24.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Viimeisin luonnos YK:n tietoverkkorikollisuutta koskevaksi sopimukseksi on iso askel taaksepäin

2 min read
Viimeisin luonnos YK:n tietoverkkorikollisuutta koskevaksi sopimukseksi on iso askel taaksepäin

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/a5xl

Uusi luonnos kiistellystä Yhdistyneiden Kansakuntien tietoverkkorikollisuutta koskevasta sopimuksesta on vain lisännyt huolta siitä, että sopimus kriminalisoi ilmaisun ja toisinajattelun, luo laajat valvontavaltuudet ja helpottaa rajat ylittävää sortoa.

Alunperin tietoverkkorikollisuuden torjuntaan tähtäävä sopimusehdotus on muuttunut laajaksi valvontasopimukseksi, mikä lisää riskiä, että sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa tehdään liikoja päätöksiä. Uudessa luonnoksessa on säilytetty kiistanalainen määräys, jonka mukaan valtiot voivat pakottaa insinöörejä tai työntekijöitä heikentämään turvatoimia, mikä on uhka salaukselle.

Tässä uudessa luonnoksessa ei ainoastaan jätetä huomiotta huolenaiheitamme, vaan myös syvennetään niitä, sillä siinä annetaan valtioille mahdollisuus käyttää laajempaa verkkoa ja päästä käsiksi ulkomailla sijaitsevien yritysten tallentamiin tietoihin mahdollisesti muiden valtioiden yksityisyydensuojaa koskevien lakien vastaisesti. Se laajentaa vaarallisesti soveltamisalaa yleissopimuksessa erikseen määriteltyjen tietoverkkorikosten ulkopuolelle ja kattaa pitkän luettelon muita kuin tietoverkkorikoksia. Tässä luonnoksessa säilytetään huolestuttava kysymys todisteiden keräämisen ja jakamisen soveltamisalan laajentamisesta yli rajojen minkä tahansa vakavan rikoksen osalta, mukaan lukien rikokset, jotka rikkovat räikeästi ihmisoikeuslainsäädäntöä. Lisäksi tämä uusi versio menee liian pitkälle tutkittaessa ja syytteeseen asetettaessa rikoksia, jotka ylittävät perustamissopimuksessa määritellyt rikokset; tähän asti nämä valtuudet on rajoitettu vain yleissopimuksen 6-16 artiklassa määriteltyihin rikoksiin.

Olemme syvästi huolissamme siitä, että panoksemme on jätetty räikeästi huomiotta, mikä vie tekstiä yhä kauemmas yhteisymmärryksestä. Tämä ei ole vain huolimattomuus, vaan merkittävä askel väärään suuntaan.

Vuonna 2022 aloitettuja sopimusneuvotteluja ovat leimanneet hallitusten väliset jatkuvat erimielisyydet sopimuksen soveltamisalasta ja siitä, millainen rooli ihmisoikeuksilla pitäisi olla sen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, jos niitä ylipäätään on. Uusi luonnos julkaistiin tiistaina 28. marraskuuta; hallitukset käyvät suljettujen ovien takana 19.-20. joulukuuta Wienissä neuvotteluja, joissa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, mitä rikoksia sopimukseen sisällytetään, ja luonnosta käsitellään viimeisessä neuvotteluistunnossa New Yorkissa tammikuun 2024 lopussa, jolloin se on tarkoitus viimeistellä ja hyväksyä.

Human Rights Watchin teknologia- ja ihmisoikeusasioista vastaavan apulaisjohtajan Deborah Brownin mukaan tämä uusin luonnos “helpottaa väärinkäytöksiä globaalissa mittakaavassa, koska sillä on laajat rajat ylittävät valtuudet tutkia käytännössä mitä tahansa kuviteltavissa olevaa “rikosta” – kuten rauhanomaista toisinajattelua tai seksuaalisen suuntautumisen ilmaisua – ja samalla se heikentää sopimuksen tarkoitusta puuttua todelliseen tietoverkkorikollisuuteen”. Hallitusten ei pitäisi kiirehtiä tämän sopimuksen tekemistä varmistamatta, että se pikemminkin kohottaa kuin uhraa perusoikeuksiamme.”

Lähde: