EU:n totalitaarinen chat-kontrolli

Miten Euroopan unionin loiset käyttävät lapsiasi perustellakseen koko älypuhelimesi skannaamisen.

EU:n komissio työskentelee suurelta osin yleisön huomaamatta Euroopan hallitusten tuella kirjeenvaihdon digitaalisen yksityisyyden poistamiseksi. Lasten hyväksikäytön torjunnan varjolla on tarkoitus antaa asetus, jonka mukaan kaikenlaisten viestintäpalvelujen tarjoajien on pakko etsiä viestinnän sisällöstä kuvia lasten hyväksikäytöstä tai aikuisten yrityksistä lähestyä lapsia (niin sanottu ”grooming”). Ongelmana on: Tämä on troijalainen hevonen, jolla ohitetaan kaikki digitaalisen viestinnän salaukset ja kaikki yksityisyys.

MITÄ SE MERKITSEE
Käyttäjien laitteet saatetaan joutua skannaamaan lasten hyväksikäyttöä esittävien kuvien varalta, jos asiasta annetaan määräys. Tässä niin sanotussa asiakaspuolen skannauksessa (CSS) tarkistetaan ennen viestin lähettämistä, onko lähettäjän laitteesta nähtävissä lasten hyväksikäyttöä kuvaava kuva. Jos oletettu osuma löytyy, viesti lähetetään automaattisesti valvontakeskukseen, joka voi ottaa lainvalvontaviranomaiset mukaan tapaukseen.

Asiakaspuolinen skannaus vaarantaa kirjeenvaihdon luottamuksellisuuden, joka ennen taattiin viestintäpalvelujen päästä päähän -salauksella. Nyt tiedot etsitään ilman mitään epäilyä ennen salausta. Apple aikoi ottaa samanlaisen menettelyn käyttöön laitteissaan tunnettujen tietoturvatutkijoiden vastustuksesta huolimatta. Viimeksi mainitut totesivat tutkimuksessaan, että asiakaspuolen skannaus on uhka yksityisyydelle, tietoturvalle, sananvapaudelle ja demokratialle yleensä.

EU:n nykyisessä luonnoksessa ei määritellä teknisiä toimenpiteitä, joita on aina noudatettava. Se jättää näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon uudelle viranomaiselle, joka sijoitetaan Europoliin ja joka voi antaa määräyksiä yksittäisille palveluntarjoajille. Toisin sanoen perustetaan Euroopan laajuinen poliisin valvontakeskus, jolla on laajat valtuudet puuttua kirjeenvaihdon luottamuksellisuuteen.

TEKOÄLYYN LIITTYVÄT ONGELMAT
Tekoäly skannaa automaattisesti laitteidesi viestit ja nostaa sitten itsenäisesti rikossyytteet sinua vastaan. Tämä ei ole mikään vitsi.

Samalla nämä tekoälyt ovat – tätä kirjoitettaessa – erittäin virhealttiita. Tämän taustalla oleva konsepti, ”Neural Hashes”, on peräisin Applelta, ja se pyrkii määrittämään sisällön loogiset sormenjäljet ja vertaamaan niitä sitten rikolliseen sisältöön.

Käytännössä järjestelmää on jo useaan otteeseen pystytty manipuloimaan molempiin suuntiin. Laitonta sisältöä voitiin manipuloida minimaalisesti siten, että ohjelmisto piti sisältöä ongelmattomana. Toisaalta myös täysin laillista sisältöä on voitu manipuloida siten, että tekoäly luuli sitä rikolliseksi sisällöksi. Itse asiassa myös perusvirheprosentti on 86 prosenttia. Kuvat rantalomaltasi tai lapsenlapsesi kylpemisestä saattavat siis päätyä Europolin pöydälle, koska kännykkäsi luulee niitä pornografiaksi.

Tämä avaa portit turvallisuusviranomaisten aivan uusille väärinkäytöksille. Viranomaiset ovat jo aiemmin käyttäneet kerättyjä tietoja väärin. Esimerkiksi pandemian aikana poliisi käytti laittomasti väärin ravintoloista saatuja tietoja.

Kansalaisoikeusjärjestöt vastustavat kiivaasti nykyistä luonnosta, koska se on ristiriidassa eurooppalaisten perusoikeuksien kanssa, saattaa tehdä salauksen tarpeettomaksi ja kyseenalaistaa internetin käytön anonymiteetin. Jopa lastensuojelujärjestöt, kuten Saksan lastensuojeluyhdistys, pitävät ehdotettuja chat-valvontatoimia kohtuuttomina – luultavasti siksi, että niiden tarkoituksena ei ole käsitellä lasten hyväksikäyttöä.

Riippumatta siitä, miten chat-valvonta toteutetaan, se on vakava ihmisoikeusloukkaus. Kuten muidenkin lakiehdotusten kohdalla, tavoite rajoittaa lasten hyväksikäyttöä esittävien kuvien levittämistä on vain tekosyy. Sen sijaan tavoitteena on rakentaa valvontakoneisto, jonka sensuurimahdollisuuksia voidaan laajentaa.

Lue myös:   Totuudet, jotka valtavirran tiedotusvälineiden on ymmärrettävä viimeinkin

Sensuurivälineiden laajentaminen sen jälkeen, kun ne on luotu, ei ole Euroopan unionissa mitään uutta: EU:n tekijänoikeusuudistuksen yhteydessä käyttöön otetut lataussuodattimet suunniteltiin myös TERREG-direktiivin yhteydessä terroristisen sisällön suodattamiseksi, mutta ne eivät kuitenkaan onnistuneet yleisen vastustuksen vuoksi.

HYVÄKSIKÄYTÖN UHRIEN POLITISOINTI IMPERIUMIN SUOJELEMISEKSI TOISINAJATTELIJOILTA.
Argumentti, jonka mukaan chat-kontrolli on välttämätöntä lasten hyväksikäytön torjumiseksi, helpottaa tämän tappavan teknologian hyväksymistä, joka muuten olisi täytäntöönpanokelvotonta. Saksassa sattuneet tapaukset, joissa tutkijat ovat tunnistaneet ja pidättäneet lasten hyväksikäyttöä esittävien kuvien tuottajia ja levittäjiä, mutta eivät ole pyrkineet poistamaan itse kuvia, vaikka ne voidaan poistaa nopeasti verkosta, osoittavat lisäksi, että lasten hyväksikäytön torjunta on vain tekosyy.

Lasten hyväksikäyttöä kuvaavia kuvia etsivät järjestelmät ovat alttiita väärinkäytöksille. Ne voivat havaita myös muuta sisältöä, sillä teknisestä näkökulmasta ei ole mitään eroa sillä, etsitäänkö lasten hyväksikäyttöä kuvaavia kuvia vai muuta poliittisista syistä ei-toivottua visuaalista materiaalia.

Sananvapautta uhkaavat myös tapaukset, joissa sisältö tunnistetaan virheellisesti osumaksi, eli niin sanotut väärät positiiviset tulokset. Sisällönseulontajärjestelmät ovat epätäydellisiä ja alttiita manipuloinnille. Esimerkkinä voidaan mainita Applen valokuvien tunnistamiseen tarkoitettu ”NeuralHash”-järjestelmä, joka laskee kuvista tarkistussummat, joita voidaan sitten verrata toisiinsa. Olemassa olevat ohjelmistot voivat muuttaa kuvaa niin, että sillä on sama tarkistussumma kuin täysin erilaisella kuvalla.

Lasten hyväksikäyttöä kuvattaessa tämä voi johtaa siihen, että harmittomat, lailliset kuvat tunnistetaan osumiksi ja niistä ilmoitetaan. Tämä on erityisen traagista, koska lasten hyväksikäyttöä kuvaavien kuvien kohdalla pelkkä epäily voi riittää tuhoamaan syytettyjen maineen ja elämän. Lisäksi tiedustelupalvelut, joilla on tarvittavat valtuudet, voivat sijoittaa kuvia kohteiden tietokoneille tai manipuloida harmittomia kuvia niin, että niiden lähettäminen johtaisi raportointiin.

Velvollisuus seurata viestintää vaikuttaisi myös lukuisiin avoimen lähdekoodin ja hajautettujen sovellusten lukuisuuteen. Vaikka niitä ei voi helposti hakkeroida, EU voisi kieltää ne tai estää ne verkon estämisen avulla. Tällaisten ohjelmistojen jakelijoille voitaisiin määrätä ankaria rangaistuksia.

Lisäksi tällainen järjestelmä on periaatteessa hyödytön järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tähän mennessä ei ole tehty yhtään luotettavaa tutkimusta, joka osoittaisi, että kattava valvonta lopulta ehkäisee rikollisuutta, koska rikollisuus käyttäytyy aina eri tavoin.

MITEN SE VAIKUTTAA SINUUN?

  1. Kaikki chat-keskustelusi ja sähköpostisi etsitään automaattisesti epäilyttävän sisällön varalta. Mitään ei pidetä yksityisenä tai luottamuksellisena. Viestiesi tutkimiseen ei tarvita tuomioistuimen päätöstä tai edes alkuepäilyä. Se tapahtuu jatkuvasti automaattisesti.
  2. Kansainvälisten yritysten henkilökunta ja alihankkijat sekä poliisiviranomaiset voivat tarkastella yksityisiä tai intiimejä valokuviasi, jos algoritmi luokittelee viestin sisällön epäilyttäväksi. Yksityisiä alastonkuviasi voivat katsella myös tuntemattomat ihmiset, joiden käsissä kuvasi eivät ole turvassa.
  3. Koska tekstintunnistussuodattimet, jotka etsivät ”lasten hyväksikäyttöä”, merkitsevät usein intiimit keskustelut, flirtit ja tekstiviestit, kansainvälisten yritysten ja poliisiviranomaisten henkilöstö ja alihankkijat voivat lukea niitä.
  4. Sinusta voidaan tehdä virheellinen ilmoitus ja sinua voidaan tutkia, jos oletetaan, että olet levittänyt lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia. Esimerkiksi viestien ja chatin valvonta-algoritmien tiedetään merkitsevän täysin lailliset lomakuvat lapsista rannalla. Sveitsin liittovaltion poliisiviranomaisten mukaan 86 prosenttia kaikista koneellisesti tehdyistä ilmoituksista on virheellisiä. Saksassa 40 prosenttia kaikista ”lapsipornografian” vuoksi aloitetuista rikostutkintamenettelyistä kohdistuu alaikäisiin.
  5. Voit odottaa suuria ongelmia seuraavalla kansainvälisellä matkallasi. Viestintäsi koneellisesti luodut raportit on saatettu lähettää maihin, joissa ei ole tietosuojalainsäädäntöä, kuten Yhdysvaltoihin, mistä voi olla epämiellyttäviä seurauksia.
  6. Tiedustelupalvelut ja ilkeät hakkerit voivat kuunnella yksityisiä keskustelujasi ja sähköpostiviestejäsi. Jos turvallinen salaus poistetaan viestien seulomiseksi, kuka tahansa, jolla on tekniset välineet, voi lukea viestejäsi – tämä ei rajoitu vain viranomaisiin.
  7. Tämä on vasta alkua. Kun viestien ja chatin hallinnan tekniikka on saatu käyttöön, sitä on helppo soveltaa muihin sovelluksiin. Ja kuka voi taata, ettei näitä syyttelykoneita käytetä tulevaisuudessa älypuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa?
Lue myös:   WEF: "Luovuta itsemääräämisoikeutesi eliitille tai kuole"

LASTEN KÄRSIMYSTÄ HYVÄKSIKÄYTTÄVÄT PARASIITTISET TEKOPYHÄT.

Chatin valvontasuunnitelma osoittaa hallitsevan luokan tekopyhyyden: käyttämällä lasten hyväksikäyttöä tekosyynä valvonta- ja sensuuri-infrastruktuurin rakentamiselle se käyttää hyväksikäytön uhreja jälleen kerran väärin.

Ukrainan konfliktin aiheuttaman valtavan sosiaalisen eriarvoisuuden sekä elintarvikkeiden ja energian hintojen nousun vuoksi chat-valvontaa käytetään keinona tukahduttaa odotettavissa oleva vastarinta ja protestit epädemokraattisin keinoin.

Tämän chat-valvonnan käyttöönoton jälkeen järjestelmiä laajennetaan todennäköisesti havaitsemaan ja ilmoittamaan automaattisesti poliisiväkivallan, mielenosoitusten tai luvattomien mielenosoitusten, hallituksen vastaisten ajatusten ja jopa satiirisen sisällön kuvaukset.

Lisäksi suunnitelmat paljastavat EU:n todellisen luonteen: tämä organisaatio, jonka julkilausuttu tehtävä on Euroopan mantereen yhdistäminen vapauden ja demokratian lipun alla, kehittää diktatuurin valvontatekniikoita. Euroopan unioni on kommunistinen valtioiden liitto, joka auttaa jäsenmaitaan toteuttamaan demokratian vastaisia toimenpiteitä.

Digitaalisten vapauksien järjestelmällinen poistaminen on monimutkaisempi asia. Vaikka järjestelmiä käytettäisiinkin ”vain” verrattain ”hyviin” tarkoituksiin, ne pysyvät käytössä loputtomiin. Aivan kuten itse tiedotkin. Ihmisten on ymmärrettävä, että NSA tai muut tiedustelupalvelut ovat tallentaneet jokaisen tavun dataa, jonka ne ovat saaneet käsiinsä. Ei ole niin kuin Simpsoneissa kuvattiin massiivinen sali liittovaltion agentteja, jotka kuuntelevat keskustelujasi reaaliajassa. Tietosi siepataan ja joko skannataan välittömästi tai tallennetaan skannattavaksi myöhemmin tai silloin, kun tietoerä on tarkoitus skannata automaattisten prosessien avulla. Istut koko elämäsi ajan tietokannassa odottamassa, että sinua tarkkaillaan.

 

Lähde: https://alilybit.substack.com/p/the-eus-totalitarian-chat-control

Previous post Tuomioväsymys: Mitä tehdä, kun kaikki uutiset ovat huonoja
Next post Bill Gatesin ”globaalin terveyden” kasvava uhka
Close