Publication schedules

Articles will be published every 2 hours starting at 9am, so publication times are 9,11,13,15,17 and if there is a video release for the day (not always) it will be at 7pm, otherwise a normal article will be published at 7pm.

Contact

Publication-X on Unbound publication, articles come from our partners, primarily only translating texts and other publications into Finnish.

If necessary, the easiest way to contact the editor is by email at [email protected] or Telegram:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X also has its own telegram channel, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

The World Economic Forum declares "misinformation" as one of the biggest "global risks".

2 min read
Maailman talousfoorumi julistaa “väärän tiedon” yhdeksi suurimmista “globaaleista riskeistä”.

Quick link to this article: https://publication-x.com/en/92kq

7 lukukertaa

Maailman talousfoorumi (WEF) julkaisi osana vuosikokoustaan raportin, jossa se määritteli “väärän tiedon ja disinformaation” yhdeksi suurimmista maailmanlaajuisista riskeistä seuraavien kahden vuoden ja seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nykyiset hallitukset ja (sosiaaliset) mediat, joihin ne vaikuttavat, vetoavat usein epämääräisesti määriteltyihin käsitteisiin “väärän tiedon” ja “disinformaatio” perusteluna tiedon sensuroinnille ja sananvapauden rajoittamiselle.

Väärinformaatio ja disinformaatio rinnastetaan kuitenkin maailmanlaajuisia konflikteja, inflaatiota ja elintarviketurvaa koskeviin huolenaiheisiin WEF:ään kokoontuneen eliitin ajamassa tarinassa.

Mielenkiintoista on nyt nähdä, mitä WEF:n mielestä pitäisi tehdä sen määrittelemien ongelmien suhteen, riippumatta siitä, onko samaa mieltä WEF:n maailmankuvasta vai ei, joka on esitetty “Global Risks Report 2023” -raportissa, jossa myös “ilmastonmuutos” ja siihen liittyvät “toimet” ovat hyvin merkittävässä asemassa.

WEF:n raportin mukaan teknologia “kärjistää eriarvoisuutta”, ja kyberturvallisuus on edelleen suuri ongelma.

Heidän tulevaisuudenkuvansa mukaan valtion interventiot ja “vahvempi teollisuuspolitiikka” keskittyvät pitkälti teknologiasektoriin ei kovin kaukaisessa tulevaisuudessa.

Maailman talousfoorumi (WEF) ei kaihda iskusanojen käyttöä, ja se tekee niin tässä yhteydessä huomauttamalla, että biotekniikka- ja tekoälyteollisuus hyötyvät eniten julkisten (sotilaallisten) ja yksityisten (yksityisten) investointien lisäämisestä tutkimus- ja kehitystyöhön.

Raportissa kuvataan pelottavan dystooppista tulevaisuutta, jossa tekoäly, biotekniikka ja “kvanttilaskenta” ovat “osaratkaisu moniin uusiin kriiseihin, kuten uusiin terveysuhkiin ja terveydenhuollon kapasiteetin niukkuuteen vastaamiseen, elintarviketurvan parantamiseen ja ilmaston lieventämiseen”.

Näin käy kuitenkin vain varakkaille kansakunnille, joilla on varaa investoida tulevien “riskien” lieventämiseen; köyhät kansakunnat, joilla on hämärä käsitys suvereniteetista, voivat odottaa suurempaa eriarvoisuutta.

Päinvastoin näyttää siltä, että WEF ei pidä tätä ongelmana. Raporttien tässä osiossa käsitellään sitten näiden teknologioiden mukanaan tuomia vaaroja, joihin kuuluvat “laajalle levinnyt vääränlainen tieto ja disinformaatio” sekä “hallitsemattoman nopea vaihtuvuus sekä työläis- että toimihenkilötyössä”.

Alkuperäinen lähde on valitettavasti kadonnut bittiavaruuteen.

Source from

en_USEnglish