Huippugeofyysikko ja hallituksen palkkalistalla oleva lääkäri syyttävät globaalia Geoengineering-ohjelmaa maapallon biosfäärin tarkoituksellisesta romahduttamisesta.

James Marvin Herndon ja Mark Whiteside julkaisivat viime kuussa Advances In Social Sciences Research Journal -lehdessä artikkelin, jossa he syyttävät YK:ta salaliitosta maapallon ympäristön tuhoamiseksi.

Herndonilla on fysiikan BA-tutkinto Kalifornian yliopistosta San Diegossa ja tohtorin tutkinto ydinkemiasta Texas A&M -yliopistosta, ja Whiteside on suorittanut kansanterveystieteen maisterin tutkinnon Miamin yliopistossa, ja hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien Floridan terveysministeriön lääketieteellisenä johtajana Monroen piirikunnassa.

Heidän pätevyydestään huolimatta valtavirran tiedotusvälineet eivät puutu Herndonin ja Whitesiden 25. elokuuta julkaisemassa tutkimusjulkaisussa esitettyihin uraauurtaviin syytöksiin.

Otsikolla ”Collapse of Earth’s Biosphere: A Case of Planetary Treason”, kirjoittajat kirjoittavat: ”Maapallon elämää tukevat järjestelmät ovat hajoamassa, mukaan lukien stratosfäärin otsonikerros, joka suojaa kaikkea planeetan korkeampaa elämää tappavalta ultraviolettisäteilyltä.”

Herndon ja Whiteside syyttävät maapallon ympäristön hajoamista ihmisen toiminnasta, mutta ei kuitenkaan sellaisesta, johon ilmastonmuutosta pelkäävät tyypillisesti viittaavat.

Kirjoituksessa keskitytään lähinnä geotekniikkaan ja sen suurelta osin huomiotta jätettyihin kielteisiin vaikutuksiin maapallo-äidille.

”Esitämme lisätodisteita siitä, että troposfäärin aerosolien geoteknisessä käsittelyssä käytetty hiilen lentotuhka on ensisijainen syy stratosfäärin otsonikatoon, eivät kloorifluorihiilivedyt, kuten Montrealin pöytäkirjassa ’määrätään’. Väärä diagnoosi oli ihmiskunnan mahdollisesti kohtalokas virhe”, kaksikko kirjoittaa artikkelin tiivistelmässä.

Työssä todetaan tarkemmin: ”Hiilen lentotuhkasta stratosfääriin nousseet hiukkaset kerääntyvät ja jäävät polaarisen stratosfäärin pilvien vangiksi. Keväällä, kun nämä pilvet alkavat sulaa tai haihtua, useat hiilen lentotuhkan yhdisteet ja alkuaineet vapautuvat reagoimaan stratosfäärin otsonin kanssa ja kuluttamaan sitä. Vallitsevan käsityksen vastaisesti stratosfäärin otsonikerros on jo pahasti vaurioitunut, ja nyt yhä tappavampi ultraviolettisäteily, UV-B ja UV-C, tunkeutuu Maan pinnalle.”

Tiivistelmän johtopäätöksessä Herndon ja Whiteside varoittavat, että ihmiskunnan ”aika on vähissä lopettaa pysyvästi kaikki geotekniset toimet”, erityisesti ”aerosolisoitu hiilen lentotuhka, jota heidän mukaansa suihkutetaan suihkukoneista ja ”troposfääriin”, jossa se ”hajottaa järjestelmällisesti maapallon tukijärjestelmiä ja myrkyttää elämän tällä planeetalla”.

Yleiskatsauksen jälkeen kirjoittajat pureutuvat siihen, mitä he kutsuvat ”maapallon biosfäärin tarkoitukselliseksi romahdukseksi”.

Tässä yhteydessä he toteavat kasvien, ötököiden ja eläinten populaatioiden suuren ja ennennäkemättömän maailmanlaajuisen vähenemisen viimeisten viidenkymmenen tai kuudenkymmenen vuoden aikana.

Asiakirjan seuraavassa osassa, jonka otsikkona on ”Yhdistyneiden Kansakuntien osallisuus”, mainitaan YK:n vuoden 1978 sopimus, joka käsittelee ympäristönmuokkaustekniikoita ja jonka väitetään sallivan ”määrittelemättömien tahojen” harjoittaa ”rauhanomaista” ympäristönmuokkaustoimintaa sopimuksen allekirjoittaneissa valtioissa.

Esimerkkinä YK:n ohjelmasta, joka mainitaan asiakirjassa, on ilmassa esiintyvä ilmiö, joka tunnetaan nimellä ”kemiallisten jälkien” eli pitkäkestoisten sumuvirtojen muodossa, joita jotkut lentokoneet jättävät jälkeensä.

Lääkäreiden mukaan ”kuvassa 2 [alla] esitettyä hiililentotuhkan suihkukoneiden aiheuttamaa saastetta toteutetaan salaa ilman niiden kansalaisten tietoista suostumusta, joiden on hengitettävä myrkyllisiä hiukkasia.”

Myöhemmin artikkelissa kirjoittajat väittävät lähettäneensä kahdesti ”näkökulman” Maailman terveysjärjestölle, mutta heidän esityksensä hylättiin ilman vertaisarviointia.

He syyttävät myös Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaa siitä, että se keskittyy liikaa kasvihuonekaasuihin, kun on kyse esimerkiksi ilmaston lämpenemisestä, eikä troposfäärin hiukkasiin, joita manipuloidaan geoteknisellä manipuloinnilla.

”Toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien IPCC pettää yleisöä ilmaston lämpenemisen syistä [45]. Toisaalta YK:n pakotteet aiheuttavat itse asiassa ilmaston lämpenemistä ja ilmastokaaosta ’geoteknisillä’ toimilla, joita toteutetaan salassa sen Troijan hevosen kansainvälisen sopimuksen suojissa”, kaksikko toteaa.

Samalla kun YK:n sanotaan aiheuttavan kriisin ja valehtelevan sen todellisesta syystä, lääkärit sanovat Maailman terveysjärjestön tekevän oman osansa jättämällä huomiotta ja tukahduttamalla kaikki ”maininnat haitallisista kansanterveydellisistä seurauksista”.

Tutkimuksessa kuvataan edelleen, miten ”chemtrail”-geotekniikkaohjelman väitetään tuhoavan maapallon stratosfäärin otsonikerrosta.

Muistatteko otsonikerrosta koskevan mediakohun 90-luvulla?

Herndon ja Whiteside sanovat, että vuoden 1989 YK:n ”Montrealin pöytäkirja”, jossa säänneltiin halogeenipitoisia kemikaaleja, jotka muodostavat helposti kaasuja, ja jossa näitä kemikaaleja pidettiin otsonikaton pääasiallisena aiheuttajana, oli täysin väärässä.

He kirjoittavat, että 33 vuotta Montrealin pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen ”maapallon stratosfäärin otsonikerros on edelleen heikentynyt, eivätkä ilmakehätieteilijät joko tiedä tai halua sanoa, kuinka pahasti otsonikerros on vaurioitunut”.

”Stratosfäärin otsonikato saattaa olla biosfäärin uhkaavin uhka”, he väittävät, eivätkä kloorifluorihiilikaasut, kuten globaali eliitti haluaa meidän uskovan.

Kirjoituksessa kerrotaan, miten hiilen lentotuhka reagoi eri pilvityyppien kanssa ja miten sen pääalkuaineita voi löytyä kemikaaliradan jälkeisistä lumisateista, joiden ei pitäisi sisältää suuria määriä esimerkiksi bariumia ja alumiinia.

Kirjoittajat toteavat artikkelin johtopäätöksessä: ”Aerosolisoituneet kivihiilen lentotuhkahiukkaset eivät ole vastuussa ainoastaan stratosfäärin otsonin tuhoutumisesta, joka suojaa pintaelämää tappavalta auringon ultraviolettisäteilyltä, vaan myös ihmisten ja ympäristön terveydelle aiheutuvista haitoista, mukaan lukien hermoston rappeutumissairaudet, karsastus- ja hengityselinsairaudet, keuhkosyöpä, sydän- ja verisuonitaudit, kovid-19 ja immunopatologia.”

Maailmanlaajuinen ohjelma myös ”häiritsee elinympäristöjä, saastuttaa ympäristöä elohopealla, hävittää hyönteis-, lepakko- ja lintupopulaatioita, tappaa puita, pahentaa maastopaloja, mahdollistaa haitallisten levien esiintymisen vesissämme ja tuhoaa stratosfäärin otsonikerrosta”, he kirjoittavat.

Herndon ja Whiteside kuvaavat ihmiskunnan kohtaamaa tilannetta ”globaaliksi teknologiseksi hyökkäykseksi planeettamme luonnonympäristöä ja sen koko eliöstöä vastaan, jonka ovat toteuttaneet barbaariset yksiköt ilman myötätuntoa tai katumusta”, ja he kutsuvat globalistien agendaa ”ei vähemmäksi kuin planetaariseksi maanpetokseksi”.

Lopuksi he varoittavat, että ”aika on vähissä” ennen kuin ihmiskunta kuolee sukupuuttoon, ja vaativat, että kaikki ”hiilen lentotuhkan ja muiden hiukkasmaisten aineiden suihkutus troposfääriin” on ”lopetettava ja lopetettava”, jotta voimme pelastaa maapallon elintärkeät elämää ylläpitävät järjestelmät, kuten stratosfäärin otsonikerroksen.

Maanantaina Herndon liittyi George Nooryn kanssa ”Coast to Coast AM” -ohjelmaan keskustellakseen havainnoistaan.

Hän kertoi Noorylle, että ”on olemassa maailmanlaajuinen salaliitto, joka haluaa ottaa maapallon haltuunsa”, johon Yhdistyneet Kansakunnat ja väitetyt pahat toimijat osallistuvat ympäristöön liittyvään ”sodankäyntiin” ihmiskuntaa vastaan.

Lähde: https://www.infowars.com/posts/top-geophysicist-govt-doctor-accuse-global-geoengineering-program-of-intentionally-collapsing-earths-biosphere/

Visits: 356 Today: 5
Previous post Vertaisarvioitu italialainen tutkimus: 94 prosentilla rokotetuista potilaista, joilla on myöhempiä terveysongelmia, on epänormaalia verta.
Next post WEF: ”Luovuta itsemääräämisoikeutesi eliitille tai kuole”
Close