Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

13.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

UNESCO pyrkii säätelemään kaikkea Internetin sisältöä

3 min lukea
UNESCO pyrkii säätelemään kaikkea Internetin sisältöä

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/q7a4

Vaikka UNECSO:n 59-sivuinen lehti on nimeltään Guidelines for the Governance of Digital Platforms , siinä viitataan sosiaalisen median “monisidosryhmien” sääntelyn tarpeeseen . Tämä on orwellilaista kaksoisajattelua pahimmillaan, ja se edistää sananvapautta, joka on sananvapauden vastaista. “Suuri uhka vakaudelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle” koskee heidän vakauttaan ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jonka he haluavat pakottaa maailmaan. Nyt UNESCO synnyttää innokkaiden kansalaisjärjestöjen ja hallitusten tyrannien ruokintaviisen edistämään ja puolustamaan globalistista narratiivia. — Technocracy News & Trends -toimittaja Patrick Wood

Lähettäjä: Unescon lehdistötiedote

Digitaalinen teknologia on mahdollistanut valtavan edistyksen sananvapauden alalla. Mutta sosiaalisen median alustat ovat myös nopeuttaneet ja voimistaneet väärän tiedon ja vihapuheen leviämistä, mikä on aiheuttanut suuria riskejä yhteiskunnan yhteenkuuluvuudelle, rauhalle ja vakaudelle. Tietojen saatavuuden turvaamiseksi meidän on säänneltävä näitä alustoja viipymättä ja samalla suojeltava sananvapautta ja ihmisoikeuksia.

Unescon toimintasuunnitelma on tulosta YK:n järjestelmässä ennennäkemättömän laajuisesta kuulemisprosessista. Viimeisten 18 kuukauden aikana on kerätty yli 10 000 palautetta 134 maasta. Yli 40 sivulla se hahmotellaan periaatteita, joita on kunnioitettava, sekä konkreettisia toimenpiteitä, jotka kaikkien sidosryhmien – hallitusten, sääntelyviranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja itse foorumeiden – on toteutettava.

Riippumattomien sääntelyviranomaisten edustajat ovat jo suhtautuneet myönteisesti Unescon aloitteeseen, ja useat heistä – erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa – ovat ilmoittaneet olevansa valmiita aloittamaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon. Tätä tarkoitusta varten UNESCO järjestää ensimmäisen sääntelijöiden maailmankonferenssin vuoden 2024 puolivälissä.

Järjestö tukee myös jäsenvaltioitaan tämän toimintasuunnitelman saattamisessa osaksi omia lakejaan ja määräyksiään. Tätä tarkoitusta varten UNESCO mobilisoi erityisrahoitusta, mukaan lukien Euroopan komission jo lupaama miljoona euroa.

7 perusperiaatetta, joita on noudatettava

Unescon toimenpiteet on organisoitu 7 periaatteen ympärille, joita on noudatettava, jotta:

  1. Ihmisoikeuksiin kohdistuvasta vaikutuksesta tulee kompassi kaikkeen päätöksentekoon, jokaisessa vaiheessa ja jokaiselle sidosryhmälle.
  2. Kaikkialla maailmassa on riippumattomia julkisia sääntelijöitä, joilla on selkeästi määritellyt roolit ja riittävät resurssit tehtävänsä toteuttamiseen.
  3. Nämä riippumattomat sääntelyviranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä osana laajempaa verkostoa estääkseen digitaalisia yrityksiä hyödyntämästä kansallisten säännösten välisiä eroja.
  4. Sisällön moderointi on mahdollista ja tehokasta laajassa mittakaavassa, kaikilla alueilla ja kaikilla kielillä.
  5. Vastuullisuus ja avoimuus on vahvistettu näiden alustojen algoritmeissa, jotka on liian usein suunnattu maksimoimaan sitoutuminen luotettavan tiedon kustannuksella.
  6. Alustat tekevät enemmän aloitteita kouluttaakseen ja kouluttaakseen käyttäjiä ajattelemaan kriittisesti.
  7. Sääntelyviranomaiset ja alustat ryhtyvät voimakkaampiin toimiin erityisen herkkinä hetkinä, kuten vaalien ja kriisien aikana.

Sananvapautta on suojeltava

”Työämme on ohjannut yksi keskeinen vaatimus: sananvapauden ja kaikkien muiden ihmisoikeuksien suojeleminen kaikkina aikoina. Puheen rajoittaminen tai rajoittaminen olisi kauhea ratkaisu. Riippumattomien, laadullisten ja ilmaisten tiedotusvälineiden ja tietovälineiden olemassaolo on paras pitkän aikavälin vastaus disinformaatioon”, pääjohtaja painotti.

Erityisesti alustoilla on oltava päteviä moderaattoritiimejä, joita on riittävästi ja jotka puhuvat kaikkia sosiaalisen median pääkieliä, jotta ne voivat valvoa luotettavasti ja tehokkaasti verkkoon lähetettävää sisältöä. Niiden on varmistettava moderointiprosessin läpinäkyvyys, myös silloin, kun se on automatisoitu algoritmien avulla. Niiden on myös helpotettava niiden käyttöä kaikilla sen maan pääkielillä, jossa ne toimivat, ja raportoitava käyttäjien valituksista.

Tämän strategian osiot on myös omistettu toimenpiteille, joita tarvitaan vaalien koskemattomuuden takaamiseksi – erityisesti vaaliriskin arvioinnin, selkeän sisällön ilmoittamisen sekä poliittisen mainonnan ja sen kohdistuksen suuremman avoimuuden avulla – sekä hätätilanteisiin, kuten aseellisiin konflikteihin ja katastrofeihin, reagoimiseen.

Mukana on myös kulttuurialalle ominaisia ​​tekijöitä, jotka korostavat taiteilijoiden kohtaamia riskejä ja tarvetta päästä verkkoon “monimuotoiseen kulttuurisisältöön”, joka on turvattava perusihmisoikeus – viitaten Unescon jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymään julistukseen. MONDIACULT-konferenssissa syyskuussa 2022.

Maailmanlaajuinen tutkimus vahvistaa kiireellisen toiminnan tarpeen

Unescon toimintasuunnitelman julkaisemiseen liittyy IPSOS:n UNESCOlle suorittama mielipidemittaus, johon osallistui yli 8 000 vastaajaa 16 maassa, joissa järjestetään vaalit vuonna 2024. Se osoittaa, että 85 % kansalaisista on huolissaan verkossa leviävän disinformaation vaikutuksista. aika, jolloin sosiaalisen median alustoista on tullut pääasiallinen tiedonlähde suurelle osalle heistä.

Saman tutkimuksen mukaan 87 % kansalaisista uskoo, että tämä väärä tieto on jo vaikuttanut merkittävästi heidän maansa poliittiseen elämään ja pelkää, että se vaikuttaa maansa seuraavan vuoden vaalien tuloksiin. Tämän seurauksena 88 % kehottaa hallituksia ja sääntelyviranomaisia ​​ratkaisemaan tämän ongelman nopeasti sääntelemällä sosiaalista mediaa.
fiFinnish