Henkilökohtainen tietokone virusvektorina

ABSTRAKTI
WHO:n, hallitusten ja yliopistojen tutkijoiden, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön maailmanlaajuinen levitys zoonoosiviruspandemiaa koskevasta kertomuksesta on mahdollistanut kybernoosin eli tietokoneesta ihmisiin tarttuvan taudin kokeilun uuden ja suhteellisen suuren kohderyhmän keskuudessa. Tässä asiakirjassa esitellään alustavan kokeilun perusteet, menetelmät, alustavat tulokset ja rajoitukset sekä arvioidaan tämän uuden virologian alan tulevia mahdollisuuksia.

JOHDANTO
Sars-CoV-2-pandemiaa koskevan kertomuksen laajamittainen levittäminen valtion elinten (esim. SAGE, SPI-B, CDC), kansalaisjärjestöjen (esim. WEF, WHO, Maailmanpankki, IMF), yliopistojen, yksityishenkilöiden ja uskottavien mediaorganisaatioiden (esim. Reuters, Guardian, New York Times, Der Spiegel, BBC) välityksellä sai aikaan sen, että uusi mRNA:n geenimuuntelutekniikka otettiin odotetusti laajamittaisesti käyttöön (tällä hetkellä 4,9 miljardia ihmistä).

Vaikka rokoteohjelma on ollut erittäin menestyksekäs (ja sen pitäisi pian kattaa suurin osa yli kuuden kuukauden ikäisistä ihmisistä), se ei vielä ole yleinen, vaan vaatii jatkuvia pakkokeinoja ja vaihtoehtoisia käyttöönottoja (esim. polio, isorokko, kausi-influenssa). Rokottamattomien henkilöiden merkittävä jäännös todennäköisesti säilyy (myös odotetusti), ja tämä ryhmä korreloi usein skeptisen kertomuksen kanssa ja jopa vastakertomuksen levittämisen kanssa.

Pandemiaskeptisyydellä ja siihen liittyvällä rokotevastaisuudella on useita syitä. Toistaiseksi ei ole olemassa algoritmia, jolla voitaisiin ennustaa tai tunnistaa vastahakoisuus tai ”vapaa ajattelu”. Yksi ”silkaksi veriseksi ajatteluksi” kutsutun ilmiön (Hoff et al., 2009) taustalla olevista tekijöistä on kuitenkin se, että ihmiset kääntyvät vaihtoehtoisten mediasivustojen puoleen saadakseen autenttista journalismia (esim. Global Research, Signs of the Times, UK Column News, Off Guardian).

Tämä on sattumalta tarjonnut valmiin ryhmän, jota voidaan hyödyntää uudenlaisen ”viruksen”, jota kutsumme kybernoosiksi tai tietokoneiden tuottamaksi taudiksi, kokeilussa. (Huomautus: ”kybernoosia” ei käytetä tässä Meerloon (1971) ehdottamassa merkityksessä senesenssin kyberneettisten toiminnallisten häiriöiden täsmentämiseksi).

Kliinisessä tutkimuksessa käytettiin 10 000 koehenkilöä, jotka kuuluivat edellä mainittuun kohorttiin, joka koostui eri Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivista alt-median käyttäjistä. (Australiassa sitä pidettiin tarpeettomana.)

METODOLOGIA
Suunnittelimme fotobiologian, fotokemian ja biofotoniikan tutkimustulosten pohjalta tekniikan, jolla voidaan häiritä fotonien ja biologisten rakenteiden välistä luonnollista vuorovaikutusta. Perusfotometrian avulla todettiin, että 500 kandelan valovoima neliömetriä kohti (cd/m2) yhdistettynä noin 140 PPI:n kuvan resoluutioon (esim. tavallinen nykyaikainen 15,6-tuumainen kannettava tietokone, jossa on 1920 x 1080 pikseliä) oli riittävä päästölähde halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Koodausalgoritmia (patenttihakemus vireillä) käytettiin RGB-pikselien arvojen säätämiseen ja mikropikselikuvioiden luomiseen lähdekuviin (teksti, valokuvat tai video), mikä koodasi tehokkaasti piilotetut mutta dynaamiset visuaaliset signaalit. Tämän steganografiatekniikan esiin nousevien ominaisuuksien todettiin olevan samankaltaisia kuin perinteisten sufien opetustarinoiden, joissa koodataan salaista tietoa, joka toimii katalysaattorina uudenlaisten yhteyksien synnyttämisessä auditiivisen kanavan ja korkeampien kykyjen välille (vaikkakin on huomattava, että tässä tapauksessa saavutettu vaikutus ei ole millään tavoin hyödyksi organismille).

Melkein mitä tahansa visuaalista materiaalia voidaan käyttää tähän tarkoitukseen ilman, että alkuperäisen lähdemuodon heikentyminen tai turmeltuminen olisi havaittavissa, ja siten ilman, että koehenkilö on tietoinen siitä, että hän näkee jotain muuta kuin sen, mikä on välittömästi näkyvissä.

Koodattu signaali, joka etenee silmän kautta näköhermoon ja näköaivokuoreen, on suunniteltu muokkaamaan hermosoluarkkitehtuuria käynnistämällä erittäin epätavallinen tai kaoottinen synaptinen laukaisu, mikä aiheuttaa viruksen kaltaisen kaskadimaisen häiriön vakiintuneisiin hermoratoihin erityisesti prefrontaalisessa aivokuoressa ja vaikuttaa siten korkeampiin kognitiivisiin toimintoihin (esim. tarkkaavaisuus, työmuisti, tahdonalainen toiminta, päättelykyky, suunnittelu, kielen ymmärtäminen ja prosessointi, päätöksenteko, ongelmanratkaisu).

Vedämme analogian virusinfektioon seuraavalla tavalla. Virion, joka on käytännössä inertti, kunnes se tunkeutuu isäntäsoluun, käyttää solun energia- ja biosynteesikoneistoa tuottaakseen jälkeläisvirioneja, jotka sitten vapautuvat ja siirtävät näin viruksen genomin uusiin isäntäsoluihin. Tämä loismainen hyväksikäyttö johtaa solun normaalien toimintojen häiriintymiseen eli sairauteen.

Samoin neuroni tai aivosolu, joka kommunikoi muiden neuronien kanssa kemiallisten välittäjäaineiden välityksellä dendriittien ja aksonien synaptisen raon yli, on vastaanottamiensa viestien armoilla – kuten sanotaan, roskat sisään, roskat ulos – joten virheellinen viesti leviää yhtä helposti koko aivokuoressa.

Molemmissa tapauksissa on kyse ”tietopaketista”, joka häiritsee solun normaalia toimintaa. Kybernoosin tapauksessa sairaus ilmenee kuitenkin poikkeavina psykologisina tiloina.

On odotettavissa, että älykkyysosamäärän heikkeneminen yhden tai kahden standardipoikkeaman (15-30 pistettä) suuruusluokkaa olisi helposti saavutettavissa. Stanford-Binet-asteikolla tämä merkitsisi siirtymistä ylivoimaisesta keskinkertaiseen, tai vielä paremmin korkeasta keskinkertaisesta matalaan keskinkertaiseen. Vaikka se ei olekaan yhtä tehokasta tai välitöntä kuin baseball-lippiksen ja lyhyiden housujen pukeminen taaksepäin, sen odotetaan olevan pysyvää.

Perustettiin hoitoryhmä ja kontrolliryhmä. Koehenkilöitä seurattiin ja arvioitiin laitteen kameran avulla (jos siihen oli pääsy) käyttämällä takaovia. Muutoin arviointi tehtiin tutkimalla sähköpostia, älypuhelinviestintää, vanhaa kirjeenvaihtoa tai (yksityisetsivän välityksellä) pubissa käytyjä keskusteluja.

Kaksitoista biometristä parametria – joko fysiologisia tai käyttäytymiseen liittyviä – mitattiin kymmenen ja kolmenkymmenen minuutin kuluttua, sitten yhden, kuuden, kahdenkymmenenneljän ja neljänkymmenenkahdeksan tunnin kuluttua ja sen jälkeen joka viikko kuuteen viikkoon asti käytetyn ärsykkeen jälkeen:

 1. Elintoimintoja (esim. pulssi ja hengitystaajuus, ruumiinlämpö) käytettiin aluksi sisäisten tilojen arvioimiseen; sen jälkeen arvioitiin tiedostamattomia kasvojen liikkeitä, jotka seuraavat tiiviisti tiettyjä psykologisia tiloja (esim. epämukavuus, hälyttävyys, kauhu, inho).
 2. Dynaamisen sitoutumisen väheneminen sivustoon, eli tiettyjen tietoisten reaktioiden (esim. nauraminen, kiroilu, kiroilu, kiroilu) tai tiedostamattomien reaktioiden (esim. hämmentynyt katse, otsa kurtussa, huokaus, pään ravistelu) huomattava väheneminen.
 3. Opettavaisten, ironisten tai sarkastisten kommenttien lähettämisen vähentäminen.
 4. Lisääntyvä välinpitämättömyys alt-mediasivustoa kohtaan tai sen unohtaminen kokonaan.
 5. Paranoia tai ylivoimainen tunne siitä, että meitä huijataan, että mitään ja ketään ei voi uskoa, ei empiiristä tiedettä, asiantuntijoita, oikeiston tai vasemmiston ääniä, Anthony Faucia tai Sucharit Bhakdia.
 6. Itsemurhapuheita.
 7. Lisääntyvä kiinnostus tieteellisten lehtien artikkeleihin, Reuters Fact Check ja Full Fact.
 8. Lisääntyvä kiinnostus vieraantuneiden tai entisten ystävien näkymiä kohtaan.
 9. Unohdetaan, että länsimainen sivilisaatio on lopullisessa rappiossa, korruptoitunut ja sairas yli uskomusten ja ymmärryksen.
 10. Vakaumuksen menettäminen siitä, että kaikki paha tulee Amerikasta.
 11. Taipumus siteerata George Monbiotin kaltaisia pakkomielteisiä henkilöitä, ei ironisesti vaan ikään kuin he olisivat merkittäviä intellektuelleja.
 12. Kyky omaksua James Lovelockin Novacene rankaisematta.

Tässä järjestyksessä nämä kaksitoista parametria edustavat kybernoosin lisääntyvän tehokkuuden asteikkoa ja merkitsevät prosessia, jota kutsumme disorientaatioksi, uudelleenorientaatioksi ja osastoivaksi.

TULOKSET
Persoonallisuuden muutosten arvioinnin on oltava osittain subjektiivista. On vaikea erottaa todellisuudessa terveitä reaktioita nykyiseen absurdiin todellisuuden uudelleenmuotoiluun, josta alt-mediasivustot kertovat, kyberviruksen aiheuttamista reaktioista, mikä on helposti ymmärrettävissä.

Huomattiin, että erilaiset fysiologiset oireet muistuttivat kummasti niin sanottuja Covid-19-oireita, kuten hyperventilaatio, takykardia, päänsärky, pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja unettomuus (taulukko 1).

Alkuvaiheen kokeilu osoitti odottamatonta voimakasta vastustusta uudelle syötteelle suhteellisen suurella osalla hoitoryhmästä (taulukko 2). Meihin teki vaikutuksen se, missä määrin persoonallisuus säilyi, totuudentajuisuus ja erottelukyky säilyivät ja eheys säilyi pitkittyneen altistumisen jälkeenkin. Hämmentyminen oli lyhytaikaista, kun taas uudelleen suuntautuminen tapahtui odottamattomalla tavalla, sillä useimmat koehenkilöt saavuttivat uuden (eli syvemmän) tason väärien kertomusten ymmärtämisessä (taulukko 3 ja 4). On mahdollista, että salaliittoteoriat (eli tosiasiat) asettavat eräänlaisen ”hermosolujen blokin”, joka estää kybernoosiin liittyvän kognitiivisen dissonanssin ja yleisen typeryyden. Tämä voisi selittää, miksi Twitterin, Facebookin ja BBC:n kannattajat ovat niin ponnettomia.

Tehokas ratkaisu tähän olisi edistyneen tekoälyn itseoppivan ohjelmiston käyttö positiivisten palautesilmukoiden luomiseksi, jotka lisäävät ärsykkeen voimakkuutta.

Seuraavissa kokeissa olisi pyrittävä poistamaan alustavan kokeen puutteet, sillä siinä jätettiin traagisesti huomiotta kaksoissokkoutuksen haitat, jolloin osa testaajista altistui samalle visuaaliselle syötteelle kuin hoitoryhmä, mikä johti useiden erittäin kyvykkäiden tutkijoiden menettämiseen.

Ehdotetaan, että kaikkien kokeilijoiden suojelemiseksi otetaan käyttöön naamarit, kasvosuojukset ja sosiaalinen etäisyys. Jos näin ei tehdä, valvontaprosessi korvataan 100-prosenttisella tekoälyteknologialla.

Suosittelemme, että nykyistä ohjelmaa jatketaan kolme vuotta, mutta se voidaan lopettaa ennenaikaisesti, jos jokin seuraavista tapahtuu:

 1. Alt-mediasivustoilla älykkäät artikkelit/raportit tai tarkkanäköiset kommentit ovat vähentyneet merkittävästi.
 2. Alt-mediasivustojen pakkosulkeminen tyytymättömien katsojien toimesta ja/tai sivustojen toimittajien siirtyminen Karibialle.
 3. Lähes kaiken BBC:hen kohdistuvan kritiikin katoaminen.
 4. Pandemiatoimenpiteiden iloinen hyväksyminen talvella 2022/3.
 5. Pakolliset rokotukset.
 6. Liz Truss sytyttää kolmannen maailmansodan.
 7. Tieteellisistä periaatteista ja terveestä mielestä luopuminen yli 90 %.
 8. CBDC on täysin toiminnassa, ja planeetan ja kaiken sen päällä olevan omistaa kaksitoista humanoidia.
 9. Laajalle levinnyt tunnustus siitä, että este demonisen valtakunnan ja tämän valtakunnan välillä on murrettu.
 10. Odottamaton strategiamuutos, jossa tehoton vastarinta eliitin agendaa vastaan korvataan hyvin organisoidulla salaisella tarkka-ampujajoukolla, joka tappaa joukoittain Great Reset -hankkeen päähenkilöitä.

KIITOKSET
Kirjoittajalla ei ole eturistiriitoja tai eettisiä huolenaiheita ilmoitettavana.

Kiitokset W. Gatesille, inspiroivalle tohtori K. Schwabille, NSA:lle, MOD:lle ja Google LLC:lle.

Olen kiitollisuudenvelassa professori George Misánthroposille siitä, että hän huomautti, että tämä paperi itsessään voitaisiin koodata ja käyttää osana kliinistä tutkimusta, ja siitä, että hän rohkaisi työtäni aiheesta ”Select Organisms as Viral Vectors” (Griffin et al., 2022).

LISÄÄ LUKEMISTA:
Select Organisms as Viral Vectors: Select Organisms as Viral Vectors.
Tiivistelmä: Todettiin, että ensimmäiseen kybernoosin kliiniseen kokeeseen osallistuneet osoittivat korkeampaa henkistä terävyyttä ja pystyivät vastustamaan liioiteltua ”virus”-narratiivia helpommin kuin keskivertoihmiset. Tässä artikkelissa osoitamme, että tämä kohortti, jolla on ylivoimainen kyky saada, arvioida ja välittää tietoa, toimii viruksen tavoin tartuttaen ympärillään olevia.

Mahdollisesti tämä ryhmä voisi olla syvällisen muutoksen katalysaattori, joka horjuttaa vuosituhansia vanhaa vallitsevaa tilannetta, jossa loismainen vähemmistö hallitsee muita, korvaa darwinistisen kilpailukyvyn epäitsekkäällä ja yhteistyöhön perustuvalla järjestelmällä ja ehkä jopa muuttaa maapallon järjestelmän tasapainoa (K. Schwab, henkilökohtainen tiedonanto, 6.6.2022).

Tässä asiakirjassa selostetaan muita tutkimuksia, joissa olemme väittäneet, että erittäin ongelmallinen tilanne vaatii varhaista huomiota. Katso ”Earth as a Viral Vector” (Griffin et al., 2022).

Maa virusvektorina
Tiivistelmä: Planeetallamme elää jopa 1031 (10 nonillion) virusta, mikä on sata miljoonaa kertaa enemmän kuin maailmankaikkeuden tähtien lukumäärä; pelkästään 380 biljoonan viruksen uskotaan elävän symbioottisessa suhteessa ihmisen organismin kanssa. Jos tätä verrataan lajien arvioituun kokonaismäärään (noin 8,7 miljoonaa) tai omaan väestöömme (noin 8 miljardia), on selvää, että virukset ovat hallitseva elämänmuoto. Suurinta osaa maapallon elämästä voidaan siis pitää luonteeltaan virusperäisenä.

Tässä asiakirjassa väitetään, että virukset ovat maapallon järjestelmälle ensiarvoisen tärkeitä. Siksi on elintärkeää, että edistämme tällaisten elämänmuotojen kukoistusta Gaian viisaina hoitajina. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää torjua virusten kieltäjien (ja niiden, jotka pyrkivät vähättelemään virusten merkitystä väittämällä, että ihminen on ensisijainen, ns. virusismi) kertomus (Griffin, 2020).

Johtopäätöksenä toteamme, että pitkän aikavälin välttämättömyys ei ole se, että tekoäly syrjäyttää ihmisen, vaan se, että ihminen tekee tilaa viruksille. Tämän ehdotuksen perusteluna on esiin nouseva näyttö aurinkomme roolista virusten leviämisessä (ks. ”Galaxies as Viral Vectors”).

Galaksit virusvektoreina
Tiivistelmä: Aurinkoa, joka on ollut maapallojärjestelmän liikkeellepanijana noin neljän miljardin vuoden ajan, voidaan pitää virusten tärkeimpänä synnyttäjänä Tässä artikkelissa väitämme, että se, mikä saattaa vaikuttaa virusten suosimiselta, on itse asiassa darwinististen evoluutioperiaatteiden mukaista.

Lisäksi tilanne maapallolla jäljittelee läheisesti tähtikappaleiden evoluutiota. Toisin sanoen se on tähtien virusten kaltaisen käyttäytymisen tuote. Tarkastelemme kosmologisia todisteita tästä tavasta, jolla tähdet räjähtävät ja levittävät ainettaan laajalti koko galaksiin, mikä tarjoaa siemenpohjan uusille tähdille ja niitä kiertäville planeetoille.

Auringot, väitetään, ovat käytännössä viruksia, jotka käyttävät alkuräjähdyksen jälkeen muodostuneen isäntäuniversumin energiaa ja ainetta monistumiseensa. Aurinkomme on toisen tai kolmannen sukupolven pääjaksotähti eli G-tyypin virus. Koska se ei ole tarpeeksi massiivinen supernovaksi, sitä voidaan pitää umpikujana virusten leviämisen kannalta. Päättelemme, että tämä ei ole huolestuttavaa, sillä se ei vaikuta merkittävästi ”virusuniversumiksi” kutsutun maailmankaikkeuden tilaan (ks. ”Maailmankaikkeus virusvektorina ”1).

Maailmankaikkeus virusvektorina
Tiivistelmä: Viime vuosikymmeninä jotkut fyysikot ovat esittäneet multiversumin eli useiden universumien olemassaolon, joista jokaisella on omat lakinsa, hiukkasensa, voimiensa ja perusvakionsa. Jos niitä olisi ääretön määrä, tämä merkitsisi, että universumit eroaisivat vain marginaalisesti omastamme.

Tässä artikkelissa väitän, että inflaatioteoria osoittaa, että olosuhteet pian alkuräjähdyksen jälkeen valitsivat luonteeltaan virallisen maailmankaikkeuden. Alkuperäisen laajenevan maailmankaikkeuden alueilla esiintyvät kvanttivaihtelut, jotka saavat aikaan sen, että mini-universumit jatkuvasti ”irtoavat” ja levittävät lisää universumeja, toimivat pitkälti samalla tavalla kuin viruksen lähetti- RNA. Päättelemme, että tämä itseään toistava kvanttivirus on mahdollisesti ikuinen ja tunkeutuu lopulta kaikkeen aikaan (ks. ”Time as a Viral Vector”, Griffin, 20231).

Aika virusvektorina
Tiivistelmä: ”Aikaisempien” kirjoitusteni ja niiden alaviitteiden analyysi osoittaa, että aika itsessään toimii usein viruksen tavoin. Tässä kirjoituksessa väitän, että aiempien kirjoitusteni tutkimus, jotka ilmeisesti perustuvat ”tuleviin” artikkeleihin, on vastoin hyväksyttyä ajan nuolta ja syyn ja seurauksen logiikkaa. Osoitan, että tieteellisillä artikkeleilla on taipumus lisääntyä viruksittain, eivätkä ne tule oppineemmiksi vaan yhä naurettavammiksi.

Osoitan, että avaruusajan kvanttivaihtelut ja Einsteinin kenttäyhtälöiden ratkaisuni ovat sopusoinnussa epälokaalisuuden ja retrokausaalisuuden kanssa ja merkitsevät sitä, että aika kulkee itse asiassa taaksepäin. Vaikka se on intuition vastaista, päättelen, että SARS-CoV-2-pandemia on vielä tapahtumatta ja että koko tarinan aiheuttajina ovat Off Guardian ja muut alt-mediasivustot, ennen kuin se lopulta tyrehtyy useiden vuosien kuluttua ja unohtuu yhtäkkiä.


Lähde: https://off-guardian.org/2022/09/04/the-personal-computer-as-a-viral-vector/

Visits: 155 Today: 3
Previous post Miksi vasemmistolaisilla on pakkomielle tuhota sankarikulttuuri?
Next post Covid-sovellus, joka havaitsee viruksen äänestäsi, ”tarkempi kuin sivuvirtaustestit”.
Close