Bill Gatesin ”globaalin terveyden” kasvava uhka

Sopivatko sanat ”globaali” ja ”terveys” tarkoituksenmukaisesti yhteen? COVID-19-pandemian jälkeen, jonka Jacinda Ardernin ja Joe Bidenin kaltaiset lukituskiihkoilijat ovat ilmoittaneet olevan pääosin ohi (ja jopa Maailman terveysjärjestö sanoo, että ”loppu on näkyvissä”), on ajankohtaista tarkastella tätä globalisaation näkökohtaa. Toisaalta vaikuttaa ilmeiseltä, että yhdessä maassa tarttuva tauti voi helposti levitä ympäri maailmaa, mikä oikeuttaa maailmanlaajuisen terveyshuollon. Toisaalta useimmat ihmiset eivät ole huolissaan esimerkiksi diabetes mellituksen esiintyvyydestä kaukaisessa maanosassa. He eivät menetä yöuniaan jonkin niinkin abstraktin tai epämääräisen asian kuin maailmanlaajuisen terveyden vuoksi, kuten ei myöskään maailmanlaajuisen onnellisuuden tai maailmanlaajuisen ruokavalion vuoksi.

Globaalin terveyden käsitettä on tarkasteltava tarkkaan, sillä kuten COVID-19:n kohdalla epäillään, sen edistämisen taustalla saattaa olla motiiveja (kuten digitaaliset identiteettijärjestelmät). Hyvistä aikomuksista huolimatta se on nyt lyöntipukki taistelussa, jossa maapalloa pyritään siirtämään kohti kaikenlaisia aloitteita, joilla on vähemmän tekemistä terveyden ja enemmänkin politiikan kanssa. Ja tämä politiikka on näennäisesti edistyksellisen ideologian mukaista. Tässä artikkelissa pyrimme osoittamaan globaalin terveyden todellisen luonteen Maailman terveysjärjestön (WHO), Johns Hopkinsin yliopiston Bloomberg School of Public Healthin Global Health Now -lehden ja Lancet-lehden avulla.

Mitä tarkoitetaan globaalilla terveydellä?

Globaalia terveyttä ei ole helppo määritellä, eikä ole selvää, milloin termiä alettiin käyttää. Jo 1950-luvulla jotkut epidemiologit viittasivat globaaliin terveyteen, mutta yleisemmin he käyttivät termiä ”kansainvälinen terveys”. Jälkimmäinen termi on edelleen käytössä, mutta vaikka sen käyttötiheys akateemisissa lehdissä viisinkertaistui, ”globaalin terveyden” käyttö lisääntyi yli 700 kertaa uuteen vuosituhanteen mennessä.

Eräässä tutkimuksessa, johon osallistui kansainvälisen terveydenhuollon alalla työskenteleviä henkilöitä, kävi ilmi, että ”noin puolet oli sitä mieltä, että uutta terminologiaa ei tarvita ja että nimitys ’globaali terveys’ oli merkityksetöntä jargonia”. Toiset, jotka kannattivat uutta termiä, ”näyttivät olevan kykenemättömiä ilmaisemaan tai määrittelemään sitä selkeästi”. Wikipediassa ja Lancet-lehdessä vuonna 2009 julkaistussa artikkelissa esitetty nykyinen määritelmä on ”tutkimuksen, tutkimuksen ja käytännön alue, jossa asetetaan etusijalle terveyden parantaminen ja tasa-arvon saavuttaminen kaikkien ihmisten terveyden alalla maailmanlaajuisesti”. Tämä saattaa vaikuttaa filantrooppiselta, mutta katsotaanpa, miten se sujuu.

Maailman terveysjärjestö

Jos jotakin paikkaa voidaan pitää maailmanlaajuisen terveydenhuollon keskuksena, se on Genevessä, Maailman terveysjärjestön toimistolla, jonka tehtävänä on olla:

…Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmän terveysalan ohjaava ja koordinoiva viranomainen. Sen tehtävänä on johtaa maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä, muotoilla terveystutkimusohjelmaa, asettaa normeja ja standardeja, laatia näyttöön perustuvia toimintavaihtoehtoja, antaa teknistä tukea maille sekä seurata ja arvioida terveyden kehityssuuntauksia.

Kuten voidaan nähdä, ”globaali terveys” on tässä yhteydessä etusijalla, mutta on mielenkiintoista tutkia, miten WHO asettaa asialistan. Useimmat ihmiset olettavat, että WHO:n rahoittajina ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot, mutta tämä pitää paikkansa vain osittain. Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että 1990-luvun alussa tapahtui ”ratkaiseva siirtymä WHO:n ”säännöllisen talousarvion” – joka muodostuu jäsenvaltioiden väestömäärän ja bruttokansantuotteen perusteella suorittamista maksuosuuksista – vallitsevasta riippuvuudesta huomattavasti lisääntyneeseen riippuvuuteen talousarvion ulkopuolisesta rahoituksesta”.

Lue myös:   Gates-säätiö tutkii, kuinka manipuloida sinut ottamaan "tulevia" COVID-rokotteita.

1980-luvun puolivälissä budjetin ulkopuoliset varat olivat 437 miljoonaa dollaria, mikä oli lähellä 543 miljoonan dollarin säännöllistä budjettia. Kuitenkin 1990-luvun alussa ne ylittivät säännöllisen talousarvion 21 miljoonalla dollarilla ja muodostivat siten 54 prosenttia WHO:n talousarviosta. Näistä rahoittajista huomattavin on Bill & Melinda Gatesin säätiö, joka vuonna 2021 antoi 789 miljoonaa dollaria, mikä ylittää Yhdysvaltojen rahoitusosuuden 50 miljoonalla dollarilla. Ei siis ole mikään ihme, että Bill Gates pystyi johtamaan COVID-19:n vastausta.

Kuten tulemme osoittamaan, Gatesin säätiön läpitunkeva vaikutus näkyy lähes kaikkialla, missä termi ”globaali terveys” esiintyy. WHO:n rahoittamisen lisäksi Gates-säätiö on Johns Hopkinsin Bloomberg School of Public Healthin merkittävä rahoittaja, ja se on tukenut ainakin kahden Lancet-järjestön maailmanlaajuisen terveydenhuollon toimikunnan työtä: Lancet Global Health Commission on High Quality Health Systems in the SDG Era ja Lancet Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century. Hiljattain Politicon ja WELTin yhteisessä raportissa ”How Bill Gates and Partners Used their Clout to Control the Global Covid Response – With Little Oversight” (Kuinka Bill Gates ja kumppanit käyttivät vaikutusvaltaansa kontrolloidakseen globaalia Covid-rokotetta – vähäisellä valvonnalla) paljastettiin Gatesin säätiön kohtuuton vaikutusvalta COVID-19-rokotteen yleiseen käyttöönotossa.

Politicon raportin lähtökohtana on, että pandemian alkuvaiheessa ”valta siirtyi tasaisesti ja lähes vääjäämättömästi ylivoimaisilta hallituksilta valtiosta riippumattomille järjestöille” ja että nämä järjestöt ”ottivat hoitaakseen tehtäviä, joita hallitukset usein hoitivat – mutta ilman hallitusten vastuuvelvollisuutta”. Nimettömän Yhdysvaltain entisen korkean terveysviranomaisen kerrotaan sanoneen: ”On muistettava, että kun on tekemisissä Gatesin säätiön kanssa, on melkein kuin olisi tekemisissä toisen suuren maan kanssa, kun kyse on lahjoituksista globaaleille terveysjärjestöille”.

Globaali terveys nyt

Global Health Now -uutiskirje ilmestyy viitenä päivänä viikossa. Se on kiistatta globaalin terveydenhuollon filosofian ja käytännön tärkein propagandisti. Se on kautta linjan kiistatta rokotemyönteinen, ja se ajoi voimakkaasti COVID-19-rokotteen käyttöönottoa ja kannatti myös kiistatta naamiointimääräyksiä, lukituksia ja sosiaalista etääntymistä. Vaikka esimerkiksi DANMASK-tutkimusta, ainoaa kasvonaamioita koskevaa tiukkaa väestöpohjaista tutkimusta (jossa todettiin, etteivät kasvonaamiot olleet merkittävästi tehokkaita), ei mainittu lainkaan, Global Health News raportoi myönteisesti laajasta luonnollisesta kokeesta, jossa tutkittiin kasvonaamioita Bangladeshissa, mainitsematta sen ilmeisiä puutteita ja merkityksettömiä tuloksia. Tiedotteessa ylistettiin Suomen hyvyyttä, jossa lukitukset määrättiin ja niitä noudatettiin suurelta osin, ja verrattiin sitä epäedullisesti Ruotsiin, joka selvästikin pärjäsi hyvin ilman niitä. Global Health News on jättänyt huomiotta lukkojen tehottomuuden ja sosioekonomiset haitat. Sen verkkosivuston haku ”sydänlihastulehdus” tuo esiin vain viittauksen Covidin jälkeiseen sydänlihastulehdukseen, mutta ei tunnustettua yhteyttä COVID-19-rokotteisiin.

Lue myös:   CNN:n lääketieteellinen analyytikko, joka kannatti kiivaasti naamiointia, myöntää nyt, että se "vahingoitti" hänen oman poikansa kehitystä.

Muuten Global Health News kommentoi poliittisesti arkaluonteisia aiheita, kuten aselakeja ja aborttia, ja kannattaa edellisen valvonnan lisäämistä ja jälkimmäisen saatavuuden parantamista. Saastumista käsitellään (mutta ilman viittausta Kiinaan), ja ilmastonmuutosohjelma hyväksytään kritiikittömästi. Ilmastokriisin tieteelliset perusteet ovat helposti kiistettävissä. Net Zero -politiikalla on epäilemättä haitallisia vaikutuksia terveyteen, mutta Global Health News laulaa samaa virttä kuin muut globalistiset tiedotusvälineet. Tieliikenneonnettomuuksia, joilla on ilmeisesti haitallisia terveysvaikutuksia, kuvaillaan eräässä artikkelissa hämmästyttävällä tavalla ”kansanterveydelliseksi kriisiksi”. Tämä viittaa siihen, että globaalin terveydenhuollon julistusten ja ohjelmien soveltamisalalla ei ole mitään rajaa.

The Lancet

Arvostettu lääketieteellinen aikakauslehti Lancet on toinen merkittävä globaalin terveysohjelman äänitorvi. Lancet on yleiskattavuudellaan tärkeä osa kaikkia terveydenhuollon aloja, mutta sen päätoimittajat ovat vahvasti ja ehkä jopa ylimielisesti sitoutuneet globaalin terveydenhuollon asialistaan. Yksi meistä (RW) osallistui Singaporen kansallisessa yliopistossa vuonna 2014 järjestettyyn konferenssiin, jossa JAMA:n edellinen päätoimittaja Howard Bauchner ja Lancetin pitkäaikainen päätoimittaja Richard Horton puhuivat yhdessä. Horton kertoi kuulijoille, että Lancet ei ole niinkään lääketieteellinen aikakauslehti vaan enemmänkin kansalaisjärjestö.

Lancet julkaisi hiljattain raportin, joka oli tulosta yhdestä sen monista toimeksiannoista ja joka käsitteli kansainvälistä reagointia COVID-19-tautiin, ja siinä moitittiin monia hallituksia niiden riittämättömistä ja huonosti koordinoiduista toimista. Väistämättä esitettiin väite, että lukuisia ihmishenkiä olisi pelastettu, jos hallitukset olisivat ryhtyneet toimiin aikaisemmin ja kovemmin. Raportissa suositellaan edelleen naamioita ja sosiaalista etäisyyttä, vaikka näyttöä ei olekaan. WHO:ta arvostellaan jonkin verran myös siitä, että se on toiminut myöhään ja riittämättömän tarmokkaasti COVID-19:n ilmaantuessa. Lancet-raportissa suositellaan kuitenkin muun muassa WHO:n asettamista johtavaksi toimielimeksi vastaamaan uusiin tartuntatauteihin ja sen hallinnon uudistamista siten, että perustetaan uusi WHO:n maailmanlaajuinen terveyslautakunta tukemaan päätöksentekoa kiireellisissä ja kiistanalaisissa asioissa. Tästä kaikesta raportoitiin innostuneesti Global Health News -lehdessä.

Johtopäätös

Tässä kuvatut elimet eivät ole ainoita maailmanlaajuista terveyttä käsitteleviä elimiä, mutta ne ovat varmasti kolme merkittävintä. Se, mitä näemme, vastaa akateemisen julkaisutoiminnan Woozle-ilmiötä, jota kuvataan Winnie The Pooh -kirjassa, kun Puh ja Possu kulkevat ympyrää luullessaan metsästävänsä Heffalumpsia ja Woozlea, mutta huomaavat sitten, että heidän jalanjälkensä ovatkin heidän omiaan. Maailmanlaajuisen terveyden alalla annetaan vaikutelma, että mukana on monia itsenäisiä tahoja, mutta pintaa raaputtaessa käy ilmi, että osa niistä on hydranpäitä, joilla on sama ruumis. Tässä tapauksessa yhteinen nimittäjä on Gates-säätiö.

Maailmanlaajuinen terveydenhuolto voisi olla siunaus ihmiskunnan kehitykselle, mutta se riippuu siitä, kuka sitä rahoittaa ja hallinnoi. Kaikki globaali ei ole kultaa. COVID-19:n reaktio osoitti, että terveysalan vaikutusvaltaiset toimijat ovat rakentaneet Baabelin tornia. Ja tiedämme, mitä tuolle globalistiselle hankkeelle tapahtui.

Lähde: https://dailysceptic.org/2022/09/20/the-growing-menace-of-bill-gates-global-health/

Previous post EU:n totalitaarinen chat-kontrolli
Next post Bill Gates haluaa pakottaa kaikki elämään hänen patenttiaan odottavalla synteettisellä maissilla.
Close