Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

13.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

17. toukokuuta: EU osoittaa kunnioitusta sateenkaarelle ja LGBTQ-agendalle. 9 maata ei osallistu.

4 min lukea
17. toukokuuta: EU osoittaa kunnioitusta sateenkaarelle ja LGBTQ-agendalle. 9 maata ei osallistu.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/kyu1

Jokainen, joka oli jo tyytyväinen otsikon takia, on valitettavasti pettynyt. Saksankieliset Itävallan ja Saksan valtiot ovat luonnollisesti johtajia globalistisessa LGBTQ-agendassa. Juhlapäivä pidettiin vasta keksitylle, pienelle ihmisvähemmistölle, jonka propaganda kuitenkin kaikuu kaikilta kanavilta kellon ympäri – ja 18 maata allekirjoitti asiakirjan vieläkin enemmän LGBTQ-oikeuksista. Kaikki EU-maat? Ei ei kaikki! Pieni vastarintakylä jatkaa kasvuaan.

Willi Huberin kommentti

Belgian puheenjohtajuuskaudella EU vietti 17. toukokuuta veronmaksajien rahoilla Globohomo-lomaa otsikolla LGBTQIA+: The Power of Diversity. Sitten allekirjoitettiin asiakirja, jonka piti taata oletettavasti vainotulle vähemmistölle vielä enemmän oikeuksia ja etuoikeuksia tavallisiin ihmisiin nähden.

ETURIVISSÄ: Itävalta, Belgia, Kypros, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Slovenia ja Espanja.

Mutta kaikki eivät ole samaa mieltä “värikkäästä” taikuudesta. Yhä useammat kansakunnat vastustavat agendaa. Bulgaria, Tšekki, Kroatia, Italia, Latvia, Liettua, Romania, Slovakia ja Unkari eivät allekirjoittaneet paperia. Slovakian pääministeri joutui äskettäin melkein maksamaan hengellään vastustuksestaan ​​globalismia vastaan.

Belgian puheenjohtajakausi on erityisen värikäs ja monipuolinen. LGBTQ-taika-kotisivulla voit lukea:

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden takaamiseksi kaikille kansalaisille on olemassa useita lyhyen ja pitkän aikavälin aloitteita Euroopan ja kansallisella tasolla. Alla on esimerkkejä siitä, miten puheenjohtajavaltio Belgia ja EU ovat sitoutuneet osallistavampaan ja monipuolisempaan yhteiskuntaan.

Itse asiassa kukaan ei ole kyennyt näyttämään näiden rivien kirjoittajalle, missä Länsi-Euroopassa homoseksuaalit ovat sorrettuja tai näkymättömiä. Päinvastoin, LGBTQ-sateenkaari-agenda on kaikki kaikessa, se tapaa sinut joka käänteessä. Sitä vastoin “tavallisilla” ihmisillä, “normaaleilla” sukupuolilla ja perinteisellä perheellä, jossa on isä, äiti ja lapset, ei ole lobbaa. Heitä pidetään oikeistoradikaaleina, ja globalistisen yhtenäisyyden puolueen edustajat asettavat heitä epäedulliseen asemaan ja syrjivät heitä aina kun mahdollista.

LGBTQ on Belgian prioriteetti

Ja se jatkuu:

Yksi Belgian prioriteeteista on pyrkiä eurooppalaiseen yhteiskuntaan, joka on osallistavampi, tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi kaikille. Hieman ennen Pridea puheenjohtajavaltio järjestää muun muassa korkean tason konferenssin 16. ja 17. toukokuuta LGBTQIA+ -yhteisön oikeuksista ja siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot voivat edistää niitä edelleen. 17. toukokuuta vietetään myös kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää (IDAHOT). Konferenssin kohokohta on LGBTQI+-ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittamista, täytäntöönpanoa ja turvaamista koskevan julistuksen allekirjoittaminen.

Erityinen pilkkaa kaikille veronmaksajille on myöhempi ilmoitus, että he haluavat taata erityisesti LGBTQ-ihmisten turvallisuuden. Elämme kaikki Euroopan unionissa, jossa ihmiset kaikkialta maailmasta voivat tulla maahan ilman turvallisuusselvitystä, elää sosiaalijärjestelmän kustannuksella ja tehdä rikoksia elämää ja raajoja vastaan ​​suurelta osin ilman perustuslaillisia toimenpiteitä.

Tämä on myös dramaattinen turvallisuuden menetys kaikille ihmisarvoisille ihmisille, jotka ovat tulleet Eurooppaan työskentelemään ja elämään turvallista, onnellista elämää. Monissa EU:n kaupungeissa kukaan ei ole turvassa elämään ja raajoihin kohdistuvalta väkivallalta, seksuaaliseen koskemattomuuteen kohdistuvilta hyökkäyksiltä tai jopa viime vuosina laajalle levinneiltä joukkoraiskauksilta. Kaikki nämä olisivat todellisia ongelmia – mutta katsot toisinpäin – kun palvelette kuviteltuja LGBTQ-ongelmia.

17. toukokuuta 18 EU-maata noudatti Belgian kehotusta ja lupasi kirjallisessa lausunnossa “jatkaa LGBTIQ-ihmisten ihmisoikeuksien edistämistä”. Kaikkien muiden kansalaisten ihmisoikeudet eivät välttämättä ole niin tärkeitä – korona-aika kaikkine toimineen on sen osoittanut.

Allekirjoittajavaltiot ovat sopineet:

  • Vahvistaa uudelleen sitoutumisensa tasa-arvon edistämiseen sekä erityisesti sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun, sukupuoliominaisuuksiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja torjumiseen;
  • Edistää edelleen LGBTIQ-ihmisten oikeudellista suojaa ja perusoikeuksien tunnustamista ja varmistaa täysin syrjimättömyys kaikilla elämänalueilla ja EU:n lainsäädännön täysimääräinen soveltaminen;
  • Pysyä sitoutuneena torjumaan väärän tiedon leviämistä ja LGBTIQ-ihmisten instrumentalisointia; (sensuuri, muistiinpano)
  • Parantaa edelleen LGBTIQ-ihmisten suojelua sekä verkossa että sen ulkopuolella kaikenlaiselta syrjäytymiseltä, vihalta, syrjinnältä ja väkivallalta, mukaan lukien “muunnoskäytäntöjen” kieltäminen;
  • Sitoudu jatkamaan LGBTIQ-ihmisten yhteiskunnallisen hyväksynnän ja koalitioiden rakentamisen tukemista, koska tämä on keskeinen tekijä LGBTIQ-vastaisen liikkeen kasvun ja vaikutusvallan torjumisessa, sillä se kieltää ihmisoikeuksien täyden nauttimisen heikentävän kaikkia;
  • Lisäksi on varmistettava LGBTIQ-ihmisten yhtäläinen pääsy terveyspalveluihin ottaen huomioon heidän erityistarpeensa;
  • Varmistetaan samaa sukupuolta olevien parien oikeudellinen asema Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Jatka LGBTIQ-ihmisten oikeuksia puolustavien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista ja tukemista.
  • Hyväksytään ja/tai päivitetään kansallisia toimintasuunnitelmia ja pannaan täytäntöön strategioita LGBTIQ-tasa-arvon varmistamiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvan “LGBTIQ-tasa-arvon strategian” ja EU:n laatimien “LGBTIQ-tasa-arvon parantamista koskevien strategioiden ja toimintasuunnitelmien suuntaviivojen” mukaisesti. LGBTIQ-tasa-arvon alaryhmä;
  • sitoutumaan jatkamaan yhteistyötä LGBTIQ-tasa-arvoalaryhmässä, jolla on korkean tason vastuu LGBTIQ-tasa-arvostrategian täytäntöönpanosta syrjimättömyyden, tasa-arvon, monimuotoisuuden sekä väkivallan ja viharikosten torjunnan alalla;
  • Tue tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen nimittämistä uudelleen uuteen komissioon, joka jatkaa keskittymistä ja tukea EU:n sitoutumista osallisuuteen ja kaikkien tasa-arvoon kiinnittäen erityistä huomiota LGBTIQ-ihmisten oikeuksiin.
fiFinnish