15.4.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

CBDC ja miksi sillä halutaan valvoa kansalaisten ostokäyttäytymistä

3 min read
CBDC ja miksi sillä halutaan valvoa kansalaisten ostokäyttäytymistä

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/0kp7

Teknologisen kehityksen ja digitaalisten innovaatioiden muovaamassa nykymaailmassa keskuspankit eri puolilla maailmaa tutkivat keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (Central Bank Digital Currencies, CBDC) mahdollisuutta, joka voisi mullistaa rahoitusmaailman. CBDC:t ovat keskuspankkien valvomia ja hallinnoimia kansakunnan perinteisen valuutan digitoituja muotoja, jotka tarjoavat uudenlaisen digitaalisen julkisen rahan, joka voi parantaa rahapolitiikan ja rahoitusjärjestelmien tehokkuutta. Toisin kuin Bitcoinin kaltaiset hajautetut kryptovaluutat, CBDC:t mahdollistavat sen, että keskusviranomaiset voivat hallita valuutan tarjontaa ja jakelua, mikä takaa valvonnan ja vakauden.

Yksi CBDC-rahojen tärkeimmistä eduista on niiden potentiaali edistää taloudellista osallisuutta, virtaviivaistaa transaktioita ja lisätä läpinäkyvyyttä. Ne tarjoavat mahdollisuuden laajentaa digitaalisen rahan saatavuutta, mikä vähentää taloudellisia esteitä ja parantaa keskeisten pankkipalvelujen saatavuutta. Lisäksi CBDC:t helpottavat nopeampia ja tehokkaampia transaktioita, jolloin välittäjien tarve minimoituu ja transaktiokustannukset pienenevät.

CBDC-järjestelmien käyttöönotto herättää kuitenkin myös huolta yksityisyydestä ja valvonnasta. Koska CBDC-tapahtumat ovat todennäköisesti jäljitettävissä, keskuspankit ja hallitukset voivat mahdollisesti seurata ja säännellä kansalaisten rahankäyttöä, mikä herättää hälytystä yksityisyyden suojan puolustajien ja kansalaisoikeusjärjestöjen keskuudessa.

Hallitukset ja keskuspankit voivat olla kiinnostuneita kansalaisten rahankäytön seurannasta useista syistä. Yksi tärkeimmistä motiiveista on rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun laittoman toiminnan torjuminen. Rahoitustapahtumien tarkalla seurannalla ne voivat mahdollisesti häiritä näitä rikollisverkostoja ja suojella kansallista turvallisuutta. Lisäksi tämäntasoinen rahoitusvalvonta voisi auttaa hallituksia ymmärtämään paremmin talouttaan. Kun ne saavat reaaliaikaista tietoa kuluttajien kulutuksesta ja käyttäytymisestä, ne voivat kehittää tehokkaampaa ja kohdennetumpaa talouspolitiikkaa.

Kriitikot kuitenkin väittävät, että samoja valmiuksia voitaisiin käyttää myös valvonnan harjoittamiseen ja toisinajattelun tukahduttamiseen. Autoritääriset hallitukset voivat käyttää talousvalvontaa opposition tukahduttamiseksi tai kiistanalaisen politiikan noudattamisen pakottamiseksi.

CBDC-järjestelmien käyttöönotto voisi muuttaa merkittävästi kuluttajien käyttäytymistä. CBDC-järjestelmien tarjoama maksutapahtumien helppous ja nopeus voisivat kannustaa digitaalisten ostosten lisäämiseen ja nopeuttaa siirtymistä kohti käteisvapaata yhteiskuntaa erityisesti maissa, joissa digitaalinen maksaminen on yleistynyt. Kun valvonta lisääntyy ja anonymiteetti vähenee, jotkut kuluttajat saattavat muuttaa kulutustottumuksiaan välttääkseen valvontaa, mikä johtaa itsesensuuriin ja mahdollisesti taloudellisen toiminnan hyydyttämiseen erityisesti yhteiskunnissa, joissa luottamus hallitukseen on heikko.

Lisäksi CBDC:t voivat mahdollisesti mahdollistaa negatiivisen koron, jolloin kuluttajilta peritään maksu rahan säilyttämisestä sen sijaan, että he saisivat korkoa talletuksille. Tämä voisi kannustaa kulutusta ja investointeja, mutta se voi myös herättää julkista vastareaktiota ja taloudellista epävakautta, jos sitä ei hoideta varovaisesti.

Näistä eduista huolimatta CBDC-ohjautuvaan valvontaan liittyy eettisiä ongelmia, jotka liittyvät pääasiassa yksityisyyteen. CBDC-järjestelmiin perustuvassa digitaalisessa taloudessa jokaista transaktiota voitaisiin seurata ja analysoida, mikä herättää kysymyksiä yksilön oikeuksista yksityisyyteen. Huolta aiheuttaa myös se, että hallitukset voisivat käyttää tällaista järjestelmää väärin. Kuluttajien kulutustietojen rajoittamaton saatavuus voisi antaa hallituksille mahdollisuuden manipuloida taloutta, tukahduttaa toisinajattelua tai syrjiä tiettyjä väestöryhmiä. Lisäksi CBDC-järjestelmät voivat kasvattaa digitaalista kuilua, sillä ne voivat sulkea pois ne, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalitekniikkaa, mutta samalla ne voivat laajentaa rahoituspalveluja niille, joilla ei ole pankkitoimintaa.

Koska CBDC-järjestelmät muokkaavat edelleen rahoituksen tulevaisuutta, hallitusten, keskuspankkien ja koko yhteiskunnan on ehdottomasti selvitettävä niiden vaikutukset harkiten. Hyvin suunnitellun CBDC-järjestelmän tulisi tasapainottaa taloudellinen toimivuus ja yksilön yksityisyyden ja vapauden kunnioittaminen ja käsitellä yksityisyyteen, valvontaan ja mahdolliseen vallan väärinkäyttöön liittyviä haasteita.

Konrad KurzeX avatar

Artikkelin on kirjoittanut Publication-X:n perustaja ja vastaava päätoimittaja, Konrad KurzeX. Hänet tavoittaa parhaiten Twitteristä tunnuksella @publication_x tai sähköpostitse osoitteessa [email protected]

Kirjoittamani tekstit ovat vapaasti kopioitavissa niin kauan kun muistatte laittaa kopioidun tekstin mukaan linkin osoitteeseen https://Publication-X.com