24.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Uwe Kranz: Sananvapauden loppu – WHO:ta pitäisi kutsua “Maailman manipulaatiojärjestöksi”.

9 min read
Uwe Kranz: Sananvapauden loppu – WHO:ta pitäisi kutsua “Maailman manipulaatiojärjestöksi”.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/6mf5

Ehdotan Maailman terveysjärjestön (WHO) nimeämistä uudelleen Maailman manipulointijärjestöksi (WMO)! Perustelut: WHO:n tiellä kohti maailmanvalloitusta on nyt selvästi liian monta sananvapauden ruumiita, jotta niitä ei voida jättää huomiotta.

Uwe G. Kranzin vieraskommentti

Lähde: Report24.news

Ensinnäkin on  vuoden 2005 kansainväliset terveyssäännöt  (IHR-2005, jäljempänä IHR).  Edes muutosehdotus ei salannut WHO:n julmaa vaatimusta mielipiteiden suvereniteetista terveyskysymyksissä ja ehdottomaan, erehtymättömään ja absoluuttiseen totuuteen. Siihen lisätään kaksi uutta pakollista tehtävää peiteltävän otsikon ” Sitoutuminen yhteistyöhön ja tukeen ” alle (IHR:n 44 artikla):

  • Artiklan 1 kohdan h alakohta (uusi): ” Velvollisuus torjua kansanterveystapahtumia koskevien väärien ja epäluotettavien tietojen levittämistä, ennaltaehkäiseviä ja epidemioita ehkäiseviä toimenpiteitä ja toimia tiedotusvälineissä, sosiaalisissa verkostoissa ja muissa tällaisten tietojen levittämiskeinoissa” ;
  • Artiklan 2 kohdan e alakohta (uusi): ” Kansanterveystapahtumia koskevien väärien ja epäluotettavien tietojen levittämisen torjunta, ennaltaehkäiseviä ja epidemioita ehkäiseviä toimenpiteitä ja toimia tiedotusvälineissä, sosiaalisissa verkostoissa ja muissa tällaisten tietojen levittämiskeinoissa. 

Mikä on väärä tieto?

Jää mysteeriksi, mikä on ” väärä tai epäluotettava tieto “. Tarkoittaako WHO kenties liittovaltion terveysministerin professori Karl Lauterbachin lausuntoa, jonka mukaan “rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia “? Tarkoittaako hän pysyvän rokotuskomitean (Stiko) lausuntoa, jonka mukaan “rokotteet” eivät aiheuta vaaraa raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän vauvoilleen? Miltä kansainvälisesti sitovan “pandemiasopimuksen” CA+:n ( yleissopimuksen muutokset ) ja sen IHR:n välisen suhteen pitäisi näyttää suhteessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vapauksiin? Jos siellä on myöhemmin tehty suhteellisia määräyksiä, kuten “Perusoikeuksia ei sovelleta, jos WHO julistaa pandemian ?

Vaikka termit ” media ” tai ” sosiaaliset verkostot ” vaikuttavat vielä puoliksi ymmärrettäviltä (yksittäistapauksissa juristit eri puolilla maailmaa riitelevät tulkinnasta!), hajanainen piirre ” muut levitystavat ” jättää äärimmäisen levottoman tunteen – ainakin ortodoksisten demokraattien keskuudessa. Tarkoittaako tämä keskustelua kanta-asiakkaiden pöydässä, lausuntoa mielenosoituksissa julisteen, bannerin, lipun tai bannerin välityksellä, Whatsapp-dialogia tai luottamuksellista keskustelua ystävien kanssa? Ja mikä on itse asiassa vielä luottamuksellista, kun “raportoivien sankareiden” armeijaa kannustetaan pelaamaan Blockwartia tai Stasi 2.0:aa?

WHO:n “pieni maailmanhallitus”.

Mutta siksi meillä on  IHR:n artiklan 53 mukainen täytäntöönpanokomitea  , joka koostuu kaikista sopimusvaltioista ja jonka tarkoituksena on valvoa raportointivelvoitteita ja tarjota tiukkaa täytäntöönpanon valvontaa sekä mahdollisia seuraamuksia. Eräänlainen “pieni maailmanhallitus”, kansainvälinen sensuuriviranomainen, joka sijaitsee suoraan WHO:ssa ja jonka väitetään pystyvän paremmin taistelemaan “väärää ja disinformaatiota” vastaan ​​- mahdollisesti yhdessä vastaavien instituutioiden kanssa, joita on luotava rinnakkain allekirjoittajavaltioissa. Terveisiä Brasiliasta: ” Vääreistä uutisista rokotteista ja niiden vaikutuksista ” rangaistaan ​​pian kahdesta kahdeksaan vuodeksi vankeuteenrangaista. Mikä on “väärin” tai “oikein” päättää tulevaisuudessa herra Tedros WHO:sta parhaaksi katsomallaan tavalla; saksalainen raportoijan sankari vain tasoittaa tietä tiedotusvälineille tai oikeuslaitokselle.

“Pandemiasopimus” CA+ on vielä selkeämpi: sen 18 artiklassa kuvataan yksityiskohtaisemmin sensuuritoimenpiteet, joihin allekirjoittajavaltioiden on alistuttava. CA+:n sisältöä päivittää  kaikista valtioista (mukaan lukien Saksasta) koostuva hallitustenvälinen neuvotteluryhmä  (Intergovernmental Negotiating Body, Saksa mukaan lukien) aina toukokuussa 2024 järjestettävään 77. Maailman terveyskonferenssiin asti, ja sanotaan, että “pandemiasopimuksen hyväksyminen ja sen sisältämien toimenpiteiden täytäntöönpano” ovat yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla, jotka tekevät tämän kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti .” (eräänlainen alistumisen ilmoitus hara-kiri-seremonialla?). Saksa oli kuitenkin “luottanut” jo maaliskuussa 2022 EU:n neuvoston päätöksellä EU:lle mandaattinsa käydä neuvotteluja. Joten nyt ylikansallinen EU, jota Saksan suvereeni ei hallitse, puhuu yhtenä CA+:n tärkeimmistä aloitteentekijöistä ” kaikkien 27 jäsenvaltion yhteisellä äänellä “. Liittovaltion terveysministeriö ei mene  pandemiasopimuksen kuvauksessaan  tässä sopimuksessa, josta tulee myöhemmin kansainvälisen oikeuden mukaan sitova, sisältyviin oviin.

WHO on “johtava auktoriteetti”

Yksi niistä on CA+ artikla 11, jossa    WHO:n keskeistä roolia kuvataan kohdassa ” Yleiset periaatteet ja lähestymistavat ” . Näin ollen WHO on ” johtava ja koordinoiva viranomainen kaikissa kansainvälisissä terveyskysymyksissä ” ja myös ” kaiken monenvälisen yhteistyön johtaja maailmanlaajuisessa terveyshallinnossa “. Jäsenmaat myös allekirjoittavat, että WHO:n ” perustaan‘ tarkoittaa kaikkia “pandemiaan liittyviä” parannuksia ennaltaehkäisyssä, varautumisessa, reagoinnissa ja terveydenhuoltojärjestelmän elpymisessä. Ottaen huomioon ainakin alioptimaalisen (ystävällisesti sanottuna) tai (todellisuudessa) surkean suorituskyvyn “pandemian” torjuntaan liittyvissä kysymyksissä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, tämä on melko röyhkeä itsekuvaus.

Tietävätkö kansanedustajamme todella, mitkä perustavanlaatuiset demokraattiset päätökset he antoivat huolimattomasti vuonna 2022, kun he antoivat EU:lle tehtäväksi käydä jatkoneuvotteluja WHO:n kanssa IHR:stä? Tiesivätkö he sisällön, joka vastaa valtion julistusta alistumisesta ei-valtiolliselle, ei-demokraattiselle ja korruptoituneelle organisaatiolle? Tiedätkö vuoden 2024 seurauksista? Onko johtajaperiaate jälleen kerran lausuttavissa ja onko se “demokraattinen konsensus”?

Yhteiskuntien koulutustoimia

Toinen luukku on myös CA+ artikla 18 (” Viestintä ja yleisön tietoisuus “), joka velvoittaa allekirjoittajavaltiot taistelemaan ” infodemiaa  vastaan , mikä tarkoittaa: ryhtymään toimiin ” väärää ja harhaanjohtavaa tietoa tai disinformaatiota ” vastaan ​​myös kansainvälisen yhteistyön avulla. Vastaanotettuaan tämän kansainvälisen oikeuden mukaisen vapaaehtoisen sitoumuksen kunkin jäsenvaltion on perustettava oma sensuuriverkostonsa ja toimitettava todisteet tätä varten oikeudellisista määräyksistä. Hänen tulee kehittää mahdollisimman laaja ” infodeminen johtaminen ” ja sitoutuminen .

Suunnitelma, jolla on lähes orwellilainen ulottuvuus à la “Totuuden ministeriö”: Valtion kontrolloidulla ” riskiviestinnällä “, erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettävillä sosiaalisilla ” kasvatustoimenpiteillä “, valvotuilla ” yleisen tietoisuuden lisäämis- ja herkistysohjelmilla “, säännöllisillä ” neuvotteluilla myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa ” (liittovaltion terveysministeriö,  Rockefeller-säätiö ,  mukaan lukien analyysiaika , Gates  ja kipeä ” Kuulomenettely“. Ja kaikki tämä, muistakaa, tunnistaaksemme uhkaavat ” disinformaatioprofiilit “, joita sitten torjutaan julkisilla ” tieto- ja viestintästrategioilla “, joita ei ole vielä kehitetty. Pelkkä kauhu valtaa sinut, kun kuvittelet tämän toimenpidepaketin lopullisessa versiossa. Kaikkien toimittajien pitäisi itse asiassa mennä barrikadeille täällä heti, jos he eivät halua päätyä palkkasuuksi ja kynäksi.

Valtioiden omaisuuden haaskausta

Ikään kuin emme olisi kestäneet tätä tarpeeksi viimeisen kolmen vuoden aikana ja joutuisimme maksamaan siitä satojen miljoonien eurojen verorahoilla: Sertifioimaton “kultastandardi PCR-testi” (väärennös!), päivittäiset “tartuntaluvut ” (vääre!), “taudit” (fake!), “R-tekijä” (fake!), “tautien riski” (tautien riski) !), “sairaalahoito” – Numerot (vääre!), “sängyn käyttödraama” ( väärennös ! )  mRNA – rokotteiden teho ja turvallisuus” (Väärennetty!), ”rokotusten” liiallinen kuolleisuus (on tukahdutettu!), ”rokotusten” sivuvaikutukset (tukahdutettu!), VAERS:n, EMA:n, PEI:n ja RKI:n datasalaatti, kokosivuinen valtion propaganda painetussa mediassa (“fact booster”), jossa on lukemattomia valeuutisia, televisio ja internet, mainonta “kotona käyttäytymisohjeisiin” se pelastaa ihmishenkiä  ) ja paljon muuta .

Jokainen, joka edelleen uskoo, että tällaisilla keinoilla, kuten tietojen ja tosiasioiden salaaminen, julkaisujen estäminen tai viime kädessä julkaisujen pimennys – jotka myöhemmin määrättiin tiedonvälityksen vapauslain nojalla – voidaan taata, syventää tai vahvistaa “yleisen luottamusta” ja “kansanterveys- ja sosiaalipolitiikan noudattamista”, on menettänyt vetonsa Aikaisemmin “perheen omaisuuden tuhlaaminen” oli rikoslaissa rikos (soveltuva 170 § on kumottu); tänään pitäisi olla olemassa vastaava rikos valtion omaisuuden tuhlaamisesta!

Tutkimus ehdottoman kuuliaisuuden “esteistä”.

Jatkossa jäsenvaltioiden tulisi tehdä tästä myös omalla kustannuksellaan tutkimusta, jotta poliitikot voivat aina saada tietoa siitä, mikä “pandemiassa” voisi “estää” WHO:n määräämien terveys- ja sosiaalipoliittisten toimenpiteiden noudattamisen – erityisesti rokotushalu ja (WHO:n näkökulmasta) tarkoituksenmukaisten “terapeuttisten” ja ennen kaikkea “tieteellisten” ja ennen kaikkea ” edistettävä ” -toimien käyttö . laitokset . Enemmän kuin epämääräinen ” vammaisuuden ” terminologiaWHO:n määräämistä toimenpiteistä ei herätä suurta luottamusta, ja sen pitäisi itsessään olla ristiriidassa tällaisen sopimuksen allekirjoittamisen kanssa.

Neuvoni sen sijaan: luo vain parempia politiikkoja, jotka ovat todella tieteeseen ja näyttöön perustuvia eivätkä lääkeyhtiöiden sidosryhmien vääristämiä, väärentämiä tai korruptoimia. Silloin luottamus poliitikkoihin palaa! Tämä ei vaadi kallista tutkimusta. Rahat voidaan todellakin sijoittaa paremmin terveyspolitiikkaan, esimerkiksi hoitoon.

Lisää nyökytyksiä? Käyttää enemmän käyttäytymistieteitä

Sen sijaan toukokuussa 2023 pidetyssä 76. Maailman terveyskokouksessa WHO – CA+:n ja kansainvälisten terveyssäännösten (IHR) jälkeen – lisäsi kolmannen raudan tuleen äänestämällä seuraavan päätöslauselman puolesta: ” Käyttäytymistieteen käyttäminen enenevässä määrin ja järjestelmällisemmin väärän tiedon ja disinformaation torjumiseen ja rokotteiden kysynnän varmistamiseen “. Tässä kaiutaan WHO:n aloite ” The Big Catch-up ” miljoonien lasten rokottamisesta, jonka tavoitteena on yrittää saada kiinni menetettyyn ” rokotusten edistymiseen “.

Väistämättä mieleen tulee jälleen Brysselissä lokakuussa 2022 järjestetty lähes salainen WHO:n henkilökunnan harjoitus ” Catastrophic Contageon ”, jonka kerrotaan olleen ensisijaisesti lasten ja nuorten rokotuksista. Saksan Robert Koch -instituutin (RKI) varapuheenjohtaja kutsuttiin “henkilökohtaiseksi asiantuntijaksi” Bill & Melinda Gates -säätiön (BMGF) kustannuksella, minkä vuoksi liittovaltion terveysministeriö ei tiennyt siitä – eikä siksi pystynyt antamaan mitään tietoa harjoituksen yksityiskohdista tai johtopäätöksistä Kriittisille äänille ja kiinnostuneille kerrottiin ytimekkäästi, että heidän tulee ottaa yhteyttä  John Hopkins Instituteen  . Hah! Mikä kansanedustaja kutsuu tämän naisen kuulemiseen? Ainakin terveyslautakunnassa?

Propagandaa vaikuttajista ja niin sanotuista toimittajista

Kaiken kaikkiaan WHO tekee melko selväksi, missä hengessä se aikoo tulkita oikeudellisia välineitä CA+ ja IHR tulevaisuudessa. Todellakin, tämän päätöslauselman eturintamassa on korkean tason ” positiivisten ” sosiaalisen median vaikuttajien, korkean profiilin toimittajien ja ” sosiaalisen aktivistien ” kouluttaminen ja maksaminen, joilla on suuri paikallinen seuraaja ” disinformaation ” torjumiseksi . Eli rekrytoidaanko epävirallisia työntekijöitä (IM) à la DDR:stä? Uusi työpaikka “raportointisankareille” à la Saksassa? Lisää valtion rahaa ” Maithink X “, Hirschhausen & Co:lle? Pysyvä ravinto ” Correctiville ” ja ” Fact Checkerille “”? Juuri “Süddeutsche Zeitung” – joka ei ole tässä suhteessa epäilyttävä – totesi jo 17. lokakuuta 2010, että ” monilla journalismin aloilla on kannattavia työryhmiä ilman kriittistä etäisyyttä “. Hän antoi artikkelin osuvasti otsikolla ” Sticky Proximity “.

Eikö äskettäin nähty “Servus-TV:ssä” listaa, jonka mukaan yli 200 toimittajaa, joista yli puolet yleisradioyhtiöistä, sai valtiolta huikeita palkkioita – yhteensä 1,47 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden aikana? Mitä lisätuloja tuli? Maksoivatko nämä ostaneet toimittajat ainakin jäsenmaksunsa taiteilijoiden sosiaaliturvarahastoon (KSK)? Entä ” journalismin demokraattinen valvontatehtävä ” niin kutsuttuna ” neljäntenä asemana ” ja journalistinen puolueettomuusvelvollisuus? ” Erittäin ongelmallista “, sanoi FDP:n varapuheenjohtaja Wolfgang Kubicki sotkuista. Ja mitä ” Demokratian edistämislaki” todella rahoittaa” joulukuusta 2022 ensi vuodesta alkaen uskomattomilla 212 miljoonalla eurolla yli 600 niin sanottuun ” projektiin ” (erityisesti ohjelmat ” Elävä demokratia ” ja ” Osallistuminen yhteenkuuluvuus ”)? Ja tämän kaiken pitäisi antaa WHO:n määrätä tulevaisuudessa?

Tekoälyn tulisi estää kriittisiin lähteisiin johtavien linkkien napsauttaminen

Maailman terveyskokouksen päätöslauselman mukaan tulisi myös luoda oma Twitter-tili, joka automaattisesti seuraa ” väärätietoa ” terveyteen liittyvistä aiheista ja lähettää automaattisia vastaviestejä tämän väärän tiedon vastaanottajille ” …tarkoituksena motivoida käyttäjiä olemaan seuraamatta lähdettä “. Tekoälyn ja algoritmien tukema, WHO:n ja valtion kontrolloima mielipiteiden manipulointi ja lähteiden valinta, koska et voisi kuvitella sitä pahemmin … se on puhdasta Orwellia! Näin ollen koko päätöslauselmassa ei ole edes sanaakaan, joka kunnioittaisi ihmisen tahdon vapaata muodostumista ja ilmaisemista.

Se on siksi vapauden ja tieteen syvästi vihamielinen päätöslauselma, joka osoittaa jälleen kerran, kuinka kiireellistä ja tärkeää on vastustaa IHR:n ja CA+:n tiukentamista ja niissä esitettyä WHO:n vaatimusta vallasta ja vallan saamisesta. Erilaiset teoriat, olivatpa ne kuinka tieteellisesti järkeviä tahansa, luokitellaan ” disinformaatioksi ” ja niitä vastaan ​​taistellaan. WHO: n  lähes harhaanjohtavalla, ainoalla totuusväitteellä  on osoitettu olevan ylimielisiä, melkein totalitaarisia piirteitä.

25. elokuuta 2023 alkaen: Euroopan laajuinen sosiaalisen median esto

EU ei tietenkään pidä syrjään jäämisestä: puiteasetus, pahamaineinen  digitaalipalvelulaki (DSA) , on ollut käynnissä marraskuusta 2022 lähtien  . Tämä tulee täysimääräisesti voimaan 17. helmikuuta 2024 ja tarjoaa sitten ” selkeän avoimuuden ja vastuullisuuden kehyksen verkkoalustoille ” ja ” kuluttajien ja heidän perusoikeuksiensa paremman suojelun ” (?) Internetissä ja ” vähemmän laitonta sisältöä ” – mutta sitä voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa estämään sosiaaliset alustat ” yhteiskunnallisten levottomuuksien ” sattuessa .  ” Politicossa”-Haastattelussa 10. heinäkuuta 2023 vastaava EU-komissaari Thierry Breton lupaa myös, että ”interventiot ovat erittäin nopeita ”; interventiotoimien ryhmät ovat jo valmiina. 19 suurta sosiaalisen median alustaa, joilla on yli 45 miljoonaa käyttäjää pelkästään Saksassa (Meta, Google, Facebook, Tik Tok, Snapchat, Instagram, Twitter ja muut) joutuvat pian läpäisemään DSA:n stressitestin – tai uhkaa sakko, joka voi olla jopa 6 prosenttia palveluntarjoajien maailmanlaajuisista tuloista. se on miljardeja.

Sitä, mitä ” sosiaalisen levottomuuden ” oletetaan olevan, ei tietenkään määritellä tarkemmin. Esimerkiksi levottomuudet kuten viime aikoina Ranskassa ja joskus myös Hollannissa tai Sveitsissä? mellakoita Columbiabad Berlinissä? Perusoikeusmielenosoitukset? Kansalaiset protestoivat kuten Upahissa pakolaisten konttiasutuksia vastaan? Yksi ei tiedä. Joka tapauksessa määräaika on 25.8.2023.

Valmistautukaa kaikki: vapaan mielipiteenmuodostuksen ja ilmaisun loppu on lähellä!  EU vaatii palveluntarjoajia tarkistamaan jatkossa entistä enemmän (” aggressiivisesti “) alustoihinsa ” laittoman sisällön ” varalta ja suuntaamaan yrityspolitiikkansa ja työprosessinsa ” vihapuheen “, ” terroristipropagandan ” ja ” muu materiaalin “, jonka EU:n jäsenvaltiot ovat määritelleet “laittomaksi” , suodattamiseen, poistamiseen ja raportoimiseen .

Toimivatko lapsipornografia ja terroripropaganda sitten porttina kattavalle sensuurille? Ja säännelläänkö EU:ssa myös ” väärän tiedon levittämistä rokotuksista ja niiden vaikutuksista ” Brasilian mallin mukaisesti?