6.12.2023

Publication-X

I am one voice, but together, we are many!

Tutkimuksen mukaan ihmiset, joilla on korkeampi kognitiivinen kyky, välittävät enemmän sananvapaudesta kuin poliittisesta korrektiudesta

2 min read
Tutkimuksen mukaan ihmiset, joilla on korkeampi kognitiivinen kyky, välittävät enemmän sananvapaudesta kuin poliittisesta korrektiudesta

Lähde: Summit.news

Uudessa tutkimuksessa on havaittu, että ihmiset, joilla on korkeammat kognitiiviset kyvyt, ovat harvemmin huolissaan poliittisesta korrektiudesta ja kannattavat todennäköisemmin sananvapautta.

“Britannian eliittikulttuurilaitokset – BBC, yliopistot, National Trust – ovat woke-luokan hallitsemia. Koska älykkäät ihmiset pääsevät yleensä elämässä eteenpäin, voisi olettaa, että wokeilla olisi korkeampi älykkyysosamäärä. Uuden tutkimuksen mukaan näin ei ole”, kirjoittaa Noah Carl.

Tutkija Louise Drieghe ja kollegat tutkivat 300 amerikkalaista aikuista Mechanical Turk -alustan avulla ja mittasivat osallistujien kognitiivisia kykyjä tekemällä testin, jossa sanoja on yhdistettävä kuviin tarkasti.

Muut tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisten pistemäärät kyseisessä testissä korreloivat läheisesti heidän pistemääriensä kanssa laajoissa älykkyystesteissä, kuten Wechslerin aikuisten älykkyysasteikossa.

Tämän jälkeen tutkijat pyysivät osallistujia vastaamaan esimerkiksi seuraaviin väittämiin: “Jokaisella yksilöllä on luovuttamaton oikeus ilmaista vapaasti ajatuksiaan” ja “Puheen sensurointi jättää vain vähän tilaa keskustelulle ja erilaisille näkemyksille”.

Lue myös:   Absurdia sääpropagandaa : Wien, sade, 18 astetta, merkitty hengen ja omaisuuden vaaraksi

Osallistujia pyydettiin myös vastaamaan seuraavanlaisiin väittämiin: “Suutun, kun kuulen jonkun käyttävän poliittisesti epäkorrektia kieltä” ja “Yritän valistaa ympärilläni olevia ihmisiä heidän sanojensa poliittisesta merkityksestä”.

Tulokset osoittavat, että “kognitiivisen kyvykkyyden ja sananvapauden tukemisen välillä oli kohtalainen positiivinen korrelaatio ja kognitiivisen kyvykkyyden ja poliittista korrektiutta koskevan huolen välillä kohtalainen negatiivinen korrelaatio”. (Tähdet kertovat, että nämä tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä.)””.

Toisin sanoen, mitä enemmän kognitiivisia kykyjä henkilöllä on, sitä epätodennäköisemmin hän on valveutunut.

Karumpi mutta jokseenkin tarkka yhteenveto olisi sanoa, että ihmiset, jotka omaksuvat woke-poliittisia dogmeja, ovat tyhmempiä ja herkkäuskoisempia.

“Jos heränneet ovat vähemmän älykkäitä, miten he ovat saaneet niin paljon vaikutusvaltaa?” Carl kysyy.

Lue myös:   Sasha Latypova - "Sotilaskoneisto globaalien Covid-19 toimenpiteiden taustalla"

Ehkä he ovat vähemmän älykkäitä, mutta tarpeeksi älykkäitä tietääkseen, että wokeismi on vallanpitäjien luomus ja että omaksumalla sen kyynisesti he voivat päästä elämässä eteenpäin muiden kustannuksella.

Toinen selitys voisi olla, että älykkäämmät ihmiset eivät niin todennäköisesti osoita älyllistä pelkuruutta antautumalla woke-opille ja ovat motivoituneempia vastustamaan sitä aktiivisesti.

Lähde: Summit.news