15.4.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Digitaalinen henkilöllisyystodistus on osa hallituksen ja kansalaisten välistä yhteiskuntasopimusta: Maailmanpankki, Verizon-päälliköt

5 min read
Digitaalinen henkilöllisyystodistus on osa hallituksen ja kansalaisten välistä yhteiskuntasopimusta: Maailmanpankki, Verizon-päälliköt

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/0es9

Maailmanpankkiryhmän pääjohtaja Ajay Banga ja Verizonin pääjohtaja Hans Vestberg ovat korostaneet tarvetta kuroa umpeen valtava digitaalinen kuilu, joka on edelleen yksi suurimmista esteistä digitaalisen osallisuuden edistämisessä maailmanlaajuisesti.

Nämä kaksi virkamiestä jakoivat ajatuksiaan paneelissa Maailmanpankin järjestämän Global Digital Summit -huippukokouksen avajaisjuhlassa, joka järjestettiin 4.-7. maaliskuuta Washingtonissa teemalla “Accelerating Digital for Development”. He korostivat, että digitaalinen identiteetti on perustavanlaatuinen digitaalisen transformaation matkalla, ja hallitusten on omistettava se osana yhteiskuntasopimusta kansalaisten kanssa.

Huippukokouksessa, joka perustuu kolmeen pilariin “Connect, Innovate and Transform”, pyrittiin keskustelemaan edistymisestä maailmanlaajuisissa digitaalisissa muutospyrkimyksissä sekä tarkastelemaan ja esittämään mahdollisia ratkaisuja joihinkin esteisiin, kuten yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen liittyviin riskeihin, jotka ovat seurausta generatiivisesta tekoälystä.

Tapahtuma kokosi yhteen hallitusten, yksityisen sektorin, kumppanijärjestöjen ja eri elämänalojen ajattelun johtajien edustajia.

Paneelissa Banga ja Vestberg ovat yhtä mieltä siitä, että liitettävyys on yksi digitaalisen muutoksen tärkeimmistä ajureista, mutta heikko internetin kattavuus on edelleen kompastuskivi erityisesti Afrikassa, jossa noin 600 miljoonalla ihmisellä ei tiettävästi ole sähköä.

“Tätä ei voida missään nimessä hyväksyä, ja se on ihmisoikeuskysymys. Pidän sitä yhtä tärkeänä kuin oikeutta hengittää. Meidän on siis annettava heille mahdollisuus saada sähköä. Samalla on kuitenkin muistettava, että 1/3 maailman ihmisistä ei pääse internetiin. Ja kyse on yli kahdesta miljardista ihmisestä. Tämä pahenee, kun puhutaan sukupuolesta ja iästä”, Banga sanoo yhteysongelmasta.

He toteavat myös, että asianmukaisilla politiikoilla ja investoinneilla maat voivat edistää merkittävästi digitaalista muutosta ja nopeuttaa sosioekonomista kehitystään.

“Todellisuudessa meidän on saatava nämä 600 miljoonaa ihmistä liittymään sähköverkkoon. Pankki on sitoutunut siihen, että 100 miljoonaa saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme laajentamaan tätä tavoitetta vielä 100 miljoonaan. Pystymme siihen uusiutuvan energian avulla. Olemme kokeilleet sitä Ruandassa ja Tansaniassa, ja tiedämme, että se voi toimia.”

Banga sanoo, että maailmassa on myös osa väestöstä, jolla on sähköä, mutta ei pääsyä internetiin, kun taas toisella ihmisryhmällä maailmassa on pääsy internetiin, mutta sitä ei käytetä ja hyödynnetä täysimääräisesti niiden mahdollisuuksien mukaan, joita se voi tukea. “Työtä on siis tehtävä eri kohderyhmien kanssa eri sävyissä”, hän toteaa.

Hallitusten on asetettava digitaalisuus etusijalle
Banga toistaa Maailmanpankin ja sen kumppaneiden sitoutumisen digitaalisen muutoksen tukemiseen, mutta uskoo, että sekä hallitusten että yksityisen sektorin on tartuttava tilaisuuteen ottamalla digitaalisen identiteetin kaltaiset näkökohdat huomioon ja tekemällä niistä osa kansalaistensa kanssa tehtävää yhteiskuntasopimusta.

“Uskon, että jos hallitukset omaksuvat digitaalisen teknologian, ne luovat avoimuutta, puhdasta hallintoa ja kansalaisten sitoutumista”, Maailmanpankin johtaja sanoo.

Banga korosti digitaalisen identiteetin tarvetta digitaalisessa muutoksessa: “Yksityisten yritysten ei pitäisi omistaa sitä. Se on kansalaisen ja maansa välinen sosiaalinen sopimus, jonka mukaan hänellä on identiteetti, valuutta ja turvallisuus. Heillä pitäisi olla digitaalinen identiteetti, ja tuon digitaalisen identiteetin pitäisi taata kyseisen kansalaisen yksityisyys.”

Banga sanoo, että pankki on ottanut digitaalisen toiminnan yhdeksi viidestä vertikaalisesta osa-alueestaan, koska se mahdollistaa kaikki muut osa-alueet, ja digitaalisen toiminnan muutosvauhti on hämmästyttävä. Hän sanoi, että digitaalisen avulla tehtävät voidaan suorittaa nopeammin.

“Uskon, että digitaalinen kehitys, jota tekoälyn myötä tapahtuu tällä hetkellä, vaatii lyhyempää aikaa [tehtävien suorittamiseen], ja pankin on keskityttävä siihen. Ajattelen digitaalista läpimurtoteknologiana, joka poistaa vakiintuneen toimijan arbitraasin ja mahdollistaa uudet tavat tavoittaa väestöryhmät ilman perinteistä haastetta, joka liittyy terveydenhuollon, koulutuksen ja kaiken muun tavoittamisen kustannuksiin.”

Vestberg toteaa puheenvuorossaan: “Olen usein sanonut, että digitaalinen osallisuus on äärimmäisen tärkeää. Mielestäni 2000-luvun infrastruktuuri on liikkuvuus, laajemmin kuin pilvi. Mielestäni ei pitäisi olla väliä sillä, missä olet syntynyt, mistä tulet tai kuka olet. Sinun pitäisi olla osa yhteiskuntaamme, ja ollaksesi osa yhteiskuntaamme sinun on itse asiassa oltava digitaalisesti mukana.”

“Työni Verizonissa ja myös maailmanlaajuisesti on ollut sitä, että pyrimme löytämään mahdollisuuksia poistaa [digitaalisen osallisuuden] esteitä, koska esteitä on hyvin erilaisia ja eri tavoin.”

Verizonin toimitusjohtaja mainitsee joitakin näistä esteistä: “Yksi este on teknologian saatavuus. Noin 400 miljoonaa ihmistä on televerkon ulkopuolella. Kohtuuhintaisuus on yksi suurimmista esteistä. Laitteen tai palvelusopimuksen hankkiminen on joskus huikea haaste. Käytettävyys on toinen ongelma. Tämä tarkoittaa sovelluksia, jotka todella tukevat yhteiskuntaa joko digitaalisen koulutuksen, digitaalisen terveydenhuollon tai taloudellisen osallisuuden kautta, ja myös sitä, että ollaan osa hallituksen tarjoamia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia.”

Vestberg katsoo, että näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan yhteisiä toimia, sillä mikään hallitus, kansalaisjärjestö tai yksityinen yritys ei pysty tekemään kaikkea yksin. “Olen itse asiassa koonnut paljon ihmisiä yhteen ja miettinyt, miten saisimme enemmän ihmisiä verkostoitumaan. Kutsuin Ajay Bangan työskentelemään kanssani, ja lopulta perustin EDISON Alliance -järjestön, jolla oli yksi tavoite – yhdistää miljardi ihmistä viidessä vuodessa. Nykyään olemme saaneet 784 miljoonaa ihmistä verkostoitumaan alle kahdessa ja puolessa vuodessa”, hän sanoo.

“Olemme lähellä miljardin ihmisen saavuttamista. Se on työyhteisö. Verizon tekee oman osansa. Olemme omistaneet kolme miljardia dollaria digitaalisen osallisuuden edistämiseen Yhdysvalloissa, mutta viime kädessä jokainen voi tehdä jotakin, mutta meidän on yhdistettävä voimamme yhteisönä”. Hallitusten on oltava paljon aktiivisempia, niiden on käytettävä infrastruktuuria, jotta kaikki kansalaiset saadaan mukaan järjestelmään.”

EDISON Alliance julkaisi alkuvuodesta uuden vaikutusraportin, jossa korostetaan, miten lähes 800 miljoonan ihmisen elämä on muuttunut myönteisesti digitaalisen muutoksen ansiosta.

Matalan tulotason maat tarvitsevat tukea digitalisaatiopyrkimyksille
Ennen Washington DC:n huippukokousta Maailmanpankin vanhempi toimitusjohtaja Axel van Trotsenburg tunnusti blogikirjoituksessaan digitaalisen muutoksen tuomat valtavat hyödyt, mutta pahoitteli nykyisiä yhteyksien epätasa-arvoisuutta pieni- ja suurituloisten maiden välillä.

Trotsenburg kehottaa tukemaan kehitysmaita, jotta ne voisivat hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla ja samalla varmistaa, että siihen liittyviä riskejä ja haasteita hillitään riittävästi.

Digitaalisesta kahtiajaosta huolimatta hän korostaa digitalisaation väistämätöntä luonnetta ja toteaa, että “uusi digitaalinen aikakausi, joka on kaikkien ulottuvilla, tarjoaa mahdollisuuden muokata osallistavampaa, joustavampaa ja kestävämpää maailmaa tuleville sukupolville”.

Hän kehottaa myös sidosryhmiä valmistautumaan digitalisaation riskien parempaan hallintaan ja lisäämään investointeja muun muassa liitettävyyteen, joka on yksi digitalisaation keskeisistä ajureista.

Digitaalinen sektori lisää talouskasvua
Maailmanpankki julkaisi hiljattain viime kuussa myös uuden “Digital Progress and Trends Report 2023” -raporttinsa.

Raportissa, jossa tarkastellaan digitalisaation edistymistä ja teknologiamarkkinoiden trendejä, mainitaan tarve tukea maita, joiden digitaaliset muutostoimet ovat jääneet jälkeen. Siinä tuodaan esiin keskeisiä digitalisaatioon liittyviä poliittisia mahdollisuuksia, haasteita ja keskusteluja.

Raportin mukaan digitaalinen kahtiajako laajenee edelleen ja pahentaa köyhyyttä maailmanlaajuisista digitaalisista muutospyrkimyksistä huolimatta, digitaalinen sektori edistää kasvua ja työpaikkojen luomista, ja datan ja analyyttisten valmiuksien kasvu edistää digitalisaatiopyrkimyksiä.