Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 9, julkaisuajat ovat siis 9,11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19, muussa tapauksessa klo 19 slottiin tulee normaali artikkeli.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

Kannabiksen laillistaminen: Saksa avaa portit huumehelvetille

12 min read
Kannabiksen laillistaminen: Saksa avaa portit huumehelvetille

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/feib

7 lukukertaa

Kannabiksen laillistamisen myötä Saksan liikennevalohallitus avasi huumehelvetin portit monille hashin käyttäjille. Erityisesti lapsille ja nuorille. Joskus ruumiille, sielulle ja aivoille kohdistuvia tuhoisia vaaroja vähäteltiin ja vähätellään, vaikka jopa liittovaltion terveysministeri Karl Lauterbach varoitti niistä julkisesti. Poliittinen hulluus riippuvaisten ja aavistamattomien selässä – ja verraton peitetty skandaali…

Saksan Bundestag hyväksyi 23.2.2024 lain kannabiksen kontrolloidusta käsittelystä ja muutoksista muihin säädöksiin (kannabislaki). Kannabislakia käsiteltiin ja se hyväksyttiin liittoneuvostossa 22.3.2024. 

Sen on määrä tulla voimaan kahdessa vaiheessa: Laki tuli voimaan 1.4.2024, lukuun ottamatta viljelyyhdistysasetuksia. Viljelyyhdistysten kotiviljelyä koskevat määräykset tulevat kuitenkin voimaan 1.7.2024.

Liikennevalohallituksen vaarallinen kannabislaki

Kannabislaki laillistaa aikuisten yksityisen viljelyn omaan kulutukseensa sekä yhteisöllisen, ei-kaupallisen kannabiksen viljelyn viljelyyhdistyksissä. Tämä tarkoittaa, että kannabista ja vaikuttavaa ainetta tetrahydrokannabinolia (THC) ei enää laillisesti luokitella huumausaineiksi. Näin ollen saksalaiset aikuiset saavat nyt pitää hallussaan ja kantaa mukanaan jopa 25 grammaa kannabista. On laillista pitää kolme elävää kannabiskasvia omassa kodissasi ja enintään 50 grammaa kannabista henkilökohtaiseen kulutukseen. Lisäksi lääkkeen viljely ja jakelu on mahdollista erityisissä kerhoissa.

Liikennevalohallituksen mukaan tämä on tullut tarpeelliseksi, koska osto- ja hallussapitokiellosta huolimatta kannabista kulutetaan edelleen monin paikoin – ja kulutus lisääntyy. “Mustan pörssin kannabikseen” liittyy usein lisääntynyt terveysriski, koska THC-pitoisuutta ei tunneta (kannabiksen kukkien keskimääräinen THC-pitoisuus on noin 14 %, kannabishartsin noin 20 %) ja siinä on myrkyllisiä lisäaineita ja epäpuhtauksia, kuten sekä synteettiset kannabinoidit, joiden tehoa kuluttajat eivät voi arvioida. Uuden lain, jossa tämän huumeen viljely ja käyttö on suurelta osin laillista, on – ei uskoisi – myötävaikuttamaan “terveyden suojelun parantamiseen”, järjestäytyneen huumerikollisuuden hillitsemiseen ja “kannabikseen liittyvän koulutuksen ja ehkäisyn edistämiseen”. ” sekä lasten- ja lastensuojelu Vahvistaa nuortensuojelua. ”Kuluttajien suojelemiseksi kuluttajakannabiksen laatua tulisi valvoa ja saastuneiden aineiden leviämistä ehkäistä. “Kannustimia kannabiksen kulutuksen lisäämiseen ei pidä luoda”, se jatkaa.

Liittohallituksen lukujen mukaan noin 4,5 miljoonaa aikuista käytti kannabista vähintään kerran vuonna 2022 (10,7 % miehistä ja 6,8 % naisista). Huumeita poltettiin yleisimmin 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Noin 1,3 miljoonalla ihmisellä on “ongelmallinen kannabiksen ja muiden laittomien huumeiden käyttö”. 

Düsseldorfin taloustieteilijä Julius Haucap arvioi myös maassa noin neljän miljoonan kivimiehiä, jotka kuluttavat noin 400 tonnia kannabista, jonka markkina-arvo on 4–5 miljardia euroa. Dopingin tulisi olla peräisin perinteisistä viljelymaista, kuten Libanonista tai Marokosta, vaikka “perinteiset” YK:n yleissopimukset ovat edelleen tiellä. Sen sijaan mahdollisten verotulojen, sosiaaliturvamaksujen sekä poliisin ja oikeuslaitoksen säästöjen arvioidaan olevan noin viisi miljardia euroa. Liikennevalohallitus ajoi kannabislain läpi, vaikka lääkärit ja poliisijärjestöt varoittivat siitä.

Näin kannabis on haitallista aikuisten terveydelle

Liittovaltion terveysministeriö selittää kotisivuillaan kannabiksen haitallisuudesta:

”Se, miten ihminen reagoi kannabiksen ainesosiin, vaihtelee suuresti henkilöstä toiseen, eikä se ole kovin ennustettavissa. Tekijöitä ovat yksilöllinen herkkyys, mieliala, kulutustyyppi, terveydentila, sekakulutus ja aiemmat kokemukset. Kulutettujen kannabiksen ainesosien määrä on erityisen tärkeä vaikutusten voimakkuuden ja keston kannalta. Haittavaikutuksia, jotka voivat ilmaantua akuutisti (tuntien tai päivien kuluessa) kannabiksen nauttimisen jälkeen, ovat ahdistuneisuus ja paniikki, sekavuus, heikentynyt reaktiokyky, muistiaukot, masentunut mieliala, nopea sydämenlyönti, pahoinvointi tai huimaus ja hallusinaatiot. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa psyykkisiä häiriöitä, kuten masennusta ja psykoosia, erityisesti ihmisillä, joilla on aiempaa sairautta tai jotka ovat erityisen herkkiä näille sairauksille. Myös riippuvuuden riski on olemassa.”

Mutta ei siinä kaikki:

“Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että sekä tupakka että kannabiksen savu sisältävät myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia aineita , jotka voidaan hengittää passiivisen tupakoinnin kautta.”

Elokuussa 2023 ”Environmental Health Perspectives” -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa Columbian yliopiston tunnetun Mailman School of Public Healthin tutkijat valottivat myös marihuanan kulutuksen terveysvaikutuksia. He keskittyivät erityisesti myrkyllisten raskasmetallien esiintymiseen kuluttajien kehossa. Näin ollen tutkimustulokset, jotka kerättiin 7 254 aikuiselta osana National Health and Nutrition Examination Survey -tutkimusta (NHANES ) vuosina 2005–2018, vahvistivat , että marihuanan käyttäjien kehossa on “merkittävästi korkeampi” raskasmetallipitoisuus kuin ihmisillä, jotka eivät käytä marihuanaa tai tupakkaa. .

358 marihuanan käyttäjän lyijypitoisuudet olivat 1,27 μg/dl (mikrogrammaa desilitraa kohti) veressä. Verrattuna pidättäytyjiin, joiden arvo oli 0,93 μg/dl, tämä johti 27 prosentin nousuun. Lisäksi kannabiksen käyttäjien veressä oli keskimäärin 1,22 μg/dl kadmiumia, mikä on 22 % enemmän kuin ei-käyttäjillä. Virtsanäytteissä todettiin 21 % korkeammat lyijypitoisuudet ja 18 % korkeammat kadmiumpitoisuudet yksinomaan marihuanan käyttäjillä. Ja sillä on pitkän aikavälin seurauksia.

Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (CDC) selittää:

”Kadmium on luonnossa esiintyvä alkuaine, jota löytyy useista tuotteista, kuten akuista, maaleista, metallipinnoitteista ja muoveista. Sitä on myös tupakansavussa ja se pääsee ihmiskehoon tiettyjen sekä kasvi- että eläinruokien kautta. Suuria määriä kulutettuna kadmium voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten vatsavaivoja. Jos ainetta hengitetään kohonneina pitoisuuksina, vakava keuhkovaurio tai pahimmassa tapauksessa kuolema on mahdollista. Kadmium on myös luokiteltu aineeksi, joka voi aiheuttaa syöpää. Pienten kadmiumimäärien pitkäaikainen nauttiminen ilmasta, ruoasta, vedestä ja erityisesti tupakansavusta voi johtaa metallin kertymiseen munuaisiin ja aiheuttaa munuaissairauksia ja hauraita luita.

Ja kohonneista lyijytasoista CDC toteaa:

”Lyijy heikentää monia kehon toimintoja ja on myrkyllistä monille elimille ja kudoksille. Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, erityisesti lapsille, ja se on yhdistetty lisääntymisriskiin miehillä ja naisilla, kuulo- ja näköongelmiin, korkeaan verenpaineeseen, hermohäiriöihin, lihas- ja nivelkipuihin, aivovaurioihin, vähentyneisiin ÄO ja oppimisvaikeudet.

Kannabiksen lisääntyvän kulutuksen vuoksi on kiireellisesti tarpeen suorittaa lisätutkimuksia kannabiksen metallien esiintymisestä. Tämä tutkimus on välttämätöntä väestön terveysriskien minimoimiseksi.

Näin kannabis on haitallista lapsille ja nuorille

Liittovaltion terveysministeriö selittää edelleen:

”Aivojen kypsymisprosessin vuoksi lapset, nuoret ja alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset ovat erityisen herkkiä kannabiksen pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen käytön psyykkisille, fyysisille ja sosiaalisille vaikutuksille. Erityisesti THC-aine voi häiritä aivojen kehitystä. Nuorten kannabiksen kulutuksen ja koulusuorituksen ja koulutustason välillä on osoitettu yhteys. Kannabiksen käyttäjillä on korkeampi koulunkäynnin keskeyttämisprosentti, korkeampi osallistuminen yliopistokoulutukseen ja vähemmän korkeakoulututkintoja. Vaikutukset ovat voimakkaampia, kun kulutus aloitetaan varhaisessa vaiheessa ja kulutus on korkea.”

Edelleen:

”Kannabiksen nauttiminen aiheuttaa terveysriskejä erityisesti lapsille ja nuorille, sillä THC:llä psykoaktiivisena aineena voi olla aivovaurioita ja ihmisen aivot ovat erityisen haavoittuvaisia ​​25-vuotiaaksi asti. Kannabiksen viljely, ostaminen ja hallussapito on siksi edelleen kiellettyä alaikäisiltä. 18–21-vuotiaat nuoret saavat hankkia kannabista, jonka THC-pitoisuus on enintään 10 prosenttia, omaan kulutukseensa viljelyyhdistyksistä, joiden jäseniä he ovat, ja määrä on rajoitettu 30 grammaan kuukaudessa. Jos alaikäiset pitävät hallussaan, ostavat tai kasvattavat kannabista kiellosta huolimatta, se takavarikoidaan, varastoidaan ja hävitetään toimivaltaisen viranomaisen toimesta. Lisäksi heidän laillisille huoltajilleen tiedotetaan.”

Ja: Kannabiksen ja viljelyyhdistysten mainonta- ja sponsorointikiellon, viljelyyhdistysten tiukan ikävalvonnan sekä julkisen kulutuksen vähimmäisetäisyyksien kouluista ja muista lasten ja nuorten tiloista sekä viljelyyhdistysten sijainnin on tarkoitus varmistaa, että lapset ja nuoret eivät saa mitään kannustimia kulutukseen.”

Se, että jopa liikennevalohallitus tietää, että lapset jo kuluttavat kannabista, on selvää siitä, että se haluaa laajentaa “varhaista puuttumista lasten ja nuorten kulutukseen”.

Federal Center for Health Educationin (BZgA) mukaan kannabista koskaan käyttäneiden 12–17-vuotiaiden osuus oli 9,3 % (18–25-vuotiaiden osuus oli 50,8 %). Professori Dr. BZgA:n vt. johtaja Martin Dietrich varoittaa:  “Luvut ovat huolestuttavia, koska mitä aikaisemmin kannabista kulutetaan, sitä riskialttiimpi se on 25 vuoden iässä. ” Jokainen, joka häiritsee tätä prosessia polttamalla rikkakasveja, voi kärsiä elinikäisistä seurauksista – avainsanan psykoosista.

Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, neurologi ja psykiatri sekä Saksan psykiatrian ja psykoterapiayhdistyksen (DGPPN) tuleva presidentti, myönsi myös ennen kannabislain hyväksymistä: “Pelkään, että suunnitellun lain myötä karkotamme paholaista Beelzebubilla.” Koska ikä on ratkaiseva asia tässä keskustelussa. Lääkärit uskovat, että nuorten toistuva rikkaruohonpoltto muuttaa ja muuttaa aivojen kannabinoidirakenteita – ja että tällä manipuloinnilla voi olla vaikutuksia koko elämän ajan. Tästä on näyttöä eri tutkimussuunnista, Gouzoulis-Mayfrank selittää. Jokaisella, joka polttaa rikkaruohoa aikaisin ja paljon, on merkittävästi lisääntynyt psykoosin riski – jopa monta vuotta myöhemmin. Toinen seuraus tästä voi olla suurempi alttius kaikenlaisille riippuvuuksille. CDU:n perhepolitiikan tiedottaja Silvia Breher puhui “tahallisesta toiminnasta lasten ja nuorten kustannuksella”.

Kannabista vähätellään ja aliarvioidaan usein – tästä kerrottiin jopa valtavirran “Tagesschau.de” -sivustolla. Näin ollen vuonna 2021 tehty tutkimus 800 nuoren kanssa osoitti, että ruohon syöminen voi johtaa pysyviin muutoksiin aivoissa, erityisesti nuorilla.

Karl Lauterbachin oma “psykomatka”?

Valitettavasti SPD:n liittovaltion terveysministeri Karl Lauterbach , joka työnsi kannabislakia enemmän kuin kukaan muu, on tietoinen kaikista näistä riskeistä. Kannabis on erityisen haitallista edelleen kasvaville aivoille, hän sanoi. Kenenkään ei pidä ymmärtää lakia väärin. Hän antoi myös saman lausunnon 8. helmikuuta 2024 ZDF-keskustelussa Markus Lanz.  Siellä Lauterbach kommentoi joskus suunniteltua kannabiksen laillistamista. SPD:n liittovaltion terveysministeri myönsi suoraan:  “Alle 25-vuotias kannabis vahingoittaa pysyvästi aivoja… Sanon, että rikkaruohon tupakointi on laillista, mutta neuvon kaikkia olemaan sitä vastaan! … Käytämme kampanjoita tehdäksemme selväksi (…) kasvavat aivot ovat pysyvästi vaurioituneet kannabiksen kulutuksen takia.”

Vastakysymys lastenlääkäri Tanja Brunnertilta: ”Mutta miksi laillistat sen (kannabiksen) 18-vuotiaasta lähtien? Lääkärinä tiedät varsin hyvin, että aivojen kypsyys ei ole vielä täydellinen 18-vuotiaana… Myös lapsi- ja nuorisopsykiatrit ovat ottaneet tähän erittäin selkeän kannan, 18 vuoden laillistamisikä on aivan liian aikaista…”

Lauterbach: “Ehdoin laillistamista 25-vuotiaana… mutta se olisi pahentanut tilannetta. Silloin mustat markkinat korkeilla lisäainepitoisuuksilla olisivat jääneet alle 25-vuotiaille ja olisimme vain paremmin suojelleet vanhempia, joissa aivot ovat täysikasvuisia.”

Joten vielä kerran: Liikennevalohallitus, erityisesti SPD:n terveysministeri Karl Lauterbach, tietää hyvin, että kannabiksen kulutus on vaarallista nuorille! On myönnetty, että alle 25-vuotias aiheuttaa pysyviä aivovaurioita, mutta jos rikkaruohon polttaminen on laillista, se on masentavaa, ja silti sen vapauttamista koskevan lain pitäisi (ja tuli)! Anteeksi, mitä? Tällä liikennevalo myöntää avoimesti, ettei heillä ole väliä, vahingoittaako alle 25-vuotiaiden aivoja rikkaruohon polttaminen.

Eduskunnan kolme apulaisjohtajaa Konstantin Kuhle (FDP), Maria Klein-Schmeink (vihreät) ja Dagmar Schmidt (SPD) ilmoittivat: ”Asetukset ovat todellinen virstanpylväs nykyaikaiselle huumepolitiikalle, joka vahvistaa ennaltaehkäisyä ja parantaa terveyttä, lasten ja nuorten suojelua. Lisäksi kuluttajat dekriminalisoidaan ja pimeitä markkinoita torjuttaisiin tehokkaasti. Tämä on ehdoton poliittinen skandaali, mutta kukaan ei lähde kaduille. Kukaan ei suojele lapsiamme ja nuoria tältä huumehullulta!

Näin vaarallista hasis on ajon aikana

Noin kaksi kuukautta kannabiksen rajoitetun levittämisen jälkeen Bundestag on parantanut kiistanalaista lakia: aikaisintaan heinäkuusta 2024 alkaen (liittoneuvoston on vielä neuvottava tästä) päihdyttävän aineen yläraja 3,5 nanogrammaa millilitrassa veren seerumia Vaikuttava aine THC koskee kannabista ajon aikana vastaa noin 0,2 promillea alkoholia. Alle 21-vuotiaat nuoret ja aloittelevat kuljettajat koeajallaan eli kahden ensimmäisen vuoden aikana ajokortin saamisesta ovat vapautettuja. Raja-arvo 1,0 ng/ml koskee edelleen niitä.

Aktiivisesti liikenteeseen osallistuva ja kannabiksen nauttimisen jälkeen ratin taakse jäänyt uhkaa 500 euron sakkoa, Flensburgissa kaksi pistettä ja ensimmäisestä rikkomuksesta kuukauden ajokiellon. Sekakulutuksen riskien vuoksi on olemassa täydellinen alkoholikielto tiellä kannabiksen kulutuksen jälkeen.

ADAC puuttuu asiaan: ”Edes lain muutoksen tai mahdollisen raja-arvon muutoksen jälkeen ADAC on sitä mieltä, että kannabiksen vaikutuksen alaisena olevien ei pidä ajaa moottoriajoneuvoa. Kannabiksen kulutukseen liittyy muun muassa keskittymis- ja huomiokyvyn rajoituksia sekä reaktio- ja päätösaikojen pidentymistä. Tällä voi olla kohtalokkaita seurauksia tieliikenteessä.” Tammikuussa 2024 ADAC halusi myös tietää, pitävätkö he kannabista vaarallisena tieliikenteessä. Selkeä tulos: Suurimmalle osalle kannabiksen kulutus ja ajaminen eivät sovi yhteen – liian vaarallista ja arvaamatonta. TÜV-yhdistyksen tutkimuksessa 79 % arvioi alkoholin ajon aikana ”erittäin vaaralliseksi” – kannabiksen kohdalla luku oli jo 61 %.

Marc-Philipp Waschke, TÜV-yhdistyksen liikenneturvallisuuskonsultti, vahvistaa : ”Kannabiksen kulutus vaikuttaa harkintakykyyn, motoriseen koordinaatioon ja reaktioaikaan. Nämä ovat tärkeitä taitoja, joita tarvitaan turvalliseen ajamiseen.” Toisin kuin alkoholi, kannabiksen aiheuttamia vaurioita on toistaiseksi tutkittu vähemmän. Kannabiksen käytöllä voi olla erilaisia ​​vaikutuksia tuotetyypistä, kulutustyypistä, kulutetusta määrästä ja henkilön mahdollisesta sietokyvystä riippuen.

Muuten: Toistaiseksi viralliset tapaturmatilastot eivät tee eroa kannabiksen ja muiden huumeiden välillä. Huumeiden vaikutuksen alaisena syntyneet tapaturmat on tiivistetty tapaturmatilastojen kohtaan ”muut päihteet”.

Jos onnettomuus tapahtuu ja todistetaan, että sen aiheuttaja tai kuljettaja oli huumausaineiden vaikutuksen alaisena, vastuuvakuutusyhtiö voi myöhemmin vaatia rahansa takaisin. Täyskaskovakuutuksella voi jopa käydä niin, että vakuutusyhtiö ei maksa.

Ja tätä liittovaltion terveysministeriö sanoo rikkaruohonpoltosta ajon aikana

Lauterbachin ministeriö julkaisi kotisivuillaan tietoa siitä, mitä “kannabiksen käyttäjien” tulee jatkossa ottaa huomioon, jos he haluavat osallistua liikenteeseen. Siinä lukee muun muassa:

”Jokaisen tieliikenteeseen osallistuvan tulee osata ajaa; Liikenneturvallisuus on taattava (…) Jatkossa ajokortti evätään tai peruutetaan vain, jos kyseessä on kannabisriippuvuus tai väärinkäyttö. Kuten alkoholinkin kohdalla, kannabiksen väärinkäyttö voidaan olettaa, jos asianosaiset eivät pysty riittävästi erottamaan moottoriajoneuvon ajamista ajoturvallisuutta heikentävästä kulutuksesta. Kannabisriippuvuuden loppuessa (vieroitushoito) oletetaan ajokykyä, jos riippuvuutta ei enää ole ja raittiutta on yleensä todistettu vuoden ajan. Väärinkäytön päätyttyä moottoriajoneuvon ajokelpoisuus on vahvistettava, jos kannabiksen kulutuskäyttäytymisen muutos on vakiintunut.”

Ja kauemmas:

“Jatkossa lääkärinlausuntoa vaaditaan vain, jos tosiasiat oikeuttavat oletuksen kannabisriippuvuudesta. Jatkossa lääketieteellis-psykologinen selvitys vaaditaan, jos on tosiseikkoja, jotka oikeuttavat oletuksen kannabiksen väärinkäytöstä, kannabiksen vaikutuksen alaisena on tehty toistuvia liikennerikkomuksia tai ajokortti on evätty. väärinkäyttöä tai jos muuten on tarpeen selvittää, onko kannabiksen väärinkäyttöä tai kannabisriippuvuutta enää olemassa. Lääketieteellis-psykologisen lausunnon antaminen ei voi enää perustua siihen, että kannabista on käytetty satunnaisesti ja muut seikat antavat aihetta epäillä sopivuutta (…).

CID:n entinen pomo arvioi uutta huumepolitiikkaa ja varoittaa

Braunschweigin poliisilaitoksen entinen johtaja Ulf Küch varoittaa kannabiksen “valtavista vahingoista”. Hänelle laillistaminen on “valtavaa hölynpölyä”. Näin ollen tupakkamainonta kiellettiin, mutta kannabis laillistettiin ikään kuin se ei olisi vaarallinen huume, jolla on vakavia seurauksia etenkin nuoremmille. Mikä ristiriita! Küchin mukaan tämä viittaa siihen, että tämä huume on vaaraton.

Hän seurasi keskusteluja kouluista, joissa on nyt monia kannabisriippuvaisia, jotka eivät voi enää saada elämäänsä hallintaan. Tämä on yksi syistä, miksi hän on erittäin huolissaan korkeasta THC-tasosta. ”Sitten on myös tapa ja kenen toimesta lääke tulee toimittaa. Laitat sen yksityisiin käsiin. Minusta se on valtava typerys. Olemme nähneet esimerkkejä Amsterdamissa ja Zürichissä hyvin pitkään. Jossain vaiheessa he ymmärsivät, että heidän koko kaupunkinsa oli menossa viemäriin, ja he rajoittivat sitä huomattavasti.

Küch uskoo myös, että saksalainen huumeehkäisykonsepti on täysin väärä. “Se ei koskaan tehnyt mitään. Eikä auta, jos kipsit nikotiinia nauttivia ihmisiä kaikenlaisilla järkyttävillä kuvilla ja karkotat tupakkamainonnan televisiosta tai sanomalehdistä. Kannabista poltetaan pääasiassa! Joten en rehellisesti sanottuna tiedä, mitä liittovaltion terveysministeri ajatteli. No, sitä voi myös juoda, voi myös syödä, mutta silloin vaikutus kehoon on vielä tuhoisempi.”

CID:n entisellä päälliköllä on selvä mielipide myös niin sanotuista “kannabiskerhoista”, joita nyt perustetaan kaikkialle: “On hullua, mitä he suunnittelevat. Tämä karkaa täysin käsistä. Tämä näkyy Hollannin pitkän aikavälin kehityksessä. Siellä on edelleen näitä kahviloita, mutta sinne ei enää mennä – satun tämän tietämään kaukaisesta ystäväpiiristä – koska siellä myydyssä tavarassa on liian alhainen THC-pitoisuus. He eivät halua sitä enää. Näiden kahviloiden kannabishuumeita myydään vain suhteellisen alhaisella THC-pitoisuudella, kuten Saksassakin tehdään. Tämä tarkoittaa, että ihmiset etsivät “hyvää tavaraa”, kuten he sanovat. Ja se on edelleen laitonta, eikä sitä voida valvoa. Et tiedä mitä aineita siinä on. Ja järjestäytynyt rikollisuus potkii kantaansa.”

Küch ottaa huomioon myös liikennevalojen uuden huumepolitiikan seurausvahingot: ”Terveysministerin on pohdittava, mitä seurauksia tästä toimenpiteestä aiheutuu suurelle yleisölle, nimittäin sosiaali- ja sairausvakuutusyhtiöille. Koska tietyn kulutuksen jälkeen osa näistä ihmisistä ei enää pysty työskentelemään, analogisesti alkoholistien kanssa, koska tilanne on samanlainen… Siksi sanon, että tulevaisuudessa tämä kaikki lisää rasitusta sosiaali- ja sairausvakuutusjärjestelmät, ja yhä useammat ihmiset vanhenevat tai epäonnistuvat myöhemmin. He ovat poissa, koska he sairastuvat, ja he ovat poissa, koska he tulevat työkyvyttömiksi. Meillä on tarpeeksi esimerkkejä – myös sellaisia, joita olen itse kokenut – joissa ihmiset pääsivät huumeista suhteellisen nopeasti eivätkä enää pystyneet työskentelemään sen jälkeen. Nämä ovat seurauksia, joita ei ole huomioitu ollenkaan… Ja lisää tulee olemaan, koska tämä julkaisu ehdottaa: Ai, se ei ole niin paha, voit polttaa hasista. Se on vielä vähemmän paha kuin tupakan polttaminen – kohtalokas virhe.”

Lisäksi: “Kannabis on ehdottomasti porttihuume. Vuosien aktiivisena tutkijana ja myöhemmin poliisilaitoksen päällikkönä toimiessani olen toistuvasti nähnyt ihmisiä, jotka makaavat kuolleena nurkassa, koska he kuolivat huumeeseen. Porttihuume, jolla nämä nuoret aina aloittivat, oli kannabis. Kukaan ei ryhtynyt suoraan kokaiiniin tai heroiiniin. He alkoivat käyttää kannabista ja sitten, koska huume ei ollut tarpeeksi suuri, he kääntyivät vahvempiin huumeisiin.”

Ja: Mielestäni se on äärimmäisen huolimatonta ja se aiheuttaa valtavia vahinkoja. Kannattaa ottaa yhteyttä Amsterdamiin ja Zürichiin. Näillä kahdella kaupungilla on ollut viime vuosina erittäin suuria, tuskallisia kokemuksia, joskus kohtaus, joka on riistäytynyt täysin käsistä. Jos haluat edelleen sen täällä Saksassa, niin hyvää yötä.”

Kuka tahansa, joka polttaa ruohoa, ei osoita hallitusta vastaan

Johtopäätös: Kannabiksen, joka on yleensä kovien huumeiden portinvartija, laillistamisen ansiosta entistä enemmän huumekuolemia kirjaimellisesti tasoittaa Saksan katuja. Mutta ehkä nämä sitten lasketaan vain “sivuvahingoiksi” laajemman kuvan kannalta. Loppujen lopuksi, kun ihmiset ovat täynnä huumeita, he eivät arvostele hallitusta eivätkä hyväksy mitään toimenpiteitä. Ennen kaikkea se, joka polttaa rikkaruohoa, ei mene mielenosoitukseen!

Aivan kuten brittiläinen kirjailija ja filosofi Aldous Huxley kuvaili romaanissaan 1932 Brave New World : Kaikki aloitteet hallituksen status quon muuttamiseksi tukahdutetaan indoktrinaatiolla, kulutuksella, huumeilla ja seksuaalisella tyydytyksellä. Eli kuten tänään: sukupuolihulluus, lastemme seksuaalinen ehdottelu, valtion valvonta, sensuuri ja nyt huumeiden laillistaminen – olemme olleet tässä kauhuskenaariossa pitkään.