YK:n raportissa vaaditaan kaiken seksuaalisen toiminnan, myös aikuisten ja lasten välisen, dekriminalisointia.

Yhdistyneiden kansakuntien uudessa raportissa vaaditaan, että kaikki huumeiden käytön ja seksuaalisen toiminnan muodot on vapautettava kriminalisoinnista maailmanlaajuisesti.

Lähde: liveaction.org

Kansainvälisen juristikomitean (ICJ), UNAIDSin ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kirjoittama raportti julkaistiin kansainvälisenä naistenpäivänä, ja sen tavoitteena on ohjata “kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön soveltamista rikosoikeuteen”. Raportissa, jota kutsutaan “8. maaliskuuta -periaatteiksi”, vaaditaan “seksiin, huumeiden käyttöön, HIV:hen, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, asunnottomuuteen ja köyhyyteen” liittyvien rikosten dekriminalisointia.

YK:n asiantuntijoiden mukaan näihin asioihin liittyvien rikosten kriminalisointi on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan.

“Rikoslaki on yksi ankarimmista välineistä, joita valtiolla on käytettävissään yksilöiden valvomiseksi… sen pitäisi olla viimeisin keino, mutta maailmanlaajuisesti on kuitenkin havaittavissa kasvava suuntaus kohti ylikriminalisointia”, ICJ:n laki- ja politiikkajohtajan Ian Seiderman sanoi lehdistötiedotteessa. “Meidän on tunnustettava, että nämä lait eivät ainoastaan loukkaa ihmisoikeuksia vaan myös itse rikosoikeuden perusperiaatteita.”

Lue myös:   Osa lemmikkieläinten vastaista kampanjaa? Koirat ja kissat ovat "superbakteerien" levittäjiä, tutkimus sanoo

Vaikka se saattaa vaikuttaa päällisin puolin suhteellisen kiistattomalta, mietinnössä vaaditaan aikuisten ja alaikäisten välisen seksin dekriminalisointia, kunhan alaikäiset “suostuvat”:

Rikoslainsäädännön soveltamisen osalta seksuaalisen suostumuksen alaikärajaa on sovellettava syrjimättömällä tavalla. Täytäntöönpanoa ei saa liittää osallistujien sukupuoleen tai avioliittoon suostumuksen ikärajaan. Lisäksi seksuaalinen käyttäytyminen, johon osallistuu henkilöitä, jotka eivät täytä kotimaassa säädettyä seksuaalisen suostumuksen alaikärajaa, voi olla tosiasiallisesti, joskaan ei lain mukaan, yhteisymmärrykseen perustuvaa. Tässä yhteydessä rikoslainsäädännön soveltamisessa olisi otettava huomioon alle 18-vuotiaiden henkilöiden oikeudet ja kyky tehdä päätöksiä yhteisymmärrykseen perustuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä sekä heidän oikeutensa tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa.

Alle 18-vuotiaiden olisi osallistuttava heitä koskeviin päätöksiin kehittyvien kykyjensä ja asteittaisen itsenäisyytensä mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon heidän ikänsä, kypsyytensä ja etunsa sekä kiinnittäen erityistä huomiota syrjimättömyystakeisiin.

Lue myös:   Vapauden loppu: Iso-Britannian räjähdysaltis raportti osoittaa suunnitelmat radikaalia uudelleenkäynnistystä ja CO2-diktatuuria varten.

Alaikäiset eivät tietenkään voi aidosti suostua seksiin aikuisen kanssa, mikä näiden niin kutsuttujen asiantuntijoiden pitäisi tietää. Mietinnössä vaaditaan myös kaikkien seksityöhön liittyvien rikoslakien poistamista, sillä ne voivat helposti auttaa ihmiskauppiaita, parittajia ja hyväksikäyttäjiä. Tämä puolestaan palvelee myös aborttiteollisuutta, joka on auttanut ihmiskauppiaita ja hyväksikäyttäjiä jättämällä ilmoittamatta epäillystä hyväksikäytöstä ja palauttamalla uhrit hyväksikäyttäjilleen abortin jälkeen. Seksityön, alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja abortin dekriminalisointi vain hyödyttäisi kaksinkertaisesti ihmiskauppiaita ja hyväksikäyttäjiä, joiden tiedetään käyttävän aborttia keinona peitellä rikoksiaan.

Lähde: liveaction.org

Toim Huom! Tämäntyyppisiä avauksiahan on varsinkin vihreiden suunnasta aina aika ajoin tullut, tästä saavat taatusti uutta vettä myllynsä…

Tue työtäni - tee Handcash-lahjoitus

Previous post Mitä tarkoitetaan “vesijalanjäljellä”?
Next post Pelko – virus, joka tarttuu rokotettuun