Publication schedules

Articles will be published every 2 hours starting at 9am, so publication times are 9,11,13,15,17 and if there is a video release for the day (not always) it will be at 7pm, otherwise a normal article will be published at 7pm.

Contact

Publication-X on Unbound publication, articles come from our partners, primarily only translating texts and other publications into Finnish.

If necessary, the easiest way to contact the editor is by email at [email protected] or Telegram:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X also has its own telegram channel, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

’Ekologiset’ pillit sisältävät mahdollisesti myrkyllisiä kemikaaleja – uhka ihmisille ja luonnolle

3 min read
’Ekologiset’ pillit sisältävät mahdollisesti myrkyllisiä kemikaaleja – uhka ihmisille ja luonnolle

Quick link to this article: https://publication-x.com/en/5jnq

7 lukukertaa

Juomapillit, jotka on valmistettu materiaaleista kuten paperista ja bambusta, mainostetaan usein ekologisempina kuin niiden muoviset vastineet. Uusi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että nämä oletetusti kestävät pillit sisältävät mahdollisesti myrkyllisiä kemikaaleja, joita kutsutaan polyfluori- ja perfluorialkyylisiksi aineiksi (PFAS).

Nämä aineet, joita yleisesti kutsutaan “ikuiseksi kemikaaleiksi”, ovat suuri ryhmä yli 4 000 synteettistä kemikaalia, joita käytetään monenlaisissa tuotteissa niiden vettä ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi. Niitä voi löytyä jokapäiväisistä esineistä, kuten tarttumattomista paistinpannuista ja pikaruokapakkauksista.

PFAS voi viipyä ympäristössä tuhansia vuosia, ja altistuminen tietyille PFAS-tasoille on yhdistetty sairauksiin sekä ihmisillä että eläimillä.

Tutkimus, jonka suorittivat tutkijat Belgiassa, analysoi kaupallisesti saatavilla olevia juomapillejä eri tyyppisiä ja kirjasi PFAS-pitoisuudet 39 eri merkissä. PFAS löytyi lähes kaikista testatuista paperi- ja bambupilleistä. Niitä havaittiin myös muovi- ja lasipilleissä, mutta harvemmin.

Perfluorooktaanihappo oli yleisin PFAS, joka havaittiin pilleissä. Sen valmistus on ollut kiellettyä Euroopan unionissa vuodesta 2020 lähtien turvallisuussyistä. Sitä voi kuitenkin löytyä vanhoista tai kierrätetyistä kulutustuotteista ja se säilyy ympäristössä.

PFAS:ien esiintyminen kasvipohjaisissa pilleissä saattaa ainakin osittain johtua tekijöistä, kuten tahattomasta saastumisesta kasveissa, jotka on kasvatettu PFAS:lla saastuneessa maaperässä, ja kierrätetyn paperin käytöstä pillien valmistuksessa, joka sisältää PFAS:ia.

Tutkijat käyttivät kahta menetelmää PFAS:ien havaitsemiseksi pilleissä. Ensinnäkin he mittasivat, olivatko 29 tyyppistä yleistä PFAS:ia läsnä ja kvantifioivat niiden määrät pilleissä käyttämällä herkkää menetelmää nimeltä nestekromatografia tandem-massaspektrometrillä. He löysivät 16 kohde-PFAS:ia havaittavissa pitoisuuksissa.

Seulontamenetelmää käytettiin sitten muiden PFAS-yhdisteiden havaitsemiseen pilleissä. Tämä paljasti kahden lisä-PFAS-yhdisteen – trifluoroetikkahapon (TFA) ja trifluorimetaanisulfonihapon (TFMS) – esiintymisen.

TFA esiintyi viidessä kahdeksasta testatusta paperipohjaisesta pillimerkistä ja TFMS kuudessa niistä. Molemmat yhdisteet mitattiin yhdessä bambupillissä.

TFA:n rajallisten teollisten sovellusten vuoksi tutkijat ehdottavat, että sen esiintyminen pilleissä saattaa johtua halogenoitujen hiilivetyjen hajoamisesta. Nämä hiilivedyt ovat yleisesti käytettyjä teollisina liuottimina, synteesin väliaineina ja jopa kuivapesuaineina.

Sen sijaan TFMS:n lähteet pilleissä ovat epävarmoja. Ne kuitenkin tiedetään liittyvän paikkoihin, joissa on käytetty sammutusvaahtoja.

Ihmiset saattavat altistua suoraan PFAS:ille pilleissä, kun ne liukenevat juomiimme käytön aikana. Hylätyt tai kierrätetyt pillit saattavat myös johtaa epäsuoraan altistumiseen saastuneen maaperän, veden, kasvien ja muiden kierrätysmateriaaleista johdettujen kulutustuotteiden kautta.

Tämä on huolestuttavaa. PFAS-altistus aiheuttaa huomattavia terveysriskejä ihmisille, luonnolle ja ympäristölle.

Tutkimukset osoittavat, että raskaana olevat naiset, jotka altistuvat näille aineille, saattavat kokea alentunutta hedelmällisyyttä ja kohonnutta verenpainetta. Heidän lapsensa saattavat kohdata kehitysvaikutuksia, kuten alhaisen syntymäpainon, varhaisen murrosiän ja jopa lisääntyneen riskin sairastua joihinkin syöpiin.

PFAS-altistuksen on jopa osoitettu heikentävän immuunijärjestelmän kykyä torjua infektioita. Vuonna 2020 Tanskasta peräisin oleva tutkimus osoitti, että COVID-infektioiden vakavuus näytti pahenevan joissakin PFAS-altistuksissa.

Altistuminen PFAS:lle on myös yhdistetty alentuneeseen lisääntymiskykyyn linnuilla ja kasvainten kehittymiseen sekä immuuni- ja munuaistoiminnan häiriöihin muissa eläinlajeissa.

Esimerkiksi Poh

jois-Carolinan Cape Fear -joella vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa paljastui, että kaikilla 75 testatulla amerikanalligaattorilla (suojeltu laji) oli PFAS:ia veriseerumissaan. PFAS-tasot alligaattorien seerumissa liittyivät häiriintyneisiin immuunitoimintoihin ja autoimmuunityyppisiin sairauksiin.

Nämä kemikaalit ovat nyt niin laajalle levinneitä ympäristössä, että ihmisten ja luonnon on lähes mahdotonta välttää altistumista niille. Altistuminen PFAS:lle voi tapahtua eri tavoin, mukaan lukien saastuneen ilman hengittäminen, saastuneen ruoan ja veden nauttiminen ja jopa ihokosketus pölyn ja hiukkasten kanssa.

Kuitenkin ruostumattomasta teräksestä valmistetut pillit saattavat tarjota jonkin verran suojaa lisä-PFAS-altistumiselta. Belgiassa tehty tutkimus ei havainnut PFAS:ia tässä tyyppisessä pillissä.

Mutta on tärkeää huomata, että vaikka ruostumattomasta teräksestä valmistetut pillit saattavat vähentää PFAS-altistusta, ne saattavat silti altistaa ihmiset muille haitallisille aineille, kuten raskasmetalleille. Jotkut näistä metalleista, mukaan lukien kromi ja nikkeli, on yhdistetty vakaviin terveysongelmiin, jotka vaikuttavat sydämeen, keuhkoihin, ruoansulatusjärjestelmään, munuaisiin ja maksaan.

Ehkä parasta, mitä voimme tehdä nyt, on välttää pillien käyttöä kokonaan, mikäli mahdollista.

Source: The Conversation

en_USEnglish