Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

13.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

YK julkaisee lopullisen luonnoksen julistuksesta, joka tähtää “misnformaation” torjuntaan ja tukee WHO:n pandemiasopimusta.

2 min lukea
YK julkaisee lopullisen luonnoksen julistuksesta, joka tähtää “misnformaation” torjuntaan ja tukee WHO:n pandemiasopimusta.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/jd2t

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ei ole sananvapauden suurin kannattaja, ja se on viimeistelemässä suunnitelmaa, jolla pyritään puuttumaan niin kutsuttuun “vääräinformaatioon, disinformaatioon, vihapuheeseen ja stigmatisointiin.”

Tämä valitsematon kansainvälinen järjestö, jolla on huomattava vaikutusvalta 193 jäsenvaltioonsa, on äskettäin julkistanut lopullisen version poliittisesta julistuksestaan, joka koskee YK:n yleiskokouksen korkean tason kokousta pandemian ehkäisystä, valmistautumisesta ja vastauksesta.

Lopullinen luonnos sisältää useita sopimuksia valtion- ja hallitusten päämiehiltä, jotka pyrkivät rajoittamaan laillista puhetta. Se sisältää myös lupauksia näiltä päämiehiltä tukea kahta välinettä, jotka antavat YK:n Maailman terveysjärjestölle (WHO) lisää valtaa torjua “vääräinformaatiota” ja laajentaa valvontaverkostojaan.

Nämä välineet, kansainvälinen pandemiasopimus ja kansainvälisiin terveyssääntöihin (2005) tehdyt muutokset, ovat olleet työn alla vuodesta 2021 lähtien ja ovat huolimatta suuresta vastustuksesta aikataulussa valmistua toukokuuhun 2024 mennessä.

Tämä poliittinen julistus on kehitteillä YK:n korkean tason kokousta varten, joka pidetään 20. syyskuuta 2023 New Yorkissa. Julistuksen lopullinen versio vahvistetaan tässä kokouksessa.

Vaikka YK:n poliittiset julistukset eivät yleensä ole juridisesti sitovia, niillä on merkittävä oikeudellinen vaikutus. YK:n mukaan julistukset “edustavat kansainvälisten oikeusnormien dynaamista kehitystä ja heijastavat valtioiden sitoutumista liikkua tietyissä suunnissa, noudattaen tiettyjä periaatteita.”

Ehdotetut puheen rajoitukset on hahmoteltu julistuksen lopullisen version useissa osioissa.

Osiossa OP35 valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat “ottavansa toimenpiteitä terveyteen liittyvän vääräinformaation, disinformaation, vihapuheen ja stigmatisoinnin negatiivisten vaikutusten torjumiseksi, erityisesti sosiaalisen median alustoilla” ja torjuvansa “rokote-epäröintiä pandemian ehkäisyssä, valmistautumisessa ja vastauksessa.” Lisäksi osio OP42 sisältää sopimuksen “vääräinformaation” torjumisesta.

YK:n jäsenvaltiot tukevat pandemiasopimusta osiossa OP15 ja sopivat kannustavansa hallitustenvälistä neuvotteluelintä (ryhmä, joka vastaa pandemiasopimuksen laatimisesta ja neuvotteluista) saattamaan neuvottelunsa päätökseen “WHO:n yleissopimuksesta, sopimuksesta tai muusta kansainvälisestä välineestä pandemian ehkäisemiseksi, valmistautumiseksi ja vastaamiseksi” (WHO:n pandemiasopimuksen koko nimi).

Eivät ainoastaan YK:n jäsenvaltiot anna nimenomaista tukea pandemiasopimukselle ja pyri sen viimeistelyyn, vaan ne myös kannustavat hallitustenvälistä neuvotteluelintä (INB) priorisoimaan “tarpeen tasa-arvolle.” Tasa-arvoa puolustavat näkevät sen jonain, joka edistää oikeudenmukaisuutta, mutta kriitikot ovat varoittaneet, että tasa-arvopolitiikat voivat johtaa ennakkoluuloihin ja “radikaalin ideologian” lisäämiseen.

Tuki kansainvälisten terveyssääntöjen (IHR) muutoksille on sisällytetty lopullisen version osioon OP16. Tämä osio kannustaa työryhmää, joka keskittyy näihin muutoksiin, jatkamaan työtään toukokuuhun 2024 mennessä suunnitellun valmistumisajan mukaisesti.

Tämä poliittinen julistus on yksi monista tavoista, joilla YK kiristää otettaan puheesta. Pelkästään tänä vuonna se on aloittanut “digitaalisen armeijan” rakentamisen taistellakseen “tappavaa disinformaatiota” vastaan, kannustanut ihmisiä ilmiantamaan toisiaan “vihapuheesta” ja väittänyt, että “disinformaation” ja “vihapuheen” sensurointi suojaa “sananvapautta.”

YK on myös konsultoinut useiden hallitusten ja ryhmittymien kanssa sensuurityössään. Erityisesti se on osallistunut useisiin “disinformaatioistuntoihin” Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen sensuuriviraston kanssa ja käynyt keskusteluja Euroopan unionin kanssa siitä, miten puuttua “disinformaatioon” digitaalisilla alustoilla.

Lähde: Reclaim The Net

fiFinnish