Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

Miksi “free speech -absolutisti” Elon Musk on edelleen osa EU:n “disinformation Task-Forcea”?

4 min lukea
Miksi “free speech -absolutisti” Elon Musk on edelleen osa EU:n “disinformation Task-Forcea”?

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/3rnj

Elon Musk näyttää saaneen Twitter-joukot vakuuttuneeksi siitä, että hän on heidän sananvapauden mestarinsa, sillä hänen äskettäinen esiintymisensä BBC:ssä tarjosi jälleen tilaisuuden polttaa hänen vilpittömässä mielessä esittämänsä ajatukset tässä suhteessa.

“Kuka sanoo, että jokin on väärää tietoa?” Musk kysyi BBC:n hämmentyneeltä haastattelijalta: “Kuka on tuon tuomari?”

Hyvä pointti ja riittävän reilu.

Mutta ongelma tässä ja kaikissa Muskin kriittisissä huomautuksissa “desinformaation” ja “disinformaation” käsitteistä on se, että Elon Muskin Twitter on itse allekirjoittanut Euroopan unionin niin kutsutut “desinformation käytännesäännöt” ja “säännöstö”. vaatii Twitterin kaltaisten alustojen nimenomaan sensuroimaan “mis-” ja “disinformaation”.

Ja “vaatia” tarkoittaa tässä vaatimista : kuten aiemmissa artikkeleissani täällä ja täällä käsittelin , EU:n digitaalipalvelulaki (DSA) tekee säännöstössä tehdyt sitoumukset pakollisiksi valtavien sakkojen uhalla. Kuten olen myös dokumentoinut näissä artikkeleissa, Elon Musk on toistuvasti ilmoittanut paitsi noudattavansa myös DSA:ta, myös hänen täysimittainen hyväksyntäänsä.

Miten ihmeessä hän pystyy neliöimään tuon ympyrän?

Lisäksi Twitter on jopa jäsen säännöstön mukaisesti perustetussa “disinformaatiota” käsittelevässä pysyvässä työryhmässä , joka kokoontuu vähintään kuuden kuukauden välein sekä täysistuntojen välisissä alaryhmissä (katso osa IX koodista, joka on saatavilla täältä ).

Työryhmän puheenjohtajana toimii ei kukaan muu kuin EU:n toimeenpaneva elin, Euroopan komissio: sama Euroopan komissio, jolle DSA sijoittaa ja jolla on yksinomainen toimivalta arvioida sääntöjen noudattamista ja määrätä seuraamuksia, jos alusta todetaan puutteelliseksi.

Kuka sanoo, että jokin on väärää tietoa, kuka on sen tuomari? No, siinä se on. Twitterin ja kaikkien EU:n kanssa yhteistyötä tekevien alustojen tapauksessa Euroopan komissio on välimies, sillä komissio päättää, tekevätkö Twitter ja muut alustat tarpeeksi torjuakseen sitä.

Joten tässä on kysymykseni Elon Muskille: Mitä sinä tai edustajasi tarkalleen ottaen teet EU:n disinformaatiota käsittelevässä pysyvässä työryhmässä?

Musk sanoi paljon tunnetussa Twitterissä : “Ihmiset, jotka levittävät disinformaatiota jatkuvasti, ovat melkein varmasti syyllisiä siihen.” Okei. No, mistä sinä tai edustajasi sitten keskustelet pysyvässä työryhmässä? Eikö se olisi “disinformaatiota”? Koska “disinformaatiosta” ja sen “taistelemisesta” keskusteleminen EU:ta tyydyttävällä tavalla on koko työryhmän tarkoitus!

Esimerkiksi säännöstön IX jakson johdanto-osasta:

e) Allekirjoittajat tunnustavat, että on tärkeää ottaa asiaankuuluvat asiantuntijat mukaan työryhmän toimintaan ja järjestää vaihtoa kolmansien osapuolten kanssa, jotta he pitävät heidät ajan tasalla ja keräävät heidän näkemyksensä disinformaatioilmiöstä.

f) Allekirjoittajat tunnustavat, että on tärkeää arvioida disinformaation leviämisen torjuntaa koskevien käytännesääntöjen vaikutusta ja menestystä. Sellaisenaan säännöstön ensimmäisen toimintavuoden aikana asiaankuuluvat allekirjoittajat työskentelevät yhdessä työryhmän kanssa… kehittääkseen ensimmäisen joukon rakenneindikaattoreita…

Ja niin edelleen.

Lisäksi mihin erityiskysymyksiä käsitteleviin alaryhmiin Twitter osallistuu säännöstön sitoumuksen 37.4 mukaisesti?

Missä määrin Euroopan komissio tai kenties Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), joka on myös mukana pysyvässä työryhmässä, on osallistunut Twitterin “tavoittavuutta” ja näkyvyyttä säätelevän Twitterin “algoritmin” kehittämiseen käyttäjiä?

Kuten edellisessä tätä aihetta käsittelevässä artikkelissani totesin, Euroopan komissio on perustamassa “Algoritmisen avoimuuden keskuksen” nimenomaan tätä tarkoitusta varten. Lisäksi, kuten Muskin julkaiseman algoritmin osat tekevät selväksi, “misinformaation” tukahduttaminen on sisäänrakennettu suoraan siihen. Katso esimerkiksi alla .

Ilmoituksen saaminen tällaisista “rikkomuksista” johtaa näkyvyyden rajoittamiseen ja “alempiin arvoihin”. Joten, kyllä, kuka sanoo, että jokin on väärää tietoa, kuka on sen tuomari? Koska Twitter sanoo sen aivan koodissaan ja sen täytyy tunnistaa joku tai jokin välimiehenä.

Siitä puheen ollen, ei varmastikaan ole sattumaa, että algoritmissa käytetyt väärän tiedon yleiset luokat heijastelevat EU:n pääasiallisia huolenaiheita pyrkimyksissään “säädellä” verkkopuhetta: “lääketieteellistä väärää tietoa”, tietysti tässä yhteydessä. COVID-19-pandemiasta, mutta myös “kansalaisille vääristä tiedoista” kiistanalaisten vaalien yhteydessä – esimerkiksi raportit petoksista viimeaikaisissa vaaleissa Ranskassa tai Brasiliassa – tai “kriisien tiedot” Ukrainan sodan yhteydessä.

Uuden Twitter-järjestelmän aikana algoritmin salaperäinen sensuuri on suurelta osin korvannut permabanin avoimen sensuurin. Varjokiellosta on itse asiassa tullut normi.

Kerran Elon Musk lupasi ilmoittaa Twitter-käyttäjille, jos heidät on kielletty varjossa ja miksi (katso tästä ). Mutta kuten hänen lupauksensa “yleisestä armahduksesta” kaikille kielletyille Twitter-tileille, myös tämä lupaus on jäänyt täyttämättä.

Ehkä Euroopan komissio pitää parempana sensuurin jäämistä varjoihin ja on siten estänyt idean veto-oikeudesta, koska se on estänyt “yleisen armahduksen”.

Mutta joka tapauksessa, miksi Elon Musk ei koskaan käsittele alustansa osuutta Euroopan unionin sensuurijärjestelmään? Hän puhuu koko ajan satunnaisista yhteyksistä Yhdysvaltain hallituksen virastoihin. Mitä pysyvässä disinformaatiotyöryhmässä, Elon Musk, tapahtuu, ja miten se voi olla yhteensopiva näennäisen sananvapauden sitoumuksen kanssa?

fiFinnish