19.5.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

Taloustieteen professori esittelee suunnitelman ekodiktatuurille: ilmastolahkon pitäisi esittää radikaalimpia vaatimuksia

6 min read
Taloustieteen professori esittelee suunnitelman ekodiktatuurille: ilmastolahkon pitäisi esittää radikaalimpia vaatimuksia

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/udod

Saksa on jo matkalla kohti ekodiktatuuria: hallitus haluaa sanella meille, kuinka meidän tulee elää sääntöjen ja kieltojen kanssa – ainoa asia, jonka voimme vielä valita, on sukupuolemme. Mutta se ei mene tarpeeksi pitkälle taloustieteen professorille . Hän on laatinut luettelon vaatimuksista “viimeisen sukupolven” inspiraationa. Hän kutsuu tätä “ehdotukseksi viimeiselle sukupolvelle siitä, mitä vaatimuksia tulisi esittää ja joista pitäisi keskustella ihmiskunnalle kohdistuvan lämpöfysikaalisen uhan estämiseksi.” Radikaalit toimenpiteet on määrä panna täytäntöön hätälailla.

Eliitit haluavat muuttaa yhteiskuntia ympäri maailmaa ideoidensa mukaan. Klaus Schwabin Maailman talousfoorumin (WEF) motto on: “Et saa mitään ja olet onnellinen.” Saksalainen taloustieteen professori ottaa nyt juuri tämän linjan. Helge Peukert on kehittänyt useita ehdotuksia ilmastotarroiksi väitetyn ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Hänen tavoitteensa on puolittaa energiankulutus, vähentää materiaalivirtoja 90 prosenttia ja lopettaa maankäyttö – kaikki viiden vuoden sisällä. Tämän saavuttamiseksi hänen mielestään tarvitaan “hätälakien käyttöönottoa”. “Viimeinen sukupolvi” vaatii tällä hetkellä pysyvää 9 euron lippua, 100 km/h nopeusrajoitusta Saksan moottoriteillä ja sosiaalineuvosto kehittää toimenpiteitä, joilla Saksa voi lopettaa fossiilisten raaka-aineiden käytön vuoteen 2030 mennessä. Peukert tarjoaa heille nyt laajan valikoiman vaihtoehtoja vaateiden laajentamiseen. Monet näistä voisivat myös herättää hallituksen kiinnostusta täytäntöönpanoon…

Vaatii täydellistä sosialistista ekodiktatuuria

Talouslehti OXI:n artikkelissa Peukert esitteli luettelonsa “viimeisen sukupolven” toimenpiteistä. Alta voit lukea hänen ihanteensa ekodiktatuurista:

Ilmasto:

 • Kasvihuonekaasujen vähentäminen EU:ssa nollaan vuoteen 2035 mennessä.
 • Kielletään palmuöljyn ja muiden metsäkadosta valmistettujen tuotteiden käyttö.
 • Puiden istutus, maaperän, soiden ja muiden hiilidioksidivarastojen ennallistaminen.
 • Kielletään metsien hävittäminen ja orgaanista lahoamista aiheuttava toiminta – Kielletään nuotiot, grillaukset sekä sadon ja puutarhajätteen polttaminen.
 • Vähennä armeijaa niin paljon kuin mahdollista.

Liikenne:

 • 100 km/nopeusrajoitus ja 9 euron lippu.
 • Rajoita kaikkia fossiilisia yksittäisiä kulkuvälineitä ja tee niistä tarpeettomia mahdollisimman nopeasti.
 • Vähennä yksityisen bensiinin ja dieselin kulutus 500 litraan henkilöä kohden vuodessa. Pudotus nollaan viidessä vuodessa.
 • Ilmaiset paikallis- ja kaukokuljetukset.
 • Pyörä- ja junaliikenne on ehdottoman etusijalla.
 • Kielto risteilyaluksille ja halpalentoyhtiöille sekä kaikille alle 1000 km ja yli 3000 km lennoille.
 • Monien teiden ja moottoriteiden purkaminen.
 • Rekkojen ja laivojen rahtiliikenteen vähentäminen 20 prosenttia vuosittain.
 • Kielto matkustaa bisnesluokassa ja ensimmäisessä luokassa lennoilla.
 • Annoslennot yhteen paluumatkaan henkilöä kohden vuodessa. Viiden vuoden sisällä pitäisi sallia vain yksi lento joka kolmas vuosi.
 • Useimpien lentoasemien sulkeminen.

Yhteiskunta ja yhteiskunta:

 • Otetaan käyttöön ehdollinen perustulo, jonka voi ansaita työskentelemällä valtion “sosiaali-ekologisissa töissä”.
 • Enimmäistulo on kymmenen kertaa minimipalkka.
 • Korkeat varallisuus- ja perintöverot (mahdollisesti suurimman sallitun varallisuuden yläraja).
 • CO2-veron käyttöönotto yli 2 tonnia/henkilö: 5 prosenttia henkilökohtaisista vuosituloista kulutettua lisätonnia kohti.
 • Vain julkinen sairausvakuutus, vakuutusmaksun enimmäismäärää ei enää sovelleta.
 • Hoito- ja hoitotyötä tulee tarjota vain valtio.

Viestintä / Tutkimus:

 • Viestintäorganisaation kehittäminen edistämään “näkemystä muutoksesta ja radikaalien toimien tarpeesta”.
 • IT-yritysten toimintavapauden rajuja rajoituksia.
 • Erityisrahaston välitön perustaminen tutkimuslaitosten perustamiseksi ja sopimukset hätäohjelman toteuttamiseksi.
 • Opetuksen ja tutkimuksen suuntautuminen selviytymistieteeseen.

Asuinpaikka:

 • Lopeta kaikki uudisrakentaminen.
 • Syötä energiaa siihen määrään, joka asukasta kohden tarvitaan lämmittämään 45 neliömetriä asuintilaa 20 asteeseen.
 • Avoimia tiloja ei enää tiivistetä.
 • Lämmönvaihto myös vanhassa varastossa.
 • Pienten aurinkopaneelien (parvekkeille) edistäminen sekä aurinkopuistojen ja tuulivoimaloiden rakentaminen kansalaisosuuskuntien toimesta.
 • Suurten kodinkoneiden, kuten pesukoneiden tai ruohonleikkurien, on täytettävä energialuokka A+++ – ja niillä on oltava vähimmäismäärä käyttäjiä.
 • Kotitalouksien jätteet eivät saa ylittää 10 prosenttia edellisen vuoden arvosta ennen hätäohjelman käyttöönottoa.
 • Sisälämpötila enintään 20 astetta, alin lämpötila vähintään 26 astetta.
 • Yritysten, kotitalouksien ja rakennusten on vähennettävä päästöjä 12 prosenttia vuosittain (70 prosenttia kymmenessä vuodessa).

Työ ja talous:

 • “Makrotalouden puitesuunnitelmassa” tulisi määrittää, mikä kulutus on mahdollista “jotta sen jälkeen voidaan päättää halutusta yhdistelmästä mahdollisimman demokraattisesti”.
 • Valmistussektoreiden laaja “poisto”: fossiilisten polttoaineiden valmistajat, sementin valmistajat, metsänhakkuut, autonvalmistajat, lentoyhtiöt ja laivayhtiöt, kemianyhtiöt, lannoitevalmistajat, metallien valmistajat ja rahoitussektori.
 • Kaikkien töiden ympäristösopivuuden arviointi ja tarvittaessa rekrytointi ja uudelleenkoulutus.
 • Työajan rajoitus enintään 25 tuntiin.
 • Veroja ei saa periä 25 000 tuloon asti, minkä jälkeen verokannan tulee nousta lineaarisesti.
 • Arvonlisäveron ja hiilidioksidiveron poistamisesta tulisi tulla valtion pääasiallinen tulonlähde.
 • 25 prosentin vero verkkoostoksista.
 • Fluorattujen kaasujen käyttökielto.
 • Kielletään kaikki kertakäyttöiset tuotteet.
 • Kielto käyttää kaikkia “ei-välttämättömiä koneita”, kuten hissejä, liukuportaita, leivänleikkureita, valokylttejä jne. Vammaisten hissit ovat sallittuja vain “jos sähkö tulee uusiutuvista energialähteistä”.
 • Mainosten näyttäminen kaduilla kielletty, näyteikkunat eivät ole valaistuja yöllä.
 • Hallituksen määräys tuotteen suunnittelusta käyttöiän maksimoimiseksi.
 • Roskien viennin kieltäminen.
 • Monimutkaisten tuotteiden, kuten autojen ja matkapuhelimien, valmistajien on otettava ne takaisin käytön jälkeen, purettava ne ja poistettava kaikki raaka-aineet kustannuksista riippumatta.
 • Veden, maan ja luonnonvarojen (puutavaran) yksityisomistuksen tiukat rajoitukset ja sääntely.

Ruoka / Maatalous:

 • Alueellisesti viljellyt tuotteet ovat etusijalla.
 • Laaja elintarvikkeiden tuontikielto.
 • Elintarvikkeiden saatavuus “pistevertailujärjestelmän” kautta perustoimituksen ja tasapuolisen jakelun saavuttamiseksi.
 • Elintarvikkeita ei saa hävittää, tarpeeton ruoka tulee luovuttaa ja/tai jakaa ilmaiseksi.
 • Liha- ja makkaratuotteiden kulutuksen kieltäminen tai säännöstäminen “matalaksi, enimmäiskiintiöön/eläin”.
 • Tehdasviljelyn kieltäminen.
 • Maatalouden päästöjä on tarkoitus vähentää 12 prosenttia vuodessa (70 prosenttia kymmenessä vuodessa) nollaan vuonna 2035.
 • Saastuttavien lannoitteiden ja torjunta-aineiden kielto.
 • Kalan pyyntikiintiöiden uusi määritelmä kysynnästä riippumatta. Laajamittainen kalastus kielletty.
 • Vähintään 20 prosentista Saksan pinta-alasta tulee ekovyöhykkeitä, joilla ei ehkä ole suljettua maaperää, teitä tai kaupunkeja.

taloussektori:

 • Johdannaiset, optiot ja futuurit ovat sallittuja vain, jos niillä katetaan reaalitalouden riskejä.
 • Ekososiaalinen suuntautuminen julkisessa ja yksityisessä luotonannossa.
 • Osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja valuuttojen vähimmäispitoajan asettaminen yhden viikon pituiseksi.
 • Rahoitustransaktioveron käyttöönotto.
 • Yksityisen rahan luomisen lopettaminen julkisen sektorin rahan luomisen hyväksi (valtion rahajärjestelmä).
 • Sosiaaliekologisten kolmansien työmarkkinoiden rahoitus keskuspankin lahjoituksin.
 • Pankin kokoraja 100 miljardia euroa.

Onnellinen vapauden puute maailman sosialismissa?

Schwabin ja yrityksen tavoin myös Peukert kehuu “merkityksemmälle, luovammalle, solidaarisemmalle, kauniimmalle ja onnellisemmalle elämälle”, jos itseään kutsuvat ilmastonpelastajat saavuttavat tavoitteensa. Nähtäväksi jää, kuinka onnellisia kansalaiset olisivat maailmansosialismissa, johon sellaisilla vaatimuksilla selvästi pyritään. Dystooppinen tulevaisuus orjuudessa ja holhouksessa voisi näyttää tältä: Ihmiset asuvat 15 minuutin kaupungeissa, joista he saavat lähteä vain töihin, 20 neliömetrin asunnoissa siiloissa. He saavat tehdä ostoksia ja syödä vain sitä, mitä hallitus sallii. Moottorikäyttöistä yksityiskuljetusta ja käteistä ei enää ole, ja matkustaminen on kielletty. Ainoa kulkuväline on polkupyörä. Valtiolla on ehdoton valta ja se hallitsee kaikkea.Tietysti motton mukaan: Kaikki ovat tasa-arvoisia, vain jotkut ovat tasa-arvoisempia, koska mikään näistä ei tietenkään sopisi eliittiin.

Peukert laulaa ylistyslaulun “Viimeiselle sukupolvelle”. Hän väittää, että nämä eivät vain heittäisi epäitsekkäästi ruumiitaan vaa’alle, vaan että he olisivat myös “symbolisia persoonallisuuksia ja tulevaisuuden biosfäärisen elämäntalouden edustajia”. Hän näyttää paenneen sitä tosiasiaa, että ilmastoaktivistit, jotka ovat viime kädessä vain rikollisia, saavat hyvän palkan teoistaan ​​- joten epäitsekkyydestä ei voi olla kysymys. Peukert on “Scientist Rebellionin” jäsen ja väittää keskustelevansa “Viimeisen sukupolven” kanssa.

Kuten odotettavissa oli, hänen “ehdotuksensa” herättivät väkivaltaisia, ensisijaisesti kielteisiä reaktioita. Taloustieteilijä Jan Schnellenbach näkee Peukertin teeseissä “totalitaarisen ohjelman” ja hyökkäyksen vapaa-demokraattista perusjärjestystä vastaan. Toinen käyttäjä kommentoi Twitterissä: “Kun luin tätä, luulin 12-vuotiaan kirjoittaneen kaikki vasemmistolaiset ajatukset ekokommunismista yhdelle sivulle.”