Tekoäly: Antikristus: Maallinen katsaus digitaaliseen antikristukseen.

Globalististen instituutioiden mukaan tekoälyn hallinta on väistämätöntä – He väittävät, että jonain päivänä tekoälyä käytetään kokonaisten yhteiskuntien hallintaan ja rangaistusten jakamiseen tieteellisesti tehokkaiden mallien perusteella. He käyttäytyvät kuin tämä olisi vain ihmiskunnan luonnollinen tie, jota emme voi välttää, mutta todellisuudessa se on itseään toteuttava ennustus. Sen ei välttämättä ole tarkoitus tapahtua, vaan se on suunniteltu tapahtuvaksi.

Miksi globalisteilla on syvään juurtunut pakkomielle tekoälyyn (AI)? Mikä kiihkeä pyrkimys itsenäisiin digitalisoituihin aivoihin saa heidät hurmioon? Onko kyse vain siitä, mitä tekoäly voi tehdä heidän ja heidän agendansa hyväksi, vai onko käsitteessä myös synkempi ”okkultistinen” elementti, joka on niin houkutteleva?

Maailman talousfoorumi, joka on globalistien ”Great Reset” -agendalle, neljännelle teolliselle vallankumoukselle ja ”jaetulle taloudelle” omistautunut järjestö, omistaa suuren osan jokaisesta Davosissa Sveitsissä järjestettävästä vuosikokouksesta keskusteluille tekoälystä ja sen vaikutusvallan laajentamisesta jokapäiväiseen elämään.

Yhdistyneet Kansakunnat järjestää laajoja poliittisia istuntoja tekoälystä ja on käyttänyt huomattavan paljon energiaa ”eettisten sääntöjen” laatimiseen tekoälyn kehittämistä ja käyttöä varten. YK:n pyrkimysten ytimessä on väite, että vain YK:lla on oikeus määrätä ja valvoa tekoälyteknologioita; tietenkin koko ihmiskunnan parhaaksi. YK:n omien valkoisten kirjojen mukaan tekoälyn hallinnan on määrä tulla täysimääräisesti voimaan vuoteen 2030 mennessä (kaikki globalistiset instituutiot ovat asettaneet vuoden 2030 kaikkien hankkeidensa tavoiteajaksi).

Toinen vähemmän tunnettu mutta merkittävä organisaatio on joka vuosi Dubaissa järjestettävä World Government Summit. Näihin huippukokouksiin osallistuvat monet kansalliset johtajat ja edustajat sekä yritysten toimitusjohtajat ja julkkikset. WGS:n pääaiheita ovat yleensä ilmastonmuutospropaganda, maailmantalouden keskittäminen, transhumanismi ja tekoäly.

Suurin osa tekoälystä käytävästä julkisesta keskustelusta pyörii positiivisten kertomusten ympärillä; meidän on tarkoitus olla vakuuttuneita tekoälyteknologian tarjoamista monista hienoista edistysaskelista. Joitakin ”etuja” ovat muun muassa transhumanistiset terveysmuutokset, tietokoneimplantit kehossa tai aivoissa ja jopa nanorobotit, jotka saattavat jonain päivänä olla niin kehittyneitä, että ne pystyvät muuttamaan itse solujamme. Toisin sanoen, jotta voisimme hyötyä tekoälystä, meidän on muututtava vähemmän ihmisiksi ja enemmän koneiksi.

Muut oletetut hyödyt edellyttävät valtavaa määrää uusia järjestelmiä (joista osa on jo rakenteilla), joiden avulla algoritmit voisivat valvoa elämämme jokaista osa-aluetta. Globalistit kutsuvat näitä järjestelmiä usein ”esineiden internetiksi” – jokainen omistamasi laite, auto, jota ajat, jokainen tietokone, jokainen matkapuhelin, jokainen valvontakamera, jokainen pysäytysvalo – kaikki keskitettäisiin yhteen tekoälyverkkoon kaupungin sisällä, ja jokainen kaupunki yhdistettäisiin suuressa hämähäkinseitissä kansalliseen tekoälytietokantaan.

Esineiden internet mainitaan säännöllisesti ilmastonmuutoksen hallinnan ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen yhteydessä. Tarkoitus on kristallinkirkas – hallitukset ja yrityseliitti haluavat mahdollisuuden valvoa jokaista wattia energiaa, jota käytät päivittäin. Tällaisen koko spektrin kattavan tiedon avulla on helpompi sanella päätöksiämme ja tavaroiden ja palveluiden saatavuutta. Heillä olisi täysi määräysvalta kaikkiin, jotka asuvat näissä ”älykkäissä kaupungeissa”. Koko elämääsi, jokaista sekuntia, seurattaisiin ja tutkittaisiin.

Mutta miten tämä olisi mahdollista? Miljoonat ja taas miljoonat ihmiset elävät päivittäin; siinä on PALJON dataa seulottavaksi, jotta löydetään kaikki, jotka eivät noudata sääntöjä. Tämä on yksi syy siihen, miksi globalistit kuolaavat tekoälyteknologian perään – se on ainoa käytettävissä oleva väline massadatan keräämiseen ja rajaamiseen reaaliajassa.

Jo nyt pyritään käyttämään tekoälyjärjestelmiä rikosten ennustamiseen ennen niiden tapahtumista (pre-crime). Nämä kokeilut ovat melko ylikorostettuja, sillä ne eivät todellisuudessa ennusta tiettyjä rikoksia tai tunnista tiettyjä rikollisia. Pikemminkin ne käyttävät tilastollista analyysia ennustamaan, millä kaupungin alueilla tietyt rikokset todennäköisimmin tapahtuvat. Tähän ei tarvita tekoälyä, vaan kuka tahansa poliisi, joka on työskennellyt kaupungissa tarpeeksi kauan, osaa kertoa, milloin ja missä tietyt rikokset todennäköisimmin tapahtuvat.

Lue myös:   Greenpeacen perustaja Patrick Moore sanoo ilmastonmuutoksen perustuvan vääriin kertomuksiin

Tekoälyalgoritmeja on hiljattain syytetty ”rodullisesta ennakkoluulosta”, kun on kyse alueista, jotka ne valitsevat rikosten ennustamista varten, koska nämä alueet ovat usein mustien asuinalueita, ja ennustetuimmat rikolliset ovat yleensä nuoria mustia miehiä. Tietokoneita on siis syytetty rotuprofiloinnista aivan kuten monia poliiseja syytetään rotuprofiloinnista.

Taas yksi poliittisen vasemmiston klassinen ristiriita: He rakastavat ajatusta ilmastonmuutoksen rajoittamisesta, transhumanismista ja jopa tekoälyvalvonnasta silloin, kun se sopii heille, mutta tietokone ei välitä tunteistasi eikä se välitä sosiaalisista tabuista. Se välittää vain numeroista.

Ja tässä päästäänkin tekoälyyn sisältyviin suurempiin vaaroihin. Kuvittele maailma, jota hallitsee mikrotasolla kylmä ja kuollut algoritmi, joka pitää sinua vain yhtenä kahdesta asiasta: Resurssina tai uhkana.

Rikoksia edeltävä ennustaminen on hölynpölyä; algoritmit seuraavat tapoja ja malleja, ja ihmisillä on taipumus rikkoa malleja äkillisesti. Kriisitapahtumat vaikuttavat ihmisiin eri tavoin, joita on mahdotonta ennustaa. Muuttujia on aivan liian paljon, eikä koskaan tule olemaan järjestelmää, joka pystyy ennustamaan tulevaisuutta, mutta se ei estä globalisteja yrittämästä pakottaa asiaa väkisin.

Tekoälyn hallinto on globalisti-instituutioiden mukaan väistämätöntä – He väittävät, että jonain päivänä tekoälyä käytetään hallitsemaan kokonaisia yhteiskuntia ja jakamaan rangaistuksia tieteellisesti tehokkaiden mallien perusteella. He käyttäytyvät kuin tämä olisi vain ihmiskunnan luonnollinen tie, jota emme voi välttää, mutta todellisuudessa se on itseään toteuttava ennustus. Sen ei välttämättä ole tarkoitus tapahtua, vaan se on suunniteltu tapahtuvaksi.

Tekoälyn kannattajat väittävät, että algoritmit eivät voi toimia samalla tavalla ennakkoluulottomasti kuin ihmiset, joten ne olisivat parhaita mahdollisia tuomareita ihmisen käyttäytymisestä. Tekoäly hallitsisi jokaista päätöstä tuotannosta ja jakelusta terveydenhuoltoon ja koulunkäyntiin sekä lakiin ja järjestykseen keinona saavuttaa lopullinen ”oikeudenmukaisuus”.

Kuten edellä todettiin, he ovat jo törmänneet tilastolliseen todennäköisyyteen ja siihen, että vaikka tekoälyn annettaisiin tehdä itsenäisesti päätöksiä ilman tunteita, miljoonat ihmiset pitävät näitä päätöksiä silti puolueellisina. Ja tietyllä tavalla he olisivat oikeassa.

Loogisin päätös ei aina ole moraalisin päätös. Lisäksi tekoäly on luojansa ohjelmoima, ja se voidaan ohjelmoida tekemään päätöksiä luojansa ennakkoluulot mielessä pitäen. Kuka saa ohjelmoida tekoälyn? Kuka saa sanella sen koodauksen? Globaalit elitistit?

Ja tässä päästään tekoälykysymyksen ”henkisempään” elementtiin suhteessa globalisteihin.

Pari vuotta sitten kirjoitin artikkelin otsikolla ”Luciferianismi: Maallinen katsaus tuhoisaan globalistiseen uskomusjärjestelmään”. Tavoitteenani oli hahmotella sitä suurta todistusaineistoa, jonka mukaan globalistit ovat itse asiassa eräänlainen järjestäytyneiden psykopaattien kultti (ihmiset, joilla ei ole empatiaa ja jotka nauttivat tuhoamisesta henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi). Tulin siihen tulokseen, että globalisteilla on todellakin uskonto, ja heidän perimmäinen uskomusjärjestelmänsä on todisteiden mukaan luciferianismi.

Kyllä, olen varma, että siellä on naysayers, jotka pilkkaavat tätä ajatusta, mutta tosiasiat ovat kiistattomia. Globalismissa on selvä okkulttinen elementti, ja luciferianismi esiintyy johdonmukaisesti juurifilosofiana. Luulen, että selvitin tämän melko tehokkaasti artikkelissa, enkä aio kerrata kaikkia todisteita tässä; ihmiset voivat halutessaan lukea sen.

Lue myös:   WEF haluaa ihon alle - Schwabin oman avustajan sanoin

Kirjoitin maallisesta näkökulmasta, koska luciferialaisuus on luonnostaan tuhoisa ideologia, vaikka sitä tarkasteltaisiin kristillisen uskon linssin ulkopuolella. Sen lisäksi on olemassa psykologisia tekijöitä, joita on käsiteltävä ja jotka kristinusko usein jättää huomiotta. Luciferilainen filosofia on räätälöity narsistisille ja sosiopaattisille ihmisille. Kultin juuressa on kyse ”erityisistä” ihmisolennoista, joita eivät estä omantunnon, moraalin tai etiikan rajat. Empatian puute nähdään etuna edistymiselle, ja luciferialaisuuden perimmäinen tavoite on jumaluus – ihmisestä tulee jumalan kaltainen, olipa kyse sitten siitä, että muut palvovat häntä, vaikutusvallasta tai elämän ja kykyjen pidentämiseen tähtäävistä teknologisista menetelmistä.

Mutta miten tämä liittyy tekoälyyn?

Uskon, että globalistit suhtautuvat tekoälyyn niin kunnioittavasti, koska he ajattelevat, että se on uusi elämänmuoto tai elämän perimmäinen muoto – elämä, jonka he ovat luomassa (kuten jumalat luovat elämän). Ja jos ajatellaan asiaa symbolisesti, tämä uusi ”elämä” on itse asiassa luotu luojiensa kuvaksi: Sillä ei ole empatiaa, ei katumusta, ei syyllisyyttä, ei rakkautta. Paremman sanan puutteessa se on sieluton, aivan kuten globalistiset psykopaatit ovat sieluttomia.

Jos tarkastelemme tekoälyä hetkeksi uskonnollisin termein – tekoäly on eräänlainen vastakohta Kristuksen hahmolle. Kristus edustaa kristillisen opin mukaan kaikkitietävää äärimmäistä rakkautta ja äärimmäistä itsensä uhraamista. En usko, että on olemassa sanaa sille, mitä tekoäly viime kädessä edustaa. Ainoa sopiva termi on ”antikristus”: Kaiken näkevä silmä. Ihmiskunnasta vailla olevan superälyn hallitsijuus.

Selvyyden vuoksi totean, etten usko maailmanlopun käsitteisiin, joita ne esittävät, jotka noudattavat suositumpia Ilmestyskirjan tulkintoja. Uskon, että maailma muuttuu. Uskon, että imperiumit nousevat ja kaatuvat, ja tämä voidaan usein nähdä ”maailmanloppuna”, vaikka se on oikeastaan vain aikakauden loppu. Tästä huolimatta uskon täydestä sydämestäni pahan olemassaoloon; paha määritellään tahallisesti petollisiksi tai tuhoaviksi teoiksi, joilla on puhtaasti henkilökohtainen tai organisatorinen hyöty, kuten murha tai orjuuttaminen. Pahuus on todellakin olemassa, ja se on havaittavissa oleva osa ihmiselämää.

Ihmisyydessä on myös piirteitä, jotka johtavat hyvään, jotka estävät meitä itsetuholta, kun kuuntelemme niitä. Omatunto, järki, viisaus ja usein myös usko voivat tarjota suurimmalle osalle meistä suojan pahoja tekoja vastaan. Jos meillä ei olisi näitä pilareita psyykessämme, olisimme tuhonneet itsemme jo kauan sitten. Mutta on joitakin, joilla ei ole omatuntoa, joilla ei ole empatiaa ja jotka halveksivat näitä ominaisuuksia ”rajoittavina”.

Tällaiset ihmiset suunnittelevat tekoälyä. Ja ehkä ne eivät aiheuta ”maailmanloppua” meidän yleisesti ymmärtämillämme termeillä (tai raamatullisilla termeillä), mutta ajan mittaan ne voivat viedä pois kaiken sen, mikä tekee ihmiskunnasta maailman arvoista. Tavallaan tämä olisi maailmanloppu. Se olisi elävä painajainen, jota johtavat psykopaattiset ihmiset, jotka käyttävät sosiopaattista tekoälyä ja aktiivisesti rohkaisevat ja mahdollistavat sen, että massat hylkäävät ihmisruumiinsa ja muuttuvat digitaalisiksi hirviöiksi ja teknologisiksi khimairaiksi.

Jos se onnistuisi, se olisi todella luonnon tai Jumalan suunnittelun äärimmäinen häpäisy, jos siihen uskotte. Jumaluuden tavoittelu ei ole sen arvoista useimmille meistä, mutta globalisteille se on aikakauden unelma, ja he tekevät KAIKEN saavuttaakseen sen.

Lähde

 

Previous post Maailman talousfoorumi vaatii ihmisten ja tekoälyn yhdistämistä ”vihapuheen” ja ”väärän tiedon” sensuroimiseksi.
Next post WEF haluaa ihon alle – Schwabin oman avustajan sanoin
Close