Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

15.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Lääketieteen laitos omaksuu uuden, globalistisen lähestymistavan: “Kaikki asiat on luotu yhdenvertaisiksi”

3 min lukea
Lääketieteen laitos omaksuu uuden, globalistisen lähestymistavan: “Kaikki asiat on luotu yhdenvertaisiksi”

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/5ulh

Lääketieteen edustajat ovat alkaneet vaatia siirtymistä pois ihmiskeskeisestä lähestymistavasta terveyteen ja keskittymistä enemmän “muihin kuin ihmiseläimiin ja ympäristöön”.

“One Health: The Lancet -lehden otsikko viime viikolla: “A call for ecological equity”. Artikkelin mukaan One Health -käsitteen, jossa “kaikki elämä on tasa-arvoista ja yhtä tärkeää”, pitäisi korvata nykyinen ihmiskeskeinen lähestymistapa, jossa ihminen on lääketieteellisen huomion ja huolen keskipisteenä.

Lääketieteellisen lehden mukaan One Health käsittelee “eksistentiaalisimpia uhkia”, kuten “mikrobilääkeresistenssiä, elintarvike- ja ravitsemusturvaa sekä ilmastonmuutosta”.

One Health -utopian saavuttamiseksi on painotettava entistä enemmän ympäristönsuojelua ja vähennettävä “ihmisen ympäristöön kohdistamaa painetta”, johon kuuluu myös kasvien syöminen eläinten sijasta.

“EAT-Lancet-komissio omaksuu oikeudenmukaisen lähestymistavan suosittelemalla ihmisiä siirtymään eläinperäisestä ruokavaliosta kasvipohjaiseen ruokavalioon, joka ei hyödytä ainoastaan ihmisten terveyttä vaan myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia”, artikkelissa sanotaan.

Lancet lisää, että sysäyksenä tälle lähestymistavalle oli COVID-19, joka osoitti, että on vältettävä “tautien leviämistä” eläimistä ihmisiin. Tästä syystä terveydenhuoltoon on sisällytettävä enemmän ympäristöterveydenhuollon organisaatioita.

Tämä tekee terveydestä “oikeudenmukaisempaa”, todetaan artikkelissa, jossa väitetään, että nykyinen terveydenhuollon kehys on myös rasistinen.

The Lancet ei ole ainoa lääketieteellinen aikakauslehti, joka edistää One Healthia. Myös kanadalainen FACETS-lehti kehotti “[s]vahvistamaan One Health -lähestymistapaa”. Nature-lehdessä tässä kuussa julkaistussa kirjeessä kehotetaan Maailman terveysjärjestöä (WHO) määräämään “kattavat One Health -puitteet”.

WHO työskenteleekin tällaisen kehyksen parissa koordinoidusti Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) ja Maailman eläintautijärjestön (WOAH) kanssa. Toukokuussa 2021 näiden neljän järjestön johtajat perustivat Ranskan ja Saksan tuella One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP) -ryhmän, joka valvoo One Health -järjestelmän käyttöönottoa maissa ympäri maailmaa.

Yhdessä globalistiset järjestöt ovat luoneet One Health -neliosapuolten yhteisen toimintasuunnitelman vuosiksi 2022-2026, joka “tarjoaa joukon toimia, joilla pyritään vahvistamaan yhteistyötä, viestintää, valmiuksien kehittämistä ja koordinointia kaikilla niillä aloilla, jotka vastaavat terveysongelmien käsittelystä ihmisen, eläinten, kasvien ja ympäristön rajapinnalla”.

Maailman talousfoorumi (WEF) on tukenut WHO:n suunnitelmaa toteuttaa One Health:

Meillä on paremmat mahdollisuudet torjua tartuntatauteja vain, jos otamme käyttöön WHO:n niin sanotun One Health -lähestymistavan ja yhdistämme ennakoivan mallintamisen ja seurannan, joita käytetään sekä tartuntatautien torjunnassa että ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Viime viikolla OHHLEP järjesti Bangkokissa One Health -työpajan, jossa keskityttiin siihen, miten ihmiset voivat auttaa ympäristöä. Kokouksen tavoitteena oli kartoittaa haasteita ja mahdollisuuksia “biologisen monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen sietokyvyn ja ympäristöön vaikuttavien tekijöiden” alalla. Kokoukseen osallistui eläinlääkintä- ja ympäristöjärjestöjen edustajia sekä hallitusten virkamiehiä eri puolilta maailmaa. Mukana olivat Casey Barton Behravesh CDC:stä, Catherine Machalaba EcoHealth Alliancesta ja Lei Zhou Kiinan CDC:stä.

Kokouksen yksityiskohdat, kuten se, mistä keskusteltiin, mitä ehdotettiin ja mistä sovittiin, ovat edelleen epäselviä.

One Health on kuitenkin jo alkanut löytää tiensä lainsäädäntöön. Viime kuussa kongressi hyväksyi hiljaa Advancing Emergency Preparedness Through One Health Act -aloitteen (HR 2061/S 681), jossa määrätään One Health -ohjelman perustamisesta. Liittovaltion virastojen, kuten CDC:n, ympäristönsuojeluviraston, sisäisen turvallisuuden ministeriön, puolustusministeriön ja muiden virastojen johtajat velvoitetaan toimittamaan kongressille vuoden kuluessa ehdotus One Health -puitteeksi.

Lain mukaan One Health -ohjelman ensimmäinen tavoite on ehkäistä zoonoositauteja, mikä voidaan tehdä vain keskittymällä enemmän ympäristöön ja maatalouteen.

“Kansanterveysvalmius on monin tavoin riippuvainen maataloudesta”, lakiesityksessä todetaan. “Esimerkiksi monenlaisia rokotteita, mukaan lukien rokotteet influenssaa, keltakuumetta, raivotautia ja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokotetta (MMR) vastaan, viljellään ensisijaisesti siipikarjan munissa. Zoonoositautien puhkeamisesta johtuva munapula voi aiheuttaa vakavia riskejä rokotteiden valmistukselle.”

fiFinnish