Publication schedules

Articles will be published every 2 hours starting at 9am, so publication times are 9,11,13,15,17 and if there is a video release for the day (not always) it will be at 7pm, otherwise a normal article will be published at 7pm.

Contact

Publication-X on Unbound publication, articles come from our partners, primarily only translating texts and other publications into Finnish.

If necessary, the easiest way to contact the editor is by email at [email protected] or Telegram:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X also has its own telegram channel, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

On the road to dictatorship: 'All WHO decisions are approved by Parliament'

4 min read
Tiellä diktatuuriin: “Kaikki WHO:n päätökset hyväksytään parlamentissa”

Quick link to this article: https://publication-x.com/en/qf0h

8 lukukertaa

Viimeisten kolmen vuoden aikana vapauksiamme on rajoitettu massiivisesti. On yritetty sanella, minne voimme mennä, milloin ja ketä voimme tavata, miten meidän tulee hengittää ja mitä kokeellisia aineita meille tulisi antaa. WHO:n tällä hetkellä suunnittelemat asiat ylittävät kuitenkin paljon tähän mennessä kokeman. Neuvottelut WHO:n pandemiasopimuksesta ja kansainvälisten terveyssäännösten muutoksista ovat parhaillaan käynnissä. Tähän mennessä tiedetty järkyttää jokaista vapautta rakastavaa ihmistä. Suosituksista valtioille tulee tulla velvollisuuksia ja valitsemamme edustajamme vaikenevat – olipa kyse sitten tietämättömyydestä, tietämättömyydestä tai laskelmista.

Ainakin vaihtoehtoisissa tiedotusvälineissä ja niiden kiinnostuneiden lukijoiden keskuudessa tiedetään, että parhaillaan käydään neuvotteluja WHO:n pandemiasopimuksesta ja kansainvälisten terveyssäännösten muutoksista. Pääsisältö on: 

  • Yhden henkilön – WHO:n pääjohtajan – julistus maailmanlaajuisesta terveyshätätilanteesta 
  • WHO:n kattavat oikeudet tällaisen maailmanlaajuisen terveyskriisin sattuessa 
  • Ei valitusta tai tarkistusta tästä maailmanlaajuisesta terveyshätätilanteesta
  • Sensuuri kaikkea sitä vastaan, mistä WHO ei pidä

Lisätietoja ja ideoita siitä, miten voit tehdä asialle itse, suosittelemme verkkosivuilla: www.mehr-wissen.info

Aikataulu on seuraava: Neuvottelut pandemiasopimuksesta ja kansainvälisten terveyssäännösten muutoksesta ovat jatkuneet vuodesta 2022 lähtien. Niistä sovitaan toukokuussa 2024 pidettävässä 77. maailman terveyskonferenssissa. Pandemiasopimus edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä Maailman terveyskonferenssissa, kansainvälisten terveyssäännösten muuttamiseen riittää yksinkertainen enemmistö. Sen jälkeen jäsenmaat voivat saattaa pandemiasopimuksen osaksi kansallista lainsäädäntöä vasta seuraavan 18 kuukauden sisällä eli marraskuuhun 2025 mennessä. Muuttuneet terveyssäännökset tulevat automaattisesti voimaan jäsenmaissa 12 kuukauden kuluttua eli kesäkuuhun 2025 mennessä. 

Lyhyt tieto Saksan liittopäiviltä osoittaa, että pandemiasopimus aiotaan ratifioida ja siten vahvistaa “sopimuksen parlamentaarinen legitimiteetti”. Lisäksi odotetaan myös kansainvälisten terveyssäännösten ratifiointia, vaikka se ei olisikaan säännösten oikeudellisen luonteen vuoksi välttämätöntä. Tämä tarkoittaa, että kansainväliset terveyssäännöt voisivat tulla voimaan Saksassa paitsi yhden vuoden määräajan päätyttyä, myös heti ratifioinnin jälkeen. 

EU käy neuvotteluja

Erityisen mielenkiintoista meneillään olevissa pandemiasopimusta ja kansainvälisiä terveyssäännöksiä koskevissa neuvotteluissa on se, että yksityiset sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana neuvotteluissa, mutta eivät valitut edustajamme ja hallitukset. Eurooppa-neuvosto päätti 3.3.2022, että EU ei johda yksittäisten jäsenvaltioiden neuvotteluja. Neuvotteluohjeet ovat liitteenä . 

Siellä kirjoitetaan mustavalkoisesti, että jatkossa ei ole enää kyse WHO:n suosituksista , vaan velvoitteista : ”Pandemiasopimus, joka oli tarkoitettu täydentämään kansainvälistä terveyssäännöstöä (2005) (jäljempänä ”IHR”), sisältää merkittäviä, oikeudellisesti sitovia velvoitteita sopimuspuolilleen , joiden ensisijaisena tavoitteena on: 
ennaltaehkäisy ja valvonta, 
– havaitseminen ja raportointi sekä 
– pandemiapotentiaalia aiheuttavien kansanterveysuhkien valmistautuminen ja niihin reagoiminen.

Itävallan liittokansleri ei ilmeisesti tiedä mitään

Valitut edustajamme eivät siis osallistu neuvotteluihin ja teeskentelevät olevansa tietämättömiä. Esimerkiksi Dr. Konrad Breit, liikkeenjohdon konsultti ja Brightside-yhdistyksen puheenjohtaja, sai tiedon vastauksena hänen pyyntöönsä Itävallan liittokanslerilta 24. toukokuuta 2023, että neuvoteltavan WHO:n yleissopimuksen oikeudellinen luonne ei ollut vielä tiedossa ja että WHO oli “yleisten suositusten” antaminen:

“Kuten minkä tahansa kansainvälisen välineen kohdalla, nykyinen kotimainen menettely on Itävallan liittovaltion perustuslain mukainen. Vasta kun INB:n laatiman ja neuvotteleman WHO:n yleissopimuksen, sopimuksen tai muun kansainvälisen asiakirjan oikeudellinen luonne on todettu, on tehtävä päätös liittovaltion perustuslain mukaisesta kansallisesta menettelystä. Maailmanlaajuisten terveysasioiden johtavana kansainvälisenä järjestönä WHO antaa yleensä suosituksia, jotka eivät sido sen jäsenvaltioita oikeudellisesti.

Itävallan liittokanslerissa ihmiset toimivat ikään kuin uusi pandemiasopimus ja merkittävät muutokset olemassa oleviin terveysmääräyksiin olisivat vielä täysin tuntemattomia. Samalla kun neuvottelut käyvät pään yli ja hiuksia nousevia asioita näkyy jo toistaiseksi luonnoksissa, tässä on tarkoitus antaa vaikutelma, että on “vielä liian aikaista” käsitellä näitä kysymyksiä. Huomio: tästä “liian aikaisesta” tulee yhtäkkiä “liian myöhäistä” toukokuussa 2024. Heti kun lakiasiakirjat ovat valmiita äänestettäväksi, valitut edustajamme voivat toteuttaa vain sen, mitä WHO käskee heidän tehdä.

Tieto, jonka mukaan WHO antaisi “yleisiä suosituksia”, koskee myös nykyistä tilannetta, mutta ei heti uuden sopimuksen tullessa voimaan. Yli 80 % WHO:n rahoituksesta tulee korvamerkityistä maksuista, joiden avulla eri sponsorit voivat hyötyä WHO:n pandemiapäätöksistä. Tarvitseeko sinun tietää enemmän ymmärtääksesi, että raha hallitsee maailmaa?

Saksan vihreä puolue ilmoittaa: Kaikki WHO:n päätökset hyväksytään

Saksassa ihmiset ilmaisevat itseään hieman suoremmin, koska täällä he ainakin myöntävät, että kansalliset parlamentit eivät tee päätöksiä. Kansalliset parlamentit toimivat ilmeisesti vain pseudodemokraattisena peitteenä. Johannes Wagner (ALLIANCE 90/THE GREENS) sanoi Saksan liittopäivien istunnossa 12. toukokuuta 2023 : “Kaikki päätökset, jotka WHO:ssa tehdään – olipa kyseessä pandemiasopimus tai muutokset kansainvälisiin terveyssäännöksiin – tehdään täällä parlamentissa hyväksyttiin.”

Moni asia on jo “hyväksytty” eduskunnassa ilman, että vastuulliset ovat käsitelleet sisältöä. Jos näin on tälläkin kertaa, he siunaavat omaa vapautensa puutetta. Haluavatko he sen?

Delivery Note! Taas kerran, mitä Saksa edellä, sitä Suomi perässä.

en_USEnglish