Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

15.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

“Uusi järjestelmä” – Davosin huippukokouksessa 2023

4 min lukea
“Uusi järjestelmä” – Davosin huippukokouksessa 2023

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/fmuz

Maailman talousfoorumin vuosittainen tapaaminen on menossa. Poliitikot, yritysjätit, “hyväntekijät” ja kaikenlaiset eliitin hirviöt kokoontuvat viikonlopuksi kertomaan toisilleen, kuinka fiksuja he ovat, ja pahentamaan maailmaa yleisesti ottaen.

Mutta mitä tänä vuonna on tarjolla?

WEF:n verkkosivujen mukaan viisi tärkeintä keskustelunaihetta ovat seuraavat:

Katso, huomaatko kaavaa:
1. Nykyisen energia- ja elintarvikekriisin ratkaiseminen uuden energia-, ilmasto- ja luontojärjestelmän puitteissa.
2. Nykyisen korkean inflaation, alhaisen kasvun ja korkean velkaantuneisuuden talouteen puuttuminen uuden investointi-, kauppa- ja infrastruktuurijärjestelmän yhteydessä.
3. Toimialan nykyisiin vastatuuleen vastaaminen osana uutta järjestelmää, jolla pioneeriteknologiat hyödynnetään yksityisen sektorin innovaatiotoiminnassa ja selviytymiskyvyssä
4. Nykyisiin sosiaalisiin haavoittuvuuksiin puuttuminen uuden työ-, taito- ja hoivajärjestelmän yhteydessä.
5. Nykyisiin geopoliittisiin riskeihin puuttuminen uuden vuoropuhelu- ja yhteistyöjärjestelmän puitteissa moninapaisessa maailmassa

Mikään tästä ei ole uutinen. Energian “uusi järjestelmä” on “vihreä uusi sopimus”, kansainvälisen yhteistyön “uusi järjestelmä” on jonkinlainen globaali hallinto, ja investointeja ja kauppaa koskeva “uusi järjestelmä” kattaa monia aiheita, myös digitaalisen valuutan.

Kuten sanoin, ei mitään uutta, mutta on aina virkistävää nähdä se painettuna, eikä sitä yritetä peitellä.

On myös mielenkiintoista, että he eivät käytä missään sivulla sanoja “new normal”, “great reset” tai “build back better”, vaikka on selvää, että he puhuvat juuri siitä.

Pieni voitto vaihtoehtomedialle, joka on selvästi herättänyt tarpeeksi tietoisuutta, jotta näitä ilmaisuja pidetään nyt liian pilaantuneina käytettäväksi.

Itse asiassa WEF:n veljeskunta on selvästi huolissaan narratiivin hallinnan menettämisestä, kuten tässä muutaman päivän takaisessa artikkelissa korostetaan:

Maailman suurimpien ongelmanratkaisijoiden on laadittava parempia tarinoita.

Siinä väitetään:

Ihmiset ovat vakuuttuneempia kerronnassa esitetyistä tiedoista, koska hyvä kerronta helpottaa tiedonkäsittelyä. Niiden, jotka yrittävät ratkaista maailman kiireellisimpiä haasteita, on otettava tämä huomioon.

Koko artikkeli on lähinnä hyvin pitkäveteinen tapa sanoa, että “meidän on kerrottava parempia valheita”.

Meidän on nimettävä todelliset vastustajat: vastuuttomat poliitikot, ostetut tiedemiehet ja eräät yritykset, jotka eivät pysty vastaamaan nollapäästöihin siirtymisen tarpeisiin.

Meidän on myös lakattava teeskentelemästä, että ilmastonmuutoksen tosiasioista käydään keskustelua. Väärä tasapaino on ilmiö, joka syntyy, kun uutisorganisaatio tai muu tiedotusväline esittää jonkin asian keskustelun kohteena, vaikka asiantuntijoiden välillä ei ole todellista keskustelua tai erimielisyyttä asiasta.

Kirjoittaja puhuu ilmastonmuutoksesta, mutta hänen huomionsa syyllisyyden siirtämisestä ja keskustelun lopettamisesta pätevät yleisesti.

Tänä vuonna on odotettavissa kertomusten “pahisten” siirtyminen ja positiivisuuden ja “yhtenäisyyden” korostaminen. Yhtenäisyys tarkoittaa todennäköisesti sitä, että yritetään houkutella takaisin joitain marginaalisia ja valtavirran elementtejä, joita Covid-kerronta on sysännyt kauemmas vaihtoehtoon (kuten tehtiin Ukrainan kanssa).

Muualla – ja tähän liittyen – puhutaan todennäköisesti sensuurista – tai, anteeksi, “väärän tiedon torjumisesta” – kuten tässä WEF:n artikkelissa, joka on otsikoitu:

Digitaalinen turvallisuus: Ihmisoikeuksien soveltaminen digitaalisessa maailmassa

Artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti “haasteista”, joita WEF:n “Global Coalition for Digital Safety” joutuu kohtaamaan pyrkiessään torjumaan…

esimerkiksi lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto, terrorismi ja vihapuhe, väärää tietoa sekä itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhaan liittyvää sisältöä.

Huomaatteko, miten “vihapuhe” ja “väärää tietoa” heitetään sinne varsinaisten rikosten joukkoon? Seesam-katua lainatakseni, “yksi näistä asioista ei ole kuin toinen”. Mutta se ei ole yllätys “laillisen mutta haitallisen” aikakaudella.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että nämä ihmiset eivät välitä mistään näistä asioista. Eivät lainkaan.

Heidän yrityksensä hyväksikäyttävät lapsia, heidän valtion virastonsa rahoittavat terrorismia ja heidän tiedotusvälineensä suoltavat väärää tietoa 50 sanaa minuutissa.

He välittävät oikeastaan vain valvonnasta. Tässä tapauksessa se tarkoittaa internetin hallintaa – tarkemmin sanottuna sen hallintaa, mitä saa sanoa ja kuulla internetissä.

Toinen mahdollinen keskustelun aihe, jota korostetaan muutamissa paikoissa, on suoran toiminnan lisääminen. Sitä kutsutaan ilmeisesti “konkreettisiksi ratkaisuiksi”.

Amnesty Internationalin johtaja – joka on paikalla – on kehottanut Davosin osallistujia keskittymään seuraaviin asioihin:

konkreettisiin ratkaisuihin, joiden tiedämme jo toimivan, sen sijaan, että nykyistä globaalia talousjärjestelmää suojellaan hinnalla millä hyvänsä.

Hän korosti, että “nyt on aika toimia”, ei “tyhjiä eleitä”, ja toisti samalla “uuden järjestelmän” sanoman.

“Konkreettisia ratkaisuja” koskeva linja toistuu aiemmin mainitussa “narratiiveja” käsittelevässä artikkelissa, finanssikonsulttijätti Mercerin Davosia käsittelevällä sivullaan, WEF:n “asiantuntijapaneelissa” ja Forbesin artikkelissa Davosin nuorista johtajista.

Ratkaisuihin perustuva ajattelu on tietysti ollut yritysten puheissa jo vuosikymmeniä, ja “nyt on toiminnan aika” on klisee, joka kiertää joka kokouksessa, huippukokouksessa tai konferenssissa.

Kukaan historiassa ei ole koskaan sanonut, että “nyt ei ole toiminnan aika, nyt on eleiden aika”.

Kyse voi siis tietenkin olla tyhjistä sanoista, joiden tarkoituksena on saada puhujat (ja heidän kokouksensa) tuntemaan itsensä tärkeiksi.

Mutta kyse voi olla myös jostain muusta, ehkä merkistä siitä, että “suuren uudelleenkäynnistyksen” propagandavaihe on ohi, ja nyt siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Se merkitsee siirtymistä pois passiivisesta manipuloinnista ja psykologiaan perustuvista valvontamekanismeista kohti suorempaa täytäntöönpanoa.

Meidän on kai vain odotettava ja katsottava.

Joka tapauksessa Davosin asialista voidaan karkeasti ottaen jakaa neljään pääteemaan:

  • “Uusi järjestelmä”: Politiikan ja rahoituksen globaalien järjestelmien uudistaminen
  • “narratiivin kontrollointi”: Uskottavampien valheiden kertominen ja julkisen keskustelun rajoittaminen.
  • “väärän tiedon torjuminen”: Sensuuri, erityisesti internetin sensuuri
  • “konkreettisia ratkaisuja”: Suoremmat toimet täytäntöönpanon ja politiikan avulla.

Näyttää siltä, että Davosin keskusteluissa keskitytään jälkikäteen siihen, mitä he voivat oppia “pandemiaa” koskevan kertomuksensa puutteista.

fiFinnish