Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

22.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

IHR:n muutokset on hyväksytty.

2 min lukea
IHR:n muutokset on hyväksytty.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/fkf4

Tutkija ja aktivisti James Roguski on ilmaissut huomattavaa huolta Maailman terveysjärjestön (WHO) ehdottamista kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Roguskin mukaan nämä muutokset merkitsevät merkittävää muutosta globaalissa terveyshallinnossa, joka voi mahdollisesti heikentää kansallista itsemääräämisoikeutta ja yksilönvapauksia.

Roguski väittää, että muutokset yhdessä ehdotetun “pandemiasopimuksen” kanssa antaisivat WHO:lle laajat valtuudet jäsenmaihin nähden. Näihin valtuuksiin kuuluu muun muassa valtuudet panna täytäntöön terveystoimenpiteitä maailmanlaajuisesti ja kyky hallita lääke- ja terveydenhuoltoalan tuotantoa. Hän korostaa, että ehdotetut muutokset tekisivät WHO:n terveysdirektiiveistä oikeudellisesti sitovia eikä vain neuvoa-antavia, mikä voisi johtaa laajoihin vaikutuksiin siihen, miten terveyskriisejä hallitaan kansainvälisesti (Maailman terveysjärjestö (WHO)) (Spreaker) (Truth Mafia).

Yksi muutosten keskeisistä näkökohdista on globaalien digitaalisten terveystodistusten käyttöönotto, joita Roguski väittää, että niitä voitaisiin käyttää yksilöiden valvontaan ja seurantaan kansanterveyden varjolla. Lisäksi tarkistuksissa ehdotetaan WHO:n rahoituksen lisäämistä ja mahdollisuutta toteuttaa terveystoimenpiteitä kunnioittamatta välttämättä yksilön oikeuksia ja vapauksia (Maailman terveysjärjestö (WHO)) (World Council for Health).

Roguski katsoo, että nämä muutokset voivat johtaa WHO:n “globaaliin vallankaappaukseen”, joka keskittää valtaa ja vähentää yksittäisten kansakuntien kykyä tehdä itsenäisiä kansanterveyttä koskevia päätöksiä. Hän kehottaa yleisöä tiedostamaan ja vastustamaan näitä muutoksia ja rohkaisee ihmisiä vastustamaan sitä, mitä hän pitää kansainvälisen järjestön (Spreaker) (Truth Mafia) ylikorostuksena.

Jos haluat lisätietoja ja tutustua Roguskin kaikkiin argumentteihin, voit käydä hänen keskusteluissaan alustoilla, kuten YouTubessa, ja erilaisissa podcast-haastatteluissa (YouTube) (World Health Organization (WHO)) (Spreaker).

fiFinnish