Publication schedules

Articles will be published every 2 hours starting at 9am, so publication times are 9,11,13,15,17 and if there is a video release for the day (not always) it will be at 7pm, otherwise a normal article will be published at 7pm.

Contact

Publication-X on Unbound publication, articles come from our partners, primarily only translating texts and other publications into Finnish.

If necessary, the easiest way to contact the editor is by email at [email protected] or Telegram:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X also has its own telegram channel, https://t.me/publicationxcom

 

20.7.2024

Publication-X

"Vita plus quam nigrum et album"

EU officials circumvent their own control laws

3 min read
EU:n virkamiehet kiertävät omaa valvontalakiaan

Quick link to this article: https://publication-x.com/en/85mw

8 lukukertaa

Tee niin kuin minä sanon – älä niin kuin minä teen. Tämä on sen vuodon ydin, jonka mukaan korkea-arvoiset EU:n virkamiehet ovat enemmän kuin pelkkiä poliittisia tekopyhiä, kun on kyse erittäin kiistanalaisen, yksityisyyden suojaan ja salaukseen vaikuttavan lainsäädännön täytäntöönpanosta.

EU:n jäsenvaltioiden sisäministerit haluavat nimittäin tiettävästi vapauttaa itsensä – mutta eivät vain itsensä – uhkaavasta lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta asetuksesta (CSAM-asetuksesta) (eli “chattivalvonnasta”), joka on tarkoitus hyväksyä jo kesäkuussa.

Kannattajat pitävät ehdotettuja uusia sääntöjä juuri sellaisina kuin ne ovatkin, mutta samalla niitä kritisoidaan välineenä, jonka avulla kaikkien verkkoviestintää voidaan valvoa summittaisesti ja jolla heikennetään alustojen käyttämää todellista salausta, joka on elintärkeä osa internetin turvallisuutta ja joka vaikuttaa jälleen kerran kaikkiin verkossa liikkuviin, myös lapsiin.

Saksalainen Euroopan parlamentin jäsen, Piraattipuolueen jäsen ja asianajaja Patrick Breyer, joka on käyttänyt paljon aikaa ja energiaa kiinnittääkseen EU:n yleisön huomion asetuksen mukanaan tuomiin vaaroihin, siteeraa nyt ranskalaisen Contexte-sivuston julkaisemia vuotaneita asiakirjoja, jotka voivat tai eivät voi todistaa, että jo ennestään hankalien sääntöehdotusten sisältö on juuri muuttunut entistäkin huonommaksi.

Contexten mukaan “EU:n sisäministerit haluavat nimittäin vapauttaa tiedustelupalvelujen, poliisin ja armeijan henkilöstön ammattitilit suunnitellusta keskustelujen ja viestien skannauksesta”.

Ministerien, poliisien ja vakoojien lisäksi kaikki, mikä on merkitty “ammattisalaisuudeksi”, on tarkoitus vapauttaa tästä erittäin invasiivisesta (kun kyse on kaikista muista EU:n jäsenistä) sisällön skannauksesta.

Lausunnossaan Breyer arvioi paljastuksia siten, että nämä virkamiehet ovat hyvin tietoisia siitä, että chat-skannaukset ovat “epäluotettavia ja vaarallisia nuuska-algoritmeja” – ja silti heillä ei ole mitään ongelmaa “päästää (ne) valloilleen meihin, kansalaisiin”.

Mitä tulee “ammattisalaisuuksia” koskevaan säännökseen, Breyer kutsuu sitä “valheeksi, joka on valettu kappaleisiin”.

“Yksikään palveluntarjoaja eikä mikään algoritmi voi tietää tai määrittää, käydäänkö chattia lääkäreiden, terapeuttien, asianajajien, puolustusasianajajien jne. kanssa, jotta se voitaisiin vapauttaa chat-valvonnasta”, hän kirjoittaa.

Ja hän näyttää ajattelevan, että näiden poikkeusten taustalla saattaa olla EU:n sisäministerien huoli siitä, että sotilaalliset salaisuudet, joilla ei ole mitään yhteyttä CSAMiin, tulisivat “helposti saataville” Yhdysvaltoihin – todennäköisesti itse asetuksen laajan ja “vuotavan” luonteen ja sen tietomäärän vuoksi, johon sen toivotaan pääsevän käsiksi.

Breyerin mukaan tämä eri virkamiesten ja heidän viestinnän vapauttamista koskeva säännös “tekee pilkkaa” lainsäädännön ilmoitetusta tarkoituksesta eli lasten suojelemisesta verkossa, kun taas EU sen sijaan, että se etsisi parhaita tapoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, se on vajoamassa “Kiinan kaltaiseen massavalvontaan, eikä suojele lapsiamme paremmin”.

“Tiedämme, että suurin osa nykyisten vapaaehtoisten nuuskausalgoritmien vuotamista keskusteluista ei ole poliisille merkityksellisiä, esimerkiksi perhekuvat tai yhteisymmärrykseen perustuva seksiviestintä”, Euroopan parlamentin jäsen sanoo.

“On pöyristyttävää, että EU:n sisäministerit eivät itse halua kärsiä seurauksista, jotka aiheutuvat kirjeenvaihdon digitaalisen yksityisyyden suojan ja turvallisen salauksen tuhoamisesta, jota he ovat meille määräämässä”, Breyer päättää.

en_USEnglish