23.9.2023

Publication-X

"Only good is knowledge, only evil is ignorance"

Luottamus, kontrolli ja Goldstein

1 min read
Levittäkää tietoa muillekin!

Toim Huom! Muistakaapa käydä ottamassa Samin rumble-kanava seurantaan myös! Alla olevat yhteystiedot ovat hänelle.

Ohjelma kertoo viimeaikojen tapahtumien kautta siitä, miten propagandan luoma pelko, korruption luoma valhe sekä sananvapauden rajoittamisen luoma tietämättömyys, kallistavat yhteiskuntaa kohti totalitarismin kuilua.

Jos haluat tukea työtäni:
Mobilepay – 041 4392988

Ko-fi
https://ko-fi.com/samiantinniemi

Paypal
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZG7TLNXZDDCHW


Handcash: $publication-x