WHO pyrkii uudistamaan maailmanlaajuista pandemiasopimusta, samalla kun Maailmanpankki perusti miljardin dollarin rahaston rokotepasseja varten

Samalla kun Maailman terveysjärjestö edistää suunnitelmia uuden tai tarkistetun kansainvälisen pandemiavalmiussopimuksen hyväksymiseksi, Maailmanpankki ja muut järjestöt edistävät uusia rokotepassijärjestelmiä.

Maailman terveysjärjestö (WHO) jatkaa suunnitelmiensa toteuttamista uuden tai tarkistetun kansainvälisen pandemiavalmiussopimuksen laatimiseksi, vaikka se koki takaiskuja aiemmin tänä kesänä, kun kymmenet lähinnä länsimaiden ulkopuoliset maat vastustivat suunnitelmaa.

WHO:n jäsenvaltioiden enemmistö sopi 21. heinäkuuta WHO:n hallitustenvälisen neuvotteluelimen (INB) kokouksessa pyrkivänsä oikeudellisesti sitovaan pandemiavälineeseen, joka sisältää ”sekä oikeudellisesti sitovia että ei-oikeudellisesti sitovia osia”.

STAT News kuvaili sopimusta, jolla luotaisiin uusi maailmanlaajuinen kehys pandemioihin vastaamiseksi, ”muuttavimmaksi maailmanlaajuiseksi terveysalan toimintakutsuksi sen jälkeen, kun WHO perustettiin ensimmäisenä YK:n erityisjärjestönä vuonna 1948”.

Samaan aikaan Maailman talousfoorumi, Afrikan unioni ja Maailmanpankki – jotka perustivat 1 miljardin dollarin rahaston ”tautien seurantaa” ja ”tukea nykyisiä ja tulevia pandemioita vastaan” varten – kehittävät omia pandemiatorjuntamekanismejaan, mukaan lukien uusia maiden välisiä rokotepassikehyksiä.

WHO:n ”pandemiasopimus”: mitä on ehdotettu ja mitä se tarkoittaisi?

Käynnissä olevat keskustelut uuden tai tarkistetun ”pandemiasopimuksen” laatimisesta perustuvat nykyiseen kansainväliseen kehykseen, joka koskee maailmanlaajuista pandemiatorjuntaa, eli WHO:n kansainvälisiin terveyssääntöihin, joita pidetään sitovana kansainvälisen oikeuden välineenä.

Vastauksena eri hallitusten kehotuksiin ”vahvistetusta maailmanlaajuisesta pandemiastrategiasta” ja osoituksena näiden tahojen toiminnan kiireellisyydestä WHO käynnisti 1. joulukuuta 2021 erityisistunnossaan virallisesti prosessin uuden sopimuksen luomiseksi tai IHR:n muuttamiseksi – vasta toisen kerran järjestön historiassa.

Toukokuun 10.-11. päivänä pidetyssä kokouksessa WHO:n 194 jäsenmaata sopivat yksimielisesti prosessin käynnistämisestä, josta oli aiemmin keskusteltu vain epävirallisesti.

Jäsenmaat sopivat seuraavaa:

”Käynnistetään maailmanlaajuinen prosessi, jonka tarkoituksena on laatia ja neuvotella Maailman terveysjärjestön perustuslain nojalla yleissopimus, sopimus tai muu kansainvälinen väline pandemioiden ehkäisyn, niihin varautumisen ja niihin reagoimisen tehostamiseksi.”

Suhteellisen hiljattain kehitetty IHR otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2005 SARS-CoV-1:n jälkimainingeissa.

IHR:n oikeudellinen kehys on yksi niistä kahdesta sitovasta sopimuksesta, jotka WHO on saanut aikaan perustamisensa jälkeen, toinen on tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus.

IHR:n puitteissa WHO:n pääjohtaja voi jo nyt julistaa kansanterveydellisen hätätilan missä tahansa maassa ilman kyseisen maan hallituksen suostumusta, vaikka puitteet edellyttävätkin, että osapuolet pyrkivät ensin pääsemään sopimukseen.

WHO:n toukokuussa pidetyssä ministerien erityisistunnossa esitetyt ehdotukset uudeksi tai tarkistetuksi pandemiasopimukseksi vahvistaisivat ”jonkin verran” WHO:n pandemiaan liittyviä valtuuksia, muun muassa perustamalla ”vaatimustenmukaisuutta käsittelevän komitean”, joka antaisi neuvoa-antavia suosituksia valtioille.

Daily Sceptic -lehden mukaan IHR on jo nyt oikeudellisesti sitova, mutta toukokuussa ehdotetut muutokset eivät vahvistaisi nykyisiä oikeudellisia velvoitteita tai vaatimuksia:

”Nykyiset sopimusmääräykset, kuten kaikki (tai suurin osa) kansainvälisestä oikeudesta, eivät oikeastaan pakota valtioita tekemään mitään muuta kuin puhumaan WHO:lle ja kuuntelemaan sitä, eivätkä ne myöskään määrittele seuraamuksia noudattamatta jättämisestä; lähes kaikki niiden tuotos on neuvontaa.

”Ehdotetut muutokset eivät muuta tätä. Ne eivät anna WHO:lle mahdollisuutta määrätä yksipuolisesti oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä valtioille tai valtioissa.”

The Daily Sceptic -lehti huomautti, että yksi uudesta tai päivitetystä sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin liittyvistä riskeistä on ”uuden lukitussäännöstön kodifiointi tulevia pandemioita varten”, joka ”korvaisi aiemmin voimassa olleet, tieteellisesti perustellut, ennen Covidia annetut suositukset”.

Tohtori Joseph Mercolan mukaan tällainen sopimus antaisi WHO:lle ”absoluuttisen vallan maailmanlaajuiseen bioturvallisuuteen, kuten vallan ottaa käyttöön digitaaliset henkilöllisyydet/rokotuspassit, pakolliset rokotukset, matkustusrajoitukset, standardoidun sairaanhoidon ja paljon muuta”.

Mercola kyseenalaisti myös ”yhden koon lähestymistavan pandemian torjuntaan” ja huomautti, että ”pandemiauhat eivät ole samanlaisia kaikkialla maailmassa. Hänen mukaansa ”WHO ei ole pätevä tekemään maailmanlaajuisia terveyspäätöksiä”.

Samankaltaiset huolenaiheet vaikuttivat ainakin osittain siihen, että ministerien erityisistunnossa esitettyjä ehdotuksia vastustettiin, ja sen aikana enimmäkseen ei-länsimaisista maista koostuva ryhmä, johon kuuluivat Kiina, Intia, Venäjä ja 47 Afrikan maata, esti sopimuksen viimeistelyn.

Häipyykö oppositio?

Vaikka toukokuun kokouksessa ei päästy lopulliseen sopimukseen, päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että WHO:n uusi erityinen ministerikokous järjestetään myöhemmin tänä vuonna, mahdollisesti 29. marraskuuta-1. joulukuuta pidettävän WHO:n maailman terveyskokouksen jälkeen, uutisoi Reuters.

Etelä-Afrikan YK-suurlähettiläs Mxolisi Nkosi kertoi WHO:n vuotuisessa ministerikokouksessa, että uudessa erityisistunnossa ”pohdittaisiin tällaisen yleissopimuksen, sopimuksen tai muun kansainvälisen välineen etuja”.

Nkosi lisäsi:

”Luultavasti tärkein COVID-19:n antama opetus on se, että tarvitaan vahvempaa ja ketterämpää kollektiivista suojautumista terveysuhkia vastaan ja että on rakennettava joustavuutta tulevien mahdollisten pandemioiden varalta.

”Uusi pandemiasopimus on tässä keskeisessä asemassa.”

Myös INB oli Genevessä 18.-21. heinäkuuta pitämässään kokouksessa samaa mieltä tästä näkemyksestä ja pääsi yhteisymmärrykseen siitä, että sen jäsenet pyrkivät viimeistelemään uuden oikeudellisesti sitovan kansainvälisen pandemiasopimuksen toukokuuhun 2024 mennessä.

Lue myös:   Päivän kuva (20.5.2022)

Osana tätä prosessia INB kokoontuu uudelleen joulukuussa ja antaa edistymisraportin WHO:n 76. WHO:n yleiskokoukselle vuonna 2023.

WHO:n mukaan ”kaikki uudet sopimukset, jos jäsenvaltiot niistä sopivat, laaditaan ja niistä neuvotellaan hallitusten itsensä toimesta, [jotka] toteuttavat kaikki toimet suvereniteettinsa mukaisesti.”

WHO väittää lisäksi, että ”hallitukset päättävät itse sopimuksen mukaisista toimista ottaen huomioon omat kansalliset lakinsa ja säännöksensä”.

Bidenin hallinto ilmaisi laajan tukensa uudelle tai päivitetylle pandemiasopimukselle, ja Yhdysvallat johti aiempia neuvotteluja tästä asiasta yhdessä Euroopan komission kanssa sen puheenjohtajan Ursula von der Leyenin välityksellä, joka, kuten The Defender on aiemmin raportoinut, on myös rokotepassien ja pakollisten COVID-19-rokotusten vahva kannattaja.

Alliance for Natural Health International -järjestön analyysissä spekuloidaan, että lopullinen sopimus saattaa yksinkertaisesti vahvistaa nykyistä IHR:ää tai vaihtoehtoisesti edellyttää WHO:n perussäännön muuttamista – tai molempia.

Vain kaksi päivää heinäkuun 21. päivän INB-sopimuksen jälkeen WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus twiittasi:

”Olen tyytyväinen siihen, että WHO:n jäsenvaltiot harkitsevat pandemiavalmiutta ja -reagointia koskevan uuden [kansainvälisen] sopimuksen neuvotteluprosessin ohella myös kohdennettuja muutoksia [IHR:ään], muun muassa tapoja parantaa [kansainvälisesti merkittäväksi kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi (PHEIC)] julistamista koskevaa prosessia.”

Samassa Twitter-ketjussa hän myös julisti meneillään olevan apinarokkoepidemian ”kansainvälisesti huolestuttavaksi kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi”, ”joka on keskittynyt miesten kanssa seksiä harrastavien miesten, erityisesti niiden, joilla on useita seksikumppaneita”.

WHO:n pääjohtaja kumosi asiantuntijapaneelin, joka oli eri mieltä siitä, pitäisikö taudinpurkaus luokitella maailmanlaajuiseksi kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi.

Tämän julistuksen myötä WHO:n määritelmän mukaan kyseessä on nyt kolme ”maailmanlaajuista hätätilannetta”: COVID-19, apinarokko ja polio.

Rokotepassiehdotusten kiireinen kesä

Samaan aikaan kun WHO ja maailman hallitukset punnitsevat suunnitelmia päivitettyä tai uutta pandemiasopimusta varten, muut organisaatiot edistävät rokotepassiteknologioita ja -kumppanuuksia.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), joka koostuu useista maailman teollisuusmaista, ilmoitti 8. heinäkuuta edistävänsä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä käytössä olevien rokotepassijärjestelmien yhtenäistämistä.

Naked Capitalism -lehden Nick Corbishleyn mukaan 36 maata ja kansainvälistä järjestöä osallistui heinäkuussa pidettyyn kokoukseen, jonka tavoitteena oli ”luoda monenvälinen kehys maailmanlaajuisen rokotepassijärjestelmän perustamiseksi”.

Kehitys on jatkoa WHO:n pyrkimyksille yhdenmukaistaa maailmanlaajuisia rokotepassijärjestelmiä.

Helmikuussa WHO valitsi saksalaisen T-Systemsin ”teollisuuskumppaniksi kehittämään rokotusten validointipalvelua”, jonka avulla ”rokotustodistukset voitaisiin tarkistaa yli kansallisten rajojen”.

T-Systems, joka kuuluu Deutsche Telekomiin, oli aiemmin mukana kehittämässä rokotepassijärjestelmien yhteentoimivuutta Euroopassa.

Heinäkuussa 21 afrikkalaista hallitusta otti hiljaa käyttöön rokotepassijärjestelmän, joka puolestaan olisi yhdistettävissä muihin vastaaviin järjestelmiin maailmanlaajuisesti.

Heinäkuun 8. päivänä, joka on myös Afrikan integraatiopäivä, Afrikan unioni ja Afrikan tautienvalvontakeskukset lanseerasivat koko Afrikan unionin alueella voimassa olevan digitaalisen rokotepassin ja kuvailivat sitä Afrikan ”uuden terveysjärjestyksen” sähköisen terveydenhuollon selkärangaksi.

Tämä on jatkoa vuonna 2021 kehitetylle Trusted Travel -alustalle, jota useat Afrikan maat, kuten Etiopia, Kenia, Togo ja Zimbabwe, sekä EgyptAirin, Ethiopian Airlinesin ja Kenya Airwaysin kaltaiset lentoliikenteen harjoittajat vaativat nyt sekä saapuvilta että lähteviltä matkoilta.

Afrikan lisäksi Indonesia, joka toimii tällä hetkellä G20-ryhmän kiertävänä puheenjohtajamaana, toteuttaa parhaillaan pilottihankkeita, joiden tarkoituksena on saada aikaan eri digitaalisten rokotepassijärjestelmien yhteentoimivuus, jotka ovat tällä hetkellä käytössä maailmanlaajuisesti. Hankkeen odotetaan valmistuvan marraskuuhun mennessä, jolloin G20-maiden johtajien huippukokoukseen on jo aikaa.

Naked Capitalism korosti eteläafrikkalaisen Cassava Fintech -yrityksen roolia pyrkimyksissä kehittää yhteentoimiva rokotepassi koko Afrikkaa varten.

Lue myös:   Googlen Deepmind-tutkija on mukana kirjoittamassa tieteellistä julkaisua, jossa todetaan tekoälyn hävittävän ihmiskunnan.

Afrikkalaisen teleyrityksen Econetin tytäryhtiö Cassava kehitti alun perin ”Sasail”-sovelluksen, jota yritys kuvaili Afrikan ensimmäiseksi ”globaaliksi supersovellukseksi”, jossa yhdistyvät ”sosiaaliset maksut” ja mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa rahaa ja maksaa laskuja, keskustella muiden kanssa ja pelata pelejä.

Cassava ja Econet solmivat strategisen kumppanuuden Mastercardin kanssa ”edistääkseen digitaalista osallisuutta koko Afrikassa ja tehdäkseen yhteistyötä useissa aloitteissa, kuten Africa CDC TravelPassin laajentamisessa”.

Kuten The Defender on aiemmin raportoinut, Mastercard tukee Good Health Pass -rokotuspassialoitetta, jota tukee myös ID2020-allianssi ja jota tukee Yhdistyneen kuningaskunnan entinen pääministeri Tony Blair.

Mastercard on myös edistänyt teknologiaa, joka voidaan sisällyttää DO Card -korttiin, joka on luotto- ja maksukortti, joka pitää kirjaa henkilön ”henkilökohtaisesta hiilidioksidipäästöstä”.

Vuonna 2016 perustettu ID2020 väittää tukevansa ”eettisiä, yksityisyyttä suojaavia lähestymistapoja digitaaliseen tunnistamiseen”. Sen peruskumppaneita ovat muun muassa Microsoft, Rockefeller Foundation, Accenture, GAVI-The Vaccine Alliance (itse WHO:n ydinkumppani), UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation ja Maailmanpankki.

Mastercardin kaksi suurinta osakkeenomistajaa ovat Vanguard ja BlackRock, joilla on merkittäviä osuuksia kymmenissä yrityksissä, jotka ovat tukeneet rokotepassien kehittämistä tai ottaneet käyttöön rokotevelvoitteita työntekijöilleen. Näillä kahdella sijoitusyhtiöllä on myös suuria osuuksia rokotevalmistajista, kuten Pfizerista, Modernasta ja Johnson & Johnsonista.

Mastercard rahoittaa Maailmanpankin Identity for Development (ID4D) -ohjelmaa, jossa ”keskitytään edistämään digitaalisia tunnistusjärjestelmiä kehitystulosten parantamiseksi ja samalla luottamuksen ja yksityisyyden säilyttämiseksi”.

New Yorkin oikeustieteellisen korkeakoulun ihmisoikeus- ja globaalioikeuskeskus kuvaili hiljattain ID4D-ohjelmaa, joka mainostaa olevansa linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, ohjelmaksi, joka voi tasoittaa tietä ”digitaaliselle tielle helvettiin”.

Keskuksen mukaan tämä tapahtuisi ”taloudellisen identiteetin” asettamisen etusijalle ja sellaisen infrastruktuurin käytön kautta, joka on ”yhdistetty vakaviin ja laajamittaisiin ihmisoikeusloukkauksiin” useissa maissa.

Mastercard toimii Afrikassa myös yhteisen aloitteensa kautta toisen fintech-yrityksen (fintech, finanssiteknologia), Paycoden, kanssa, jonka tarkoituksena on ”lisätä rahoituspalvelujen ja valtionavun saatavuutta syrjäisissä yhteisöissä eri puolilla Afrikkaa” biometrisen identiteettijärjestelmän avulla, joka sisältää 30 miljoonan henkilön tiedot.

Maailmanpankki ja WHO edistävät pandemiavalmiutta ja rokotepasseja.

Maailmanpankki ilmoitti kesäkuun lopulla perustavansa rahaston, josta ”rahoitetaan investointeja pandemioiden torjunnan vahvistamiseksi” ja ”tuetaan ennaltaehkäisyä, valmiutta ja reagointia … keskittyen pieni- ja keskituloisiin maihin”.

Rahasto kehitettiin Yhdysvaltojen, Italian ja G20-ryhmän nykyisen puheenjohtajan Indonesian johdolla ”G20-ryhmän laajalla tuella”, ja se aloittaa toimintansa myöhemmin tänä vuonna.

Rahastosta myönnetään yli miljardi dollaria rahoitusta esimerkiksi tautien seurantaan ja nykyisten ja tulevien pandemioiden torjuntaan.

WHO on myös ”sidosryhmä” hankkeessa ja tarjoaa WHO:n pääjohtajan mukaan ”teknistä asiantuntemusta”.

Sopimus on jatkoa YK:n ja Maailman talousfoorumin vuonna 2019 solmimalle strategiselle kumppanuudelle, jonka tarkoituksena on ”vauhdittaa” YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja sen kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa.

Vaikka sopimus on hiljattain levinnyt sosiaalisessa mediassa, siitä ilmoitettiin kesäkuussa 2019, ennen COVID-19-pandemiaa. Se kattaa kuusi painopistealuetta, mukaan lukien ”terveys” ja ”digitaalinen yhteistyö”.

Terveyden osalta sopimuksessa väitetään, että se ”tukee maita [sic] saavuttamaan hyvän terveyden ja hyvinvoinnin kaikille Agenda 2030:n puitteissa keskittyen tärkeimpiin nouseviin maailmanlaajuisiin terveysuhkiin, jotka edellyttävät vahvempaa monen sidosryhmän kumppanuutta ja toimintaa”.

Sopimuksella edistettävällä ”digitaalisella yhteistyöllä” puolestaan väitetään ”vastaavan neljännen teollisen vallankumouksen tarpeisiin ja pyrkivän samalla edistämään maailmanlaajuista analyysia, vuoropuhelua ja standardeja digitaalista hallintoa ja digitaalista osallisuutta varten”.

”Osallisuutta” saarnaavasta retoriikasta huolimatta yksityishenkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kieltäytyneet rokotepassien kaltaisista sovelluksista, ovat kuitenkin joutuneet kohtaamaan seurauksia henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässään.

Tällainen oli esimerkiksi kanadalainen lääkäri, jolle määrättiin kesäkuussa 6 255 dollarin sakko, koska hän kieltäytyi käyttämästä ArriveCAN-terveystietosovellusta – jota tutkitaan yksityisyyden suojaan liittyvien huolenaiheiden vuoksi – maahan saapumiseen.

Tohtori Ann Gillies kertoi, että hänelle määrättiin sakko, kun hän palasi Kanadaan osallistuttuaan konferenssiin Yhdysvalloissa.

Andrew Bud, Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön alihankkijana toimivan iProove-yrityksen toimitusjohtaja, kuvaili rokotustodistuksia ”koko digitaalisen tunnistamisen tulevaisuuden alaksi” ja lisäsi, että ne ”eivät koske vain COVID-järjestelmää [vaan] jotain vielä suurempaa” ja että ”kun ne on hyväksytty COVID-järjestelmään, niitä käytetään nopeasti kaikkeen muuhun”.


Lähde: https://childrenshealthdefense.org/defender/who-global-pandemic-treaty-world-bank-vaccine-passports/

Previous post Miksi ”uutta maailmanjärjestystä” on mahdoton toteuttaa ilman joukkokaaoksen aiheuttamista?
Next post Maailman talousfoorumi vaatii ihmisten ja tekoälyn yhdistämistä ”vihapuheen” ja ”väärän tiedon” sensuroimiseksi.
Close