Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

24.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

Asiantuntija varoittaa että WHOn ehdotukset voivat riistää kansakunnilta niiden itsemääräämisoikeuden ja luoda maailmanlaajuisen totalitaarisen valtion

15 min lukea
Asiantuntija varoittaa että WHOn ehdotukset voivat riistää kansakunnilta niiden itsemääräämisoikeuden ja luoda maailmanlaajuisen totalitaarisen valtion

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/ylaz

Tällä viikolla Sveitsin Genevessä käytiin salaisia neuvotteluja, joissa keskusteltiin ehdotetuista muutoksista Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisiin terveyssääntöihin, joita pidetään sitovana kansainvälisen oikeuden välineenä.

Samanlaisia neuvotteluja käytiin viime kuussa WHO:n uuden pandemiasopimuksen laatimisesta.

Vaikka nämä kaksi asiaa usein sekoitetaan toisiinsa, ehdotetut IHR:n muutokset ja ehdotettu pandemiasopimus ovat kaksi erillistä mutta toisiinsa liittyvää ehdotuskokonaisuutta, jotka muuttaisivat perusteellisesti WHO:n kykyä reagoida “kansanterveydellisiin hätätilanteisiin” kaikkialla maailmassa – ja, kuten kriitikot varoittavat, riistävät kansakunnilta merkittävästi niiden suvereniteettia.

Kirjoittaja ja tutkija James Roguskin mukaan nämä kaksi ehdotusta muuttaisivat WHO:n neuvoa-antavasta organisaatiosta maailmanlaajuiseksi hallintoelimeksi, jonka toimintaperiaatteet olisivat oikeudellisesti sitovia.

Ne myös laajentaisivat huomattavasti kansainvälisen terveyssäännöstön soveltamisalaa ja ulottuvuutta, ottaisivat käyttöön maailmanlaajuisten terveystodistusten ja “passien” järjestelmän ja antaisivat WHO:lle mahdollisuuden määrätä lääketieteellisistä tutkimuksista, karanteenista ja hoidosta.

Roguski sanoi, että ehdotetut asiakirjat antaisivat WHO:lle vallan tuotantovälineisiin julistetun pandemian aikana, kehottaisivat kehittämään IHR-infrastruktuuria “maahantulopaikoissa” (kuten kansallisilla rajoilla), ohjaisivat miljardeja dollareita “lääkesairaaloiden hätätilateollisuuteen” ja poistaisivat maininnan “ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten perusvapauksien kunnioittamisesta”.

Oikeustieteen tohtori Francis Boyle, kansainvälisen oikeuden professori Illinoisin yliopistosta, sanoi, että ehdotetut asiakirjat voivat olla myös kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Boyle, joka on useiden kansainvälisen oikeuden oppikirjojen kirjoittaja ja vuonna 1989 annetun biologisten aseiden vastaisen terrorismin vastaisen lain laatinut bioaseasiantuntija, puhui hiljattain The Defender -lehden kanssa näiden kahden ehdotetun asiakirjan vaaroista – ja mahdollisesta laittomuudesta.

Myös muut tunnetut analyytikot ovat hälyttäneet samast asiasta.

Ehdotukset loisivat “maailmanlaajuisen totalitaarisen lääketieteellisen ja tieteellisen poliisivaltion”

WHO:n IHR:n tarkistuskomitea kokoontui Genevessä 9.-13. tammikuuta ja työskenteli WHO:n asiakirjan mukaan laatiakseen “teknisiä suosituksia WHO:n pääjohtajalle IHR:n sopimusvaltioiden ehdottamista muutoksista”.

IHR annettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 SARS-CoV-1:n jälkimainingeissa, ja se tuli voimaan vuonna 2007. Ne ovat yksi niistä kahdesta oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta, jotka WHO on saanut aikaan perustamisensa jälkeen vuonna 1948 – toinen on tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus.

Kuten The Defender on aiemmin raportoinut, IHR:n puitteissa WHO:n pääjohtaja voi jo nyt julistaa kansanterveydellisen hätätilan missä tahansa maassa ilman kyseisen maan hallituksen suostumusta, vaikka puitesopimus edellyttääkin, että osapuolet pyrkivät ensin pääsemään sopimukseen.

Saman WHO:n asiakirjan mukaan IHR:n tarkistuskomitean ja jäsenvaltioiden kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) muuttamista käsittelevän työryhmän (WGIHR) suositukset raportoidaan WHO:n pääjohtajalle Tedros Adhanom Ghebreyesusille tammikuun puoliväliin mennessä ennen toukokuun lopulla pidettävää WHO:n 76. WHO:n yleiskokousta.

Boyle sanoi kyseenalaistavansa edellä mainittujen asiakirjojen laillisuuden ja mainitsi esimerkiksi sen, että “ehdotettu WHO:n sopimus rikkoo Wienin sopimusoikeutta koskevaa yleissopimusta”, joka ratifioitiin vuonna 1969 ja jota Boyle kuvasi “maailman kaikkien valtioiden kansainväliseksi sopimusoikeudeksi”.

Boyle selitti eroa viimeisimmän pandemiasopimuksen ja IHR:n ehdotusten välillä. “WHO:n sopimus perustaisi erillisen kansainvälisen järjestön, kun taas ehdotetut määräykset toimisivat nykyisen WHO:n puitteissa.”

Hän kuitenkin sanoi: “Kun olen lukenut molemmat läpi, kyseessä on ero ilman eroa.” Hän selitti:

“Jompikumpi tai molemmat perustavat maailmanlaajuisen totalitaarisen lääketieteellisen ja tieteellisen poliisivaltion Tedrosin ja WHO:n valvonnassa, jotka ovat periaatteessa tautien valvonnan ja ehkäisyn keskusten (CDC), Tony Faucin, Bill Gatesin, Big Pharman, biotarviketeollisuuden ja Kiinan kommunistisen hallituksen peiteorganisaatio, joka maksaa suuren osan heidän laskuistaan.

“Joko he saavat määräykset tai he saavat sopimuksen, mutta molemmat ovat eksistentiaalisesti vaarallisia. Nämä ovat todella vaarallisia, eksistentiaalisesti vaarallisia ja salakavalia asiakirjoja.”

Boyle, joka on kirjoittanut laajasti kansainvälisestä oikeudesta ja käsitellyt tapauksia Palestiinan ja Bosnian puolesta Kansainvälisessä tuomioistuimessa, kertoi The Defenderille, että hän ei ole koskaan lukenut sopimuksia ja kansainvälisten järjestöjen luonnoksia, jotka ovat niin täysin totalitaarisia kuin IHR:n säännöt ja WHO:n sopimus, ja lisäsi:

“Jompikumpi tai molemmat perustavat totalitaarisen lääketieteellisen ja tieteellisen poliisivaltion, jota kansalliset, osavaltioiden ja paikallishallinnon viranomaiset eivät voi valvoa.

“Sekä IHR:n määräykset että WHO:n sopimus, sikäli kuin voin niitä lukiessani todeta, on erityisesti suunniteltu kiertämään kansallisia, osavaltioiden ja paikallisviranomaisten viranomaisia, kun on kyse pandemioista, pandemioiden hoidosta ja myös rokotteiden sisällyttämisestä niihin.”

Sekä pandemiasopimusta että IHR:n muutosehdotuksia koskevat neuvottelut näyttävät noudattavan samanlaista aikataulua, jotta ne voidaan esittää käsiteltäväksi WHO:n maailman terveyskokouksessa 21.-30. toukokuuta.

“Minulle on selvää, että he valmistelevat sekä asetuksia että sopimusta Maailman terveyskokouksen hyväksyttäväksi toukokuussa 2023”, Boyle sanoi. “Se on tilanne tällä hetkellä nähdäkseni.”

WHO:n mukaan pandemiasopimusta työstävä kansainvälinen neuvotteluryhmä (INB) esittää toukokuun kokouksessa “edistymisraportin”, jonka tarkoituksena on esittää “lopputulos” toukokuussa 2024 pidettävälle 77. maailman terveyskokoukselle.

Boyle: ehdotettu oikeudellisesti sitova pandemiasopimus rikkoo kansainvälistä oikeutta

Pandemiasopimusta kommentoidessaan Tedros sanoi: “Pandemian opetukset eivät saa jäädä oppimatta.” Hän kuvaili sopimuksen nykyistä “käsitteellistä nollaluonnosta” “todellisena heijastuksena pyrkimyksistä erilaisen paradigman luomiseksi pandemian ehkäisyn, torjuntavalmiuden, reagoinnin ja toipumisen vahvistamiseksi”.

Roguski varoitti analyysissään “pandemiasopimuksesta”, että se luo “oikeudellisesti sitovan puitesopimuksen, joka antaisi WHO:lle valtavasti lisää oikeudellisesti sitovaa toimivaltaa”.

WHO:n 194 jäsenvaltiota toisin sanoen “suostuisivat luovuttamaan kansallisen suvereniteettinsa WHO:lle”. Tämä “laajentaisi WHO:n roolia dramaattisesti”, koska siihen kuuluisi “täysin uusi byrokratia”, “sopimuspuolten konferenssi”, johon kuuluisivat jäsenvaltioiden lisäksi “asiaankuuluvat sidosryhmät”.

Tällä uudella byrokratialla olisi Roguskin mukaan “valtuudet analysoida sosiaalista mediaa väärän ja disinformaation tunnistamiseksi, jotta se voisi vastustaa sitä omalla propagandallaan”.

WHO tekee tällä hetkellä yhteistyötä lukuisten tällaisten organisaatioiden, kuten NewsGuardin kaltaisen “faktantarkistusyrityksen”, kanssa näitä tarkoituksia varten.

Roguski sanoi, että pandemiasopimus nopeuttaisi myös lääkkeiden ja ruiskeena annettavien lääkkeiden hyväksymisprosessia, antaisi tukea toimintakyvyn parantamiseen tähtäävälle tutkimukselle, kehittäisi “globaalin tarkistusmekanismin” kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien valvomiseksi, panisi täytäntöön “yhden terveyden” käsitteen ja lisäisi rahoitusta niin sanotuille harjoituksille tai simulaatioille.

WHO:n ideoimaa “One Health” -konseptia kuvataan “integroiduksi, yhdistäväksi lähestymistavaksi ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tasapainottamiseksi ja optimoimiseksi”, joka “mobilisoi useita aloja, tieteenaloja ja yhteisöjä” ja “on erityisen tärkeä, jotta voidaan ehkäistä, ennustaa, havaita ja reagoida maailmanlaajuisiin terveysuhkiin, kuten COVID-19-pandemiaan”.

“Tabletop-harjoitukset” ja “simulaatiot”, kuten “Event 201”, olivat puolestaan huomattavan ennakoivia COVID-19- ja apinarokkoepidemioiden “ennustamisessa” ennen kuin ne todella tapahtuivat.

Roguski sanoi, että pandemiasopimus tarjoaisi rakenteen, jonka avulla suunnattaisiin massiivisia rahamääriä “kaverikapitalismin kautta yrityksille, jotka hyötyvät kansainvälisesti merkittävien kansanterveydellisten hätätilanteiden julistamisesta” (“pandemiat”) ja “pelon lietsonnasta, joka luonnollisesti seuraa tällaisista hätätilannejulistuksista”.

Boyle varoitti, että sopimus ja ehdotetut IHR-säännökset menevät vielä pidemmälle. “WHO, joka on mätä, korruptoitunut, rikollinen ja halveksittava järjestö, pystyy antamaan perusterveydenhuoltolääkärillesi meneviä määräyksiä siitä, miten sinua pitäisi hoitaa, jos he julistavat pandemian.”

Boyle sanoi lisäksi, että pandemiasopimus poikkeaisi monista muista kansainvälisistä sopimuksista siinä, että se tulisi voimaan välittömästi. Hän kertoi The Defenderille:

“Jos luette WHO:n sopimuksen, siinä sanotaan aivan lopussa melko selvästi, että se tulee voimaan välittömästi sen allekirjoittamisen jälkeen.

“Se rikkoo tavanomaisia sopimusten ratifiointiprosesseja kansainvälisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti ja myös Yhdysvaltain perustuslain mukaisesti, joka edellyttää, että Yhdysvaltain senaatti antaa neuvonsa ja suostumuksensa sopimuksen ehdoille kahden kolmasosan äänin.”

Sopimusehdotuksen 32 artiklassa, joka koskee sopimuksen “väliaikaista soveltamista”, todetaan seuraavaa:

“Sopimuspuoli, joka suostuu sen väliaikaiseen soveltamiseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle ratifioimis-, hyväksymis-, vahvistamis- tai liittymiskirjansa allekirjoittamisen tai tallettamisen yhteydessä, voi soveltaa [sopimusta] väliaikaisesti.”.

“Tällainen väliaikainen soveltaminen tulee voimaan siitä päivästä, jona Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.”.”

“Se, joka sen laati, tiesi tarkalleen, mitä oli tekemässä, kun se tuli voimaan heti allekirjoittamisen jälkeen”, Boyle sanoi. “Olettaen, että Maailman terveyskokous hyväksyy sopimuksen toukokuussa, Biden voi vain määrätä Faucin tai kenet tahansa hänen edustajansa siellä onkaan allekirjoittamaan sopimuksen, ja se tulee välittömästi voimaan väliaikaisesti”, hän lisäsi.

“En tiedä missään kansainvälisiä sopimuksia, saati sitten kansainvälisten järjestöjen perustamissopimuksia, koskevissa laajoissa tutkimuksissani, että missään olisi ollut tällaista määräystä”, Boyle sanoi. “Se on täysin salakavalaa.”

IHR:n muutosehdotuksia kuvataan WHO:n vallankaappaukseksi

Roguski sanoi, että WHO “yrittää vallankäyttöä”, ja että IHR:ään ehdotetut muutokset saattavat olla jopa pandemiasopimusta huolestuttavampia.

Roguski kirjoitti, että vaikka pandemiasopimus on hänen mielestään “tärkeä asia”, hän myös uskoo, että se “toimii houkutuslintuna, jonka tarkoituksena on harhauttaa ihmiset pois paljon suuremmasta ja välittömämmästä uhasta, joka kohdistuu oikeuksiimme ja vapauksiimme, eli ehdotetuista muutoksista kansainväliseen terveyssäännöstöön”.

Ehdotettuja muutoksia käsittelevä IHR:n tarkistuskomitea “aloitti työnsä 6. lokakuuta 2022” WHO:n asiakirjan mukaan, ja se on kokoontunut sen jälkeen viisi kertaa, myös tällä viikolla Genevessä. Rokottamattomilta kiellettiin pääsy kokouksiin.

IHR:n tarkistuskomitean ja WGIHR:n lopulliset ehdotukset esitellään Tedrosille tammikuun puolivälissä ja Maailman terveyskokoukselle toukokuussa. Roguskin mukaan “jos muutosehdotukset esitetään 76. maailman terveyskokoukselle, ne voitaisiin hyväksyä 194 jäsenmaan yksinkertaisella enemmistöllä”.

Tämän vuoksi Roguski sanoi, että verrattuna ehdotettuun pandemiasopimukseen “Kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset ovat paljon välittömämpi ja suorempi uhka jokaisen kansakunnan itsemääräämisoikeudelle ja jokaisen ihmisen oikeuksille ja vapauksille maapallolla.”

Roguskin mukaan “ehdotetuilla muutoksilla pyrittäisiin poistamaan kolme hyvin tärkeää näkökohtaa nykyisistä säännöksistä”, mukaan lukien “ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen poistaminen” kansainvälisen terveyssäännöstön tekstistä, kansainvälisen terveyssäännöstön muuttaminen “ei-sitovasta” “oikeudellisesti sitovaksi” ja kansakuntien velvoittaminen “auttamaan” muita kansakuntia.

“Pohjimmiltaan WHO:n hätäkomitealle annettaisiin valta kumota suvereenien kansakuntien toteuttamia toimia”, Roguski sanoi.

Boylen mukaan pandemiasopimuksen tapaan “Biden voi jälleen kerran antaa toukokuussa edustajalleen ohjeen allekirjoittaa asetukset, mikäli he hyväksyvät ne. Sitten Bidenin hallinto käsittelee sitä sitovana kansainvälisenä sopimuksena, aivan kuten se teki vuoden 2005 asetusten kanssa”, viitaten samana vuonna ratifioituun alkuperäiseen IHR:ään.

Hän lisäsi:

“Ne (vuoden 2005 IHR-sopimukset) allekirjoitettiin, ja Yhdysvaltain ulkoministeriö piti niitä tuolloin oikeudellisesti sitovana kansainvälisenä toimeenpanosopimuksena, joka luetellaan ulkoministeriön virallisessa julkaisussa ‘Voimassa olevat sopimukset’.

“Toisin sanoen he kohtelevat vuoden 2005 asetuksia ikään kuin ne olisivat sopimus, joka ei koskaan saanut Yhdysvaltain senaatin neuvoa ja hyväksyntää, ja siksi Yhdysvaltain perustuslain 6 artiklan mukainen maan ylin laki, joka sitoisi kaikkia osavaltioiden ja paikallishallintojen hallituksia täällä Yhdysvalloissa, vaikka ne vastustaisivat, IHR:n asetuksia tai WHO:n sopimusta.”

Roguskin mukaan “ehdotetuilla muutoksilla toteutettaisiin suuri määrä muutoksia, joista kaikkien pitäisi olla ehdottomasti eri mieltä”.

Näihin muutoksiin kuuluu muun muassa kansainvälisten terveyssäännösten soveltamisalan dramaattinen laajentaminen todellisista riskeistä kaikkeen, mikä voi olla riski kansanterveydelle, mikä Roguskin mukaan avaisi ovet laajalle väärinkäytökselle, joka ylittää kaiken, mitä olemme nähneet viimeisten kolmen vuoden aikana”.

Ehdotetut muutokset myös siirtäisivät WHO:n painopisteen “pois todellisten ihmisten terveydestä” ja “asettaisivat etusijalle terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden”, ja perustaisivat “kansallisen toimivaltaisen viranomaisen”, jolle “annettaisiin suuri valta panna täytäntöön näiden asetusten mukaiset velvoitteet”, Roguski sanoi.

Jos tarkistukset hyväksytään, Roguski sanoi, “WHO:n ei enää tarvitse kuulla mitään suvereenia valtiota, jossa tapahtuma voi tapahtua tai olla tapahtumatta kyseisessä valtiossa, ennen kuin se julistaa, että kyseisen valtion rajojen sisäpuolella on kansainvälisesti merkittävä kansanterveydellinen hätätilanne.”

WHO:n pääjohtaja voisi myös julistaa “välivaiheen kansanterveyshälytyksen[t]”, “alueellisesti merkittävät kansanterveydelliset hätätilanteet” ja “maailmanlaajuisen hälytys- ja reagointi-ilmoituksen[t]”, ja WHO tunnustettaisiin “ohjaavaksi ja koordinoivaksi viranomaiseksi kansainvälisissä hätätilanteissa”.

Tällaisten todellisten tai “mahdollisten” hätätilanteiden aikana tarkistukset antaisivat WHO:lle valtuudet määrätä maailmanlaajuisesti erilaisia toimintalinjoja, jotka olisivat jäsenmaita oikeudellisesti sitovia.

Näihin toimintalinjoihin voisi kuulua lääkärintarkastusten tai niiden todistamisen vaatiminen, rokotusten todistamisen vaatiminen, matkustamisen kieltäminen, karanteenin ja kontaktien jäljittämisen toteuttaminen tai matkustajien velvoittaminen antamaan terveysselvitys, täyttämään matkustajapaikannuslomakkeet ja pitämään mukanaan digitaalisia maailmanlaajuisia terveystodistuksia.

“Toimivaltaisilla terveysviranomaisilla” olisi myös valtuudet ottaa haltuunsa lentokoneita ja aluksia, ja ehdotettujen tarkistusten mukaan perustettaisiin myös seurantaverkostoja, joiden avulla voitaisiin “havaita nopeasti kansanterveydelliset tapahtumat” jäsenvaltioissa.

WHO:lle annettaisiin myös valtuudet osallistua kansallisen terveyslainsäädännön laatimiseen.

Ehdotetut muutokset antaisivat WHO:lle valtuudet laatia “jakosuunnitelma”, jonka avulla se voisi ottaa haltuunsa lääkkeiden ja muiden tuotteiden tuotantovälineet “hätätilanteessa”, ja velvoittaisivat kehittyneet maat antamaan “apua” kehitysmaille.

“Ehdotetut muutokset … helpottaisivat digitaalista pääsyä kaikkien yksityisiin terveystietoihin”, Roguski sanoi, ja pandemiasopimuksen ehdotusten tavoin ne “helpottaisivat myös erilaisten mielipiteiden sensurointia väärän tai väärän tiedon varjolla”.

Roguski sanoi, että ehdotuksia tekevät “tuntemattomat ja vastuuvapaat valtuutetut”, jotka käyttävät epämääräistä ja “määrittelemätöntä terminologiaa” ja epämääräisiä kriteerejä, “joilla valmiutta mitataan”, vaikka “suurelta yleisöltä ei ole saatu tietoa”.

Hän sanoi, että ehdotukset “polkisivat oikeuksiamme ja rajoittaisivat vapauksiamme”, mukaan lukien oikeus yksityisyyteen, oikeus valita tai kieltäytyä hoidosta, oikeus ilmaista mielipiteensä, oikeus suojella lapsiaan, oikeus olla perheen ja ystävien kanssa ja oikeus olla vapaa syrjinnästä, myös rokotustilanteeseen perustuvasta syrjinnästä.

“Tarkistusten mukaan hätäkomitean tekemien päätösten lopullisuus olisi suora hyökkäys kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan, Roguski sanoi.

Miten päädyimme tähän?

WHO:n mukaan INB:n jäsenet pääsivät Genevessä 18.-21. heinäkuuta 2022 pidetyssä kokouksessa “yksimielisyyteen” siitä, että kaikki uudet “yleissopimukset, sopimukset tai muut kansainväliset välineet pandemian ehkäisystä, valmiudesta ja torjunnasta” olisivat jäsenvaltioita “oikeudellisesti sitovia”.

Boylen mukaan tämä on WHO:n vastaus viimeisten kolmen vuoden aikana COVID-19:ään liittyvien rajoitusten “valtavaan vastustukseen”. Hän kertoi The Defenderille:

“Minun käsittääkseni täällä tapahtui näin: Kuten tiedätte, täällä Yhdysvalloissa on ollut valtavasti vastustusta näitä totalitaarisia säädöksiä vastaan, ja tämä tapahtui sekä Trumpin että Bidenin aikana.

“Nämä totalitaariset määräykset, joita liittovaltion hallitus, Valkoinen talo, CDC, kaikki muutkin tulevat ulos tästä pandemiasta ja myös rokotemääräyksistä, ovat saaneet valtavan ruohonjuuritason vastustuksen. Ja niinpä käsittääkseni se, mitä tapahtui, huipentui siihen, että Trump veti meidät ulos WHO:sta, mikä oli mielestäni oikea päätös.

“Tiedättehän, että olen poliittisesti riippumaton. Tarkastelen asiaa vain subjektiivisesti. Kun Biden tuli valtaan, hänen tärkein tieteellinen neuvonantajansa oli Tony Fauci. Biden siis palautti meidät WHO:n jäseniksi ja nimitti Faucin Yhdysvaltojen edustajaksi WHO:n toimeenpanevaan komiteaan.

“Siitä sekä IHR:n määräykset että WHO:n sopimus ovat peräisin: tarkoituksena oli kiertää valtava ruohonjuuritason vastustus liittovaltion hallituksen antamien pandemiaa ja rokotemääräyksiä koskevien määräysten käsittelyä vastaan.”

Boyle selitti myös, mitä “oikeudellisesti sitova” tarkoittaisi tässä yhteydessä, jos jompikumpi ehdotuksista toteutuu:

“WHO antaa määräyksen, tämä uusi järjestö antaa määräyksen, jonka se lähettää Washingtoniin, jonka jälkeen Bidenin hallinto panee sen täytäntöön Yhdysvaltoja sitovana kansainvälisenä velvoitteena Yhdysvaltojen perustuslain 6 artiklan nojalla, ja se syrjäyttää osavaltioiden ja paikallisviranomaisten terveysviranomaiset, joilla on yleensä perustuslaillinen toimivalta käsitellä kansanterveyttä Yhdysvaltojen perustuslain 10. lisäyksen nojalla.” Näin tapahtuu.

“Bidenin hallinto väittää sitten, että joko määräykset tai sopimus anastaa Yhdysvaltojen perustuslain 10. lisäyksen, ja osavaltioiden ja paikallisten terveysviranomaisten, kuvernöörien, oikeusministerien ja kansanterveysviranomaisten on toteltava [mitä tahansa] WHO:n antamaa määräystä.”

Viitaten huomautuksiinsa kahden ehdotuksen laittomuudesta valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen nojalla Boyle selvensi, että yleissopimuksen 18 artiklan mukaan “sopimus ei tule voimaan, kun se allekirjoitetaan. Kun valtio on allekirjoittanut sopimuksen, se on ainoastaan velvollinen toimimaan tavalla, joka ei tee tyhjäksi sopimuksen päämäärää ja tarkoitusta.”

18 artiklassa todetaan seuraavaa:

“Valtio on velvollinen pidättäytymään toimista, jotka olisivat sopimuksen tarkoituksen ja päämäärän vastaisia, kun: (a) se on allekirjoittanut sopimuksen tai vaihtanut asiakirjoja, jotka muodostavat sopimuksen ratifioinnin, hyväksymisen tai vahvistamisen edellytyksenä, kunnes se on tehnyt selväksi aikomuksensa olla liittymättä sopimukseen.”

Boylen mukaan valtion allekirjoitus “ei tuo sopimusta väliaikaisesti voimaan”.

Boyle kuvaili ehdotuksia myös “Faucin, CDC:n, WHO:n, Bill Gatesin, Big Pharman, biotarviketeollisuuden ja Tedrosin massiiviseksi vallankaappaukseksi”.

Hän lisäsi:

“En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa tutkimustyössäni, kirjoittaessani, opettaessani ja käydessäni oikeudenkäyntejä kansainvälisissä järjestöissä aina vuoden 1899 ensimmäisestä Haagin rauhankonferenssista lähtien aina tähän päivään asti.”

Roguski ja Boyle katsoivat, että Yhdysvaltojen – ja muiden maiden – olisi poistuttava WHO:sta. Boyle kertoi The Defenderille:

“En ole presidentti Trumpin kannattaja, mutta mielestäni meidän on palattava heti vetäytymään WHO:sta. Kongressin viime istunnossa esitettiin lainsäädäntöä, jolla meidät vedettiin ulos WHO:sta. Meidän on tuotava tuo lainsäädäntö uudelleen käsiteltäväksi välittömästi, tässä kongressin uudessa istunnossa.

“Mielestäni edustajainhuoneen on tehtävä selväksi, että se vastustaa, että se ei missään nimessä suostu mihinkään WHO:n, Maailman terveyskokouksen [WHA] tai tämän uuden kansainvälisen pandemiaorganisaation antamiin määräyksiin ja että sillä on kukkaronvalta ja että se lakkauttaa kaiken WHO:hon liittyvän rahoituksen.”

Boylen mielestä tämä ei kuitenkaan ole vain liittovaltion lainsäätäjien asia. “Meidän on ehdottomasti saatava osavaltioiden hallitukset täällä Yhdysvalloissa ottamaan kantaa siihen, että ne eivät noudata WHO:n, WHA:n tai tämän uuden kansainvälisen pandemiajärjestön päätöksiä”, Boyle sanoi ja lisäsi, että hän esitti hiljattain tällaisia suosituksia Floridan hallitukselle Ron DeSantisille.

“Meidän on toistettava tämä kaikkialla Yhdysvalloissa osavaltiokohtaisesti”, Boyle sanoi, “ja mielestäni tarvitsemme sitä heti, koska WHO:n asetukset ja [pandemia]sopimus yritetään saada kiireesti läpi WHO:n toukokuussa pidettävää yleiskokousta varten.”

Tiivis yhteistyö muun muassa Gates-säätiön kanssa

WHO:n mukaan INB-keskusteluja käydään kaikkien jäsenvaltioiden lisäksi myös asiakirjassa A/INB/2/4 lueteltujen “asiaankuuluvien sidosryhmien” kanssa.

Keitä nämä sidosryhmät ovat? Yksi esimerkki on GAVI, The Vaccine Alliance, joka on mainittu “tarkkailijana” Pyhän istuimen (Vatikaani), Palestiinan ja Punaisen Ristin ohella.

Kuten The Defender on aiemmin raportoinut, GAVI:n tehtävänä on “pelastaa ihmishenkiä ja suojella ihmisten terveyttä”, ja sen mukaan se “auttaa rokottamaan lähes puolet maailman lapsista tappavia ja invalidisoivia tartuntatauteja vastaan”.

GAVI kuvailee keskeistä kumppanuuttaan eri kansainvälisten järjestöjen kanssa, joihin kuuluu jo tuttuja nimiä: WHO, UNICEF, Bill & Melinda Gates -säätiö ja Maailmanpankki, sekä ID2020-allianssin kanssa, joka tukee “rokotepassien” käyttöönottoa.

ID2020:n perustajajäseniin kuuluvat muun muassa Gates-säätiö, Microsoft ja Rockefeller-säätiö.

Gates-säätiö, Bloomberg Philanthropies, Clinton Health Access Initiative, Rockefeller Foundation, International Air Transport Association (IATA – ajatelkaa “rokotepasseja”) ja Population Council – joka on John D. Rockefellerin perustama ja joka tunnetaan “väestövalvonta”-aloitteistaan – on puolestaan lueteltu samassa WHO:n asiakirjassa liitteessä C “ei-valtiollisina toimijoina, joilla on viralliset suhteet WHO:hon”.

“Muita sidosryhmiä, jotka INB:n päätöksen mukaisesti kutsutaan osallistumaan INB:n kokousten avoimiin istuntoihin [ja] puhumaan niissä [ja] antamaan INB:lle tietoja” ovat muun muassa IATA, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ja Maailmanpankkiryhmä.

“Open Philanthropy ja George Sorosin Open Society Foundations sekä voittoa tavoittelematon kuluttajajärjestö Public Citizen ovat WHO:n asiakirjassa lueteltuja ryhmiä, jotka voivat “antaa panoksensa INB:lle”, kuten myös kaksi Venäjän valtioon sidoksissa olevaa terveysjärjestöä.

Pandemiasopimuksen yhdysvaltalainen pääneuvottelija Pamela Hamamoto – aiemmin investointipankkiiri Goldman Sachsissa ja Merrill Lynchissä – “auttoi koordinoimaan varhaisia vastatoimia Länsi-Afrikassa vuonna 2015 puhjenneeseen Ebola-epidemiaan … ja WHO:n vahvistettuja vastatoimia”.

Hamamoto oli myös “keskeisessä asemassa vuonna 2014 käynnistetyssä Global Health Security Agenda -hankkeessa” (GHSA), joka on “maailmanlaajuinen ponnistus …, joka keskittyy vahvistamaan maailman kykyä ehkäistä, havaita ja reagoida tartuntatautiuhkiin”, jota CDC johti ja joka perustettiin vuonna 2005 hyväksytyn kansainvälisen terveyssäännöstön nopeuttamiseksi.

Maailmanpankki, Global Health Security Consortium, yksityisen sektorin pyöreän pöydän keskustelufoorumi ja WHO kuuluvat GHSA:n ohjausryhmään. AstraZeneca ja Johnson & Johnson, COVID-19-rokotteiden valmistajat, ovat yksityisen sektorin pyöreän pöydän jäseniä.

GHSA:n neuvonantajana toimii GHSA-konsortio, jonka ohjauskomiteaan kuuluvat Johns Hopkinsin Bloomberg School of Public Health (joka isännöi tapahtumaa 201) ja Nuclear Threat Initiative (NTI).

Kuten The Defender on aiemmin raportoinut, NTI järjesti “harjoituksen”, jossa ennustettiin toukokuun 2022 “kuvitteellinen” apinarokkoepidemia huomattavan tarkasti. “Open Philanthropy rahoitti harjoituksen loppuraportin.

GHSA-konsortion yleisiin jäseniin kuuluvat Gates-säätiö, Amazon Web Services (joka ylläpiti COVID-19-rokotustietokantoja CDC:lle), Bostonin yliopisto ja sen National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) sekä Emergent BioSolutions.

Kuten The Defender on aiemmin raportoinut, NEIDL:ssä kehitettiin hiljattain “uusi COVID-19-kanta, joka tappoi 80 prosenttia viruksen saaneista hiiristä”.

Emergent BioSolutions, joka tuotti Johnson & Johnsonin rokotetta ja joka sai surullisen maineen menetettyään 600 miljoonan dollarin liittovaltion sopimuksen miljoonien rokoteannosten tuhoutumisen jälkeen, liittyy vuoden 2001 Dark Winter -pernaruttosimulaatioon.

Kesäkuussa 2022 Maailmanpankki ilmoitti Yhdysvaltojen, Italian (GHSA:n nykyinen puheenjohtaja) ja G20-ryhmän silloisen puheenjohtajan Indonesian tuella miljardin dollarin “pandemiarahaston” perustamisesta.

Marraskuussa 2022 Indonesian terveysministeri Budi Gunadi Sadikin vaati Balilla pidetyssä G20-kokouksessa kansainvälistä “WHO:n tunnustamaa digitaalista terveystodistusta”, jotta kansalaiset voisivat “liikkua”. Indonesia on myös GHSA:n ohjausryhmän pysyvä jäsen.

fiFinnish