19.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Maailman talousfoorumi: Loistava esimerkki maailmanlaajuisesta yhteistyöstä.

4 min read
Maailman talousfoorumi: Loistava esimerkki maailmanlaajuisesta yhteistyöstä.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/0srb

Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) on tunnettu siitä, että se on kokoontumispaikka, johon kokoontuu vaikutusvaltaisia ihmisiä monilta eri elämänaloilta, kuten teollisuuden, politiikan, korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Nämä vaikutusvaltaiset henkilöt kokoontuvat kerran vuodessa keskustelemaan erilaisista maailmanlaajuisista ongelmista ja etsimään yhdessä ratkaisuja. Mutta mikä tarkalleen ottaen erottaa WEF:n muista foorumeista? Tutustu sen taustaan, tehtävään, keskeisiin toimiin, hyötyihin ja kritiikkiin. Pitäisikö meidän?

1. Lyhyt katsaus Maailman talousfoorumin historiaan

Saksalainen yrityspolitiikan professori Klaus Schwab perusti Maailman talousfoorumin vuonna 1971. Hän oli järjestön perustaja. Se tunnettiin aluksi nimellä “Euroopan johtamisfoorumi”, jonka tarkoituksena oli auttaa eurooppalaisia yrityksiä kuromaan kiinni Yhdysvaltojen johtamismenetelmiä.

Aluksi keskusteluissa keskityttiin siihen, miten eurooppalaisten yritysten pitäisi mallintaa johtamistapojaan Yhdysvalloissa käytettyjen tapojen mukaan. Kesti kuitenkin vain vähän aikaa, ennen kuin keskustelut laajenivat, tulivat kattavammiksi ja lopulta maailmanlaajuisiksi.

Nimenmuutos: Vuonna 1987 ryhmän nimi muutettiin Maailman talousfoorumiksi, mikä oli osoitus organisaation laajentuneesta tehtävästä ja läsnäolosta maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Yksi Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) tärkeimmistä kokoontumisista on sen vuosittainen konferenssi, joka järjestetään Davosissa, Sveitsissä. Kokouksen koko ja merkitys on kasvanut, ja se kerää osallistujia kaikkialta maailmasta, ja siihen osallistuu huipputason edustajia eri aloilta.
Maailman talousfoorumi (WEF) on laajentanut toiminta-alaansa vuosien varrella järjestämällä alueellisia kokouksia eri puolilla maailmaa ja käsittelemällä maailmanlaajuisia haasteita eri näkökulmista.

Virstanpylväät: Maailman talousfoorumi (WEF) on osallistunut aktiivisesti maailmanlaajuisten kriisien ratkaisemiseen yli puolen vuosisadan ajan, mukaan lukien vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi ja COVID-19-pandemia.

2. Tehtävä ja visio

“Maailman tilan parantaminen” kuvataan Maailman talousfoorumin (WEF) tarkoitukseksi. Se aikoo saavuttaa tämän tavoitteen katalysoimalla lisääntyvää yhteistyötä julkisen ja kaupallisen sektorin välillä.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö: WEF uskoo, että sekä julkisella että yksityisellä sektorilla on olennainen rooli ratkaisujen löytämisessä maailman nykyisiin ongelmiin. Tätä johtavaa periaatetta on käytetty sen ongelmanratkaisua koskevan lähestymistavan perustana.

 • Schwab keksi termin “sidosryhmäteoria” 1970-luvulla. Se viittaa “sidosryhmäkapitalismin” käsitteeseen. Tämän ajattelutavan mukaan yritysten tulisi asettaa etusijalle niiden osakkaiden, ei vain osakkeenomistajien, edut. WEF tukee tätä strategiaa.
 • “Platforms for Action”: Maailman talousfoorumi (WEF) toimii foorumina, jossa johtajat voivat tunnistaa vaikeuksia, tutkia mahdollisia ratkaisuja ja käynnistää yhteistoimintaa.
 • Foorumi keskittyy monenlaisiin aiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen, terveyteen, digitaaliseen viestintään ja rahoitusjärjestelmiin.

Tulevaisuuden muokkaaminen: Maailman talousfoorumi (WEF) pyrkii edistämään tulevaisuuteen suuntautuvia ja koko maailmaa hyödyttäviä politiikkoja ja hankkeita kokoamalla yhteen laajan johtajaryhmän.

3. Tärkeitä askeleita ja panoksia

WEF:n monet hankkeet ja panokset ovat merkittävin tapa ymmärtää järjestön vaikutusvaltaa.

Maailmanlaajuinen kilpailukykyarviointi on vuosittainen arviointi, jossa maita luokitellaan sen mukaan, miten ne kykenevät kilpailemaan taloudellisesti keskenään. Se on standardi, jota sekä yritykset että poliittiset päättäjät käyttävät.

 • Strategic Intelligence Platform on alusta, joka tarjoaa johtajille näkemyksiä globaaleista haasteista ja auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.
  Neljännen teollisen vallankumouksen keskus tunnustaa uusien teknologioiden lupaukset ja tutkii niiden vaikutuksia ja sitä, miten ne voivat parantaa yhteiskuntaa.
  UpLink on digitaalinen alusta, joka julkaistaan vuonna 2020 ja jonka tarkoituksena on joukkoistettu ratkaisut maailmanlaajuisiin ongelmiin. Se osoittaa, miten Maailman talousfoorumi mukauttaa lähestymistapaansa, jossa käytetään digitaalisia välineitä yhteistyön parantamiseksi.

Ympäristöohjelmat: Koska ilmastonmuutos on noussut merkittäväksi ongelmaksi maailmanlaajuisesti, Maailman talousfoorumi (WEF) on vaikuttanut sellaisten ohjelmien luomiseen, jotka kannustavat ympäristövastuullisiin ja kestäviin liiketoimintakäytäntöihin.

4. Maailman talousfoorumiin osallistumisen arvo

Osallistuminen WEF:n järjestämiin toimiin voi johtaa moniin edullisiin tuloksiin.

 • Verkostoituminen: Osallistujat saavat pääsyn laajaan vaikutusvaltaisten ihmisten verkostoon maailmanlaajuisesti, mikä voi johtaa uusiin liikesuhteisiin ja liittoutumiin.
 • Tietämyksen jakaminen: Foorumi toimii aivoriihenä, jonka jäsenet voivat opettaa toisiaan ja jakaa menestyksekkäitä strategioita, joita he ovat toteuttaneet liiketoiminnassaan. Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) on vaikutusvaltainen, koska se tarjoaa foorumin äänille, joita ei tavallisesti kuultaisi, ja antaa vähemmän vaikutusvaltaisille hallituksille ja organisaatioille mahdollisuuden vaikuttaa koko maailmaan vaikuttaviin asioihin.
 • Yhteistyö: Maailman talousfoorumi (WEF) auttaa nopeuttamaan vastausten löytämistä maailman kiireellisimpiin haasteisiin edistämällä yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua.
 • Osallistuminen Maailman talousfoorumin (WEF) tapahtumiin voi lisätä yrityksen globaalia näkyvyyttä ja mainetta, mikä hyödyttää yrityksiä.

5. Kritiikki ja keskustelut

Aivan kuten mikä tahansa muu maailmanlaajuinen instituutio, Maailman talousfoorumi (WEF) on saanut osansa kritiikistä.

Yksinoikeus: Joidenkin mielestä Maailman talousfoorumi (WEF) ei ole muuta kuin maailman vaikutusvaltaisimpien ihmisten yksityisklubi ja jättää rutiininomaisesti huomiotta maailman haavoittuvimmat näkökulmat.
On ilmaistu huolta siitä, että suurilla yrityksillä saattaa olla Maailman talousfoorumin (WEF) kautta epäasianmukaista vaikutusvaltaa maailmanlaajuiseen politiikkaan.
Osallistumiskustannukset: Erityisesti Davosin huippukokoukseen osallistumiseen liittyvät kohtuuttomat maksut ovat joutuneet tutkimusten kohteeksi.
Tehokkuus: Vaikka WEF julkaisee monia asiakirjoja ja järjestää monia keskusteluja, jotkut kaipaavat selvitystä siitä, kuinka paljon todellista muutosta se saa aikaan.
Ympäristöön liittyvät huolenaiheet: Vaikka Maailman talousfoorumi (WEF) korostaa voimakkaasti kestävyyttä, sitä on arvosteltu sen toiminnan ympäristövaikutuksista, erityisesti Davosissa järjestettävästä vuosikokouksesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Maailman talousfoorumi edustaa maailmanlaajuista yhteistyötä, jossa etsitään vastauksia joihinkin ihmiskunnan vakavimmista ongelmista. Sen erilaiset osallistujat, rikkaista yritysmagnaateista nouseviin yhteiskunnallisiin aktivisteihin, tuovat kukin ainutlaatuisia näkökulmia nykypäivän haasteisiin. Toisaalta, aivan kuten mikä tahansa muukaan instituutio, se ei ole vapaa vaikeuksista ja kritiikistä. Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) pyrkii jatkuvasti sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin täyttääkseen toimeksiantonsa, joka on maailman aseman parantaminen.