15.4.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Pfizer luokittelee oman mRNA-tuotteensa “toksiseksi”

4 min read
Pfizer luokittelee oman mRNA-tuotteensa “toksiseksi”

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/6gpt

Kuten tiedetään, modRNA-tuotteet kulkevat kehon läpi ns. lipidinanohiukkasten avulla ja transfektoituvat siten soluihin.

TKP:n raportin mukaan kahdella Pfizerin käyttämillä lipidillä ALC-0159 ja ALC-0315 ei ollut hyväksyntää ennen vuotta 2020, paitsi “vain tutkimustarkoituksiin”, Mitteleuropa kirjoittaa .

Pfizerin käyttöturvallisuustiedotteet osoittavat myrkyllisen vaikutuksen

Pfizerin käyttöturvallisuustiedotteet osoittavat nyt kohtalaisen myrkyllisen potentiaalin mRNA-rokotteelle, ja ruiskulla ruiskutettuna ne aiheuttavat “korkean myrkyllisyyden”. On uskomatonta, että viranomaiset antavat tämän edelleen antaa ihmisille.

TKP julkaisi yksityiskohtaisen analyysin 9. joulukuuta 2021 viitaten näitä lipidejä valmistavaan yritykseen. Echelon Biosciences -sivustolta voimme lukea seuraavaa: “ALC-0159 on yksi SARS-CoV-2-rokotteen BNT162b2-rokotteen komponenteista ALC-0315:n, DSPC:n ja kolesterolin lisäksi. Tämä tuote on tarkoitettu vain tutkimustarkoituksiin, ei ihmisten käyttöön.”

Ja vielä: “ALC-0159 ja ALC-0315 mainittiin EMA:n arviointiraportissa ensimmäisestä ehdollisesta myyntiluvasta, joka saatiin sivulta 22.”

Siinä todettiin, että “kaikki apuaineet paitsi toiminnalliset lipidit ALC-0315 ja ALC-0159 ja rakenteellinen lipidi DSPC vastaavat Ph. euroa. Funktionaaliset lipidit ALC-0315 ja ALC-0159 luokitellaan uusiksi apuaineiksi. Kahta rakenteellista lipidia DSPC:tä ja kolesterolia käytetään useissa jo hyväksytyissä lopputuotteissa.

”Esialääke sisältää kaksi uutta apuainetta, kationisen lipidin ALC-0315 ja PEG-gelatinoidun lipidin ALC-0159. Uusista apuaineista on saatavilla vain vähän tietoa.”

EMA on saanut vain “rajoitettua tietoa”.

On vaikea uskoa mitä täällä paljastetaan. Lipidinanohiukkaset (LNP), jotka käyttävät myös BioNTechin ALC0159:ää ja ALC0315:tä, on määritelty OEB 3 -luokituksessa; eli vaarallinen tai “vaarallinen” nimitys. ModRNA eli modifioitu RNA kuljetetaan LNP:hen ja Process-2-tutkimuksessa se saatiin E-coli-bakteereista ja plasmideista.

Koko ”Comirnaty”-paketti, jolle on annettu koodi PF-07302048, on luokiteltu vaaraluokkaan OEB5 modRNA:n kanssa ”yhdistelmän” jälkeen, eli erittäin erittäin vaarallinen, tai kuten siellä myös kutsutaan ” korkea toksisuuspotentiaali ”. Mistä tiedät, että PF-07302048 on “Comirnaty”? Tätä varten sinun tulee katsoa “Comirnatyn” käyttöturvallisuustiedote, joka on päivätty 07.12.2021. Sieltä löydät turvakoodit ja toimeksiannon Comirnatylle. Nyt voidaan toki sanoa, että luokitus liittyy käsittelyyn, mutta tämä pätee jo 1 mikrogrammasta alkaen.

Mistä tiedämme, että PF-07302048 on todella “Comirnaty”?

Selvittääksemme meidän tarvitsee vain katsoa “Comirnatyn” käyttöturvallisuustiedote, joka on päivätty 7. joulukuuta 2021. Turvakoodit ja “Comirnaty” -määrittely on listattu siellä nimellä PF-07302048. Vaikka tämä luokitus koskee turvallista käyttöä, se koskee vain yhtä mikrogrammaa.

Aikuisten annos on 30 mikrogrammaa, ja joillakin rokotetuilla ihmisillä on 5 tai useampia näitä annoksia. Julkinen luokittelu täysin vaarattomaksi ja “sivuvaikutteettomaksi” ei siksi voi millään tavalla sovittaa yhteen valmistajan arvioinnin ja heidän OEB5-luokituksensa kanssa. Myös se seikka, että ALC0159 ja ALC0315 on luokiteltu “vaarallisiksi” ilman modRNA:ta, ja silti jotenkin koko tuote luokitellaan “erittäin vaaralliseksi”, vaatii selitystä, eikä sitä voida perustella pelkästään työturvallisuustutkinnolla.

Jos rokotteella olisi aiemmin ollut OEB5-luokitus, ketään ei olisi rokotettu.

Asiantuntijalautakunta tarkistaa Pfizerin tuoteselosteen

Asiantuntijaneuvosto teki myös yksityiskohtaisen katsauksen Pfizerin mRNA-tuotteen turvallisuuskysymyksistä verkkosivuillaan. Se sisältää seuraavan kappaleen käyttöturvallisuustiedotteesta

Jotkut Pfizerin käyttöturvallisuustiedotteen kohdat Comirnatysta saavat sinut ihmettelemään. Miksi tuotteen vahingossa hengittävän pitäisi lainata: “… siirrettävä raittiiseen ilmaan ja hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.”

Miksi käyttöturvallisuustiedotteessa lukee:

“Kaikille tähän materiaaliin liittyville toimille tulee ottaa käyttöön toimenpiteitä leviämisen estämiseksi ja altistumiselta suojaamiseksi.”

Nämä tuotteet ovat ruiskeena, onko suurempi altistuminen ajateltavissa kuin injektiolla?

Mitä lause tarkoittaa, lainaus:

“Jos käyttö- ja käsittelyolosuhteet aiheuttavat päästöjä ilmaan, on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta, jonka suojakerroin riittää hallitsemaan altistumista.”

Nämä ohjeet toistuvasti ihmisiin ruiskutetulle tuotteelle eivät ole häiritseviä.

Ja lisäksi siitä, mitä Pfizer kirjoittaa EU:n kanssa tekemässään sopimuksessa, eli että ruiskeet eivät ole samoja kuin kliinisen tutkimuksen injektiot ja että niillä ei ole tietoa pitkäaikaisvaikutuksista eivätkä he voi antaa lausuntoja tehokkuudesta (itse) -suojaus, suoja muita vastaan) ja että sivuvaikutuksia voi olla tuntemattomia.

EU kuitenkin allekirjoitti sen kaikkien jäsenmaiden puolesta. Tuolloin markkinoille saattamisen jälkeinen tutkimus oli jo FDA:n saatavilla. Voimme vain spekuloida, miksi nämä rokotteet ovat edelleen saatavilla.

Lähde: