Julkaisuaikataulut

Artikkelit julkaistaan 2 tunnin välein alkaen klo 11, julkaisuajat ovat siis 11,13,15,17 ja mikäli päivälle on myös videojulkaisu (ei aina) se tapahtuu klo 19.

Yhteystiedot

Publication-X on sitoutumaton julkaisu, artikkelit tulevat yhteistyökumppaneiltamme, ensisijassa ainoastaan käännämme tekstit ja muut julkaisut  suomeksi.

Tarvittaessa yhteyden toimitukseen saa helpoiten sähköpostilla osoittella [email protected] tai Telegramilla:

https://t.me/konradkurzex

Publication-X:n oma telegram-kanava löytyy myös, https://t.me/publicationxcom

 

22.6.2024

Publication-X

"Perfecta tempestas medicandi"

YK:n raportissa vaaditaan kaiken seksuaalisen toiminnan, myös aikuisten ja lasten välisen, dekriminalisointia.

2 min lukea
YK:n raportissa vaaditaan kaiken seksuaalisen toiminnan, myös aikuisten ja lasten välisen, dekriminalisointia.

Pikalinkki tähän artikkeliin: https://publication-x.com/83ws

Yhdistyneiden kansakuntien uudessa raportissa vaaditaan, että kaikki huumeiden käytön ja seksuaalisen toiminnan muodot on vapautettava kriminalisoinnista maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisen juristikomitean (ICJ), UNAIDSin ja ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kirjoittama raportti julkaistiin kansainvälisenä naistenpäivänä, ja sen tavoitteena on ohjata “kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön soveltamista rikosoikeuteen”. Raportissa, jota kutsutaan “8. maaliskuuta -periaatteiksi”, vaaditaan “seksiin, huumeiden käyttöön, HIV:hen, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, asunnottomuuteen ja köyhyyteen” liittyvien rikosten dekriminalisointia.

YK:n asiantuntijoiden mukaan näihin asioihin liittyvien rikosten kriminalisointi on hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan.

“Rikoslaki on yksi ankarimmista välineistä, joita valtiolla on käytettävissään yksilöiden valvomiseksi… sen pitäisi olla viimeisin keino, mutta maailmanlaajuisesti on kuitenkin havaittavissa kasvava suuntaus kohti ylikriminalisointia”, ICJ:n laki- ja politiikkajohtajan Ian Seiderman sanoi lehdistötiedotteessa. “Meidän on tunnustettava, että nämä lait eivät ainoastaan loukkaa ihmisoikeuksia vaan myös itse rikosoikeuden perusperiaatteita.”

Vaikka se saattaa vaikuttaa päällisin puolin suhteellisen kiistattomalta, mietinnössä vaaditaan aikuisten ja alaikäisten välisen seksin dekriminalisointia, kunhan alaikäiset “suostuvat”:

Rikoslainsäädännön soveltamisen osalta seksuaalisen suostumuksen alaikärajaa on sovellettava syrjimättömällä tavalla. Täytäntöönpanoa ei saa liittää osallistujien sukupuoleen tai avioliittoon suostumuksen ikärajaan. Lisäksi seksuaalinen käyttäytyminen, johon osallistuu henkilöitä, jotka eivät täytä kotimaassa säädettyä seksuaalisen suostumuksen alaikärajaa, voi olla tosiasiallisesti, joskaan ei lain mukaan, yhteisymmärrykseen perustuvaa. Tässä yhteydessä rikoslainsäädännön soveltamisessa olisi otettava huomioon alle 18-vuotiaiden henkilöiden oikeudet ja kyky tehdä päätöksiä yhteisymmärrykseen perustuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä sekä heidän oikeutensa tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa.

Alle 18-vuotiaiden olisi osallistuttava heitä koskeviin päätöksiin kehittyvien kykyjensä ja asteittaisen itsenäisyytensä mukaisesti ottaen asianmukaisesti huomioon heidän ikänsä, kypsyytensä ja etunsa sekä kiinnittäen erityistä huomiota syrjimättömyystakeisiin.

Alaikäiset eivät tietenkään voi aidosti suostua seksiin aikuisen kanssa, mikä näiden niin kutsuttujen asiantuntijoiden pitäisi tietää. Mietinnössä vaaditaan myös kaikkien seksityöhön liittyvien rikoslakien poistamista, sillä ne voivat helposti auttaa ihmiskauppiaita, parittajia ja hyväksikäyttäjiä. Tämä puolestaan palvelee myös aborttiteollisuutta, joka on auttanut ihmiskauppiaita ja hyväksikäyttäjiä jättämällä ilmoittamatta epäillystä hyväksikäytöstä ja palauttamalla uhrit hyväksikäyttäjilleen abortin jälkeen. Seksityön, alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja abortin dekriminalisointi vain hyödyttäisi kaksinkertaisesti ihmiskauppiaita ja hyväksikäyttäjiä, joiden tiedetään käyttävän aborttia keinona peitellä rikoksiaan.

fiFinnish