Opposition välikymys tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Uutisvirta

Odotettavissa on kuuma välikysymys-keskustelu, jossa ei sanoja säästellä. Nyt jos koskaan saamme katetta verorahoille.

Välikysymys koskee hallituksen varautumista siirtolaisvirtaa hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen, ja on 4. asiakohtana. Kysymyksen koko tekstin voi lukea sivun alaosaan linkitetystä artikkelista.

Ministeri Krista Mikkonen vastasi opposition välikysymykseen pitäen viranomaisten valmiutta ja valtuuksia riittävinä. Vuoden 2012 valmiuslakia Mikkonen pitää riittävänä. Valmiuslain menetettelytapoja voidaan soveltaa maahanmuuttoon liittyvissä tilanteissa.

”Suomen valmius on hyvällä tasolla.”

Riikka Purra mainitsi vastauksessaan tilanteet Turkin ja Kreikan rajalla, ja muistutti silloisen hallituksen olleen kykenemätön tunnistamaan tilannetta hybridiuhkaksi. Hallituksen vastausta hän piti saivarteluna. Purra muistutti tuoreesta uutisesta, että hallitus valmistelee oleskeluoikeuden myöntämistä niillekin, jotka eivät täytä turvapaikan ehtoja. Sisäministeri on Purran mielestä sinisilmäinen.

Hallituksen valmistelemat valmiuslain muutokset, joihin Mikkonen viittasi välikysymykseen vastatessaan, riittämättöminä. ”Rajat pitää sulkea, ei suunnitella erityistoimia mahdollisimman monen vastaanottamiseksi.”

Purra muistutti, että EU:n komissio hyväksyi Puolan toimenpiteen ottaa poikkeuspykälät käyttöön. Siis EU eivätkä kansainväliset sopimuksetkaan estä toimimasta. Purran mielestä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ollaan löysentämässä tilanteessa, jossa EU-maihin kohdistuu uhka.

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro kuvaili laveasti ongelmakenttää. Oppositio on politisoinut kysymystä.

Perussuuomalaisten ryhmäpuheensuon käytti edustaja Meri. ”Sopiva turvapaikanhakijoiden määrä on nolla.” Meri muistutti väkivaltaistumisesta maahanmuuton myötä. ”Ainakin yksi raja-asema auki” -asenne sai Mereltä tuomion. Turvallisuutta ja talouden tasapainoa vaarantava turvapaikanhaku on voitava pysäyttää jo rajalla. Meri haluaa tiukentaa pysyvän oleskeluluvan ehtoja.

Perussuomalaiset haluavat muuttaa sosiaaliturvan kansalaisuus-perusteiseksi, ei asumiseen perustuvaksi. Meri haluaa maahan jo päässeet oleskeluluvattomat pidettäväksi säilössä. ”Esitän hallitukselle epäluottamusta.”

Kokoomuksen puheenvuoron käytti edustaja Häkkänen. ”Avoimen yhteiskunnan heikkouksia käytetään meitä vastaan”, kuvaili Häkkänen hybridiuhkaa maahanmuutossa. ”Lainsäädäntöön ei voi jättää turvallisuutta vaarantavia aukkoja.” Lainsäädännössä ei ole riittäviä valtuuksia turvapaikanhakua käyttävän maahantunkeutumisen estämiseen, totesi Häkkänen. Hän muistutti yhtenäisen linjan puuttumisesta hallituksessa: Hallituksen toimintakyky on heikentenyt. Häkkänen kannatti Meren esitystä.

Keskustan puolesta puhui edustaja Vanhanen. Hän muistutti hybridiuhkan torjumisesta ja samalla ihmisyyden noudattamisesta. Taakanjakokyky mainittu, -ja kansainväliset sitoumukset. Vanhanen uskoo kansainvälisen yhteisön pystyvän pakottamaan Valkovenäjän toimimaan kiltisti.

Edustaja Saramo (Vasemmisto) kertoi järkyttyneensä käydessään Puolassa. Saramo syytti oppositiota Lukashenkan pussiin pelaamisesta. ”Puola on itse ylläpitänyt kriisiä”, syytti Saramo. ”Oppositio demonisoi lapsia”, kärjisti vasemmiston ryhmäpuheenvuoron käyttäjä. ”Suomi on varautunut hybridivaikuttamiseen”, totesi Saramo. Kritiikki kohdistui erityisesti Kokoomukseen.

RKP:n edustaja tuomitsi aluksi häikäilemättömän ihmisten hyväksikäytön, viitaten Valkovenäjän toimintaan. Oppositio kannattaa hänen näkemyksensä mukaan rajojen sulkemista. Edustaja muistutti, että hallitus valmistelee valmiuslain päivittämistä yhteistyössä oppositionkin kanssa.

Kristillisten Räsänen totesi ettei kansainvälisten sopimusten noudattaminen voi ylittää kansallisesta turvallisuudesta huolehtimista. Suomen lainsäädäntöä on pikaisesti päivitettävä, totesi Räsänen.

Edustaja Harkimo totesi myös, että kansallinen turvallisuus on prioriteetti kansainvälisiin sopimuksiin nähden. Sisäministeri ei suostu selkeästi vastaamaan, kommentoi Harkimo ministerin vastauspuheenvuoroa. Turvallisuuden ei pitäisi olla hallitus-oppositio -kysymys. ”Nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei toimi”, koska hakija pääsee maahan ja pystyy tekemään uusia hakemuksia ja valituksia. ”Hallitus nostaa kädet ilmaan, ja kutsuu laittomia maassaolijoita paperittomiksi”. Liike Nyt ei hyväksy sitä, että kaikki saavat jäädä maahan. (Pohjois-Irakin) Kurdistanin alue ei ole turvaton, eikä oikeuta turvapaikkaan. Suomi tarvitsee maahanmuuttoministerin, joka pystyy keskittymään aiheeseen, eikä toimi ideologisin perustein.

Ministeri Mikkonen vastasi puhujille toteamalla, että Suomi on hyvin varautunut. Edustaja Puralle Mikkonen kommentoi, että hallitus on antanut tietoa eduskunnalle. Mikkonen väisti Kokoomuksen kritiikin toteamalla, etteivät kansallinen turvallisuus ja kv-sopimukset ole ristiriidassa.

Purra totesi debatissa toivoneensa hallitukselta laadukkaampaa vastausta. Hallitus on kyvytön vastaamaan kehitysmaista saapuvan maahanmuuton ongelmiin. Hallituksen aie myöntää oleskelulupia hylsyn saaneille romuttaa koko prosessin.

Edustaja Meri jatkoi hybriditilanteesta rajan ylittävine ihmismassoineen: Onko tässäkin tilanteessa otettava yksilölliset turvapaikkahakemukset jokaiselta tukijalta?

Kokoomuksen Häkkänen kertoi huolestuneensa entistä enemmän kuultuaan hallituksen vastauksen.

Edustaja Räsänen huolestunut hallituksen toimintakyvyttömyydestä. Vasemmiston kanta, että kriisi on Puolan aiheuttama, on pyöristyttävä.

Saramo korjasi, että Valkovenäjä on syyllinen mutta Puola on pitkittänyt kriisiä. Persut lietsovat vihaa, arveli Saramo. Kokoomus on (persujen) hyödyllinen … (Jäi sanomatta, mutta kaikki tietää että idiootti).

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Keskiviikon täysistunnon asialista löytyy videoikkunan alapuolelta.Videolähetys: Eduskunta

Asialista 24.11. 2021:

Asiakohta 2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta HE 142/2021 vp; Lakialoite LA 34/2019 vp, 50, 60, 62, 72/2020 vp, 32/2021 vp; Toimenpidealoite TPA 53, 82, 85, 123, 130/2020 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset).
3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 89/2021 vp; Lakialoite LA 41/2019 vp; Toimenpidealoite TPA 158/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys).
4. Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen VK 5/2021 vp; Ainoa käsittely.
5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta HE 180/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 34/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta HE 155/2021 vp; Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 11/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta HE 184/2021 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 18/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2021 vp; Hallituksen esitys HE 185/2021 vp;Mietinnön pöydällepano.

Oppositiolta välikysymys varautumisesta hybridivaikuttamiseen

UgalaBunga

Always 100% angry Salt Lord .. poliittisesti täysin epäkorrekti ja vielä sarkastinen paskiainen! Wanha Wihainen Walkoinen Heteromies. sipsikaljavegaani jo viidettä vuosikymmentä. Twitterissä kommentoin myös turhankin aktiivisesti, mutta asiasta ja asian vierestä

https://publication-x.com

Vastaa