YK:n koulutusvirasto aloittaa sodan ”salaliittoteorioita” vastaan.

Unesco kouluttaa ja rekrytoi opettajia keskeisenä osana maailmanlaajuisia ponnistelujaan ongelmalliseksi katsomansa tiedon ja ajatusten torjumiseksi.

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö, joka tunnetaan paremmin lyhenteellä UNESCO, on kiihdyttämässä maailmanlaajuista sotaansa ajatuksia ja tietoja vastaan, joita se pitää ”vääränä tietona” ja ”salaliittoteorioina”.

Pariisissa sijaitsevan YK:n koulutusjärjestön mukaan, joka julkaisi kesällä aiheesta merkittävän raportin kasvattajille, salaliittoteoriat aiheuttavat ”merkittävää vahinkoa” ja muodostavat ”monien populististen liikkeiden selkärangan”.

Raportissa todetaan muun muassa, että salaliittoteoriat ”edistävät ja vahvistavat haitallisia ajattelumalleja ja eksklusiivisia maailmankuvia”.

Ne myös ”vähentävät luottamusta julkisiin instituutioihin” ja ”tieteellisiin instituutioihin”, mikä voi ajaa ihmisiä väkivaltaan tai vähentää heidän haluaan ”pienentää hiilijalanjälkeään”, YK:n virkamiehet väittivät asiakirjassa.

Vaikka ”kaikki salaliittoajattelu uhkaa ihmisoikeusarvoja”, asiakirjassa sanotaan tarkemmin erittelemättä, jotkut salaliittoteoriat ovat vaarallisempia kuin toiset.

Joissakin tapauksissa opettajia jopa kannustetaan ilmoittamaan oppilaistaan viranomaisille.

Esimerkkeinä raportissa mainituista ”salaliittoteorioista” voidaan mainita kaikkea laajasti levinneistä ja kunnioitettavista uskomuksista, kuten ”ilmastonmuutoksen kieltäminen” ja ”liittovaltion vaalien manipulointi” Yhdysvalloissa, kaukaa haettuihin käsityksiin, kuten ”maapallo on litteä” tai ”Michelle Obama on itse asiassa lisko”.

”Internetissä on paljon hulluja ajatuksia, joista monet ovat ilmeisen vääriä”, selitti Citizens for Free Speech -järjestön johtaja Patrick Wood. ”Ainoat ajatukset, joita ’korjataan’, ovat globalistisen narratiivin vastaisia. Tämä todistaa, että keskitytään oman narratiivin suojelemiseen eikä mihinkään muuhun.”

”Unesco liittyy sensuurikartelliin, johon kuuluvat nyt Euroopan unioni, Yhdysvaltain hallitus, Maailman talousfoorumi, Facebookin ja Twitterin kaltaiset sosiaalisen median jättiläiset ja erityisesti Google”, Wood kertoi Epoch Timesille. ”Kuka tahansa, joka ei toistele globalistien narratiivia, katsotaan oletusarvoisesti ’salaliittoteoreetikoksi’.”

YK:n järjestön mukaan näiden ajatusten ja teorioiden torjumista koskevan maailmanlaajuisen ohjelman ytimessä ovat opettajat ja koulut. Keskeistä on myös taistelu verkossa ja tiedotusvälineissä, Unescon asiakirjoissa selitetään.

Uusin strategia esiteltiin Unescon ”kansainvälisessä symposiumissa, jossa käsiteltiin salaliittoteorioiden torjuntaa koulutuksen avulla”. Brysselissä kesäkuun lopulla pidetty huippukokous kokosi yhteen akateemiset tahot, hallitukset, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edistämään ”yhteisiä toimia” salaliittoteorioita ja niihin uskovia tai niitä levittäviä henkilöitä vastaan.

Suunnitelmaan sisältyy strategioita, joilla estetään ihmisiä uskomasta salaliittoteorioihin, sekä välineitä, joiden avulla voidaan puuttua salaliittoteorioihin jo uskoviin.

Useat propagandan ja sananvapauden asiantuntijat varoittivat kuitenkin, että YK:n pyrkimykset ovat ”vaarallinen” laajentuminen siinä, mitä he kuvailevat maailmanlaajuiseksi sodaksi sananvapautta, ilmaisunvapautta, virallisten kertomusten kyseenalaistamista ja toisinajattelua vastaan laajemminkin.

”He tarkoittavat salaliittoteorialla mitä tahansa väitettä, väitettä tai todisteita, jotka poikkeavat hallituksen ja tiedotusvälineiden levittämästä propagandasta”, varoitti New Yorkin yliopiston mediatutkimuksen professori Mark Crispin Miller, joka tutkii propagandaa ja hallituksen väärää tietoa.

”En keksi mitään vaarallisempaa sanan- ja ajatuksenvapaudelle – ja siten demokratialle – kuin tämä YK:n pyrkimys, jolla ei ole mitään asiaa kertoa meille, mikä on totta ja mikä ei”, Miller sanoi Epoch Timesille. ”Tämä ero ei ole heidän tehtävänsä, vaan meidän, vapaiden ihmisten, jotka kykenevät ajattelemaan itse ja jotka eivät pelkää siviiliväittelyä.”

Maailmanlaajuinen sota salaliittoteorioita vastaan

Viralliset pyrkimykset ”salaliittoteorioiden” ja ”väärän tiedon” tukahduttamiseksi eivät ole uusia. Itse asiassa länsimaiden hallitukset – mukaan lukien Yhdysvaltain hallitus – ovat jo vuosia johtaneet näitä toimia.

Vuonna 2010 Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi ”Counter Misinformation Team” -ryhmänsä avustuksella America.gov-sivustolla ”Conspiracy Theories and Misinformation” -julkaisun, jossa se väitti kumoavansa erilaisia ”salaliittoteorioita”.

Viime aikoina myös Bidenin hallinto on keskittynyt ”salaliittoteorioihin”. Viime vuonna Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriö esitti toistuvasti, että usko laajalle levinneeseen äänestäjäväärennökseen tai vaihtoehtoiset näkemykset COVID-19:stä ja kansanterveydellisistä toimenpiteistä muodostaisivat suuren terrorismin uhan Yhdysvalloille.

Vaikka Bidenin hallinnon ehdottama ”disinformaation hallintoneuvosto” näyttää toistaiseksi hyllytetyltä julkisen paheksunnan jälkeen, Yhdysvaltain hallitus on tehnyt tiivistä yhteistyötä teknologiajättien kanssa tukahduttaakseen vaalivilppiin, Hunter Bidenin kannettavaan tietokoneeseen, vaihtoehtoisiin näkemyksiin COVID-19:stä ja muuhun liittyvää puhetta.

Verorahoitteinen National Public Radio on julkaissut viime kuussa lukuisia juttuja, joissa toistetaan Unescon puheita salaliittoteorioiden väitetystä vaarallisuudesta ja yleisyydestä kouluissa ja muualla.

Myös väistyvä johtava terveysviranomainen, tohtori Anthony Fauci, on viime aikoina ottanut asiaan kantaa. ”Nyt on kyse vain todellisuuden vääristelystä, salaliittoteorioista, joissa ei ole mitään järkeä ja joilla torjutaan järkeviä kansanterveydellisiä toimenpiteitä, ja jotka saavat sen näyttämään siltä, että ihmishenkien pelastaminen on ihmisten vapauden loukkaamista”, hän sanoi MSNBC:n The Rachel Maddow Show -ohjelmassa 22. elokuuta.

Maailman talousfoorumi, joka on joutunut maailmalla kritiikin kohteeksi ”Great Reset” -ohjelmansa vuoksi, pyrkii myös torjumaan ajatuksia, joita se nimittää vääräksi informaatioksi ja salaliittoteorioiksi.

”Salaliittoteorioiden leviämisen pysäyttämisessä on keskeistä valistaa ihmisiä etsimään harhaanjohtavaa tietoa ja opettaa heitä suhtautumaan epäluuloisesti tiettyihin lähteisiin”, WEF:n vanhempi kirjoittaja Charlotte Edmond kirjoitti kaksi vuotta sitten järjestön verkkosivuille.

YK on ollut keskeisessä asemassa maailmanlaajuisissa ponnisteluissa. Uusi ohjelma on itse asiassa jatkoa Unescon ja Euroopan komission vuonna 2020 tekemälle aloitteelle nimeltä #ThinkBeforeSharing, jolla torjutaan salaliittoteorioita verkossa.

Tuossa aloitteessa kansalaisia kehotettiin muun muassa julkaisemaan linkkejä faktantarkistuspalveluihin ja jopa ilmoittamaan salaliittoteorioita mahdollisesti harjoittavista toimittajista ”paikalliselle/kansalliselle lehdistöneuvostolle tai lehdistöasiamiehelle”.

Lokakuussa 2020 Maailman talousfoorumin podcastissa ”Seeking a cure for the infodemic” YK:n maailmanlaajuinen viestintäpäällikkö Melissa Fleming kehui värvänneensä yli 100 000 vapaaehtoista vahvistamaan YK:n näkemyksiä ja tukahduttamaan kilpailevia tarinoita.

”Tähän mennessä olemme rekrytoineet 110 000 vapaaehtoista tiedotusvapaaehtoista, ja varustamme heidät tietämyksellä siitä, miten väärää tietoa leviää, ja pyydämme heitä toimimaan eräänlaisina ’digitaalisina ensivastetoimijoina’ alueilla, joilla väärää tietoa leviää”, YK:n viestintäpäällikkö sanoi.

Paljastus tuli sen jälkeen, kun YK ja hallitukset ovat jo vuosia pyrkineet tukahduttamaan ääriliikkeitä, väärää tietoa ja muuta internetissä esiintyvää tietoa. Vuonna 2016 YK:n turvallisuusneuvosto käynnisti ”puitteet” verkossa esiintyvien ”ääriliikkeiden” torjumiseksi edellisvuoden ohjelman jälkeen, jonka tarkoituksena oli torjua ”ideologioita”, jotka voivat johtaa väkivaltaan.

Unescon tuoreet toimet koulutuksen alalla ovat kuitenkin merkki taistelun dramaattisesta kiihtymisestä – erityisesti koululaisiin kohdistuvien toimien osalta.

Salaliittoteorioiden torjuminen kouluissa

Koulutus ja koulut ovat keskiössä Unescon uudessa suunnitelmassa salaliittoteorioiden torjumiseksi.

”Taistelu salaliittoteorioita ja niiden usein välittämiä antisemitistisiä ja rasistisia ideologioita vastaan alkaa koulusta, mutta opettajilla ei ole maailmanlaajuisesti riittävää koulutusta”, Unescon pääjohtaja Audrey Azoulay sanoi uudesta hankkeesta. ”Siksi Unesco julkaisee tänään käytännönläheisen oppaan opettajille, jotta he voivat opettaa oppilaille paremmin, miten salaliittoteoriat voidaan tunnistaa ja kumota.”

Koulutuksen lisäksi YK:n järjestö toivoo myös laajentavansa toimiaan salaliittoteorioiden leviämisen torjumiseksi lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa.

”Tämä perustuu laajempaan työhön, jota teemme vahvistaaksemme media- ja informaatiolukutaitoa, jotta oppijat olisivat paremmin valmistautuneita navigoimaan algoritmien, tekoälyn ja invasiivisen tiedonkeruun maailmassa”, lisäsi Azoulay, joka toimi Ranskan hallituksessa sosialistipuolueen jäsenenä ennen YK:n koulutusorganisaation johtamista.

YK:n strategiassa salaliittoteorioiden torjumiseksi koulutuksessa luetellaan useita tärkeitä tavoitteita kouluttajille.

Niihin kuuluu opettajien opettaminen, miten ”tunnistaa ja purkaa salaliittoteorioita”, miten kehittää oppilaiden ”vastustuskykyä salaliittoteorioille” ja miten erottaa ”todellinen salaliitto” ”salaliittoteoriasta”.

Yksi opettajille tarjotuista tavoista määrittää tiedon todenperäisyys on tarkistaa faktantarkistuspalvelut, joita on viime vuosina toistuvasti kritisoitu siitä, että ne ovat erittäin politisoituneita ja usein epätarkkoja. Monia näistä palveluista rahoittavat yksityishenkilöt, kuten Microsoftin miljardööri ja perustaja Bill Gates, jotka Unescon mukaan ovat usein salaliittoteorioiden kohteena.

Asiakirja sisältää myös useita strategioita salaliittoteorioiden torjumiseksi. Oppilaiden keskuudessa esiintyvän ”haitallisen tiedon” torjumiseksi Unesco kehottaa esimerkiksi opettajia harjoittamaan niin sanottua prebunkingia.

”Prebunkingia kutsutaan joskus myös ’rokottamiseksi'”, raportissa sanotaan. ”Psykologit ovat osoittaneet, että haitallisen tiedon heikennetyt muodot, jotka on esitelty ja muotoiltu huolellisesti, voivat auttaa vahvistamaan vastustuskykyä laajempia haitallisia viestejä vastaan, aivan kuten rokote.”

Kun oppilaat uskovat ajatuksiin vanhempien vaikutuksesta, opettajia ohjeistetaan hakemaan apua koulun virkamiehiltä ja harkitsemaan ”välitettyä keskustelua vanhempien kanssa”.

Jos oppilas ilmaisee huolensa COVID-19-rokotteesta, opettajia ohjeistetaan ”toteamaan, että rokote on tieteellisesti todistettu turvalliseksi” ja ”että on tärkeää ottaa rokote pandemian hillitsemiseksi”.

Ei ollut heti selvää, oliko Unescon asiakirjan kyseinen kohta kirjoitettu ennen kuin Yhdysvaltojen ja koko maailman kansanterveysviranomaiset alkoivat tunnustaa, että COVID-19-rokotteet eivät estä COVID-19-virusta aiheuttavan CCP-viruksen tartuntaa tai leviämistä.

Joissakin tapauksissa, joissa salaliittoteorioihin liittyy väitettyä vihaa tai syrjintää, opettajia kehotetaan harkitsemaan oppilaiden ilmoittamista ”sosiaaliviranomaisille tai suojeluviranomaisille”.

Mikä on salaliittoteoriaa?

Asiakirjassa ”Salaliittoteorioiden käsittely – mitä opettajien on tiedettävä” määritellään salaliittoteoria seuraavasti: ”Uskomus siitä, että voimakkaat voimat manipuloivat salaa tapahtumia negatiivisessa tarkoituksessa. Tyypillisesti salaliittoteorioihin liittyy kuviteltu salaliittolaisten ryhmä, joka tekee yhteistyötä väitetyn salaisen juonen toteuttamiseksi.”

Unescon raportissa varoitetaan ja määritellään väärää tietoa, disinformaatiota, vihapuhetta ja valeuutisia.

Yksi termi, jota asiakirjassa ei kuitenkaan määritellä, on itse sana ”salaliitto”. Useimmat sanakirjat määrittelevät sen laittomaksi tai moraalittomaksi salaiseksi juoneksi, johon osallistuu kaksi tai useampia henkilöitä. Osavaltioiden ja liittovaltion lainvalvontaviranomaiset syyttävät vuosittain lukuisia ihmisiä ”salaliittorikoksesta”.

Lyhyessä oppaassaan ”todellisten” salaliittojen ja pelkkien ”teorioiden” erottamiseksi toisistaan YK:n raportti jakaa ajattelun kahteen laajaan kategoriaan.

Ensimmäinen, Unescon asiakirjassa ”tavanomaiseksi ajatteluksi” nimetty, käyttää Watergatea esimerkkinä todellisesta salaliitosta, joka paljastui todisteiden seuraamisen ja ”terveen” skeptisyyden avulla.

Toisessa ajattelutavassa, jota kutsutaan ”salaliittoajatteluksi”, esiintyy ”linnut eivät ole todellisia” -teoria, jonka mukaan linnut ovat robotteja, jotka vakoilevat ihmisiä ja hallitus luo munien jäljennöksiä peittääkseen kaiken. Tähän johtopäätökseen päädytään ”ylimalkaisen epäilyn” ja ”todisteiden ylitulkinnan” seurauksena, Unescon mukaan.

Asiantuntijoiden mukaan salaliittoteorian ja salaliittofaktan välinen raja ei ole yhtä selvä kuin todellisessa maailmassa.

Unescon asiakirjassa siteeratun YouGov-Cambridge Globalism -kyselytutkimuksen vuodelta 2020 mukaan suuri enemmistö uskoo yleisiin salaliittoteorioihin monissa maissa. Esimerkiksi lähes kahdeksan nigerialaista kymmenestä sanoi uskovansa ”yhteen ainoaan ihmisryhmään, joka hallitsee maailman tapahtumia”. Lähes kuusi kymmenestä meksikolaisesta, 56 prosenttia kreikkalaisista ja 55 prosenttia egyptiläisistä uskoi niin ikään, kyselytutkimus osoitti.

Yksi Unescon uuden ponnistelun keskiössä olevista raporteista, Stephan Lewandowskyn ja John Cookin kirjoittama ”The Conspiracy Theory Handbook”, myöntää myös, että salaliittoja on olemassa eivätkä ne ole harvinaisia.

”Todellisia salaliittoja on olemassa”, myönnetään raportin alussa. ”Volkswagen vehkeili huijatakseen dieselmoottoreidensa päästötestissä. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto (National Security Agency) vakoili salaa internetin siviilikäyttäjiä. Tupakkateollisuus harhautti yleisöä tupakoinnin haitallisista terveysvaikutuksista. Tiedämme näistä salaliitoista teollisuuden sisäisten asiakirjojen, hallituksen tutkimusten tai ilmiantajien kautta.”

YK:n asiakirjoissa hahmotellaan myös erilaisia syitä, miksi ihmiset uskovat salaliittoteorioihin. Niitä ovat esimerkiksi voimattomuuden tunteet, selviytymiskeinot epävarmuuden käsittelemiseksi tai pyrkimys vähemmistön aseman lunastamiseen. Todisteita ei mainita syynä siihen, miksi ihmiset saattavat uskoa salaliittoteoriaan.

Yksi Unescon asiakirjassa luetelluista ”tapaustutkimuksista” viittaa Mikki Willisin dokumenttiin ”Plandemic”. Elokuvassa ja siinä haastatelluissa asiantuntijoissa väitetään muun muassa, että COVID-19 on saatettu luoda laboratoriossa pahaenteisiä tarkoituksia varten.

The Epoch Timesin tavoittama Willis moitti YK:ta ja sen pyrkimystä ”indoktrinoida” ihmisiä.

”Kun kuulen, että YK kohdistaa indoktrinaationsa nyt opettajiin, olen huolissani tulevien sukupolvien hyvinvoinnista”, hän sanoi ja lisäsi, että YK:n hyökkäys ”salaliittoteorioita” vastaan oli yritys estää totuus.

”Se, että he jatkavat elokuvasarjani käyttämistä esimerkkinä siitä, mitä vastaan he taistelevat, kertoo kaiken, mitä meidän on tiedettävä”, Willis jatkoi ja sanoi, että valtaosa tiedemiehistä on nykyään samaa mieltä hänen elokuvansa keskeisistä kohdista, mutta silti ”propagandistit” yrittävät jatkaa ”valheiden ylläpitämistä”.

Kriitikot soittavat hälytyskelloa

Useat propaganda-alan asiantuntijat varoittivat The Epoch Times -lehteä siitä, että Unescon aloite on suuri uhka sananvapaudelle.

Organisation for Propaganda Studies -järjestön toisen johtajan Piers Robinsonin mukaan tämäntyyppinen kehitys on ”äärimmäisen vaarallista”.

”Sananvapauden perusperiaatteet muistuttavat meitä siitä, että koska emme voi koskaan olla varmoja siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, kaikkia ajatuksia ja väitteitä on arvioitava rationaalisen tarkastelun ja keskustelun avulla”, Robinson sanoi Epoch Timesille. ”Jos sensuroimme vääriksi uskottuja väitteitä ja mielipiteitä, olemme vaarassa sensuroida totuuden.”

Selittäessään, että nämä vaarat on ymmärretty jo pitkään, Robinson siteerasi 1800-luvun suurta brittifilosofia John Stuart Milliä.

”Ensinnäkin: mielipide, jonka auktoriteetti pyrkii tukahduttamaan, voi mahdollisesti olla totta. Ne, jotka haluavat tukahduttaa sen, tietysti kieltävät sen totuuden, mutta he eivät ole erehtymättömiä”, Mill sanoi. ”Kaikki keskustelun vaientaminen on erehtymättömyyden olettamista.”

Robinson, joka toimii myös Propaganda in Focus -lehden toisena päätoimittajana ja istuu Pandemics Data & Analytics -järjestön (PANDATA.org) johtokunnassa, varoitti myös, että voimakkaat toimijat, joilla on suuret budjetit, ovat todennäköisesti mukana päättämässä, mikä on totta ja mikä ei.

”Tämä tarkoittaa, että vaikutusvaltaisten toimijoiden annetaan määritellä todellisuus, ja kuten historia osoittaa, he määrittelevät todellisuuden tavalla, joka palvelee heidän omia etujaan”, hän sanoi. ”Tämä kaikki on ristiriidassa demokratian kanssa ja tietenkin syy siihen, miksi sananvapaus ymmärretään niin tärkeäksi: meidän on voitava vapaasti tutkia ja kritisoida vallassa olevia, jotta voimme suojautua tyrannialta ja vallan väärinkäytöltä.”

Robinson moitti myös termin ”salaliittoteoria” käyttöä ”syvästi ongelmalliseksi” ja sanoi, että sitä käytetään usein lopettamaan keskustelu vakavista asioista ja kysymyksistä, jotka koskevat vaikutusvaltaisia toimijoita.

”Jos arvostamme demokratiaa sekä sananvapautta ja rationaalista keskustelua, Unesco voisi tehdä hyödyllistä työtä auttaakseen maailman ihmisiä ajattelemaan itse ja kehittämään omia kriittisiä taitojaan”, hän totesi lopuksi. ”Sen ei pitäisi olla mukana kertomassa ihmisille, mitä ajatella.”

Toinen propaganda-asiantuntija, Edinburghin yliopiston ympäristöpoliittisen teorian professori Tim Hayward varoitti myös, että pyrkimys demonisoida ja vaientaa ”salaliittoteoriat” on todellisuudessa pyrkimys patologisoida toisinajattelu ja epämiellyttävät kysymyksenasettelut.

”Sen sijaan, että arvostelijoiden ja toisinajattelijoiden esittämiin perusteltuihin väitteisiin suhtauduttaisiin asianmukaisella tavalla ja että ne kumottaisiin, ne vain hylätään suoralta kädeltä, ja arvostelijat itse mustamaalataan salaliittoteoreetikoiksi”, varoitti Hayward, joka on kirjoittanut aiheesta useita vertaisarvioituja akateemisia artikkeleita viime vuosina.

”Pahempaa on tietysti se, että erimielisyyksien yleistä mustamaalaamista käytetään moraalisen paniikin lietsomiseen ”disinformaatiosta” ja sensuurin lisäämisen oikeuttamiseen”, hän lisäsi.

Hayward pitää erityisen huolestuttavana sitä, että ”salaliittoteorioiden” torjumiseksi keskitytään koulutukseen.

”On todella huolestuttavaa, kun toisinajattelijoiden haastamasta strategisesta viestinnästä vastaavat henkilöt pääsevät soluttautumaan koulutusjärjestelmiin ja istuttamaan ennakkoluuloja ”virallisten tarinoiden” puolesta, jotka ovat virallisia vain siksi, että niiden takana on poliittinen auktoriteetti eikä todellinen episteeminen auktoriteetti”, hän sanoi.

Hayward varoitti, ettei hän välttämättä syyttänyt Unescoa tästä, mutta hän varoitti, että järjestöä ja sen ohjelmia on seurattava, koska tämä on huolestuttava suuntaus.

Olisi parempi opettaa lapsille ”kriittisen päättelyn perusteet”, jotta he osaisivat itse havaita valheita, hän sanoi Epoch Timesille.

”Et voi järkevästi tunnistaa disinformaatiota tai torjua ”salaliittoteoriaa”, ellei sinulla ole vankkaa ja puolustettavaa otetta siitä, mikä on luotettavaa tietoa”, hän sanoi ja vaati ”loogista ajattelua” ja ”laajaa tietämystä”, jotta ihmiset voisivat suojautua vastustajien tai jopa omien johtajiensa disinformaatiolta. ”Tämän pitäisi olla koulutuksen painopiste.”

Totuutta vai väärää tietoa?

Tuore ponnistus ”väärän tiedon” ja ”salaliittoteorioiden” tukahduttamiseksi verkossa tapahtuu sitä mukaa, kun Yhdysvaltain tautienvalvonta- ja ehkäisykeskukset (CDC) ja muut liittovaltion virastot myöntävät yhä useammin, että suuri osa siitä, mitä pandemian aikana pidettiin vääränä, osoittautui oikeaksi.

Esimerkiksi CDC myöntää tänään, että COVID-19-rokotteet eivät estä tartuntoja tai tartuntoja – ajatusta, jonka useat julkishallintoon tukeutuvat sosiaalisen median yritykset sensuroivat ”vääräksi tiedoksi” vielä muutama kuukausi sitten.

Liittovaltion virkamiehet myönsivät tänään myös laajasti, että CCP-virus on saattanut itse asiassa syntyä kommunistisen Kiinan Wuhanin virologian instituutissa tehdyssä ”gain-of-function” -tutkimuksessa. Tämäkin estettiin, sensuroitiin ja leimattiin vääräksi tiedoksi.

Se, että väitetyt salaliittoteoriat osoittautuvat lopulta oikeiksi, on tuskin uusi ilmiö. Juuri tänä kesänä Reader’s Digest julkaisi luettelon ”12 salaliittoteoriasta, jotka osoittautuivat oikeiksi”. Luettelossa on kaikkea CIA:n mielenhallintaohjelmista ja hallituksen vakoilusta tupakkayhtiöiden salaliittoihin, joilla ne pyrkivät salaamaan tuotteidensa kielteiset terveysvaikutukset.

Huolimatta YK:n kasvavasta huolesta salaliittoteorioita kohtaan ja väitteistä, joiden mukaan ne lisääntyvät ennennäkemättömällä vauhdilla, Miamin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Kriitikot ovat kuitenkin toistuvasti esittäneet huolenaiheita Unescon johdosta ja jopa uuden hankkeen takana olevista henkilöistä, joihin kuuluu useita henkilöitä itsevaltaisista valtioista ja diktatuurihallintoihin sidoksissa olevista henkilöistä.

Viraston ylimmässä johdossa on lukuisia kiinalaisia kommunisteja, kuten Qu Xing, joka toimii viraston varapääjohtajana.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat säännöllisesti tuominneet viraston ääriliikkeiden vuoksi, muun muassa Ronald Reaganin hallinto, kun se vetäytyi Unescosta.

Trumpin hallinto lopetti Yhdysvaltojen jäsenyyden kiistanalaisessa YK-järjestössä vuonna 2018 vedoten antisemitismiin, ”äärimmäiseen politisoitumiseen”, amerikkalaisten perusarvojen vihamielisyyteen ja muihin huolenaiheisiin.

Kuten The Epoch Times uutisoi, Bidenin hallinto etsii kuitenkin keinoja kiertää liittovaltion säädöksiä, jotka estävät Yhdysvaltojen uudelleenjäsenyyden maailmanlaajuisessa järjestössä.

Kukaan Unescon lehdistövastaavista, mediayhteyshenkilöistä tai tiedottajista ei vastannut suunnitelman kommentointipyyntöihin.


Lähde: https://www.theepochtimes.com/un-education-agency-launches-war-on-conspiracy-theories_4711793.html

Visits: 736 Today: 3
Previous post Greenpeacen perustaja Patrick Moore sanoo ilmastonmuutoksen perustuvan vääriin kertomuksiin
Next post Facebookin insinöörit myöntävät, etteivät he tiedä, mitä yritys tekee tiedoillasi.
Close