18.4.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Mitä sinulle ei kerrota pöyristyttävistä suunnitelmista antaa WHO:lle valta elämästäsi

4 min read
Mitä sinulle ei kerrota pöyristyttävistä suunnitelmista antaa WHO:lle valta elämästäsi

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/ws4v

Maailman terveysjärjestö (WHO) ehdottaa “pandemiasopimuksen” tai “plandemiasopimuksen”, kuten sitä nyt kutsutaan, hyväksymistä. Maanantaina, 11 kuukautta sen jälkeen, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa esitetty vetoomus, jossa vaadittiin keskustelua asiasta, saavutti parlamentissa käytävän keskustelun edellyttämän allekirjoituskynnyksen, tämä tapahtuu vihdoin.

Saatatte olla tietoisia siitä, että WHO:n valitsematon pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on viime aikoina esiintynyt sosiaalisessa mediassa väittäen, että tämä uusi sopimus ei vaikuta yksittäisten maiden suvereniteettiin. Teille ei kuitenkaan kerrota, että pandemiasopimuksen yhteydessä on ehdotettu ja neuvotellaan muutoksia vuoden 2005 kansainvälisiin terveyssääntöihin. Jotkin näistä muutoksista antaisivat WHO:lle ennennäkemättömiä valtuuksia ja herättävät vakavia kysymyksiä valtioiden suvereniteetista.

Kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset voidaan hyväksyä WHO:n hallintoelimen, WHO:n yleiskokouksen, yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä ilman myöhempiä kansallisia ratifiointimenettelyjä. Tämä tarkoittaa, että nykyisellään nämä muutokset voidaan hyväksyä ilman parlamentaarista valvontaa ja ilman, että teille, kansalaisille, tiedotetaan asiasta.

Sen sijaan, että ne olisivat neuvoa-antavia, kuten WHO:n nykyisin antamat ohjeet, joissakin uusissa tarkistuksissa ehdotetaan, että WHO:n neuvot olisivat oikeudellisesti sitovia kaikille osapuolina oleville valtioille ja niiden kansalaisille.

Jos tarkistukset hyväksytään, WHO:n valitsematon ja vastuuvelvollinen pääjohtaja voisi yksipuolisesti julistaa kansanterveydellisen hätätilan pyytämättä neuvoja jäsenvaltioilta tai WHO:n komiteoilta. Päätöksentekoon ei osallistuisi komiteoita, eikä pääjohtajan päätöstä valvottaisi millään tavalla. Yhdellä valitsemattomalla ja vastuuvapaalla henkilöllä olisi siis valta tehdä päätöksiä, jotka voisivat johtaa miljardien ihmisten elämän rajoittamiseen. Tämä on käsittämätön vallan keskittyminen.

Yksi huolestuttavimmista ehdotetuista muutoksista on sellaisen lausekkeen poistaminen, jonka mukaan WHO:n on otettava huomioon yksilön ihmisoikeudet kansainvälisiä terveyssääntöjä soveltaessaan. WHO:lla on valtuudet antaa sitovia vaatimuksia lukituksista, naamioista, karanteeneista, rajojen sulkemisesta, matkustusrajoituksista, pakollisista rokotuksista, pakollisista lääkärintarkastuksista ja muista sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään myös ottamaan käyttöön kansainvälinen tietokantajärjestelmä, jonka avulla valtiot voivat valvoa matkustusrajoitusten noudattamista esimerkiksi rokotustodistusten, ennaltaehkäisytodistusten, testaus- ja toipumistodistusten sekä matkustajan paikannuslomakkeiden ja matkustajan terveysilmoituksen avulla, jotka kaikki olisi mieluiten sidottava henkilökohtaiseen QR-koodiin.

Ehdotuksiin kuuluu myös WHO:n rahoituksen merkittävä lisääminen. Osa tästä lisärahoituksesta tarvitaan, jotta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan käynnistää laaja valvontaprosessi, jonka WHO tarkistaa säännöllisesti maakohtaisen tarkastelumekanismin avulla. Sekä IHR:n muutoksissa että ehdotetussa pandemiasopimuksessa kannustetaan myös järjestelmälliseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, jolla pyritään torjumaan hallituksen tai WHO:n virallisista ohjeista poikkeavia näkemyksiä.

WHO pyrkii lisäksi valvomaan uusien ja muunneltujen virusten seurantaa, tunnistamaan ne, määrittämään niiden “uhan” ja toteuttamaan vastatoimet.

Näin luodaan itseään ylläpitävä pandemiateollisuus, johon liittyy suuria sisäisiä eturistiriitoja ja jota rahoittavat maailman veronmaksajat, mutta jota valvoo YK:n virasto, jolla ei ole kansallista oikeudellista valvontaa eikä juurikaan tilivelvollisuutta. Jatkuvan rahoituksen oikeuttamiseksi on valtava kannustin julistaa uhkia ja reagoida niihin, mikä rajoittaa jäsenvaltioiden väestön elämää ja tuottaa samalla voittoa WHO:n rahoittajille lääkesuositusten ja -valtuuksien kautta.

Kaikki tai osa muutoksista voidaan hyväksyä jo ensi kuussa ja viimeistään toukokuussa 2024. Kun ne on hyväksytty, niistä tulee kaikkia 194 WHO:n jäsenvaltiota sitovia, ja mailla on oikeus hylätä ne kymmenen kuukauden kuluessa.

Kummallista kyllä, tällä hetkellä Yhdistynyt kuningaskunta tai mikään muu jäsenvaltio ei keskustele näistä muutoksista, jotka antaisivat WHO:lle ennennäkemättömiä valtuuksia. Niiden, jotka ajattelevat, ettei WHO:lla ole mitään tekemistä heidän tai heidän maansa politiikan kanssa, pitäisi miettiä asiaa uudelleen.

Ensimmäinen askel torjuttaessa tätä hallituksen vallan luovuttamista valitsemattomalle ylikansalliselle organisaatiolle (ja oletusarvoisesti sen vaarantaneille erityisintresseille), jota ei voida hyväksyä, on yleisen tietoisuuden lisääminen. World Council for Health (WCH) ja Children’s Health Defense, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä muiden asianomaisten järjestöjen ja kansanliikkeiden kanssa, käynnistävät kampanjan nimeltä The Great Freeset, jossa ehdotetaan toimia, joihin voimme ryhtyä puuttuaksemme tähän terveyteemme ja itsemääräämisoikeuteemme kohdistuvaan maailmanlaajuiseen uhkaan.

WCH, joka on kansanterveyttä ja itsemääräämisoikeutta puolustava aloite, on nostanut vetoomuksen, jotta Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettäisiin parlamentin äänestys siitä, vastustetaanko aiemmin ja hiljaisesti hyväksyttyjä 2022 tarkistuksia, ja kehottaa myös äänestämään useimpien neuvoteltavana olevien 307 uuden tarkistuksen hylkäämisestä. Olemme saavuttaneet 10 000 allekirjoituksen rajan, mikä edellyttää Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen vastausta. Olisi kuitenkin hyödyllistä saavuttaa 100 000 allekirjoitusta ja velvoittaa hallitus harkitsemaan keskustelun järjestämistä parlamentissa. Vetoomuksen yksityiskohdat löytyvät täältä, ja kuka tahansa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen voi allekirjoittaa sen.

Emme voi katsoa sivusta, kun WHO:lle annetaan kansanterveyttä koskevia törkeitä monopolivaltuuksia. Biden on varoittanut meitä siitä, että “toinen pandemia on tulossa”. Kansainväliseen terveyssäännöstöön ja pandemiasopimukseen ehdotetut muutokset myydään meille tulevien pandemiavasteiden parantamisena, vaikka todellisuudessa ne johtaisivat siihen, että samat virheet kuin Covidin aikana tehtäisiin uudelleen.

Lähde: