Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

Näin EU haluaa “edistää” liikenteen muutosta

5 min lukea
Näin EU haluaa “edistää” liikenteen muutosta

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/8tx6

EU:n komissio työstää romuajoneuvoja koskevan direktiivin tiukentamista. Kesäkuussa 2023 julkaistussa ehdotuksessa täsmennetään muun muassa, milloin auto katsotaan romuajoneuvoksi ja se on romutettava, minkä lisäksi ajoneuvon omistajan on noudatettava erilaisia ​​määräyksiä. Aikooko EU pakottaa vanhoja ajoneuvoja romuttamaan ja siten pakkolunastamaan niiden omistajat?

EU:n helmikuussa 2023 päättämän polttomoottorikiellon jälkeen vuodesta 2035 alkaen heinäkuussa annettiin ehdotus uudeksi asetukseksi ajoneuvojen rakennetta ja romuajoneuvojen käsittelyä koskevista vaatimuksista. Uudella asetuksella on tarkoitus korvata kaksi olemassa olevaa asetusta ja oletettavasti keventää ilmasto- ja ympäristökuormitusta, mutta myös tarjota raaka-aineita, joita tarvitaan muun muassa liikkumisen siirtymiseen. “European Green Deal on EU:n kasvustrategia ilmastoneutraalin ja puhtaan kiertotalouden luomiseksi vuoteen 2050 mennessä, joka optimoi resurssien hallinnan ja minimoi ympäristön saastumisen”, ehdotuksen ensimmäisessä virkkeessä sanotaan. Sosialistisen ekodiktatuurin kutsuminen “kasvustrategiaksi” ilmastovalheen varjolla on epäilemättä riskialtista.

EU sanoo pyrkivänsä kiertokulkuisempaan autoteollisuuteen ja haluaa siksi hallita ajoneuvojen koko elinkaarta tuotannosta romuttamiseen kierrätyksen ja ympäristönäkökohtien varmistamiseksi. Siksi ehdotus sisältää uusia säännöksiä ajoneuvojen valmistajille ja muille arvoketjun osallistujille sekä uusia vaatimuksia ajoneuvojen omistajille. EU aikoo myös määrittää, milloin auto katsotaan romuajoneuvoksi ja milloin se romutetaan.

Ehdotuksen mukaan seuraavat kriteerit tulisi määrittää, onko käytetty auto “jätettä”:

”Ajoneuvo ei ole teknisesti korjattavissa, jos se täyttää yhden tai useamman seuraavista kriteereistä:a) se on purettu tai purettu;b) se oli hitsattu kiinni tai tiivistetty eristävällä vaahdolla;c) se on palanut siinä määrin, että moottoritila tai matkustamo tuhoutui;d) se oli upotettu kojelaudan yläpuolelle;e) yhtä tai useampaa seuraavista ajoneuvon osista ei voida korjata tai vaihtaa:i) maata koskettavat osat (esim. renkaat ja pyörät), jousitus, ohjaus, jarrut ja niiden hallintalaitteet;ii) istuimen ankkurit ja nivelet;iii) turvatyynyt, esikiristimet, turvavyöt ja niiden oheislaitteet;iv) ajoneuvon kori ja alusta;f) sen rakenteellisissa ja turvakomponenteissa on peruuttamattomia teknisiä vikoja, joiden vuoksi näitä osia ei voida vaihtaa, esim. B. Metallin ikääntyminen, useita halkeamia pohjamaalissa tai liiallinen tunkeutuva korroosio;g) sen korjaaminen edellyttää moottorin, vaihteiston, korin tai alustan vaihtamista, mikä johtaa ajoneuvon alkuperäisen identiteetin menettämiseen.
2. Ajoneuvon korjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää, jos sen markkina-arvo on alhaisempi kuin niiden korjausten kustannukset, jotka ovat tarpeen sen saattamiseksi unionissa sellaiseen tekniseen kuntoon, joka riittää katsastustodistuksen saamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on rekisteröity. ennen remonttia.3. Ajoneuvoa voidaan pitää korjaamattomana, jos:a) se on upotettu kojelaudan alle ja moottori tai sähköjärjestelmä on vaurioitunut;b) ovia ei ole kiinnitetty siihen;c) Vuotava polttoaine tai polttoainehöyryt, jotka aiheuttavat tulipalon tai räjähdysvaaran;d) kaasua on vuotanut nestekaasujärjestelmästään, mikä aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysvaaran;e) Käyttönesteitä (polttoainetta, jarrunestettä, pakkasnestettä, akkuhappoa, jäähdytysnestettä) on vuotanut, mikä voi aiheuttaa veden saastumisen; taif) jarrut ja ohjauskomponentit ovat liian kuluneita.
Jos jokin näistä ehdoista täyttyy, on suoritettava yksilöllinen tekninen arviointi sen määrittämiseksi, olisiko ajoneuvon tekninen kunto riittävä katsastustodistuksen saamiseksi siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on rekisteröity ennen korjausta.”EU:n ehdotus

Jotkut ehdot ovat uusia ja erittäin epämääräisiä (katso b). Joidenkin ihmisten on vakavasti kysyttävä itseltään (jälleen kerran), miksi EU tönäisee nenänsä kuluttajien yksityisiin asioihin – esimerkiksi kun on kyse korjausten kustannustehokkuudesta.

Näitä sääntöjä ei pitäisi soveltaa historiallisiin ajoneuvoihin (vanhoihin autoihin). Klassinen auto on ajoneuvo, joka on vähintään 30 vuotta vanha; tämän vahvistaa virallisesti “H” (“historiallinen”) rekisterikilven oikealla puolella. H-rekisterikilpi myönnetään kuitenkin vain tietyt ehdot täyttäville ajoneuvoille – niiden on oltava tuotannosta poistettuja, vastattava mahdollisimman tarkasti alkuperäistä kuntoa ja oltava hyvässä kunnossa. Jokaisesta vanhasta autosta ei tule automaattisesti klassikkoautoa.

“Edistä siirtymistä sähkömoottoreihin”

Mutta EU pyrkii uudella asetuksella toiseen päämäärään. Tämä koskee vanhojen ajoneuvojen arvokkaita resursseja.

“Seuraavien vuosien aikana markkinoille tulee yhä enemmän päästöttömiä ajoneuvoja, mikä lisää arvokkaiden raaka-aineiden kysyntää”, sanoi Frans Timmermanns, Euroopan vihreän sopimuksen varapuheenjohtaja. “Tämänpäiväinen ehdotuksemme varmistaa, että kierrätämme ja käytämme uudelleen mahdollisimman monia näistä materiaaleista, mikä antaa uutta elämää ajoneuvokomponenteillemme ja vähentää merkittävästi tiekuljetustemme ympäristöjalanjälkeä.”

Direktiivin uudistuksen odotetaan tuovan EU:n tuloja 1,8 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Rahan oletetaan hyödyttävän autoteollisuutta ja “edistävän siirtymistä sähkökäyttöisiin moottoreihin”. Tämä tekee selväksi, minne matkan pitäisi mennä. Vanhojen polttomoottoreiden romuttaminen on tarkoitettu kannustamaan ihmisiä ostamaan sähköautoja ja tuomaan samalla rahaa kassaan.

Voitko päästä eroon tällaisista epämiellyttävistä polttomoottoreista?

Vaikka Focus käsitteli artikkelissa, että väitettä suunnitellusta “pakollisesta romuttamisesta” ei voida tukea ehdotuksella (konkreettisia suunnitelmia ei tietenkään voida todistaa “ehdotuksen” perusteella), se totesi samalla myös :

On täysin mahdollista, että uudet määräykset vaikeuttavat käytettyjen autojen omistajien mahdollisuuksia pitää ajoneuvonsa käynnissä korjausten kanssa, koska ne on julistettu “korjaamattomiksi” tai ympäristölle haitallisiksi. Auton omistajien, mutta myös jälleenmyyjien ja korjaamoiden tulee seurata meneillään olevaa lainsäädäntöprosessia tiiviisti.

Vaikka kyseessä on tällä hetkellä vain parlamentissa ja neuvostossa vielä käsiteltävänä oleva, eli jäsenmaiden kanssa koordinoitava ehdotus, voidaan olettaa, että jokainen Brysselistä tuleva uudistus johtaa yhä enemmän kansalaisille sääntöihin ja kielteisiin. Tämän pitäisi päteä myös tässä tapauksessa, koska EU, erityisesti vihreät poliitikot, ajaa liikkuvuuteen siirtymistä kaikin mahdollisin keinoin – lopulta vain sähköautoilla pitäisi ajaa (tai vielä parempi: ei millään). Mutta kansalaiset eivät sitä halua. Siksi ei ole mitenkään kohtuutonta ryhtyä rajuihin toimiin – oletettavasti uhkaavien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Nähtäväksi jää, sisältyykö tähän vanhojen autojen omistajien tosiasiallinen pakkolunastus. Joka tapauksessa EU haluaa hankkia arvokkaat raaka-aineet romuajoneuvoista ja lisätä siten tulojaan kansalaistensa kustannuksella. Ryöstö ja uudelleenjako ovat aina olleet sosialististen järjestelmien kulmakiviä…

fiFinnish