Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

Tutkijat hälyttävät Covid-injektioihin liittyvästä järkyttävästä “kuolemasignaalista”

3 min read
Tutkijat hälyttävät Covid-injektioihin liittyvästä järkyttävästä “kuolemasignaalista”

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/9k9p

Tunnettujen lääketieteen tutkijoiden monikeskustiimi on antanut hälytyksen havaittuaan, että Covid-mRNA-injektiot ovat vastuussa järkyttävästä “ylimääräisestä kuolleisuussignaalista” maailmanlaajuisen kuolleisuusasteen nousun takana, raportoi Slaynews .

8 lukukertaa

Vertaisarvioitu tutkimus julkaistiin arvostetussa Vaccines Journalissa, ja sen suorittivat tunnetut taiwanilaiset tutkijat, jotka ovat erikoistuneet kliiniseen patologiaan, tartuntatauteihin ja trooppiseen lääketieteeseen.

Heidän systemaattisen tutkimuksensa vakavista sivuvaikutuksista Covid-mRNA-injektion jälkeen herättää suurta huolta nykyisestä joukkorokotuspolitiikasta.

Erityisesti ryhmän löytö “ylimääräisestä kuolleisuussignaalista” on lähettänyt shokkiaaltoja tiedeyhteisön läpi.

Ying-Fei Yang ja Sher Singh National Taiwan Universitystä ja kollegat keskittyivät tutkimuksessaan rokotteiden antamiseen Taiwanissa ja haittatapahtumien raportointiin.

Näitä tietoja verrattiin sitten maailmanlaajuisiin tilastoihin.

Kirjoittajat tutkivat rokotteiden turvallisuutta ja rokotusstrategioiden kansanterveysvaikutuksia paikallisesta ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta käyttämällä Taiwanin Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) -järjestelmää ja maailmanlaajuisia rokotustietoja.

Kirjoittajat viittaavat Taiwanin saarivaltion “proaktiiviseen lähestymistapaan, joka johtaa korkeisiin rokotusasteisiin” ja ehdottavat, että tämä on hyvä tilaisuus tapaustutkimukselle rokotteisiin liittyvien haittatapahtumien seurantaa ja hallintaa varten.

Tutkimuspaperissa tiedemiehet ilmaisevat suurta huolestuneisuutta rokotettujen, erityisesti vanhusten, lisääntyvästä kuolemantapauksesta.

He huomauttavat, että Taiwanin elintarvike- ja lääkeviraston VAERS paljastaa kuolemantapausten määrän kasvun.

Tutkijat havaitsivat, että kuolemantapausten määrä kasvoi COVID-19-vastatoimien käyttöönoton jälkeen.

Sen lisäksi, että tutkimuksen tekijät antavat tietoa erilaisten COVID-19-rokotteiden turvallisuusprofiileista, he tukevat enemmän tutkimusta haittatapahtumien raportoinnin vaikutuksista rokotepolitiikkaan ja kansanterveysstrategioihin, mutta viittaavat myös huolestuttavaan todellisuuteen: kuolemantapausten määrä massarokotuskampanjan päättymisen jälkeen.

Kirjoittajat pitävät tutkimuksen paperia huolestuttavalla kielellä Covid-injektioiden turvallisuudesta.

Taiwanin CECC (Central Epidemic Command Center) raportoi 23. helmikuuta 2023, että 94 % väestöstä oli saanut vähintään yhden annoksen Covid-rokotetta.

Lisäksi 76,3 % oli saanut “tehosterokotteen” ja 23 % oli saanut kolmannen annoksen.

Ying-Fei Yang , Sher Singh ja kollegat raportoivat tutkimuksen “Kansanterveyden tulokset ja huolenaiheet” -osiossa arvioidusta kumulatiivisesta ylikuolleisuudesta 100 000 ihmistä kohti Taiwanissa.

He havaitsivat, että kuolemantapaukset lisääntyivät sen jälkeen, kun rokotteet oli jaettu yleisölle, eikä sitä ennen, mikä viittaa siihen, että rokotteet olivat paljon vaarallisempia kuin virus, jolta niitä oli tarkoitus suojata.

Kirjoittajat raportoivat, että “26.9.2022 jälkeen ylimääräisten kuolemantapausten arvioitu määrä Taiwanissa nousi pilviin”.

Kirjoittajat havaitsivat huolestuttavan, että “kumulatiivisen kuolleisuuden kaltevuus Taiwanissa nousi yhtäkkiä 31. maaliskuuta 2022 jälkeen.

Vuoden 2022 alkuun mennessä pandemia oli ohi, mutta maailmanlaajuinen massarokotuskampanja oli vielä täydessä vauhdissa.

He raportoivat, että Taiwanin FDA:n tiedot haittatapahtumista edustavat vain “raportoituja” kuolemantapauksia, ja myöntävät, että arkisto ei voi antaa lopullista tietoa 31. maaliskuuta 2022 jälkeen havaitun korkeamman kuolleisuuden syistä.

Tutkijat jatkavat:

“Tarvitsee lisätutkimuksia, onko viruksen mutaatiolla ja/tai politiikan täytäntöönpanolla syy-yhteys.”

Tässä politiikan täytäntöönpano voi tarkoittaa rokotuspolitiikkaa, koska se on tärkeä aihe tässä asiakirjassa.

Itse asiassa he tunnistavat rokotteisiin ja niihin liittyviin käytäntöihin liittyvät mahdolliset riskit:

“Riskien vähentämiseksi rokoteohjelman näkökulmasta näyttöön perustuvien suositusten kehittäminen on avainasemassa rokotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantamisessa.”

On selvää, että kirjoittajat ovat huolissaan sekä kuolemien määrästä että vakavista kuolemantapauksiin ja Covid-kuolemiin liittyvistä haittatapahtumista.

He jatkavat:

“Tällaiset suositukset voisivat ulottua valvontajärjestelmien parantamiseen haittatapahtumien paremmin havaitsemiseksi, mikä on ratkaisevan tärkeää mahdollisten rokotteisiin liittyvien ongelmien oikea-aikaisen havaitsemisen ja reagoinnin kannalta.”

Kirjoittajat vaativat jälleen “parempaa valvontaa” ja huomauttavat, että tämä ei ainoastaan ​​”tue välitöntä riskinhallintaa, vaan myös edistäisi pitkän aikavälin tavoitetta vahvistaa rokotteiden turvallisuusjärjestelmiä”.

He varoittavat lisäksi, että yleisön painostamisella ottamaan kokeellisia rokotteita voi olla tuhoisia seurauksia, ja he kehottavat hallituksia tutkimaan tällaisia ​​taktiikoita.

“Tämä ymmärrys tarjoaa perustan, jonka perusteella yksilöt voivat tehdä tietoisia päätöksiä terveydestään ja rokotusvalinnoistaan”, he sanovat.

“Lisäksi on tärkeää tunnistaa rokotteiden demografisesti määrätyt reaktiot ja käsitellä niitä.”

“Nuoret ja vanhukset voivat reagoida rokotteisiin eri tavalla, mikä edellyttää näiden ryhmien rokotusstrategioiden ja rokotuksen jälkeisen seurannan muuttamista.”

He päättelevät, että politiikan puitteita on tarkennettava, jotta varmistetaan “tiukka seuranta rokotuksen jälkeen, erityisesti ikäryhmissä tai väestöryhmissä, jotka ovat raportoineet suuremmasta haittatapahtumien esiintyvyydestä”.

Tietenkin rokotteen haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmässä ilmoitettujen vanhusten kuolemien määrä oli huomattavasti suurempi.