Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

Tutkimus: mRNA-rokotukset maksavat paljon enemmän ihmishenkiä kuin ne säästivät!

4 min lukea
Tutkimus: mRNA-rokotukset maksavat paljon enemmän ihmishenkiä kuin ne säästivät!

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/16tj

6 lukukertaa

Tutkijat ovat tutkineet Pfizerin ja Modernan kokeellisten mRNA-kuvien haitta-hyötytekijän. Tulos: Geeniruiskeet maksavat selvästi enemmän ihmishenkiä kuin säästivät. Jokaista estettyä Covid-kuolemaa kohden olisi lähes 14 sivuvaikutuksista johtuvaa rokotuskuolemaa. Nyt he vaativat “maailmanlaajuista moratoriota”.

On käymässä yhä selvemmäksi, että Pfizerin ja Modernan kokeelliset geeniruiskeet eivät täytä poliitikkojen ja terveysviranomaisten odotuksia eivätkä ole vaikuttaneet niin sanotun “pandemian” lopettamiseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan mRNA Covid-19 -rokotteet aiheuttavat huomattavasti vähemmän tehokkuutta kuin virallisesti raportoituja. Tutkijat kannattavat näiden rokotusten “maailmanlaajuista moratoriota” ja vaativat niiden “välitöntä poistamista” lapsuuden rokotusohjelmasta.

Cureus-lehdessä 24. tammikuuta julkaistu vertaisarvioitu tutkimus analysoi raportteja Pfizerin ja Modernan Covid-19-mRNA-rokotteiden vaiheen 3 testauksesta. Nämä testit johtivat rokotteiden hyväksymiseen hätäkäyttöluvan (EUA) alaisina Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös muita tutkimuksia ja kokeiden arviointeja ja havaittiin, että rokotteiden tehokkuusaste oli “merkittävästi alhaisempi” kuin rokoteyhtiöt väittivät. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että “konservatiivisin olettamuksin” Covid-19-mRNA-rokotteiden arvioidut vahingot ylittävät huomattavasti positiiviset vaikutukset: jokaista pelastettua henkeä kohden modifioitujen mRNA-injektioiden aiheuttamia kuolemia oli lähes 14 kertaa enemmän.

Ottaen huomioon hyvin dokumentoidut vakavat haittatapahtumat (SAE) ja kelpaamattomat haitat-hyötysuhteet, tutkijat kehottavat hallituksia tukemaan ja panemaan täytäntöön näiden modifioitujen mRNA-tuotteiden “maailmanlaajuinen moratorio”. Tämän pitäisi tapahtua, kunnes kaikki asiaankuuluvat syy-yhteyttä, jäännös-DNA:ta ja poikkeavaa proteiinituotantoa koskeviin kysymyksiin on vastattu.

Tutkimuksen tekijät suosittelevat myös Covid-19-rokotteiden “välitöntä poistamista” lapsuuden rokotusohjelmasta. Heidän mukaansa lapsilla on erittäin pieni tartuntariski, eikä ole eettistä antaa kokeellista rokotetta lapselle, jolla ei ole läheskään riskiä kuolla Covid-19:ään. Tämä on erityisen totta, kun otetaan huomioon todistettavissa oleva 2,2 prosentin pysyvä sydänvaurion riski parhaiden käytettävissä olevien mahdollisten tietojen perusteella.

Pfizerin ja Modernan ensimmäisten kokeiden jälkeen mRNA Covid-19 -rokotteiden väitettiin vähentävän 95 % oireista Covid-19:ää. Tutkimus osoitti, että tämä oletus tehokkuudesta oli virheellinen. Pfizerin väite perustui siihen, että vain kahdeksan 22 000 rokotetusta ihmisestä sai Covid-19:n tutkimuksen aikana, kun taas lumeryhmässä vastaava luku oli 162 henkilöä 22 000:sta. Molemmissa ryhmissä raportoitiin yhteensä 170 vahvistettua Covid-19-tapausta. Tutkijat huomauttivat kuitenkin, että suuri määrä tartuntoja kuului “epäilty Covid-19” -luokkaan, mikä jätettiin huomiotta. Tutkimuksessa tunnistettiin yhteensä 3 410 tällaista epäiltyä tapausta, mikä on 20 kertaa enemmän kuin 170 vahvistettua tapausta.

“Rokotettujen ryhmässä oli 1 594 tällaista tapausta ja lumelääkeryhmässä 1 816. Kun sekä vahvistetut että epäillyt tapaukset otetaan huomioon, rokotteen tehokkuus oireiden kehittymistä vastaan ​​putoaa vain 19 prosenttiin, mikä on selvästi alle vaaditun 50 prosentin RR (suhteellisen riskin) vähennysrajan viranomaishyväksyntää varten”, tutkimuksessa sanotaan. “Siten, kun otetaan huomioon sekä vahvistetut että epäillyt tapaukset, rokotteen tehokkuus näyttää dramaattisesti heikommalta kuin virallinen väite 95 prosenttia.”

Tutkijat kritisoivat Pfizerin ja Modernan tutkimusraportteja siitä, että ne keskittyivät “yksinomaan” suhteelliseen riskiin (RR) ja laiminlyöivät absoluuttisen riskin vähentämisen. He väittivät, että absoluuttisen riskin vähentäminen antaa “paremman osoituksen lääkkeen kliinisestä hyödystä”. ”Molempia riskinarviointityyppejä tarvitaan, jotta vältetään raportointiharha ja tarjotaan kattavampi näkökulma rokotteiden tehokkuuteen. Absoluuttisten riskien tilastojen pois jättäminen johtaa rokotteiden kliinisen hyödyn yliarviointiin, he selittivät.

Toisin kuin RR-mittauksella saavutettu 95 prosentin tehokkuus, absoluuttinen riskin pieneneminen Pfizer- ja Moderna-rokotteilla oli tutkimuksen mukaan 0,7 prosenttia ja 1,1 prosenttia. “Covid-19-mRNA-rokotusten absoluuttinen riskin pieneneminen noin 1 prosentilla tarkoitti, että huomattava määrä ihmisiä joutuisi rokottamaan yksittäisen lievän tai keskivaikean Covid-19-tapauksen estämiseksi”, tutkijat jatkoivat. Tutkimuksen mukaan yhden Covid-19-tartuntatapauksen estämiseksi 142 ihmistä olisi rokotettava Pfizer-rokotteella. Modernan tapauksessa 88 ihmistä olisi rokotettava.

Ottaen huomioon nämä luvut sekä Covid-19-infektiokuolleisuusluvut, tutkijat päättelivät, että noin 52 000 ihmistä olisi rokotettava yhden Covid-19-kuoleman estämiseksi. Tämä tarkoittaisi, että noin 100 000 Pfizer-rokotepistoksella pelastuisi noin kaksi henkeä. Tutkijoiden laskelmien mukaan 100 000 Pfizer-rokoteannosta kohden on kuitenkin 27 kuolemanvaara. Siksi jokaista rokotuksella pelastettua henkeä kohden mRNA-rokotteen vuoksi menetetään noin 14 henkeä, tutkimuksen mukaan.

Kirjoittajat huomauttivat, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) rokotteiden ja niihin liittyvien biologisten tuotteiden neuvoa-antava komitea (VRBPAC) “ei sisällyttänyt absoluuttisia riskin vähentämistoimenpiteitä” rokotetietojen tarkastelussaan. Tämä toimenpide poikkeaa FDA:n ohjeista, “joissa todetaan, että molemmat lähestymistavat ovat tärkeitä huumeiden väärinkäytön estämisessä”.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan oteta huomioon (koska vastaavaa tietoa ei ole) sydänvaurioista johtuvat kuolemat, jotka tapahtuvat vasta myöhemmin. On hyvin tunnettua, että sydänlihastulehduksen vauriot voivat edelleen johtaa kuolemaan jopa useiden vuosien jälkeen . Tämä merkitsee kuitenkin myös kokeellisten geeni-injektioiden haitta-hyötysuhteen heikkenemistä entisestään.

fiFinnish