Luovat tilastot, koronavirusluvut, kerronta ja todellisuus

Uutisvirta

Rokottamattomien pandemia on osoittautumassa rokotettujen pandemiaksi. Koronatukimedian sairaalahoitoa kuormittavat rokottamattomat ovat laskennallisia rokottamattomia.

Kuvakaappaus 4.11.2021 HUS: Koronavirus lukuina
Koronavirusinfektion* vuoksi sairaalahoitoon viikon aikana tulleiden potilaiden rokotustilanne

THL:n Tilannekatsaus koronaviruksesta kertoo 6.11.2021 Suomessa ”rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista on 3.11. mennessä 86 % saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Kohdeväestöstä 79 % on saanut kaksi rokoteannosta.” ”Tärkein tapa hidastaa koronavirusepidemiaa on saada väestö suojattua koronarokotuksilla.”

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa -sivustolla voi seurata kokonaistilannetta ilmoitettujen lukujen valossa (kuvat alla). Ilmoitetut luvut kertovat, että epidemia ei ole hidastunut koronapiikityksillä.

Koronavirus COVID-19 tilanne Suomessa ja THL: Rokotusjärjestys ja COVID-19 -taudin riskiryhmät

THL: koronakartta 6.11.2021

THL: koronakartta 6.11.2021

Ilmaantuvuus on nousussa lähes samassa tahdissa rokotekattavuuden kanssa. Enemmänkin, koska oireilevien rokotettujen tartuntatestaaminen lopetettiin. Ilmaantuvuuden kasvu oli odotettavissa, koska rokote ei estä tartuntaa, tartunnan saamista eikä sairaalaan joutumista. Rokotetut tartuttavat rokotettuja ja rokottamattomia molempia. Koronatukimediakin on alkanut uutisoida sairaalaan joutuneista tuplapiikitetyistä, sekä sairaaloissa ja hoivakodeissa leviävistä tartuntaketjuista, joissa rokotetuilla on iso rooli.

Absurdius on tässä: sairaalassa ei pitäisi olla yhtään rokotettua, mikäli rokotteet toimisivat tartuntojen ja vaikean tautimuodon estämisessä. On tietenkin mahdollista, että rokotetut ovat sairaalassa rokotehaittojen, ei koronan takia.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, FIMEA: Perusmuistio STM2020-00179 (23.6.2021). Jo kesäkuussa 2020 oli tiedossa riski, että kokeellisia koronapiikkejä ottaneet levittävät tartuntaa ja mahdollisesti aiheuttavat patogeenin muuttumisen vaarallisemmaksi.

Myös sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty virallistahojen ”strategisen viestinnän”, inflatoitujen lukujen ja reaalitodellisuuden ristiriitaan. Ilkka Rauvola tarkastelee tilastoja Twitter-tilillään päätyen ajattelemaan, että ”Suomen epidemia 5.11.2021: tartuntojen määrä kasvaa, kuolemien määrä kasvaa, sekä kaikkien sairaanhoidossa olevien että vakavasti sairaiden määrä kasvaa, testien määrä vähenee, ja positiivisten osuus nousi jälleen uuteen 1½ vuoden ennätykseen.”

UMV-lehti on julkaissut erikoislääkärin kirjoittamaksi kerrotun artikkelin ”HUS-alueella rokote on vähentänyt yksilön vakavan infektion riskiä 0,02%”, jossa eritellään virallislähteiden julkaisemien lukujen perusteella koronapiikkien todellista hyötyä epidemian torjunnassa: ”Rokotetun sairaalahoitoon joutumisen riski reilun kuukauden aikana on siis näiden lukujen perusteella ollut 0,004% kun taas rokottamattoman riski on ollut noin kuusi kertaa suurempi 0,026%.” ”Molemmissa populaatioissa sairaalaan joutumisen riski ja riskiero on jäänyt kuitenkin pieneksi.””[…] kuinka paljon yksilön riski joutua sairaalaan pienenee, jos hän ottaa rokotteen? Vastaus on HUS-alueella 0,02%! Entä kuinka monta ihmistä pitää rokottaa välttääksemme yhden päätetapahtuman, tässä tapauksessa siis sairaalaan joutumisen? Luku on 4 629.”

Koronatukimedian ja THL:n tapa ilmoittaa suhteellinen hyöty (Relative Risk Reduction, RRR) on hämäävä; absoluuttinen hyöty (ARR), todellinen suojateho on eri valmistajien piikeillä 1 prosentin molemmin puolin.

Valtioneuvostossa oli tiedossa maaliskuussa 2020, että ”ivermektiini estää sars-cov-2-viruksen replikaation in vitro.” Ivermektiinia ei kuitenkaan valittu yhdeksi keinoksi hybridistrategiaan vaikka sen käytölle ei olisi ollut esteitä, ja teho esimerkiksi Intiassa vaikuttaa olleen erinomainen.

Absurdius on tässä: WHO muutti pandemian määritelmiä pandemian rakentamisen mahdollistamiseksi, ja Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC muutti rokotteen määritelmää sopimaan koronapiikkeihin, koska koronapiikit eivät täytä rokotteen aiempaa määritelmää. Luontaisesti saatu immuniteetti on pyritty häivyttämään laskelmista kokonaan. Yhdysvalloissa joukko senaattoreita on tehnyt ”Luontainen immuniteetti on todellinen” -lakiesityksen, jotta käsite pysyy mukana Uudessa normaalissa.

Absurdius on tässä: Qatarissa tehty tutkimus osoitti, että rokote suojaa, jos henkilöllä on sairastamisen kautta saatu luontainen immuniteetti. Öh?

Haitat Suomessa

Fimea on ehtinyt käsitellä 2.11.2021 mennessä 5245 haittailmoitusta, joista vakavia ilmoituksia on 3655 (69,69%).

”Tarkempaa käsittelyä odottavia koronarokoteilmoituksia on noin 14 700, joista pääosin ilmoittajan vakavaksi luokittelemia on noin 270.” ”Yksi ilmoitus sisältää keskimäärin viisi epäiltyä haittavaikutusta, joten ilmoitettujen haittojen määrä on suurempi kuin ilmoitusten määrä.”

5 x (5245 + 14 700) = 99 725 haittaa.

Fimeaan on 2.11.2021 mennessä tullut 388 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista, joista 168 on koskenut Pfizer/BioNtechin Comirnatya ja 220 Modernan Spikevaxia. 282 näistä ilmoituksista koskee 12–15-vuotiaita, ja 106 16–17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava 88 ilmoituksessa.

Suomessa ei ole koko aikana kuollut ainoatakaan alle 30-vuotiasta Covid-19 -tautiin, joten hoito on tautia haitallisempi. Lasten ja nuorten koronapiikitysten jatkamiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita.

Fimea 6.11.2021

”Koronarokotteiden yleisiä tunnettuja haittavaikutuksia ovat kuume, vilunväristykset, päänsärky, väsymys, lihas- ja nivelkivut, suurentuneet ja kipeät imusolmukkeet, allergiset reaktiot, pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja rokotuskohdan reaktiot. Näistä ei ole välttämätöntä tehdä haittavaikutusilmoitusta.” ”Haittavaikutusilmoitusten avulla pyritään havaitsemaan uusia ja odottamattomia haittoja. Ilmoitusten avulla ei kartoiteta haittojen yleisyyttä, jota voidaan selvittää tutkimuksilla ja terveydenhuollon rekistereistä.” ”Rokotteen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin, joka on osa rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa.”

AstraZeneca poisti omassa kliinisessä tutkimuksessaan 1. piikin jälkeen haittavaikutuksia saaneet kokonaan ulos tutkimuksesta, joten data, jolla hyväksymispäätöksiä tehtiin, ei ollut käyttökelpoista riskiarviointiin.

Haittojen todellista määrää ei ole tarkoituskaan selvittää ja tallettaa kokonaiskuvan saamiseksi; on mahdotonta selvittää yleisyyttä tutkimuksilla ja terveydenhuollon rekistereistä, jos tietoja ei järjestelmällisesti kerätä. Päätelmiä hyödyistä ja haitoista ei voi tehdä puuttuvin tiedoin — ellei arvioimalla puuttuvan tiedön määrää: rokotehaitoista vain noin 1-10% ilmoitetaan. Todellisuus on lähempänä 1 prosenttia kuin kymmentä. Tämä on akatemiassa ja viranomaisilla tiedossa.

On mielenkiintoista, että datankeruu- ja metadatamaniaa potevassa yhteiskunnassamme jonkin terveydenhuollon alaan kuuluvan, laajalle väestönosalle levitettävän tuotteen aito turvallisuusprofiili ei kiinnosta vastuutahoja pätkääkään.

”Rokotteen haittavaikutus ja korvaukseen oikeuttava lääkevahinko eivät aina ole sama asia.” Koronarokotehaittoja korvaa vastuusta vapautettujen rokotevalmistajien sijaan Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutus. Korvaus haitan saaneille ei ole itsestäänselvyys. Käsittelyaika voi myös olla pitkä, koska ilmoitettujen haittojen suuren määrän takia käsittely on ruuhkautunut.

Tautinen juttu

Tauti itsessään ei ole erityisen vaarallinen, enemmistölle. Riski suurenee ylipainon, diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ymv. myötä. Ilmoitettujen haittavaikutusten perusteella ns. koronarokotteet kasvattavat riskiä. Sydänkohtaukset – ja taudin puhkeamiset, verihyytymät, salaperäiset aivosairaudet ja infarktit sekä nuorten urheilijoiden tukkukuolemat ovat ylittäneet koronatukimediankin uutiskynnyksen maailmalla.

Italia tarkisti taannoin virallisia koronakuolinlukemiaan 97,1% alaspäin: 130 468 koronakuolleeksi lasketusta korona ainoana kuolinsyynä kuolleita oli tarkistuksen jälkeen 3783. Suomi ilmoittaa ”liittyvät kuolemat”, mikä tarkoittaa että kuolemaan vaikutti 1-5 perussairautta ja ikä; mediaani-ikä suomalaisella koronakuolleella on noin 82 vuotta. Alle 30-vuotiaita ei Suomessa ole kuollut yhtään.

Kokonaiskuvan hahmottelun avuksi (alla) neljä taulukkoa Ison-Britannian Office for National Statistics (ONS)-tilastoviranomaiselta: rokottamattomien kokonaiskuolleisuus on isossa kuvassa pienempi kuin rokotettujen. Sittenkin, vaikka huomioidaan se, että rokotekattavuuden kasvaessa todennäköisyys rokotettujen kuolemalle kasvaa.

Vasen yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna; Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = 1 annos < 21 vrk, Harmaa viiva = 1 annos 21 vrk, Keltainen viiva = 2 annosta.

Oikea yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna, kumulatiivinen. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = 1 annos <21 vrk, Harmaa viiva = 1 annos 21+ vrk, Keltainen viiva = 2 annosta.

Vasen alakulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-59 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = Rokotetut (mikä tahansa annosmäärä)

Oikea yläkulma: kuolleisuus kaikista syistä Englannissa 10-58 vuotiaat per 100 000 henkilöä rokotusstatuksen mukaan lajiteltuna, kumulatiivinen. Sininen viiva = rokottamattomat, Oranssi viiva = Rokotetut (mikä tahansa annosmäärä)

Raskaus ja koronarokotteet

Researchgatessa on julkaistu uusiseelantilaisten Aleisha R. Brockleyn ja Simon Thornleyn analyysi saatavilla olevasta datasta. ”Science, Public Health Policy, and the Law Rapid Communication Spontaneous Abortions and Policies on COVID-19 mRNA Vaccine Use During Pregnancy” ilmoittaa, että ennen 20. raskausviikkoa annettu Pfizer/BioNTechin rokote nosti keskenmenon riskiä 7-8 kertaiseksi aiempiin tutkimuksiin verrattuna. 81,9–91,2% raskauksista päättyi spontaaniin aborttiin. Kirjoittajat ovat sitä mieltä, että Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n data, jonka perusteella väitettiin koronapiikkien olevan turvallisia raskaana oleville naisille, on virheellistä; dataa ei edes käytännössä ollut, koska vaikutuksia raskauteen tutkittiin eläinkokeilla, raskaana olevat naiset oli jätetty pois alkuperäisestä koeasetelmasta, eikä koronapiikin vaikutuksia raskauteen seurattu.

Pfizerin omat kliinisiä kokeita selostavat asiakirjat kertovat, ettei raskaana olevia naisia koskevaa tutkimusdataa ole riittävästi, eikä siitä, erittyykö koronapiikin mRNA imetyksessä rintaruokittaviin lapsiin (viite).

Kuolleena syntyneiden ja syntyvyyden lasku on syytä laittaa seurattavien asioiden listalle sen, ken tavoittelee kokonaiskuvaa koronatoimista.

Lisätietoa rokotteiden hyöty- ja haittasuhteista tarjoaa päivittyvä Vapaasana-blogi. Injektiopiikki-blogi kansankielistää tuoretta ruotsalaistutkimusta: tutkimus antaa viitteitä, että SARS-CoV-2 piikkiproteiini on hyvin haitallinen ihmisen immuunipuolustukselle. Se haittaa immunoglobuliinien (vasta-aineiden) monimuotoisuutta. Piikkiproteiini altistaa myös DNA-vaurioille, ja kun DNA-vaurionkorjaus häiriintyy, se altistaa erilaisten syöpien ja perinnöllisten sairauksien kehittymiseen. Kaikki Suomessa jaettavat koronarokotteet käynnistävät SARS-CoV-2 piikkiproteiinin tuotannon.

Artikkelikuva Tommi O. Pälve via Twitter kertoo ns. hybridistrategian terveysturvallisuuslogiikan puuttumisesta enemmän kuin tuhat sanaa.

Suomessa on väitetysti hoitajapula, mutta puolitoista vuotta ”pandemiarintaman etulinjassa” rokottamattomina työskennelleet ajetaan nyt ulos (laittomilla) pakkorokotusvaatimuksilla. Osa piikitetyistä hoitajista on jatkuvasti sairaslomilla tai pysyvästi työkyvyttömiä. Monet ovat vaihtaneet alaa välttyäkseen piikeiltä. Ovat ehkä nähneet liikaa rokotehaittoja?

Sairaalapaikoista ja hoitajista on pulaa — joten tuomme lisää hoidettavia Virosta. Virossa tapaukset lähtivät nousuun pakkopiikkien ja koronapassin käyttöönoton jälkeen kuten myös Latviassa ja Liettuassa, Israelissa ja Isossa-Britanniassa. — Ja koska rokotetut voivat tartuttaa, rokotettu terveydenhuoltoväki levittää tartuntoja hoidossaan oleviin riskiryhmäläisiin ja muista syistä sairaalassa oleviin.

HUS:in Lasse Lehtosta ja muita rokotelobbareita lukuun ottamatta, kuka voi väittää että tässä on jotain järkeä?

Paitsi jos tarkastelee asiaa siitä näkökulmasta, että koronatoimien tarkoitus on ylläpitää epidemiaa johonkin muuhun päämäärään pääsemiseksi.