Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

15.6.2024

Publication-X

"in tenebris moderni diei, solum bellum est"

WEF:n Metaverse – Rokotusten “täytäntöönpanojärjestelmä”?

8 min lukea
WEF:n Metaverse – Rokotusten “täytäntöönpanojärjestelmä”?

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/urrz

Yhdistyneet Kansakunnat, Maailman talousfoorumi (WEF), Euroopan unioni, Maailmanpankki sekä Bill & Melinda Gates -säätiö ajavat maailmanlaajuisen digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönottoa, ja uudessa WEF:n raportissa korostetaan “keskeistä roolia”, joka henkilön “digitaalisella identiteetillä” odotetaan olevan metaversessä.

WEF:n “Metaverse Identity: Accenturen, monikansallisen internet-teknologiayrityksen, kanssa yhteistyössä laaditussa raportissa todetaan seuraavaa: “Defining the Self in a Blended Reality”:

“Metaversio, joka on valmis määrittelemään internetin uudelleen, kietoo yhteen digitaalisen ja fyysisen, korostaen ‘identiteetin’ keskeistä roolia immersiivisten, ihmiskeskeisten kokemusten muotoilussa.”

WEF:n koko raportin esipuheen mukaan “metaversio toimii kanavana, jonka kautta digitaalinen maailma sekoittuu fyysiseen maailmaan ja joka muuttaa sitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa tiedon, muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa”, ja digitaalinen henkilöllisyystodistus on “metaversioidentiteetin kulmakivi”.

WEF:n maaliskuun raportti tulee viime kuussa julkaistun RAND Corporationin ja Ison-Britannian puolustusministeriön tiede- ja teknologialaboratorion raportin jälkeen, jossa todetaan, että “tulevaisuuden metaversiot voivat saavuttaa sellaisen kehittyneisyystason, että ne ‘tulevat toimimaan melkein kuin uudet valtiot'”.

RAND:n raportissa ennustetaan, että “Internet of Bodies” -ekosysteemi, jossa ihmiset ja koneet ovat olennaisesti sulautuneet yhteen, voi johtaa “aivojen internetin” kehittymiseen joskus vuosien 2035-2050 välillä.

Mahdollisuus “hallita valtavia ihmismääriä”.
The Defenderin kanssa keskustelleet asiantuntijat varoittivat, että WEF:n ilmaiseman huolen takana, joka koskee yksilöiden digitaalisen identiteetin turvallisuutta metaversiossa, ovat suuret taloudelliset intressit – ja uudet yksityisyyteen puuttuvat digitaaliset työkalut.

Seamus Bruner, joka on kirjoittanut kirjan “Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” ja on Government Accountability Instituten tutkimusjohtaja, kertoi The Defenderille, että WEF:n metaversioraportin taustalla olevien etujen ymmärtämiseksi on tärkeää seurata rahaa.

“Ensimmäinen ja ilmeisin vastaus on: raha”, Bruner sanoi. “Rahoituslaitokset, kuten JPMorgan ja Bank of America, uskovat kaikki, että metaversiolla on monen miljardin dollarin potentiaali. Goldman Sachs ennusti, että metaversio voisi olla 8 biljoonan dollarin mahdollisuus.”

Joulukuussa 2023 julkaistun Bankless Timesin raportin mukaan lähes 30 prosenttia verkkokäyttäjistä käyttää metaversumia “työhön, ostoksiin, koulutukseen tai viihteeseen vuoteen 2026 mennessä”, ja “maailmanlaajuiset virtuaalitodellisuusmarkkinat kasvavat 31,8 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla”.

“Kun ihmiset ajattelevat metaversiota, he ajattelevat usein virtuaalitodellisuutta, mutta se on vain yksi osa sitä”, Bruner sanoi. “Lisätty todellisuus on tärkeä osa tulevia metaversioita, mutta ero AR:n ja VR:n välillä on se, että AR-kuulokkeet todella näkevät fyysisen maailman ympärilläsi”, mikä aiheuttaa huolta käyttäjien yksityisyydestä.

“Niissä on kamerat, jotka näkevät, mitä näet, ja mikrofonit, jotka kuulevat, mitä kuulet ja sanot. Minne nämä tiedot menevät?” Bruner sanoi.

The Sociable -lehden kustantaja Tim Hinchliffe sanoi The Defenderille: “Kuka tarvitsee kasvojentunnistusta, paikkatietoa tai yhteystietojen jäljittämistä, kun mikä tahansa hallitus tai yritys voi kirjaimellisesti nähdä reaaliajassa, mitä teet ja minne olet menossa?”.

Filosofian tohtori Michael Rectenwald, Google Archipelago -kirjan kirjoittaja: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”, kertoi The Defenderille:

“Se on pohjimmiltaan materialistinen ja mekanistinen, mikä on sosiaalisen suunnittelun tunnusmerkki. Se esittää maailman koostuvan vain manipuloitavasta aineesta tai pikemminkin digitaalisen median jäljittelemästä aineesta.

“Se antaa ymmärtää, että ihmiset voidaan pelkistää materiaaliseen substraattiin ja saada heidät hyväksymään teknologinen jäljitelmä todellisuuden sijasta. Lisäksi se olettaa, että niitä, jotka asuvat tässä simulaarissa, voidaan hallita teknokraattisin keinoin.”

Rectenwaldin mukaan tämä “materialistinen, mekanistinen, teknodeterministinen ja reduktionistinen maailmankuva on yhdenmukainen transhumanistisen uskomuksen kanssa, jonka mukaan ihmistä seuraa pian uusi transhumanistinen laji eli humanity plus (h+) – ehkä geneettisesti ja tekoälyllä parannettu kyborgi, joka päihittää tavalliset ihmiset ja tekee jälkimmäisistä käytännössä tarpeettomia”.

Bruner sanoi, että “syvempi ja salakavalampi syy”, miksi WEF ja sen kumppanit ovat pakkomielteisesti kiinnostuneita virtuaalitodellisuuksista, kuten metaversiosta, on sen tarjoama tilaisuus “hallita valtavia ihmismääriä – joko “leipää ja sirkusta” muistuttavana lepyttelytyökaluna tai jopa aivopesun ja propagandan välineenä”.

Rokotusten “valvontajärjestelmä”?
Hinchliffen ja muiden mukaan metaversio on osa “suurta uudelleenkäynnistystä”.

“Kun WEF:n perustaja Klaus Schwab käynnisti virallisesti Great Reset -hankkeen vuonna 2020, hän sanoi, että neljäs teollinen vallankumous johtaa fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteettimme yhdistymiseen”, Hinchliffe sanoi.

“Kun Great Reset ja neljäs teollinen vallankumous yhdistetään, tuloksena on transhumanismi ja metaversio – ihmisten ja teknologian sekoittuminen virtuaalisissa ja lisätyissä tiloissa, jotka hävittävät yksilölliset ja kansalliset identiteetit”, hän sanoi.

Rectenwaldin mukaan “metaversiosta voi tulla keino kompensoida ja harhauttaa pois Great Reset -prosessin aiheuttama reaalimaailman köyhtyminen ja toimia samalla rokotusten kaltaisten asioiden täytäntöönpanojärjestelmänä.”

WEF:n vuosikokouksessa tammikuussa ehdotettiin digitaalista henkilöllisyystodistusta keinoksi rokottamattomien jäljittämiseen.

“Suuren nollauksen aiheuttaman ‘reaalimaailman’ tyydytyksen vähenemisen ansiosta metaversiosta voi tulla parempi kuin ei-virtuaalisesta todellisuudesta”, Rectenwald sanoi. “Ja koska sitä hallitsevat samat eliitit, jotka hallitsevat fyysistä maailmaa, fyysisen maailman viranomaisten asettamat rajoitukset ja uhat kaksinkertaistuvat metaversiossa.”

“Jos olet WEF:n valitsematon globalisti tai suuri yritys, ajatus sellaisten maiden hallitsemisesta, jotka ovat olemassa vain kyberavaruudessa, on hyvin houkutteleva”, Hinchliffe sanoi. “Voit keksiä kaikki säännöt ja hallita ilman, että sinun tarvitsee koskaan järjestää vaaleja”, hän lisäsi viitaten RAND Corporationin raporttiin.

Catherine Austin Fitts, Solari Reportin perustaja ja julkaisija ja entinen Yhdysvaltain asunto- ja kaupunkikehitysministeriön apulaissihteeri, sanoi The Defenderille: “Yksi WEF:n tavoitteista on markkinoida keskuspankkiirien nollausta … suurelle yleisölle.”

“Metaversaalin edistäminen on osa verkkoviihdettä – kuten videopelejä ja multimediaa yhdistettynä mielenhallintaan – viihdettä ja alitajuista ohjelmointia – käyttäen harhauttaa ja manipuloida sitä osaa väestöstä, joka voidaan vangita pakenemaan todellista maailmaa, mikä on osa kognition ja ÄO:n alentamista”, Fitts lisäsi.

Brunerin mielestä metaversumin kannattajien loppupeli on “rakentaa takaisin parempi” “digitalisoimalla kaikki käyttämällä neljännen teollisen vallankumouksen teknologioita, kuten digitaalisia henkilöllisyystodistuksia, digitaalisia valuuttoja, tekoälyä ja virtuaalitodellisuuksia, kuten metaversumia”.

“Schwab on sanonut, että jokainen näistä käsitteistä johtaa “fyysisen, digitaalisen ja biologisen identiteettimme sulautumiseen””, Bruner sanoi.

Opting out voisi “vaikuttaa kielteisesti sosiaaliseen liikkuvuuteen fyysisissä maailmoissa”.
WEF:n raportin mukaan: “Koska metaversio on nykypäivän internetin jatke ja evoluutio, voidaan olettaa, että kenellä tahansa nykypäivän verkossa olevalla voi olla metaversioidentiteetti. … Digitaaliset entiteetit ovat metaversioidentiteetin mahdollistava osa, joka helpottaa ja täydentää digitaalista vuorovaikutusta.”

Raportissa todetaan, että metaversioidentiteetti sisältää “henkilökohtaisen, sosiaalisen ja rooli-identiteetin” “representaatioita” “avatarien, pseudonyymien tai muiden digitaalisten ilmaisujen” kautta, tietoja, jotka “vangitsevat metaversiota tukevien laitteistojen ja ohjelmistojen tuottaman monimutkaisen tietoverkon yksilöistä”, sekä perinteisiä tunnistamisen muotoja.

Yhdessä nämä muodostavat “digitaalisia murusia, jotka kerääntyvät muodostaen metaversioidentiteetin”, raportissa lisätään.

Raportissa todetaan, että “metaversioidentiteetti sisältää digitaalista henkilöllisyyttä pidemmälle meneviä tietoja”, jotka ulottuvat myös “yksilön käyttäytymisen, toiminnan ja valintojen yksityiskohtiin”.

Raportissa annetaan esimerkki tällaisista “koukeroista”.

“Yksilön puhetapa – esimerkiksi ainutlaatuiset äänenpainot tai kulttuuriset idiomit – voi tarjota tietoa hänen taustastaan ja kasvatuksestaan. Samoin henkilön omaleimaiset liikkeet, olipa kyse sitten tanssin sujuvuudesta tai koripallolaukausten tarkkuudesta, kertovat hänen kokemuksistaan ja intohimoistaan. Yhdessä nämä ominaisuudet voivat tuottaa oivalluksia ja johdettuja tietoja.”

Metaversio “mahdollistaa dynaamisen todentamisen reaaliaikaisen, johdetun tiedon avulla”. Esimerkiksi yksilön käyttäytymistä, yhdistettynä kasvojen skannaukseen, voidaan käyttää jatkuvana iänarviointina tai “‘käyttäytymistodistuksina’, mikä tekee todentamisesta jatkuvan todentamisprosessin, joka perustuu käyttäjän yksilölliseen käyttäytymiseen.”

“Metaversioidentiteetti” puolestaan “yhdistää ja ankkuroi henkilön fyysiseen ja virtuaaliseen maailmaan”, raportissa todetaan ja lisätään, että tämä on “keskeistä sekoittuneen maailman tulevaisuuden kannalta”.

Näiden metaversaalisten identiteettien potentiaaliset sovellukset vaihtelevat “muotikokeiluista” “terveyden seurantaan … syöttämällä yksilön päivittäiset ravitsemus- ja liikuntatottumukset kaksoisolennon simuloituun ympäristöön”.

Raportissa myönnetään, että on ihmisiä, jotka “jäävät valintansa tai olosuhteiden vuoksi muodollisen identiteetin ulkopuolelle” – eli tietoisesti kieltäytyvät osallistumasta metaversioon – ja että tämä voi “vaikuttaa kielteisesti sosiaaliseen liikkuvuuteen fyysisissä maailmoissa, kun otetaan huomioon talouden riippuvuus digitaalisista alustoista”.

Kun digitaalinen valuutta ja digitaalinen henkilöllisyystodistus otetaan käyttöön yhdessä, “luodaan maailmanlaajuinen, yhteentoimiva järjestelmä, jonka avulla WEF:n liittolaiskeskuspankit voivat seurata, jäljittää, valvoa ja viime kädessä valvoa sitä, miten ihmiset käyttävät rahansa ja siten elävät elämäänsä”, Bruner sanoi.

Rectenwaldin mukaan WEF ja sen yrityskumppanit ovat kiinnostuneita “kehittämään ja edistämään metaversiota erityisesti metaversioidentiteettien luomiseksi”, jolloin kaikki internetin käyttö voidaan kerätä tietokantaan, joka on “yhteydessä yksittäisiin käyttäjiin”.

Hän lisäsi:

“Tällä tavoin käyttäjien kaikesta internetin käytöstä tulee osa heidän digitaalista identiteettiään, jonka avulla voidaan sitten yhdistää heidän verkkotoimintansa kaikkeen muuhun toimintaan, muun muassa pankkiasioihin, asenteisiin, uskomuksiin, politiikkaan ja jopa siihen, miten he noudattavat erilaisia käyttöön otettavia “terveystoimenpiteitä”.”

Hinchliffe ennusti, että “jonkinlainen digitaalinen henkilöllisyystodistus on tarpeen metaversioon pääsemiseksi ja digitaalisten maksujen suorittamiseksi”, mikä liittyy ajatukseen digitaalisesta rahasta keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) käyttöönoton kautta.

Hinchliffe viittasi Kansainvälisen järjestelypankin vuonna 2021 julkaisemaan raporttiin, jossa todettiin, että “tunnistus jollain tasolla on … keskeistä CBDC:n suunnittelussa. Tämä edellyttää CBDC:tä, joka on tilipohjainen ja viime kädessä sidottu digitaaliseen identiteettiin.”

“Aivojen internet” voi “yhdistää” aivot “online-tietoverkkoihin” vuoteen 2050 mennessä.
RAND Corporation-U.K. Defence -raportin mukaan metaversio johtaa “virtuaalitodellisuuden kautta syntyvään, entistä enemmän toisiinsa kytkeytyneeseen globaaliin yhteiskuntaan”.

Metaverseitä ei ehkä olekaan vain yksi vaan useita, ja ne voivat “toimia melkein kuin uudet valtiot … jotka ovat olemassa kyberavaruudessa eivätkä fyysisissä paikoissa, mutta joilla on monimutkaisia taloudellisia ja poliittisia järjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa fyysisen maailman kanssa”.

Tämä “saattaa vähentää kansallisten ja yksilöllisten identiteettien merkitystä ja muuttaa sitä, miten yhteiskunnat määrittelevät ja muokkaavat kulttuuri-identiteettiään”, RAND toteaa.

“Jos maahan ei voi fyysisesti tunkeutua uuden maailmanjärjestyksen tai yhden maailman hallituksen perustamiseksi, miksi ei voisi luoda digitaalista hallitusta, joka vähentää ‘kansallisia ja yksilöllisiä identiteettejä’, ja asentaa sitten valitsemattomien teknokraattien muodostama verkkohallitus?” Hinchliffe sanoi.

RAND ehdotti myös, että metaversio voi sisältää teknologiaa, jonka avulla käyttäjät voivat “tallentaa ja valvoa asettamiaan sääntöjä”, jotka koskevat sitä, mitä heidän tietoisuuteensa saa tulla, mikä vie heidän aikaansa ja mitä tietoja heidän toiminnastaan jaetaan.” RAND ehdotti myös, että metaversio voi sisältää teknologiaa, jonka avulla käyttäjät voivat “tallentaa ja valvoa asettamiaan sääntöjä”.

“Yksittäisten loppukäyttäjien ja virtuaaliympäristöjä hallitsevien tahojen muuttuvat suhteet ovat saaneet jotkut väittämään, että “fyysisen identiteetin, ajan ja toimijuuden tuntemuksemme tulee olemaan täysin uusien paradigmojen alaisuudessa, joissa portteja näihin kokemuksiin saattavat hallita muut kuin kansalaiset”, raportissa todetaan.

Tämä voi johtaa “ruumiiden internetiin”, joka voi lopulta johtaa myös “‘aivojen internetiin’, eli ihmisaivoihin, jotka on liitetty internetiin, jotta aivojen välinen suora kommunikointi ja pääsy verkkotietoverkkoihin olisi mahdollista”, mikä johtaa raportin mukaan “transhumanismin mahdolliseen syntyyn vuoden 2050 aikana”.

Raportin mukaan ne, jotka jättäytyvät pois tällaisesta järjestelmästä, saattavat syrjäytyä:

“Kun otetaan huomioon teknologian suora sulauttaminen ihmisen kognitiivisiin, fyysisiin ja psykologisiin toimintoihin, huomattavat määrät ihmisen lisäystä voivat “[hämärtää] käsityksiä identiteetistä ja siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen”, mikä tuo uusia normatiivisia linssejä ihmisyydelle ja tuottaa uutta leimautumista niille, joiden ei katsota saavuttavan näitä normeja.”

Lisäksi “digitaalisessa ympäristössä koetut manipulaatiot voivat vaikuttaa yksilön fyysiseen tai ‘reaalimaailman’ käyttäytymiseen, mikä saattaa haastaa vakiintuneet sosiokulttuuriset instituutiot, kuten demokraattiset poliittiset järjestelmät”, raportissa lisätään.

Fitts hylkäsi nämä visiot. “Omasta näkökulmastani metaversaalihypärit ovat markkinointiosasto siinä, mitä kutsun ‘suureksi myrkytykseksi’. Parasta jättää se huomiotta ja opettaa lapsille terveenä olemisen ja todellisen vaurauden rakentamisen ilot”, hän sanoi.

“Metaversiosta ei ehkä ole parempaa kuvausta kuin kivuton transhumanistinen keskitysleiri, kuten Aldous Huxley ennusti lähes kuusi vuosikymmentä sitten”, Bruner sanoi.

fiFinnish