Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

22.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

WHO:n vaarallinen vallanahneus – Prof. Martin Haditsch selventää prosessia

7 min lukea
WHO:n vaarallinen vallanahneus – Prof. Martin Haditsch selventää prosessia

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/8mgr

Maailman terveysjärjestön (WHO) vaarallisia juonitteluja ja terveydenhuoltojärjestelmän rappeutumista koskevassa lausunnossaan professori DDr. Martin Haditsch jälleen 29. tammikuuta yleisölle. Hän luki myös tieteellisen verkoston Scientific Initiative Health for Austria -verkoston tärkeän avoimen kirjeen. Siinä kirjoittajat varoittivat Itävallan päättäjiä WHO:n kansainvälisiin terveyssääntöihin suunnitelluista muutoksista.

Professori Haditschin lausunnot käsittelevät kiireellisesti WHO:n vaarallisia juonitteluja. Se havainnollistaa jälleen kerran terveydenhuoltojärjestelmän huolestuttavaa kehitystä maailmanlaajuisesti. Lisäksi lääkäri myöntää, että häntä itseään johdettiin pitkään harhaan ja hän uskoi sähköisen potilasasiakirjan tuomaan lisäarvoon. Tieto siitä, että kirjattuja tietoja käytetään järjestelmällisesti väärin sosiaaliseen luottojärjestelmään kirjaamiseen, on kuitenkin muuttanut lääkärin asennetta perusteellisesti.

WHO alistaa maailman

WHO on syvästi korruptoitunut instituutio, jota rahoittavat suurelta osin yksityiset lahjoittajat, eikä se ole demokraattisesti legitiimi. Yhtäältä tämä laitos pyrkii sähköiseen dokumentointiin kaikista maailman ihmisistä ja toisaalta se väittää voivansa käyttää täydellistä päätösvaltaa itse määrittelemässään hätätilanteessa ja näin ollen seisovansa kansallisen lainsäädännön yläpuolella.

Miten WHO käyttää termiä “terveys”?

Termi terveys (WHO)
“Täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä pelkästään sairauden tai vamman puuttuminen.” “Terveys on täydellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.”

Jos tästä määritelmästä poiketaan, WHO haluaisi poistaa kansallisen päätöksentekovallan ja puuttua siten kunkin maan itsemääräämisoikeuteen. Vaikuttavien tekijöiden kirjo on lähes rajaton, alkaen ilmansaasteista ja tartuntataudeista aina antibioottiresistenssiin.

Koronaongelma osoittaa, kuinka epäluotettava WHO:n asema on ja kuinka suuri ulkopuolisten henkilöiden vaikutusvalta on. WHO:n rahoituksesta noin 80-85 prosenttia tulee yksityisiltä sijoittajilta. WHO on julistanut väärennetyn “Public Health Emergency of International Concern”, kansainvälisen terveyshätätilan väärillä ehdoilla. Tämän seurauksena se muutti lyhyessä ajassa perusteellisesti kantaansa pandemiasta, naamioista, muista toimenpiteistä ja rokotusaineista ilman tieteellistä tietoa.

Esimakua sosiaalisesta luottojärjestelmästä

Useimmat näistä toimenpiteistä on hyväksytty kritiikittömästi useimmissa länsimaissa. Poikkeuksiakin on toki ollut, kuten Ruotsin esimerkki osoittaa. Asiaankuuluvien perusoikeuksien loukkaamista perusteltiin poikkeustilalla. Maat tai WHO itse eivät ole noudattaneet jatkuvaa uudelleenarviointia koskevaa velvoitetta, mikä merkitsee perustuslain rikkomista ainakin kansallisella tasolla. Professori Haditsch ennakoi, että tämä lähestymistapa on esimakua toivotusta sosiaalisesta luottojärjestelmästä.

Hän perustelee tätä sanomalla, että on vain muistettava rokotusvelvollisuus tiettyjen toimintojen ja toimien osalta. Ne, jotka eivät “osallistuneet”, suljettiin pois. Tämä viittaa petolliseen suunnitelmaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaikkia toimenpiteitä edelsivät aina “tappaja-argumentit”, esimerkiksi se, että kaikki tehdään ihmisten parhaaksi. On kiireesti tehtävä selväksi kansallisille ja kansainvälisille instituutioille, että me yhteiskuntana pystymme itse päättämään, mikä on meille hyväksi.

Toimenpidekokonaisuus aiheutti paljon enemmän vahinkoa kuin itse tauti.

Suojaa perusoikeuksia

Terveyden, vapauden, turvallisuuden ja demokratian ylläpitäminen ei ole automaattista. Viime vuodet ovat osoittaneet, että nämä arvot eivät ole koskaan olleet päättäjien keskiössä. Meidän on oltava tietoisia siitä, että jos luovumme vastuusta edellä mainituista arvoista, meistä tulee liian riippuvaisia. Tämän alistamisen kautta olisimme näiden instituutioiden mielivallan armoilla.

Avoin kirje Terveen Itävallan puolesta

Scientific Initiative Health for Austria -tiedealoitteen avoin kirje Itävallan päättäjille, Wien, 17. tammikuuta 2023:

Hyvät naiset ja herrat hallituksen virastoissa, perustuslakituomioistuimessa, liittopresidentin kansliassa, ministeriöissä, osavaltioiden hallituksissa ja toimituksissa,

Oletteko jo lukeneet WHO:n kansainvälisiin terveyssääntöihin nyt ehdotetut muutokset? Ne ovat olleet julkisesti saatavilla täällä vuoden 2022 lopusta lähtien, ja niistä päätetään yleiskokouksessa toukokuussa 2023. Meidän kaikkien pitäisi siis kiinnostua siitä pikaisesti.

Ihmisoikeuksilla ei ole merkitystä?

  1. artiklan periaatteista olisi poistettava kohta:

“Näiden sääntöjen soveltamisessa olisi kunnioitettava täysin ihmisten ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.”

Se olisi korvattava seuraavasti:

“Näiden määräysten soveltaminen perustuu tasa-arvon, osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden periaatteisiin ja sopimusvaltioiden yhteisten mutta erillisten velvollisuuksien mukaisesti ottaen huomioon niiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen.”

Jos WHO ei enää pidä ihmisoikeuksia loukkaamattomina, se on pettänyt humanitaariset tavoitteensa. Ja kun se ei enää kunnioita ihmisten perusvapauksia, se tuhoaa yksilön terveyden olennaisen edellytyksen, mikä on täysin vastoin sen alkuperäistä tehtävää.

Ovet avoinna mielivaltaisuudelle

Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Toistaiseksi WHO on nimenomaisesti rajoittunut kansanterveydellisiin riskeihin. Tulevaisuudessa se aikoo laajentaa toimivaltaansa kaikkiin riskeihin, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen (2 artikla). Tämä on erittäin vaarallista, koska terveyteen vaikuttavat monet asiat: sota, ympäristövaikutukset, talouskriisit, … Kaikissa näissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat pian joutua luopumaan suvereniteetistaan, jos ne eivät taistele vastaan.

Yhdessä monien muiden ehdotettujen muutosten ja erityisesti 12 artiklan uusien kohtien kanssa tästä voidaan tehdä vain yksi johtopäätös: WHO:n ja erityisesti sen pääjohtajan pitäisi tulevaisuudessa määrätä mielivaltaisesti hätätila ja siten ottaa kantaa sekä ihmisoikeuksiin että kaikkiin demokraattisiin instituutioihin, jotka jäsenmaat voivat ohittaa. WHO ei kuitenkaan ole demokraattisesti legitiimi!

Terveys on ihmisten, ei instituutioiden, vastuulla.

Eikö se olekin perusteltua terveyden nimissä? Ainakin niin he haluavat meidän uskovan. Mutta tämä teknokraattinen näkemys terveydestä ei vastaa inhimillistä todellisuutta. Yksittäisestä ihmisestä täysin erillinen terveyden ja sairauden keskitetty “hallinta” ei tee oikeutta ihmiselle biopsykososiaalisena olentona – ja voi siksi olla terveydelle vain haitallista.

Lisäksi alueelliset erot vaikuttavat merkittävästi terveyteen, joten tehokasta hoitoa ei voida koskaan hallita keskitetysti! Corona-vuosien monien “oheisvahinkojen” pitäisi toimia meille varoituksena.

Kuka maksaa ja luo kokonaisuuden?

Pelkäämme, että kansainvälisiin terveyssääntöihin ehdotetut muutokset ovat jälleen yksi osoitus siitä, että WHO on yhä enemmän sitoutunut muihin intresseihin kuin ihmisten terveyteen. Tämä voidaan ehkä selittää, jos tarkastellaan tarkemmin WHO:n rahoitusta: mitä enemmän WHO saa lahjoituksia yksityisiltä säätiöiltä ja lääkeyhtiöiltä, sitä enemmän sen riippumattomuus kärsii (ks. täältä , täältä ja täältä ). Mitä mieltä sinä itse olet? Itävallan väestön puolesta päättävänä tahona olette vastuussa siitä, mitä tässä maassa tapahtuu tulevaisuudessa. Siksi pyydämme mielipidettänne:

  1. Mitä aiotte tehdä säilyttääksenne maamme itsemääräämisoikeuden terveysasioissa?
  2. Mitä aiotte tehdä suojellaksenne ihmisten itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista vastuuta terveysasioissa?
  3. Mitä aiotte tehdä parantaaksenne jälleen alueellista terveydenhuoltoa Itävallassa? – Olemme käytettävissäsi rakentavia ehdotuksia varten.
  4. Odotamme vastauksianne osoitteeseen [email protected].

Ystävällisin terveisin,
Tieteellinen aloite Terveyttä Itävallalle

Tie terveysfasismiin

Seuraavaksi lääkäri käsittelee Itävallassa suunniteltua kriisiturvallisuuslakia. Kriisiä ei määritelty tässä yhteydessä, eikä valvonta- ja ratkaisumekanismeja annettu. Tulvaportit on avattu puhtaalle mielivallalle. Kaikki nämä toimenpiteet loisivat puitteet ennennäkemättömälle terveysfasismille. Meidän tehtävämme on estää tämä! Päätöksentekijöille on myös tehtävä selväksi, että heidän sijaistoimijoina heidän ja heidän perheidensä on myös alistuttava näihin autoritaarisiin rakenteisiin heti, kun aika koittaa.

Onko tämä se maailma, jossa elämme ja jonka haluamme jättää seuraavalle sukupolvelle?

Kaikissa näissä toimenpiteissä on aina oletettava pahin mahdollinen tilanne. Meidän vastuullamme on osoittaa nuoremmalle sukupolvelle, että sellaiset väitteet kuin “Se on helpompaa, kätevämpää, nopeampaa”, “Se on vain omaksi parhaaksesi” ja “Se on välttämätöntä turvallisuussyistä” esitetään vain kätevinä ja yksinkertaisesti maukkaina ja merkitsevät vapauden menettämistä heti, kun tiedot on esitettävä sähköisesti missä tahansa muodossa. Ennen kaikkea käteisrahan poistaminen on eräänlainen vapauden menetys.

Virkamiesten olisi toimittava ensisijassa väestön etujen mukaisesti.

Muut vetoomukset on suunnattu demokratiamme tärkeimmille tukipilareille, toisaalta asianajajille ja tuomareille ja toisaalta tiedotusvälineiden edustajille. Heidän olisi asetettava valtansa väestön palvelukseen ja puolustettava demokratiaa ja suvereniteettia kaikin käytettävissään olevin keinoin. Tämä on ainoa tapa estää monin paikoin jo havaittavissa ja näkyvissä olevan vihan muuttuminen väkivallaksi.

Erityinen vetoomus kohdistuu niihin ihmisiin, jotka ovat toistaiseksi seuranneet pandemian tietä kritiikittömästi. Niitä, jotka ovat olleet mukana päättämässä tästä polusta, vastustamaan aktiivisesti näitä vastuuttoman ja epädemokraattisen vallan keskittymisen kehityskulkuja ja puolustamaan vaikutusvaltaansa humanistisen yhteiskunnan säilyttämisen mielessä. Tässä vaiheessa professori sisällytti mukaan sen tosiasian, että viimeisten kolmen vuoden aikana yhä vaativamman oikeudellisen tarkastelun yhteydessä hyväntahtoiset tuomarit voisivat käyttää tätä myös tuomion lieventämiseen.

Vetoaminen kaikkiin
Kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta ja murhenäytelmistä huolimatta, surusta ja vihasta huolimatta pätee edelleen: pysykää rauhallisina ja verkostoitukaa! Ette ole yksin, ja on paljon helpompaa tehdä asioita yhdessä. Tähän kuuluu myös olemassa olevien ongelmien voittaminen ja sellaisten kehityskulkujen estäminen, jotka voivat vaarantaa tai estää maailmanlaajuisen ihmisperheen syntymisen.

Tehkää itsenne tunnetuksi

Valkoisen kumirannekkeen käyttäminen antaa meille mahdollisuuden kommunikoida lähimmäistemme kanssa ja osoittaa oman kriittisen asenteemme. Ranneke on muun muassa merkki vapaudesta, demokratiasta ja rauhanomaisesta rinnakkaiselosta sekä merkki poliittista mielivaltaa, syrjäytymistä ja terveysfasismia vastaan. On tärkeämpää kuin koskaan verkostoitua tämän symbolin kautta.

Pidetään toisistamme hyvää huolta. Kaikkea hyvää!

fiFinnish