Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

EU laajentaa sensuuria

3 min lukea
EU laajentaa sensuuria

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/qav4

Tämän viikon tiistaina Euroopan komissio julkisti ensimmäisen  luettelonsa nimetyistä Very Large Online Platformeista  eli VLOP-alustoista, joihin sovelletaan “sisällön moderointia” koskevia vaatimuksia ja velvoitteita “disinformaation” torjumiseksi EU:n digitaalipalvelulain (DSA) mukaisesti. VLOP-palveluina nimettyjen palveluiden on “arvioitava ja lieventävä järjestelmäriskinsä ja tarjottava vankat sisällönvalvontatyökalut”.

Tai kuten komission ilmoituksen alaotsikko suppeasti sanoo: “Kattavampi sisällön moderointi, vähemmän disinformaatiota.”

Kuten aiemmissa DSA-artikkeleissani  täällä  ja  täällä käsiteltiin, lainsäädäntö luo täytäntöönpanomekanismeja – erityisesti valtavien sakkojen uhkaa – sen varmistamiseksi, että verkkoalustat noudattavat sitoumuksiaan poistaa tai muutoin tukahduttaa “disinformaatio”, jonka ne ovat tehneet EU:n tähän mennessä näennäisesti vapaaehtoinen disinformaatiota koskeva käytännesäännöstö.

Ei ole yllättävää, että nimettyjen VLOP:ien luettelo sisältää erilaisia ​​palveluita, joita tarjoavat kaikki koodin korkean profiilin allekirjoittajat: Twitter, Google, Meta, Microsoft ja TikTok.

Mutta paljon yllättävämpää, se sisältää myös useita alustoja, jotka  eivät ole  allekirjoittaneet käytännesääntöjä ja joihin komissio näyttää nyt laajentavan säännöstöä ja DSA-vaatimuksia yksipuolisesti. Jälkimmäisiin kuuluvat Amazon, Apple (App Storen muodossa) ja jopa Wikipedia.

Komissio on jopa nimennyt jokaisen suodatinhullun preteinin suosikkiviestipalvelun, Snapchatin! Kummallista kyllä, WhatsAppia ei kuitenkaan ole nimetty.

Koska monet äskettäin nimetyistä alustoista eivät ole sinänsä julkaisualustoja , on epäselvää, kuinka sisällön moderointivaatimukset koskevat niitä tarkasti.

Mitä “sisällön moderointi” tarkoittaa esimerkiksi Amazonille? Onko väitettyä “disinformaatiota” sisältävät käyttäjien arvostelut poistettava? Vai pitääkö luettelosta poistaa kirjat tai aikakauslehdet, joita Euroopan komissio pitää “disinformaation” aluksina tai välittäjinä?

Apple App Storen sisällyttäminen on ehkä vieläkin pahaenteisempi. Tarjoaako sen noudattaminen käytännesääntöjen ja DSA:n vaatimuksia EU:lle epäsuoran reitin vaatia sellaisten sovellusten poistamista, joita ei ole määritelty sellaisilta alustoilta, joita komissio pitää disinformaation kanavina? Esimerkiksi Telegram?

Ja entä Wikipedia? DSA antaa Euroopan komissiolle valtuudet määrätä VLOP:ille sakkoja, jotka ovat enintään 6 prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Mutta Wikipedia on voittoa tavoittelematon järjestö, joka rahoitetaan lahjoituksilla. Se ei myy mitään, joten sillä ei ole liikevaihtoa. Mutta oletettavasti komissio aikoo käsitellä varainkeruutulojaan sellaisina.

Lisäksi Wikipedia ei ole julkaisualusta, vaan käyttäjien muokkaama yhteistyötietosanakirja. Jos siihen aiotaan soveltaa EU:n “sisällön moderointia” koskevia vaatimuksia, mitä tämä voi tarkoittaa muuta kuin sitä, että Wikipedian on poistettava käyttäjien muokkaukset, jotka Euroopan komissio pitää “harhaanjohtavina” tai “harhaanjohtavina”? Euroopan komissiosta tulee siten tietosanakirjallisen tiedon ja totuuden tuomari.

Euroopan komission luettelo nimetyistä yksiköistä, joka sisältää 17 erittäin suurta verkkoalustaa sekä kaksi VLOSE-verkkohakukonetta, on jäljempänä.

Erittäin suuret verkkoalustat :

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Kartat
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Viserrys
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Erittäin suuret online-hakukoneet :

 • Bing
 • Google haku
fiFinnish