Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

19.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

UNDP julkisti digitaali-id:n hallintokehyksen

3 min lukea
UNDP julkisti digitaali-id:n hallintokehyksen

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/k6sz

YK:n kehitysohjelma (UNDP), kuten sen nimi kertoo, on teknokraattien pesäke, jotka pyrkivät täydelliseen maailmanlaajuiseen hallintaan. Sen verkkosivuilla lukee sen etusivun yläosassa “Hallinto ihmisille ja planeetalle”. Nämä teknokraatit on koteloitu simulaakriin, mikä edistää antitodellisuutta, joka lopulta tuhoaa planeetan.

Seuraava on UNDP:n virallinen asiakirja. Katso, voitko selvittää, mitä he ovat matkalla.

Vankka digitaalinen julkinen infrastruktuuri (DPI) on tullut yhä tärkeämmäksi hallituksille, etenkin kun on kyse laajamittaisten ja tehokkaiden julkisten palvelujen tarjoamisesta. Julkisella sektorilla keskustelu ei ole siitä, pitäisikö ottaa digitaalisia teknologioita käyttöön, vaan siitä, mitkä niistä omaksua ja kuinka varmistaa niiden saumaton ja tehokas integrointi. Tämä pätee erityisesti digitaaliseen lailliseen ID:hen, digitaaliseen julkiseen perusinfrastruktuuriin, jolla on potentiaalia katalysoida digitaalista muutosta ja kehitysmahdollisuuksia eri maissa.

Teknologian ja hallinnon on edettävä rinnakkain

DPI koostuu digitaalisista rakennuspalikoista, jotka luovat perustan myöhemmille innovaatioille. Tällaisia ​​rakennuspalikoita voivat olla esimerkiksi digitaaliset lailliset tunnisteet tai digitaaliset maksujärjestelmät, jotka avaavat uusia ratkaisuja, kuten mobiilirahoituspalveluita. Mutta kuten teiden ja siltojen, vakiintuneen infrastruktuurin kunnostaminen voi olla pelottavaa. Siksi on välttämätöntä olla tarkoituksellinen ja huolellinen alusta alkaen.

Aluksi käyttöönotetuilla digitaalisilla standardeilla, määräyksillä ja tietosuojaprotokollalla on vaikutuksia esimerkiksi viranomaisiin liittyviin sähköisiin palveluihin ja jopa yrityshankkeisiin. Vaikka digitaalisen laillisen ID:n tekniset näkökohdat ovat usein valokeilassa, tehokas toteutus vaatii vankkaa hallintoa. Tämä takaa osallisuuden, turvallisuuden ja oikeuksien säilymisen.

Digitaalisten oikeustunnistusjärjestelmien oikeuksiin perustuvan ja osallistavan hallinnon varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta ne mukautuvat yleiseen etuun. Pohjimmiltaan säännöt ja standardit määrittelevät “liikennesäännöt”. Ne ohjaavat päättäjiä löytämään sopivimmat teknologiat julkisten palvelujen tarjoamiseen, herättävät luottamusta yksityiseen sektoriin investoimaan ja innovoimaan sekä edistävät loppukäyttäjien luottamusta järjestelmiin ja teknologioihin.

Hallintokehyksen mallintaminen  

Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) vastaanottaa usein oikeudellista, lainsäädännöllistä ja institutionaalista tukea koskevia pyyntöjä, erityisesti organisaation laillisen tunnistusohjelman puitteissa. Viime aikoina lisääntynyt pyyntöjen määrä heijastaa jäsenvaltioiden kasvavaa tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on omaksua osallistavia, oikeuksiin perustuvia lähestymistapoja digitaalisen oikeustunnuksen suunnittelun ja täytäntöönpanon lainsäädännöllisiin ja poliittisiin näkökohtiin.

UNDP tunnustaa digitaalisen laillisen henkilöllisyyden kasvavan potentiaalin ja merkityksen ja on tehnyt aloitteen mallin hallintokehyksen laatimiseksi. Tämä suunnitelma on suunniteltu auttamaan digitaalisten laillisten henkilöllisyystodistusten nopeaa perustamista maailmanlaajuisesti.

Tämän kehyksen ytimessä on tarkoitus hahmotella lakien, politiikkojen ja institutionaalisten järjestelyjen normatiivinen malli, joka voi auttaa varmistamaan, että digitaalisten oikeustunnistusjärjestelmien hallinto on sekä kattavaa että yksilön oikeuksia kunnioittavaa. Sitä tukevat UNDP:n  hallinto-  ja  digitaalistrategiat , jotka painottavat oikeuksiin perustuvaa ja koko yhteiskunnan kattavaa lähestymistapaa. Viitekehyksessä esimerkiksi tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli vastuuvelvollisuudessa, oikeussuojakeinoin ja valvonnassa. Se perustuu myös pitkäaikaiseen kokemukseen ja  YK:n järjestelmästä saatuihin opetuksiin laillisesta henkilöllisyydestä  ja koko laillisen identiteetin hallinnan ekosysteemistä, joka perustuu väestörekisteriin.

Kehyselementit 

Oikeudellisen identiteetin merkitys on olennainen osa Agenda 2030 -strategiaa ja kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). SDG Target 16.9, jonka tavoitteena on “tarjoaa laillinen henkilöllisyys kaikille, mukaan lukien syntymärekisteröinti”, korostaa väestörekisterin laajaa merkitystä yhteiskunnissa maailmanlaajuisesti.

Ilman tehokasta hallintoa digitaaliset lailliset henkilöllisyystodistukset saattavat kuitenkin jatkaa ja mahdollisesti pahentaa aikaisemmissa henkilöllisyysjärjestelmissä havaittuja haasteita. Hallintokehys voi toimia vertailukohtana, josta hallituskumppanit voivat kehittää omia iteraatioita mukauttamalla niitä tarpeitaan omiin konteksteihinsa ja olosuhteisiinsa perustuen.

Oikein saaminen

Maissa, jotka jo ottavat käyttöön DPI:n, digitaalinen ID on ollut voimakas voima julkisten palvelujen tarjonnan parantamisessa ja taloudellisten mahdollisuuksien lisäämisessä. Digitaalisen laillisen henkilöllisyyden asianmukainen hallinto on sen yleisen roolin vuoksi ensiarvoisen tärkeää. Tällainen hallinto varmistaa, että sidosryhmät, jotka ovat riippuvaisia ​​näistä järjestelmistä ja käyttävät niitä, tietävät säännöt ja ovat sitoutuneet noudattamaan niitä. “Hyvät” hallintomekanismit eivät ainoastaan ​​takaa vastuullisuutta yhteisestä infrastruktuurista, vaan myös virtaviivaistavat päätöksentekoa resurssien kohdentamisesta tärkeiden hallintojärjestelmien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Lopuksi yksiselitteisten standardien asettaminen digitaalisille identiteettijärjestelmille tulee välttämättömäksi, jotta nämä järjestelmät mukautuvat kehitystavoitteisiin ja vaalivat ihmisoikeuksien, osallisuuden ja suojelun periaatteita.

Lähde: Activist Post

fiFinnish