Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

WHO osoittaa halveksuntaa kansainvälistä oikeutta kohtaan

4 min read
WHO osoittaa halveksuntaa kansainvälistä oikeutta kohtaan

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/g4m4

7 lukukertaa

Tällä viikolla kansainvälisten terveyssääntöjen muutoksia käsittelevä työryhmä (WGIHR) jatkaa kahdeksaa neuvottelukierrosta 16.–17. toukokuuta, ja se on suunniteltu vain 10 päivää ennen 27. toukokuuta pidettävää 77. Maailman terveyskokousta (WHA). aiotaan  äänestää koko muutosehdotuspaketista. Tutkijat, parlamentaarikot ja kansalaisyhteiskunta ovat ilmaisseet maailmanlaajuisesti huolta siitä, että Maailman terveysjärjestö (WHO) ja WGIHR eivät noudata omia menettelyvaatimuksiaan IHR:n (2005) 55 artiklan 2 kohdassa , jossa määrätään neljän kuukauden tarkastelujakso ennen äänestys.

55 artikla Muutokset

1. Mikä tahansa sopimusvaltio tai pääjohtaja voi ehdottaa muutoksia näihin sääntöihin. Tällaiset muutosehdotukset toimitetaan terveyskokouksen käsiteltäväksi.

2. Pääjohtaja toimittaa ehdotetun muutoksen tekstin kaikille sopimusvaltioille vähintään neljä kuukautta ennen sitä terveyskokousta, jossa sitä ehdotetaan käsiteltäväksi.

Tämä outo tilanne voi olla monille käsittämätön. Neuvotteluvaltuuskunnat ja maiden edustustot koostuvat varmasti merkittävistä diplomaateista ja lakimiehistä. Kun asiaa käsiteltiin WGIHR:n viidennessä kokouksessa lokakuussa 2023, se ei kuitenkaan aiheuttanut heille suurta epämukavuutta. Julkisen keskustelun aikana WHO:n lakimies totesi, että 55 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta WGIHR:ään WHA:n alajaostona, ottamatta huomioon sitä, että 55 artiklan 2 kohdassa ei tehdä tällaista eroa ja että WGIHR:n alun perin aikoi noudattaa sitä asettamalla itselleen tammikuun 2024 määräajan. Eräs WGIHR:n yhteispuheenjohtaja sanoi, että neuvottelut edellisestä vuonna 2005 hyväksytystä muutospaketista olivat jatkuneet WHA:n 58. istunnon aamuun asti. Tämä on väärä ennakkotapaus. IHR:n vuoden 1969 versio , jota on muutettu vuosina 1973 ja 1981, ei sisältänyt tällaista muutosten jättämistä koskevaa menettelymääräystä. Neljän kuukauden vaatimus lisättiin vasta WHA:n kyseisessä kokouksessa hyväksymään vuoden 2005 versioon, joten sitä alettiin soveltaa sen jälkeen. Siksi on ilmeistä, että vuonna 2005 tapahtuneella ei rikottu 55 artiklan 2 kohtaa, koska sitä ei ollut olemassa.

Valitettavasti WGIHR hyväksyi ehdotukset jatkaa työtä toukokuuhun 2024 asti, kuten kokousraportissa todetaan .

5. Yhteispuheenjohtajat totesivat, että päätökseen WHA75(9) (2022) viitaten vaikutti epätodennäköiseltä, että muutospaketti olisi valmis tammikuuhun 2024 mennessä. Tältä osin työryhmä päätti jatkaa työtään tammikuun välisenä aikana. ja toukokuussa 2024. Pääjohtaja toimittaa 77. Maailman terveyskokoukselle työryhmän hyväksymän muutospaketin.

Olemme todistamassa jonkinlaista salailua, joko vapaaehtoisesti tai ei, 55 artiklan 2 kohdan rikkomista johtajien ja ylikansallisten elinten toimesta, jotka laativat lakeja muulle maailmalle. Hallitukset eivät sittemmin nostaneet kulmiaan WHO:n äskettäisistä perusteettomista väitteistä , joiden mukaan se olisi täyttänyt 55 artiklan 2 kohdan vaatimukset lähettämällä 308 muutosehdotuksen kokoelman marraskuussa 2022 – ne, joita on suurelta osin muutettu tai poistettu useiden neuvottelukierrosten aikana. Nämä väitteet on hylättävä, koska, kuten aiemmin osoitettiin , 55 artiklan 2 kohdan mukaan lopullisen tekstin on oltava valmis neljä kuukautta ennen WHA:n äänestystä.

Koko IHR-muutosprosessi on sittemmin muuttunut teatteriksi. Neuvottelut pandemiasopimusluonnoksesta ja IHR:n muutosehdotuksista ovat luultavasti seuratuimpia hallitustenvälisiä prosesseja koskaan. Yleisö on huolestunut tulevaisuudesta, jonka valitsemattomat terveysbyrokraatit sanelevat yksityisen ja yritystoiminnan hillitsemiseksi ilman valvontaa ja vastuuvelvollisuutta, ja he ovat tehneet melua ja raportoineet ja tiedottaneet valituille edustajilleen tyrmistyksestään. Tämä avoin kirje on esimerkiksi kerännyt yli 14 000 online-allekirjoitusta huolestuneilta kansalaisilta ympäri maailmaa. Neljän kuukauden määräajan kumoaminen ei ainoastaan ​​estä hallituksia tarkistamasta tekstiä kunnolla ennen allekirjoittamista, vaan myös tarkoittaa, että yleisöllä on vähemmän tai ei ollenkaan aikaa ilmaista huolensa ja vastustuksensa.

On todella häpeällistä, että WHO ja WGIHR sopivat jättävänsä huomioimatta artiklan 55 kohdan 2 kohtaa, vaikka tämä olisi voinut tarjota tilaisuuden osoittaa vakavuus. Sisäiset egot ja ulkoiset paineet saavat heidät luultavasti näkemään väsymättöminä pandemiataistelijoina katastrofaalisesta COVID-19-vasteesta huolimatta. Siitä huolimatta koko maailma voi nyt nähdä pilkkaa hallitustenvälisten elinten taholta, jotka jättävät huomiotta omia sääntöjään. Mitä kansainvälisestä oikeusvaltiosta on jäljellä?

Ovatko hallitukset ymmärtäneet, että G20-maiden, WHO:n ja Maailmanpankin toistuvat viestit, joiden mukaan haitallisia pandemioita olisi tulossa ja maailma tarvitsee kipeästi uusia pandemiasopimuksia, ovat johtaneet niitä harhaan? Jos he palaavat järkiinsä, heillä voi vielä olla aikaa käyttää IHR:n 56 artiklan 5 kohtaa ilmaistakseen erimielisyytensä WHO:n tulkinnan kanssa 55 artiklan 2 kohdasta tulevassa WHA:ssa ja vaatia äänestyksen lykkäämistä, kunnes lakivaatimukset täyttyvät. täyttynyt.

56 artikla Riitojen ratkaiseminen

5. Jos WHO:n ja yhden tai useamman sopimusvaltion välillä syntyy riita näiden määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta, asia on saatettava terveyskokouksen käsiteltäväksi.  

Jos ne epäonnistuvat, heidän ainoa oikea vaihtoehtonsa on äänestää massiivisesti molempia pandemiatekstejä vastaan ​​78. WHA:ssa.

Onko vielä toivoa oikeusvaltioperiaatteen soveltamisesta kansainvälisillä foorumeilla?