteen tehdä työtä, johon ovat kouluttautuneet.

Digitaalinen identiteetti, osana Suurta nollausta, mahdollistaa hallinnolle täydellisen kontrollin, kuten Kiinan esimerkistä tiedämme.
Toisena esimerkkinä voi mainita Kanadan, jonka WEF-pääministeri Justin Trudeau WEF-hallituksineen sulki koronapolitiikkaa vastustaneiden rekkamiesten ja heidän tukijoidensa pankkitilejä ja esti samalla vapaaehtoisten organisoiman keräyksen tuoton kulkeutumisen keräyksen kohteelle (rekkamiehille ja tukijoukoille).

Digitaalinen identiteetti digitaalisine lompakkoineen ja kontrollijärjetelmineen on jokaisen totalitarismia rakastavan poliitikon ja vallanpitäjän unelma.

Poliittinen johtaja, joka voi kontrolloida kansaa ”nappia painamalla”, on aina vaaraksi kansalaisille ja toimivalle demokratialle, joka kunnioittaa aitoa sananvapautta.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin puheen mukaan Great Reset pyrkii muutokseen kaikilla yhteiskunnallisilla sektoreilla, demokratia mukaan lukien.

Kuten todettua, digitaalinen identiteetti lompakkoineen, valvontakameroineen ja muine elementteineen mahdollistaa kansalaisten täyden kontrollin ja sen myötä myös täydellisen tien kansalaisten aivopesuun hallinnon haluamalla tavalla.

Kommunistijohtaja V.I.Leninin, julmien keskitys- ja työleirien ”esi-isän” (Lenin perusti ensimmäiset täyden kontrollin murhaavat leirit ennen Stalinin valtaannousua) on kerrottu opastaneen bolsevikkeja periaatteella, jonka mukaan ”luottamus hyvä, kontrolli parempi”.
Samaa vallanpidon mekanismia modernin teknologian keinoin hamuavat käsikassarakseen tällä kertaa WEF, YK ja EU-komissio.

Kun Suomeen säädettiin koronapassi, joka syrji voimakkaasti rokottamattomia ihmisiä, jotka, vastoin tosiasioita, syyllistettiin koronan leviämisestä, vaati kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolueineen astetta kovempaa kontrollivälinettä, rokotepassia.

Tosiasiassa koronan levittäjinä toimivat rokotetut olettaessaan, että tauti ei heihin enää tartu eivätkä he siten voi levittää sitä.

Fakta on myös se, että koronapiikki ei estä edes vakavan tautimuodon saamista. Tämän asian voi jokainen varmistaa tutkimalla tilastoja siitä, millaisella rokotusstatuksella varustettuja ovat ne ihmiset, jotka ovat koronan vuoksi sairaalahoidossa tai jotka ovat matkanneet toiseen ulottuvuuteen hengenmenon myötä.

Orpon vaatima rokotepassi olisi ollut seuraava vaihe tiellä kohti ”kiinalaisen kontrollikoneen” mahdollistavaa digitaalista identiteettiä, jonka käyttöönotto etenee EU-komission ja myös Suomen hallituksen tahdosta.

Digitaalinen identiteetti yhdistettynä lompakkoon ja salamannopeasti tunnistavaan tuhansien kameroiden valvontajärjestelmään (kuten Kiinassa), tarjoaa ylimmille poliittisille päättäjille mahdollisuuden täydelliseen valtaan.

Sri Lankassa, WEF:n ja YK:n vihreän siirtymän ja Great Resetin testimaassa, säännöstellään tänä päivänä polttoaineen myyntiä koronapassista tuttua QR-koodia hyväksi käyttäen.

Kuten seuraavasta viimeisimmän blogitekstini lainauksesta selviää, YK ja WEF kuljettavat maailmaa käsi kädessä kohti vihreän siirtymän maalia, uuskommunistista / fasisista yhteiskuntaa, jossa poliittinen johto voi kontrolloida jokaista askeltasi ja jossa yksilön oikeudet ovat vähäiset.

Lainaus alkaa:
”13.6.2019 kumppanuussopimuksen ”kestävän kehityksen ohjelman 2030 täytäntöönpanon nopeuttamiseksi”. On makuasia, pitääkö ohjelmaa uuskommunismina vai fasismina, fakta kuitenkin on, että utopistisen ohjelman onnistunut toteuttaminen vaatii täsmälleen samaa kuin kommunismi, kaikkien kansojen ja kansalaisten on noudatettava tarkoin päämäärään tähtääviä toimenpide-esityksiä ja säädöksiä.

Sri Lanka on ensimmäinen valtio, joka pääsi ”nauttimaan” YK:n ja WEF:n kestävän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta.
WEF on EU-komission ohella taustavaikuttajana myös Hollantia kovalla kädellä koettelevan vihreän siirtymän etenemiseen.

Hollannin pääministeri on WEF-aktiivi, kuten Suomi-median ahkerasti presidenttiehdokkaaksi tarjoilema Olli ”Turkki EU:n jäseneksi” Rehn (kesk), jonka mukaan polttoaineiden verotusta ei saa laskea eikä ylipäätään tehdä muutoksia, jotka vaarantavat vihreän siirtymän (YK:n ja WEF:n kestävän kehityksen ohjelman päälinja) etenemisen.”

Moni saattaa muistaa Helsingin Sanomien 16.7.2022 julkaiseman uutisen, jonka mukaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) ekonomisti Sanna Kurronen vastustaa ärhäkästi elinkustannusten (esim. polttoaineen hinta) alentamista.

Kurronen oli siis täsmälleen samalla linjalla kuin Suomen Pankin Olli ”Turkki EU:n jäseneksi” Rehn (kesk, WEF).

Kurrosen lausunto ei ollut yllätyksellinen, mikäli on ollut tietoinen EVAn ennen HS-uutista, 5.7.2022 julkaisemaa tiedotetta, jonka mukaan

Kurronen siirtyy Suomen Pankin palvelukseen syyskuussa 2022.

Sopivat mielipiteet varmistavat sen, että rintama ei rakoile eikä rintamalta lähetetä julkisuuteen ristiriitaisia viestejä! Kyllä toveri toveria tukee, jos toveri ymmärtää olla samaa mieltä.

PS. Jos haluat tietää missä kaikkialla kapinoidaan vihreän siirtymän ja sen vakavien haittavaikutusten vuoksi, yksi oivallinen seurannan kohde voi löytyä esimerkiksi alta löytyvän linkin takaa.
En tiedä keitä julkaisijat ovat tai mikä heidän poliittinen statuksensa on, mutta se ei ole tässä kohdin kovin tärkeä asia, vaan se, että saa sellaista tietoa, josta Yle ja muut mediat eivät suomalaisia valista: https://twitter.com/WeAreProtestors


Lainattu soveltuvin osin Heikki Porkan FB-sivulta

Visits: 306 Today: 7
Previous post Sukupuoliaktivistien mukaan arkeologit pitäisi estää tunnistamasta muinaisia ihmisjäännöksiä mieheksi tai naiseksi.
Next post Tohtori Birx myöntää, että hän ja Fauci keksivät ”tieteen” lukituksista ja sosiaalisista etäisyyksistä.
Close