Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

Yhdysvallat ja Euroopan komissio vaativat “kansainvälisiä puitteita” geotekniikan tutkimuksen edistämiseksi.

5 min lukea
Yhdysvallat ja Euroopan komissio vaativat “kansainvälisiä puitteita” geotekniikan tutkimuksen edistämiseksi.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/82ii

5 lukukertaa

Geoengineering on kiistanalainen tiede, jossa manipuloidaan ilmastoa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Geoteknistä suunnittelua on monenlaista, kuten auringon säteilyn hallinta (Solar Radiation Management, SRM) tai aurinkogeotekninen suunnittelu. Stratosfäärinen aerosoli-injektio eli SAI on erityinen aurinkoenergian geotekninen menetelmä, jossa aerosoleja ruiskutetaan taivaalle auringonsäteiden ohjaamiseksi. Valkoisen talon tiede- ja teknologiapolitiikan toimisto laatii parhaillaan viisivuotista tutkimussuunnitelmaa auringon geoteknisestä käsittelystä.

Valkoisen talon asiakirjassa keskitytään “ilmakehään perustuviin lähestymistapoihin” SRM:ään, erityisesti SAI:hen ja meripilvien kirkastamiseen (MCB). Raportissa keskityttiin näihin geoteknisiin lähestymistapoihin, koska ne ovat “lähitulevaisuudessa helpommin toteutettavissa” ja koska ilmakehään perustuviin lähestymistapoihin liittyy “suurempia hallinnollisia haasteita”, jotka liittyvät “merkittäviin rajat ylittäviin vaikutuksiin”. Toisin sanoen, koska näissä menetelmissä ruiskutetaan hiukkasia lentokoneista taivaalle, ne vaikuttavat ihmisiin riippumatta siitä, mihin kohtaan karttaa viivat on piirretty.

Bidenin Valkoinen talo toteaa, että jos Yhdysvaltain tiedevirastot alkaisivat tukea “laajamittaista ohjelmaa” SRM:n alalla, ne “voisivat harkita asianmukaista kansainvälistä yhteistyötä”. Valkoisen talon mukaan tämä kansainvälinen yhteistyö voisi edistää tietämystä, tutkimustarpeita ja -tuloksia, resurssisäästöjä, parhaita käytäntöjä ja vähentää “vastuuttoman kokeilun ja/tai käyttöönoton mahdollisuutta”.

Valkoinen talo huomauttaa myös, että kaikkia SRM:ää koskevia “laajamittaisia, useiden virastojen välisiä liittovaltion tutkimusohjelmia” koordinoisi Yhdysvaltain globaalimuutoksen tutkimusohjelma, joka keskittyy “ymmärtämään globaalia ympäristöä muokkaavia voimia, sekä ihmisen että luonnon voimia, ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan”.

Bidenin hallinto myöntää myös huolensa siitä, että hallitukset tai valtiosta riippumattomat toimijat voisivat “itsenäisesti kehittää ja ottaa käyttöön SRM-teknologioita”. Raportissa kehotetaan “määrittelemään optimaaliset kansainväliset puitteet yhteistyölle, seurannalle, pelotteelle ja vastatoimille”. Todennäköisesti tällainen kehys tulisi YK:sta.

Kaiken kaikkiaan Bidenin hallintoviranomainen kehottaa jatkamaan SRM:n tieteellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimista, jotta tulevia päätöksiä voitaisiin tehdä paremmin. Valkoinen talo sanoi kuitenkin myös, että “parhaillaan ei ole suunnitteilla kattavan tutkimusohjelman perustamista, jossa keskityttäisiin auringon säteilyn muokkaamiseen”.

Valkoisen talon oman raportin innoittajana oli vuonna 2021 julkaistu National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) raportti Reflecting Sunlight: Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance.

Kyseisessä raportissa todettiin:

“Komitea katsoo, että asianmukaisen hallinnoinnin ja valvonnan avulla ulkoilmakokeiluja voitaisiin toteuttaa tasapainoisesti, mikä mahdollistaisi “kriittiset havainnot”, mutta olisi “riittävän pienimuotoista vaikutusten rajoittamiseksi”.

NASEMin raportin laatijat väittävät, että tällaiset “pienimuotoiset” kokeet tuottaisivat todellisia vaikutuksia, jotka olisivat pienempiä kuin muut “yhteiskunnan vapaasti toteuttamat ihmisen tarkoitukselliset toimet”. Kirjoittajat ovat myös tietoisia siitä, että liian nopea geotekniikkaohjelmien eteneminen voisi “aiheuttaa yleisön vastalauseita ja viivästyksiä tai rajoituksia”.

Samalla Valkoisen talon raportissa myönnetään, että “aiemmat tutkimukset ovat herättäneet huolta mahdollisista SAI:n aiheuttamista taivaan värimuutoksista ja niistä johtuvista psykologisista vaikutuksista, joita olisi syytä tutkia”. Tällä viitataan Carnegie Institution for Science -laitoksen Ben Kravitzin työhön, joka osoitti, että sulfaattiaerosolien vapauttaminen voisi vähentää maahan osuvan auringonvalon määrää 20 prosenttia ja saada taivaan näyttämään sumuisemmalta. Lopulta tämä sumu voi johtaa sinisen taivaan katoamiseen.

Valkoisen talon raportissa todetaan myös, että SRM:n on mahdollista “säilyä vuosikymmenien, ellei jopa vuosisatojen ajan”. Tämä saattaa olla osoitus siitä, että vaikka geotekniikan kannattajat pitävät sitä ratkaisuna ilmastonmuutokseen ja elämän ylläpitämiseen, tutkimukset osoittavat, että geotekniikalla voi itse asiassa olla päinvastainen vaikutus maapallon lämpenemiseen.

Journal of Geophysical Research -lehdessä vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan: Atmospheres -julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että jos geotekniset ohjelmat käynnistettäisiin ja sitten yhtäkkiä lopetettaisiin, maapallon lämpötila voisi nousta välittömästi, erityisesti maan pinnalla. Tutkimus, jonka nimi on “The impact of abrupt suspension of solar radiation management”, näyttää osoittavan, että kun geotekninen suunnittelu on kerran aloitettu, ohjelmia ei voi keskeyttää aiheuttamatta juuri sitä ongelmaa, jota pyrittiin ratkaisemaan.

Lisäksi helmikuussa 2015 kansainvälinen tutkijakomitea julkaisi raportin, jonka mukaan geotekniikat eivät ole toimiva vaihtoehto kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. Komitean raportissa kehotettiin tutkimaan ja ymmärtämään lisää erilaisia geoteknisiä tekniikoita, kuten hiilidioksidin poistojärjestelmiä ja auringon säteilyn hallintaa, ennen kuin ne otetaan käyttöön.

Tutkijat totesivat, että aurinkoenergian geotekniset tekniikat ovat todennäköisesti,

“vakavia tunnettuja ja mahdollisia tuntemattomia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja poliittisia riskejä, mukaan lukien mahdollisuus yksipuoliseen käyttöön”.

Euroopan unioni vaatii maailmanlaajuista hallintoa
Kaksi päivää ennen kuin Valkoinen talo ilmoitti vaatimuksestaan lisätä geotekniikan tutkimusta, Euroopan komissio ilmoitti tukevansa “kansainvälisiä ponnisteluja” geotekniikan riskien arvioimiseksi ja haluavansa edistää keskusteluja “mahdollisista kansainvälisistä puitteista geotekniikan hallintaa varten”.

Euroopan komissio totesi myös, että yritykset muuttaa ilmastoa aiheuttavat riskejä, joita ei voida hyväksyä, ja vaati kansainvälisiä keskusteluja geotekniikan vaaroista ja hallinnasta.

“Kenenkään ei pitäisi tehdä kokeita yksin yhteisellä planeetallamme”, Euroopan unionin ilmastopolitiikasta vastaava johtaja Frans Timmermans sanoi lehdistötilaisuudessa. “Tästä olisi keskusteltava oikealla foorumilla, korkeimmalla kansainvälisellä tasolla.”

Euroopan komissio julkaisi myös lausunnon, jonka mukaan SRM nykyisessä muodossaan “aiheuttaa ihmisille ja ympäristölle riskin, jota ei voida hyväksyä”.

Lontoon Imperial Collegen emeritusprofessori Joanna Haigh kertoi Reutersille, että geoteknisten kokeilujen käsittelemiseksi tarvitaan kansainvälisiä hallintomalleja. “Geoteknisen suunnittelun hallinnointi tulee olemaan erittäin monimutkaista, mutta se on välttämätöntä, jotta voidaan säännellä kaikkia tulevia geoteknisiä teknologioita, jotka voisivat realistisesti alentaa maapallon keskilämpötilaa”, Haigh totesi.

Tavalla tai toisella geotekniikkakeskustelua käytetään edistämään ajatusta siitä, että tämän testaamattoman teknologian realiteetteja varten pitäisi luoda “kansainväliset puitteet” tai “maailmanlaajuiset hallintomallit”. Vaikka on järkevää kysyä, pitäisikö hallitusten tehdä yhteistyötä, jos ne ottavat näin merkittäviä askelia, meidän pitäisi myös kysyä, voimmeko edes luottaa siihen, että nämä hallitukset “leikkivät Jumalaa” sotkemalla ilmastoa, vai pitäisikö tätä ylipäätään tehdä.

Vuodesta 2017 lähtien olen varoittanut, että geotekniikkana tunnetun teknologian edistäminen olisi portti globaaleihin hallintojärjestelmiin, jotka itsessään ovat ponnahduslauta kohti yksittäisiä kansakuntia hallinnoivaa, keskitettyä hallintoelintä. Yhdysvaltain hallituksen ja Euroopan unionin viime viikolla antamat lausunnot ovat jälleen yksi askel tähän suuntaan.

Vaikka näissä keskusteluissa on keskitytty lähinnä hallitusten johtajien ja poliittisten asiantuntijoiden ajatuksiin ja mielipiteisiin, suurin osa maailmasta on jäänyt näiden keskustelujen ulkopuolelle. On ehdottoman tärkeää, että vaaleilla valitut virkamiehet keskustelevat näin tärkeistä asioista, mutta emme voi antaa poliitikkojen yksin hallita keskustelua. Entä kehitysmaat, alkuperäisyhteisöt ja paikallinen väestö? Heidän ääntään on kuultava, jotta geotekniikan riskit voidaan arvioida täysin.

Välittävätkö maailman hallitukset ihmisten tahdosta vai ajavatko ne asialistaansa eteenpäin yleisön mielipiteestä tai huolenaiheista välittämättä? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita on pohdittava kaikissa keskusteluissa, jotka koskevat planeettamme ilmaston mahdollista muokkaamista. Tavalla tai toisella elämämme ja tulevaisuutemme riippuvat tämän tieteellisen keskustelun tuloksesta.

Lähde: ActivistPost.com

fiFinnish