19.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

WEF: AI ja ilmastofanaattisuus tuhoavat miljoonia työpaikkoja

3 min read
WEF: AI ja ilmastofanaattisuus tuhoavat miljoonia työpaikkoja

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/b67t

Maailman talousfoorumi (WEF) arvioi tekoälyn (AI) ja fanaattisen ilmastopolitiikan tuhoavan miljoonia työpaikkoja lähivuosina. Muutos tulee odotettua nopeammin.

Lähde: Report24.news

Maailman talousfoorumin ” Future of Jobs Report 2023 ” -raportti käsittelee teknologisen kehityksen aiheuttamia muutoksia työelämässä. Tutkimuksessa todettiin, että toimisto- ja sihteeriammatit, kuten pankkivirkailijat, kassat ja lipunmyyjät, tiedonsyöttövirkailijat, postityöntekijät sekä hallinto- ja johtosihteerit, kärsivät eniten tappioita seuraavan viiden vuoden aikana nykyiseen verrattuna: vuoteen 2027 mennessä noin 26 miljoonaa työpaikkoja menetetään näissä työpaikoissa maailmanlaajuisesti jätetään pois. Raportti osoittaa, että teknologia tulee jatkossakin olemaan liikkeellepaneva voima työpaikan muuttamisessa. Uudet teknologiat automatisoivat monia työpaikkoja, ja samalla syntyy uusia työpaikkoja muun muassa tekoälyn, robotiikan ja data-analyysin aloille.

Vaikutus työelämään on globaali, ja se vaikuttaa sekä Yhdysvaltoihin että EU:hun. Noin 17 miljoonaa työpaikkaa voidaan menettää Yhdysvalloissa vuoteen 2028 mennessä, kun taas noin 12 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. Globaalisti noin 75–85 miljoonaa työpaikkaa voidaan menettää automaation vuoksi. Uusia työpaikkoja syntyy kuitenkin myös muun muassa tekoälyn, robotiikan ja data-analyysin aloilla. Raportti osoittaa, että työvoiman kysyntä kasvaa joillakin aloilla, kuten teknologian, terveydenhuollon ja uusiutuvan energian aloilla, kun taas työpaikkoja voidaan menettää muilla aloilla, kuten vähittäiskaupassa ja teollisuudessa.

Aloja ja ammatteja, joihin tämä voi vaikuttaa erityisesti, ovat muun muassa valmistus, jossa monet manuaaliset työt voitaisiin korvata roboteilla. Myös vähittäiskaupassa monet työpaikat voitaisiin korvata automatisoiduilla järjestelmillä. Toisaalta terveydenhuoltoalan, erityisesti hoitotyön, työntekijöiden kysyntä todennäköisesti lisääntyy väestön ikääntymisen ja väestörakenteen muutoksen vuoksi. Myös teknologia-alalle syntyy todennäköisesti paljon työpaikkoja, kun työprosessien digitalisointia ja automatisointia viedään monissa yrityksissä eteenpäin.

Digitalisaatio lisääntyy

Raportti osoittaa myös, että Covid-rajoitukset ovat jo kiihdyttäneet muutoksia työmaailmassa ja lisänneet nopean sopeutumisen ja joustavuuden tarvetta työelämässä. Poliittiset ihmisten kotiarestit ovat johtaneet siihen, että monet yritykset ovat joutuneet digitalisoimaan työprosessejaan ja ottamaan käyttöön etätyön. Tämä vaikuttaa myös työturvallisuuteen ja työoloihin, koska monet työntekijät työskentelevät nykyään kotoa käsin ja heillä on joustavat työajat.

Menestyäkseen tässä nopeasti muuttuvassa työympäristössä työntekijöiden on jatkuvasti päivitettävä taitojaan ja tietojaan. Raportti huomauttaa, että taitojen, kuten tekoälyn, data-analyysin ja pilvilaskennan, kysyntä kasvaa. Pehmeät taidot, kuten kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot ja ryhmätyö, ovat myös tärkeitä taitoja tulevaisuudessa. Yritysten ja hallitusten on siksi varmistettava, että työntekijöillä on mahdollisuus saada koulutusmahdollisuuksia parantaakseen taitojaan ja mukautuakseen työelämän muutoksiin.

Ilmastohulluutta ja työpaikkoja

Niin kutsutuilla “ESG-standardeilla” uusiutuvien energialähteiden ja talouden hiilestä poistamisen osalta on siksi tärkeä rooli myös työelämässä. Ei kuitenkaan välttämättä vain parempaan suuntaan, sillä kaikki uuden ilmastouskonnon nimissä tehdyt talouteen tehdyt toimet voivat haitata myös talouskasvua.

”Suurimmat vaikutukset työpaikkojen luomiseen ja tuhoutumiseen ovat ympäristön, teknologian ja talouden kehitys. Listatuista makrotrendeistä yritykset odottavat, että voimakkain nettotyöpaikkojen luomisvaikutus tulee investoinneista, jotka helpottavat yritysten siirtymistä vihreään teknologiaan, ESG-standardien laajempaa käyttöönottoa ja toimitusketjujen laajempaa lokalisointia, vaikka työpaikkojen kasvua kompensoi joka tapauksessa osittaista työpaikkojen siirtämistä”, raportissa sanotaan.

Joka tapauksessa myös tässä suhteessa tulee suuria muutoksia – esimerkiksi kuljetusalalla tai energiantuotannossa. Investointien siirtäminen osana uutta ilmastodoktriinia ei ole ilman vastaavia vaikutuksia talouteen ja työelämään.

Lähde: Report24.news